logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Analýza zákazníka psychologie rozhodování - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Ze všech souvisejících oborů je psychologie pro marketing tou nejzásadnější. Pochopení psychologie zákazníka jeho myšlenkových pochodů a vlivů na jeho rozhodování nám dává primární vstupy pro realizaci obchodního záměru.

^

 

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
  • Auditor kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
  • Auditor kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
  • Asistent pedagoga v Českých BudějovicíchPodrobnosti
  • IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍPodrobnosti
  • Interní auditor QMSPodrobnosti


Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 132
1 << | 2 | >> 3

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Zákon o střetu zájmů – z pohledu podpůrného orgánu ÚSC a veřejného funkcionáře Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky vykonávající funkci podpůrného orgánu ÚSC v registru střetu zájmů a pro veřejné funkcionáře dle zákona o střetu zájmů.
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – Interní audit / kontrola v subjektech veřejné správy Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek.
Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny interní auditory.
GDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pověřenci, pracovníci personálního oddělení, IT oddělení, účetního oddělení, vedoucí zaměstnanci, auditoři, kteří kontrolují nebo rozhodují o zpracování osobních údajů zaměstnanců.
Osm lekcí ze základů interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory.
Pracovní dokumentace auditora a zprávy interního auditu Praha 2 Začátečníci Určeno pro Začínající interní auditoři Cíl semináře S účastníky budou probrány požadavky Standardů v oblasti dokumentace průběhu jak ujišťovací, tak i konzultační zakázky. Bude vysvětlen přístup jak zajistit, aby za účelem
Personální a organizační audit Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zvyšováním účinnosti řízení, ověřováním kvality lidských zdrojů a optimalizací organiza
Aby priority byly prioritami Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro každého, kdo si potřebuje vyjasnit své priority.
Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci Praha 2 Začátečníci i pokročilí Určeno pro Interní auditory včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Cíl semináře Cílem semináře je uvědomit si řadu nápadných i nenápadných chyb, kterých se většina z nás mnohdy nevědomky dopouští
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách předpisů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: Zejména zaměstnancům tzv.
Prověření správnosti účetní závěrky u příspěvkových organizací Praha 2 Pro pokročilé a mírně pokročilé Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a kontrolní pracovníky, kteří z pozice zřizovatele schvalují účetní závěrku příspěvkových organizací, je určen interním auditorům příspěvkových organizací. Cíl semin
Audit systému řízení bezpečnosti informací v organizaci – případová studie Praha 2 Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří v rámci své činnosti zajišťují audity systému řízení bezpečnosti informací.
Prezentační dovednosti Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Manažery, specialisty, studenty, obchodníky, asistentky.
Jak pohlížet na zprávy z externích auditů kvality úřadu/organizace Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované o
Využití MS Excel při analýze dat z hlavní knihy Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři Cíl semináře Cílem semináře je praktické procvičení analýzy dat na vybraných reportech vzorové firmy.
Změny v legislativě – Směrnice GDPR a ePrivacy, změny v implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti a v elektronické identifikaci Praha 2 Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci. Cíl semináře Seznámit interní auditory se změnami v legislativě IT, k nimž dochází v současné době.
Co by měl audit auditovat Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a další vedoucí pracovníci bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor).
Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení procesů řídicí kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační slo
Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru - souvislosti s řídícími a kontrolními systémy Praha 2 Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.
Audit personálních rizik Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a mimořádných událostí a zvyšováním kvality managementu.
Komunikace + vyjednávání Praha 2 Pro začátečníky i pro pokročilé interní auditory, pro vedoucí pracovníky – manažery, náměstky, ředitele. Určeno pro Osoby, které chtějí srozumitelně komunikovat, řešit situace i problémy, orientovat se v životě.
Předpisy a doklady k internímu auditu a kontrole hospodaření v roce 2020 Praha 2 Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů v orgánech veřejné správy. Cíl semináře Informovat o aktuálních změnách v právní úpravě, předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření u státních orgánů, územních samosp
FMEA – nástroj řízení rizik Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery kvality a vedoucí zaměstnance, odpovědné za řízení rizik.
Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu CHJ č. 2 ze 4. 4. 2016 Metodika řízení rizik ve veřejné správě Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na systému řízení rizik v subjektech veřejné správy.
Nejčastější chyby správců OÚ při naplňování požadavků GDPR vyplývající z prováděných kontrol, auditů a monitoringu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů.
Datová analýza v interním auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v soukromém sektoru i organizacích veřejné zprávy a veřejných financí.
Zákon o kontrole se zaměřením na protokol o kontrole a kontrolní zjištění Praha 2 Pro začátečníky i pro pokročilé Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizovan
Monitoring nápravných opatření z interních auditů a z auditů a kontrol fondů EU Praha 2 Pro začátečníky i pro pokročilé Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, fondy, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi z
Základní kurz: I. BLOK 2. - 5. března 2020; II. BLOK 6. - 9. dubna 2020 Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy interního auditu ve veřejné správě (ZÁKLADNÍ KURZ) je organizován v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem.
Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Ředitele, interní auditory, ekonomy a účetní příspěvkových organizací a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací.
Podvod, aneb auditore co s tím? Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen především pro interní auditory a další zaměstnance v oblasti Security a Compliance, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu.
Podvod, aneb auditore na slovíčko Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor).
Analýza dat v MS Excel Praha 2 Mírně pokročilí (běžná práce s MS Excel) Určeno pro Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např. výstupy z informačních systémů, a potřebují z dat získat efektivně podstatné informace.
Audit vnitřní komunikace Praha 2 Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a odstraňováním nedostatků ve vnitřní komunikaci organizace. Cíl semináře Seminář se zaměřuje na oblast vnitřního auditu zabývající se přezkoumáním a posouzení
Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti Praha 2 Kurz je určen pro mírně pokročilé. Vstupní požadavky jsou obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informací ( Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č.
Jednání v konfliktních situacích Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro každého, kdo se může ocitnout v konfliktní situaci.
Nejčastějších pochybení, typová zjištění a rizikové oblasti projektů financovaných z fondů EU Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a k
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky v organizacích veřejné správy, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací a interní auditory.
Výkon činnosti interního auditora ve finančních institucích Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky interního auditu nejen finančních institucí a pro ostatní manažery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci řídicího a kontrolního systému.
Audit dle zákona o kybernetické bezpečnosti – případová studie Praha 2 Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří plánují realizovat audity kybernetické bezpečnosti dle zákona 181 - 2014 Sb.
Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory.
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů Cíl semináře Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování v subjektech veřejné sféry. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek v subjektech veřejné správy.
Vyšetřování podvodů v rámci organizace Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm.
Principy ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) v praxi Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Prošetřovatelé dle zákona o státní službě (234 - 2014 Sb.
Audit klíčových oblastí veřejné správy I. Praha 2 Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).
Praktický přístup k doporučení ÚOOÚ pro posuzování vlivu na ochranu OÚ, zkušenosti z finančního sektoru a z veřejné správy Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů.
Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního auditora Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Veřejné zakázky malého rozsahu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, manažerům a specialistům z oblasti personálního řízení i všem dalším manažerům a specialistům zabývajícím se problematikou společenské odpovědnosti organizace, etického řízení či compliance.
Agilní přístup k řízení vývojových projektů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníky v oblasti vývoje, vývojáře samotné, projektové manažery, sponzory projektů a pro všechny, kteří se chtějí seznámit s odlišným přístupem k řízení projektu oproti klasickým metodám.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 132
1 << | 2 | >> 3


Zobrazeno celkem -51- (ze 132) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10

by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: PowerPoint působivé prezentace v lednu 2020 - Kolín
^