logo skoleni-kurzy

KURZ : DOPADY OBECNEHO NARIZENI O OCHRANE OSOBNICH UDAJU GDPR VE VEREJNE SPRAVE JAK ZAJISTIT SOULAD ORGA
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? - Následující kurzy:

 

 

DOPADY OBECNEHO NARIZENI O OCHRANE OSOBNICH UDAJU GDPR VE VEREJNE SPRAVE JAK ZAJISTIT SOULAD ORGA

Viz také následující kurzy :
 • Požární ochrana - Příprava zaměstnanců-osob ke zkoušce odborné způsobilosti [technik PO, OZO v PO]Podrobnosti
 • Dopady eIDAS a GDPR na výkon spisové služby v praxiPodrobnosti
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxePodrobnosti
 • GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příkladyPodrobnosti
 • Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019Podrobnosti


Kurz - Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe - Studio W

  - ... cena: 2.700 Kč/Kurz (3.267 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb - Studio W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality - Český institut interních auditorů, z.s.

  - ... cena: 2.500 Kč/Kurz (3.025 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci – případová studie - Český institut interních auditorů, z.s.

  - ... cena: 2.200 Kč/Kurz (2.662 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno-střed - Jihomoravský  
  (??)   Metrologie II. - Statistické metody pro zajišťování jakosti výroby - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 4.300 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Cash management a řízení likvidity ... Zajistěte si cestu ke stabilní likviditě - Controller Institut

  - ... cena: 12.100 Kč/Kurz (14.641 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?


  Kurz je určen pro ...

  Obecné nařízení (GDPR) se vztahuje na všechny správce a zpracovatele osobních údajů, tedy také na všechny orgány veřejné správy, zřizované organizace, ovládané obchodní společnosti, školy, výzkumné instituce a další. Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, občanů, klientů a ostatních osob, včetně vedoucích pracovníků, jednatelů či jiných zástupců správce zodpovědných za nastavení procesů, a nově též osob, které budou plnit roli „pověřence ochrany osobních údajů“ (vlastní zaměstnanec nebo externista). Na semináři získáte informace, jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě od účinnosti nového nařízení. Důraz se klade na praktický přechod na nové nařízení.


  Lektoři kurzu


  Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
  specialista na poskytování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě; autor zákona o svobodném přístupu k informacím; podílí se na metodice MV ČR k registru smluv; má zkušenosti se zavedením zákona o registru smluv včetně automatizovaného exportu do registru ve veřejné správě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

  Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě.
  Jak zajistit soulad organizace s GDPR?

  právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR,

  novelizace – jak Obecné nařízení – GDPR nahrazuje „stojedničku“, nový zákon o zpracování osobních údajů a změnový zákon,

  co je Obecné nařízení – GDPR a jeho působnost, změny oproti současnému stavu, výjimky,

  základy Obecného nařízení – GDPR, definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců, princip publicity a diskrétnosti ve veřejné správě,

  7 základních zásad zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení – GDPR, principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce),

  kroky správce pro zajištění compliance (souladu) – postup organizace při zavedení Obecného nařízení – GDPR (vstupní analýza, vyhodnocení, řešení),

  právní tituly („právní základy“) pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití,

  zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje),

  práva subjektů údajů, změny a dopady (přístup, oprava, výmaz, omezení, přenositelnost, námitka),

  pověřenec pro ochranu osobních údajů, kodexy, osvědčení,

  institut „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat,

  bezpečnost osobních údajů: technická, organizační,

  povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce.
  Praktické situace:

  nakládání s rodnými čísly,

  poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy),

  pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců),

  osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení,

  zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...

  Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě.
  Jak zajistit soulad organizace s GDPR?

  právní úprava ochrany osobních údajů, předpisy EU (Obecné nařízení – GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., jeho postavení v právním řádu ČR,

  novelizace – jak Obecné nařízení – GDPR nahrazuje „stojedničku“, nový zákon o zpracování osobních údajů a změnový zákon,

  co je Obecné nařízení – GDPR a jeho působnost, změny oproti současnému stavu, výjimky,

  základy Obecného nařízení – GDPR, definice, pojmy, práva subjektů údajů a povinnosti správců, princip publicity a diskrétnosti ve veřejné správě,

  7 základních zásad zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení – GDPR, principy a omezení (zákonnost, korektnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uložení; integrita a důvěrnost; odpovědnost správce),

  kroky správce pro zajištění compliance (souladu) – postup organizace při zavedení Obecného nařízení – GDPR (vstupní analýza, vyhodnocení, řešení),

  právní tituly („právní základy“) pro zpracování osobních údajů, souhlas a jeho podmínky a využití,

  zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje),

  práva subjektů údajů, změny a dopady (přístup, oprava, výmaz, omezení, přenositelnost, námitka),

  pověřenec pro ochranu osobních údajů, kodexy, osvědčení,

  institut „posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“, záměrná a standardní ochrana dat,

  bezpečnost osobních údajů: technická, organizační,

  povinnosti správce a zpracovatele, odpovědnost správce za zpracovatele (smlouva), sankce.
  Praktické situace:

