logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Novinky ve zdaňování mezd - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Obsah semináře: * Změny ve zdaňování mezd přijaté v daňovém balíčku pro rok 2017 a 2018: - problematika nabytí účinnosti zákona, - zvýšení daňového zvýhodnění ještě pro rok 2017, - od r. 2018 zdaňování příjmů ze závislé činnosti nově podle toho,

 
  

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
  • Vedoucí - Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCAPodrobnosti
  • Český leadership – Já a odvahaPodrobnosti
  • IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍPodrobnosti
  • Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnáníPodrobnosti
  • IAS - IFRS v porovnání s českými účetními předpisy - nejdůležitější standardy a hlavní rozdíly oproti českým účetním předpisůmPodrobnosti

Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 36
>> 1 <<

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Jak sdělovat kritiku Praha 2 Začátečníci i pokročilí. Určeno pro Všechny Cíl semináře Cílem semináře je zvládnout obtížné téma jako je kritika a sdělování nepříjemných zpráv, a to tak, aby celá věc k něčemu vedla a nevyvolávala pouze negativní reakce protistra
Metodika ITIL® – řízení IT služeb (procesy a audit) Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníky, interní auditory a specialisty z útvarů - odborů informatiky, které zajímá seznámit se s procesním řízením IT služeb za pomoci IT Infrastructure Library .
Novela zákona o DPH 2018 Praha 2 Seminář je určen pro účetní, daňaře a ekonomy firem, které jsou plátci DPH. Cíl semináře Na praktických příkladech procvičit novelizovaná ustanovení zákona a seznámit posluchače s jejich aplikací, jak ji doporučuje daňová správa.
Praktická aplikace zákona o DPH 2018 v příkladech Praha 2 Pro pokročilé Určeno pro Seminář je určen pro účetní, daňaře a ekonomy firem, které jsou plátci DPH. Cíl semináře Na praktických příkladech procvičit novelizovaná ustanovení zákona a seznámit posluchače s jejich aplikací, jak ji do
Ms excel jako užitečný pomocník auditora Praha 2 Pro všechny úrovně. Požadována základní orientace v MS Excel.
(Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Datová analýza v interním auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky z veřejného i soukromého sektoru.
Interní audit připravenosti instituce na gdpr – general data protection regulation Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Účetní výkaznictví –dlouhodobý hmotný majetek Praha 2 Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory, finanční manažery, hlavní účetní, finanční účetní a další vedoucí pracovníky v obchodních společnostech, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají s problematikou evidence, oceňování a účetního výkaznic
Předpisy a doklady k internímu auditu a kontrole hospodaření v roce 2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů v orgánech veřejné správy.
Přeměny obchodních společností – fúze Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory, finanční manažery, hlavní účetní a další vedoucí pracovníky v obchodních společnostech, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají s transakcemi přeměn obchodních společností.
Výbor pro audit Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, vedoucí útvarů interního auditu, členy výborů pro audit, členy orgánů společností.
Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném korupčním jednání? Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí zaměstnance ve veřejné správě i komerčních organizacích.
Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy - Akreditovaný kurz Praha 2 Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy - Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestač Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky [kraje, Magistrátní města, obce] a jimi zřizované organizace. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – In
Tvorba a revize vnitřních předpisů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp.
Jak účinně formulovat auditní zprávy Praha 2 Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Cíl semináře Vyzbrojit auditory znalostmi a dovednostmi pro správné formulace auditních zjištění, doporučení a opatření v auditních zprávách.
Průběžný monitoring a auditing –moderní nástroje interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, interní auditory a pracovníky vykonávající kontrolní činnosti.
Audit GDPR za 5 minut dvanáct Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory.
Osm lekcí ze základů interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory.
Řízení interního auditu - ve veřejné správě - Akreditovaný kurz Praha 2 Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky [malých i velkých] útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky [malých i velkých] útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct.
Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Změny v legislativě –zákon gdpr, změny v zákonu o kybernetické bezpečnosti a v nařízení eidas Praha 2 Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci.
Audit kybernetické bezpečnosti – jak se nebát začít Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích státní správy, kteří v rámci své činnosti zajišťují audity kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181 - 2014 Sb.
Audit universe aneb co auditovat… Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor).
Finanční audit majetku prakticky krok za krokem Praha 2 Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů.
Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci Praha 2 Začátečníci i pokročilí Určeno pro Interní auditory včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Cíl semináře Cílem semináře je uvědomit si řadu nápadných i nenápadných chyb, kterých se většina z nás mnohdy nevědomky dopouš
Jak vytvořit etický kodex organizace Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, manažerům a specialistům z oblasti personálního řízení i manažerům a specialistům zabývajícím se dodržováním etických a právních norem v organizaci, problematikou společenské odpovědnosti organiza
Compliance očima manažera Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Compliance očima compliance officera Praha 2 Určeno Pro všechny úrovně. Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Jak nevyhořet –seminář o  burn out syndromu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny profese, které jsou v kontaktu s lidmi, pro extrémně vytížené manažery a podnikatele.
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit - Akreditovaný kurz Praha 2 ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Základy interního auditu ve veřejné správě [ZÁKLADNÍ KURZ] jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus j Určeno pro začínající interní auditory ve veřejné správě. * Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.
NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - Akreditovaný kurz Praha 2 URČENO PRO Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpeč Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšo
AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI - Akreditovaný kurz Praha 2 Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor
PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRO VÝKON INTERNÍHO AUDITU - Akreditovaný kurz Praha 2 URČENO PRO: Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odbornépřípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit.
AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY - Akreditovaný kurz Praha 2 URČENO PRO Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací]. Interní auditory [příp. kontrolory] orgánů veřejné správy a samosprávy [a jimi zřizovaných organizací].
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V TEORII I PRAXI - Akreditovaný kurz Praha 2 URČENO PRO Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřenosprávní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrov Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu zřizovaných organizací, kontrolory provádějící veřeno-správní kontrolu poskytované veřejné finanční podpory, interní auditory, kontrolory a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Inter


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 36
>> 1 <<


Zobrazeno celkem -36- (ze 36) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10

by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: 7 jednoduchých nástrojů zlepšování kvality v prosinci 2017 - Praha