logo skoleni-kurzy

KURZ: AUDITOR # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.euAuditor | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # auditor
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
auditor # 309 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

AUDITOR - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Auditor -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Jak by se měl interní AUDITOR zapojovat do řízení operačních rizik
23.08.2024 Praha 2 KURZ - V rámci semináře vymezí lektor úlohu IA při řízení rizik v organizaci ... ... Popíše role, aby nedošlo k narušení nezávislosti pro případné objektivní hodnocení auditem ... ... 3.700 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Interní audit kybernetické bezpečnosti – splňujete již požadavky NIS2 a umíte to jako AUDITOR ověřit?
11.09.2024 Praha 2 KURZ - Orientovat se v problematice interního auditu kybernetické bezpečnosti a NIS 2 ... ... OBSAH SEMINÁŘE V semináři volně navážeme na problematiku auditu kybernetické bezpečnosti ve vztahu k blížící se platnosti směrnice NIS2 (říjen 2024), podíváme se na aktuální situaci a nutné minimum, ... ... 2.450 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit IT – třídenní seminář pro interní AUDITORy, kteří nejsou specialisty IT
09.10.2024 Praha 2 KURZ - Objasnit, jakými základními postupy lze auditovat útvar IS - IT ... ... OBSAH SEMINÁŘE Úvodní otázky: Proč auditovat útvar IT? ... ... 9.500 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Nástroje a metody řízení pro interní AUDITORy
02.10.2024 Praha 2 KURZ - Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy ... ... Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů ... ... 8.200 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Právní minimum pro interního AUDITORa
08.10.2024 Praha 2 KURZ - Cílem je podpořit právní vědomí interních auditorů, vedoucích pracovníků bez právního vzdělání, s cílem pomoci jim orientovat se v právu v jejich každodenní praxi ... ... OBSAH SEMINÁŘE Právo jako pojem – vysvětlení základní terminologie ... ... 7.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Kompetence AUDITORa k přípravě interview, jeho vedení a zpracování záznamů
27.09.2024 Praha 2 KURZ - Formou interaktivního semináře si účastníci prohloubí své znalosti v oblasti získávání a hodnocení informací potřebných k provedení auditu ... ... Zkušený lektor jim předá podněty ze své práce, které jim pomohou s přípravou a vedením auditorských rozhovorů ... ... 2.800 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Interní dokumentace, směrnice a práce s nimi (a náměty pro AUDITORy)
31.10.2024 Praha 2 KURZ - * Zkvalitnit firemní kulturu, která na kvalitě interní dokumentace nevyhnutelně závisí ... ... Předat posluchačům osvědčené náměty a ukázat jim přínosy efektivnější práce v dané oblasti ... ... 3.900 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit IT pro non-IT AUDITORy
13.12.2024 Praha 2 KURZ - IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace ... ... IT audit je přitom opředen řadou záhad, tajemství a cizích slov ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Veřejné zakázky pro AUDITORy a kontrolní pracovníky v kostce
13.11.2024 Praha 2 KURZ - Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č ... ... Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištěn ... ... 3.650 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Integrovaný systém managementu - modul II - Interní AUDITOR IMS
19.08.2024 Praha 4 KURZ - Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany ... ... Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemnýchvazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradc ... Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení — všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného systému řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti — pracovníkům poradenských organizací, kteří provádějí interní audity v r ... 7.900 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha 4

Integrovaný systém managementu - modul II - Interní AUDITOR IMS
10.09.2024 Praha 4 KURZ - Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany ... ... Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemnýchvazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradc ... Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení — všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného systému řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti — pracovníkům poradenských organizací, kteří provádějí interní audity v r ... 7.900 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha 4

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AUDITOR
07.10.2024 Praha KURZ - ISO - IEC 27001 Lead auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead auditor (Certifikovaný auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odb ... ... Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů ... ... 36.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AUDITOR
07.10.2024 Brno KURZ - ISO - IEC 27001 Lead auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead auditor (Certifikovaný auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odb ... ... Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů ... ... 36.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AUDITOR
09.12.2024 Brno KURZ - ISO - IEC 27001 Lead auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead auditor (Certifikovaný auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odb ... ... Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů ... ... 36.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AUDITOR
09.12.2024 Praha KURZ - ISO - IEC 27001 Lead auditor * Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead auditor (Certifikovaný auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odb ... ... Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů ... ... 36.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Interní AUDITOR QMS
12.09.2024 Brno KURZ - =gt; => => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci ... ... Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu ... Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti * prac ... 7.500 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Brno

EMS - Interní AUDITOR - zdokonalovací
30.09.2024 Brno KURZ - Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci ... ... Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — všem, již se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organiza ... * Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * všem, již se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti ... 4.200 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Brno

Interní AUDITOR QMS
10.10.2024 Praha 4 KURZ - =gt; => => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci ... ... Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu ... Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti * prac ... 7.500 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha 4

Interní AUDITOR QMS - zdokonalovací
14.10.2024 Brno KURZ - Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci ... ... Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem ... Interním auditorům systému managementu kvality, kteří si chtějí obnovit platnost svého osvědčení * všem, již se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci a mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti ... 4.200 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Brno

EMS - Interní AUDITOR
26.09.2024 Praha 4 KURZ - =gt; =gt; => => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci ... ... Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu ... * Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci * každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému environmentálního managementu v organizaci * pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnos ... 7.500 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha 4

ISO 45001:2018 – Interní AUDITOR
14.10.2024 Brno KURZ - Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci ... ... =gt; => => => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018 ... Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci * všem, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP spojených s podnikáním organizace * pracovníkům, kteří se podílí na zavádění a udržování systému BOZP samostatně či v integraci se systémy managementu k ... 7.500 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Brno

Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní AUDITOR [ČSN EN ISO 50001]
05.11.2024 Praha 4 KURZ - =gt; =gt; =gt; => => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií ... ... Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu ... Zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 — každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu hospodaření s energií — pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti — ... 7.500 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha 4

Školení interní AUDITOR ISO 9001
13.08.2024 Pardubice KURZ - Toto školení je vhodné pro vás, kteří budete provádět interní audity normy ISO 9001 ... ... Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 ... ... 8.900 / Kurz # QC Group, s.r.o. Kurz QC Group, s.r.o. Pardubice

Školení interní AUDITOR ISO 9001
10.09.2024 Pardubice KURZ - Toto školení je vhodné pro vás, kteří budete provádět interní audity normy ISO 9001 ... ... Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 ... ... 8.900 / Kurz # QC Group, s.r.o. Kurz QC Group, s.r.o. Pardubice

Školení interní AUDITOR ISO 9001
01.10.2024 Pardubice KURZ - Toto školení je vhodné pro vás, kteří budete provádět interní audity normy ISO 9001 ... ... Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích ISO 9001 ... ... 8.900 / Kurz # QC Group, s.r.o. Kurz QC Group, s.r.o. Pardubice

auditor # 309 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 309 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: auditor
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat auditor pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

AUDITOR

auditor hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: auditor, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: auditor, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text auditor i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha 2 - Praha 4 - Praha - Brno - Pardubice
 


auditor :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=auditor&title=kurzy-školení-auditor#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_auditor.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 


^
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2024 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) ON LINE v červenci 2024 -
^