  nakládání s rodnými čísly,

  poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ochrana osobních údajů (poskytování informací o činnosti orgánů územní samosprávy, zápisy a záznamy zastupitelstev, zveřejňování rozhodnutí orgánů veřejné správy, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy),

  pracovněprávní předpisy (sledování zaměstnanců na pracovišti a ve společných prostorách prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, sledování e-mailové komunikace zaměstnanců),

  osobní údaje a elektronická komunikace – kamerové systémy, e-mailová komunikace, nevyžádaná obchodní sdělení,

  zpracování údajů podle zvláštních právních předpisů.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Od 25. 5. 2018 je přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahrazuje současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nařízení přineslo nové povinnosti a instituty, zejména klade na správce požadavek samostatně vyhodnotit a zavést dlouhodobou implementaci ON, vlastní schopnost vyhodnocování, reakcí na žádosti subjektů údajů, na bezpečnostní incidenty, požadavky dotčených osob. Seminář poskytne přehled o tom, jak prakticky realizovat přechod na ON – GDPR, jak zkontrolovat dosavadní agendy a identifikovat v nich problémy a nutné změny. Naučí orientovat se v o ochraně osobních údajů od účinnosti nového nařízení, tj. v základních principech, pravidlech a praktických postupech.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Na semináři si budete moci zakoupit ÚZ č. 1209 – Ochrana osobních údajů, GDPR (Nakladatelství Sagit, a. s.).

  Podobné kurzy #Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? >>


  Další kurzy a školení: Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další. Obsah: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky * Věcná působnost Další podobné školení nebo kurzy
  VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro pokladní, sekretářky, asistentky. Cíl: Naučit se správně vést pokladní hotovost a ceniny. Další podobné školení nebo kurzy
  Audit souladu s normou ISO 9001:2015 Systém managmentu kvality
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak ověřit soulad zákona o kybernetické bezpečnosti v organizaci – případová studie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohl Další podobné školení nebo kurzy
  Metrologie II. - Statistické metody pro zajišťování jakosti výroby
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : školení je určeno metrologům specialistům vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie pracovníkům velkých firem s vysokou sériovostí výroby. Rozšíříte si znalosti v oblasti matematické statistiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Cash management a řízení likvidity ... Zajistěte si cestu ke stabilní likviditě
  Kurz
    ... Zajistěte si cestu ke stabilní likviditě Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a daních
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností a způsobu zdanění. Na semináři se seznámíte s rozborem specifických problémů o. p. s. v oblasti účetnictví a daní a s roz Další podobné školení nebo kurzy
  Obecné studijní předpoklady SCIO OSP Z/R - online příprava
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Moderní on-line kurz Vás připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy, které jsou založeny na testu Obecné studijní předpoklady [OSP] organizovaným společností SCIO. Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření obecné povahy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Určování rozhodného práva pro smluvní závazky (nařízení Řím I)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST A GDPR - ochrana osobních údajů na síti a v PC
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro vedoucí pracovníky z menších i větších firem nebo organizací, kteří chtějí zjistit, jaká nebezpečí mohou potkat jejich zaměstnance a celou firmu na internetu a zejména se seznámit s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení se týká všech firem, Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + NOVELA (účinnost od 24. 4. 2019)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Dopady eIDAS a GDPR na výkon spisové služby v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-04-25 22:41:13

  1. VOX a.s.
  Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Referent stavebního oddělení
  Aplikace postupů podle stavebního zákona v rozsahu agendy obecného stavebního úřadu. Zejména se jedná o vydávání... zákon [č. 183/2006 Sb.], včetně prováděcích vyhlášek; správní řád [zákon č. 500/2004 Sb.]; nařízení č.10/2016 Sb. hl. m..., Praha 7

  Provozní ubytovacího zařízení Rezidence Dlouhá 17
  ] 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech..., Praha 1

  Recepční pro ubytovací zařízení Rezidence Dlouhá 17
  Evropského parlamentu a Rady [EU] 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS..., Praha 1

  Návrhář elektrických rozvaděčů
  obecného IT prostředí a operačních systémů Windows Orientace na zákazníka Dobrá znalost angličtiny nebo němčiny Výhodou..., Praha 4

  Expert na zákaznické cesty - Wealth management Praha-Michle 4. 7. 2019
  užitek definovat dopady do procesů a systémů v dané oblasti a zodpovídat za popis jednotlivých procesů pro distribuční..., Praha 4

  Analytik - Procesní platformy, Praha Praha-Michle 2. 7. 2019
  : Zajišťovat analýzu požadavků primárně v oblasti procesních platforem Řešit procesní/aplikační dopady navrhovaných změn..., Praha 4

  Specialista/ka plateb [zákaznické cesty] Praha-Krč 26. 6. 2019
  mít pod kontrolou finanční dopady vycházející z kontraktů s asociacemi poznávat svět plateb v digitálním i pobočkovém..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # dopady + obecného + nařízení + ochraně + osobních + gdpr + veřejné + správě + zajistit + soulad + gdpr


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: MS PowerPoint pro uživatele v listopadu 2019 - Praha
  ^