logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


20742: Windows Server 2016 – správa identit - NICOM, a.s.
Předpokládané znalosti zkušenosti s koncepcí a technologiemi služeb AD DS v systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016. Zkušenost se správou a konfigurací systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2016 Zkušenosti a znalosti základní

 
  

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
  • Vedoucí - Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCAPodrobnosti
  • Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS (distanční kurz)Podrobnosti
  • Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálkaPodrobnosti
  • IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍPodrobnosti
  • Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnáníPodrobnosti

Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 119
1 << | 2 | >> 3

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Osm lekcí ze základů interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající interní auditory.
Řízení interního auditu - ve veřejné správě - Akreditovaný kurz Praha 2 Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky [malých i velkých] útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky [malých i velkých] útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct.
Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Změny v legislativě –zákon GDPR, změny v zákonu o kybernetické bezpečnosti a v nařízení EIDAS Praha 2 Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci.
Audit kybernetické bezpečnosti – jak se nebát začít Praha 2 Pro začátečníky Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích státní správy, kteří v rámci své činnosti zajišťují audity kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181 - 2014 Sb.
Audit universe aneb co auditovat… Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor).
Finanční audit majetku prakticky krok za krokem Praha 2 Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů.
Když praxe ladí se standardy Praha 2 Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (konerční a veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech poskytnout návod, jak zabezpečit soulad a efektivitu poskytování služeb interního auditu s dikcí Standardů IIA.
Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci Praha 2 Začátečníci i pokročilí Určeno pro Interní auditory včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Cíl semináře Cílem semináře je uvědomit si řadu nápadných i nenápadných chyb, kterých se většina z nás mnohdy nevědomky dopouš
Jak vytvořit etický kodex organizace Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, manažerům a specialistům z oblasti personálního řízení i manažerům a specialistům zabývajícím se dodržováním etických a právních norem v organizaci, problematikou společenské odpovědnosti organiza
Compliance očima manažera Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Interní audit připravenosti instituce na GDPR - General Data Protection Regulation - !!LITOMĚŘICE!! Praha 2 Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery Cíl semináře Cílem je demonstrovat interní audit připravenosti různých společností na GDPR pohledem interního auditora. Obsah semináře P
Compliance očima compliance officera Praha 2 Určeno Pro všechny úrovně. Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Jak nevyhořet –seminář o  burn out syndromu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny profese, které jsou v kontaktu s lidmi, pro extrémně vytížené manažery a podnikatele.
Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Krizové řízení a plánování kontinuity v informatice –proces a metody (it service continuity management) Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníkům, interním auditorům, manažerům a specialistům, které zajímá krizové plánování a řízení kontinuity činností IT organizace.
Audit informační bezpečnosti u dodavatelů s ohledem na legislativní požadavky (ZKB, GDPR, atd.) Praha 2 Pro pokročilé auditory s orientací na informační a komunikační technologie. Určeno pro Seminář je určený pro vedoucí interního auditu, pracovníky IT a nákupu řídících dodavatele s ovlivňujících bezpečnost informací.
personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti personální audit či plánují realizaci personálního auditu ve vlastní organizaci.
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit - Akreditovaný kurz Praha 2 ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Základy interního auditu ve veřejné správě [ZÁKLADNÍ KURZ] jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus j Určeno pro začínající interní auditory ve veřejné správě. * Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů; procesy správního řízení Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpovědní za VKS.
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů.
Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor).
Audit účetní závěrky vybraných organizací Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované
Compliance očima interního auditora Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Personální a organizační audity Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zdokonalování řízení a vnitřního uspořádání organizace i zvyšováním kvality lidských z
Audit IS/IT –pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Praha 2 Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory.
Compliance očima regulátora finančního trhu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance.
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen těm, kteří se při své práci řídí zákonem č.
Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp.
(Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu – od teorie k praxi Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ze všech sektorů (banky, veřejná správa, průmysl).
Případová studie řízení rizik a interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách.
Jak úspěšně vyjednávat o závěrečné zprávě Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající i zkušené interní auditory, kteří potřebují prezentovat, přesvědčit o myšlence a vyjednávat se skupinou lidí.
Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislostech Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují souladu s právními předpisy, vytváření interních směrnic a bezpečnosti.
Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro váš útvar interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Soukromý sektor stejně jako pro oblast veřejné správy – pro interní auditory, metodiky, manažery interního auditu v existujících, rozvíjejících se nebo nově zakládaných útvarech IA.
Vybrané kapitoly z komunikace Praha 2 Začátečníci i pokročilí Určeno pro Všechny. Cíl semináře Seminář je kompletně zaměřen na praktické zvládání každodenních komunikačních situací ze života v kanceláři i doma – včetně řešení případových studií, které si zadají sami úč
Interní audit připravenosti instituce na GDPR - General Data Protection Regulation - !!OLOMOUC!! Praha 2 Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery Cíl semináře Cílem je demonstrovat interní audit připravenosti různých společností na GDPR pohledem interního auditora. Obsah semináře P
Poskytování dotací vč. Změn u dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy.
Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv.
Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všechny Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci auditu pro dotace z evropských strukturálních a investičních fondů EU v rámci veřejné podpory v těch nejfrekventovanějších oblastech, k
forenzní účetnictví Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích, účetní, majitelé firem.
Vedení zaměstnanců Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, manažery, majitele firem, personální manažery, studenty managementu.
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování, hospodaření se zásobami – interní audit/kontrola v subjektech veřejné správy Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek.
Veřejné zakázky malého rozsahu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Vnitřní kontrolní systém – právní souvislosti a dopady Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, členy orgánů obchodních společností a vedoucí pracovníky v příspěvkových organizacích.
Co by interní auditor měl znát o řízení operačních rizik před hodnocením ŘKS Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Praktikující interní auditory.
Vědomý leadership a management, koučink pro interní auditory Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách.
Zákon o státní službě – audit implementace zákona a vybraných personálních procesů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, personalisty a státní zaměstnance dle zákona o státní službě.
Audit personálních rizik Praha 2 Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům, i dalším. Zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a zvyšováním kvality managementu.
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 119
1 << | 2 | >> 3


Zobrazeno celkem -51- (ze 119) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10

by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Adobe Photoshop – certifikovaný kurz pro pokročilé v dubnu 2018 - Ostrava