logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I. - NICOM, a.s.
Cíl kurzu Orientovat se v prostředí Visual Basic editoru a tvořit vlastní jednoduché programy, které zautomatizují vaši každodenní rutinní práci v Excelu. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro pokročilejší uživatele Excelu, kteří se chtějí naučit jeho prostředí programova

^

 

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
  • Kombinovaný kurz Asistent pedagoga v Českých BudějovicíchPodrobnosti
  • IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍPodrobnosti
  • AUDIT IT – TŘÍDENNÍ SEMINÁŘ PRO INTERNÍ AUDITORY, KTEŘÍ NEJSOU SPECIALISTY ITPodrobnosti
  • Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMSPodrobnosti
  • SA 8000 - Interní auditorPodrobnosti


Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 96
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
AUDIT VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Objasnit a na prakti
IT HELP DESK ANEB MODERNÍ SERVICE DESK Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá jak na kvalitní dispečink IT služeb.
PRÁVNÍ REGULACE Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je zaměřen zejména na bankovní, a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají.
AUDIT KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ (CCTV) Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty, provozní ředitele a manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
MANAGEMENT RIZIK V PODNIKOVÉ PRAXI – JAK MÍT RIZIKA POD KONTROLOU Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, manažery na všech pozicích a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik (procesních, personálních, projektových, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd.
OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv.
KONTROLA POSTUPU ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Praha 2 Pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
SEBEKOUČINK JAKO NÁSTROJ OSOBNÍHO ROZVOJE Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Všichni zaměstnanci v jakémkoliv pracovním poměru a na jakékoliv pozici.
AUDIT PERSONÁLNÍCH RIZIK V ORGANIZACI Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším odborníkům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu a rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik vedoucím ke vzniku mimořádných událostí či snižování výko
JAK ZABEZPEČIT PROGRAM KVALITY V MALÝCH ÚTVARECH IA Online Pro pokročilé interní auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, manažeři interního auditu a senior interní auditoři.
INTERNÍ AUDIT V KOMERČNÍCH POJIŠŤOVNÁCH Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v komerčních pojišťovnách, kteří se seznamují se základy interního auditu.
AUDIT INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností. Cíl semináře Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný syst
ESG JAKO CESTA KE ZEFEKTIVNĚNÍ FIREMNÍCH PROCESŮ Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, facility manažery, interní auditory, CSR - ESG manažery a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
PŘÍKLADY NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ZADÁVANÝCH PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB. Praha 2 Pro účastníky se znalostí procesu zadávání VZ Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují - auditují proces výběrových řízení.
3E V ČÍSLECH – NÁKLADOVĚ UŽITKOVÉ METODY Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další ekonomické pracovníky a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizo
JAK ZVLÁDAT POŽADAVKY STANDARDU 1300 NA INTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU Praha 2 Pro pokročilé interní auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditoři.
VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA – PROTOKOL O KONTROLE A POPIS KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnanci v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, kteří postupují dle kontrolního řádu, nebo zájemc
ALM – ŘÍZENÍ AKTIV A PASIV Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a dále risk manažery, pracovníky finančního oddělení a oddělení ALM.
INVENTARIZACE V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 270/2010 SB., O INVENTARIZACI Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
POKROČILÝ REPORTING – MS EXCEL A DOPLNĚK POWERPIVOT Praha 2 Pro pokročilé. Určeno pro Seminář je vhodný pro osoby, které analyzují velké objemy dat, např.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO AUDITORY A KONTROLNÍ PRACOVNÍKY V KOSTCE Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem.
EMPATICKÁ KOMUNIKACE Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem.
NAŘÍZENÍ O CROWDFUNDINGU (CF) Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro poskytovatele finančních služeb, zejména provozovatele dluhopisových platforem, obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele a osoby, banky a úvěrové společnosti, a jiné osoby poskytující finanční služby v modelu crowdfundingu.
ZÁKLADY ENTERPRISE RISK MANAGEMENTU (ERM) V PRAXI Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, specialisty řízení rizik, manažery.
CONTROLLING A INTERNÍ AUDIT Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný pro posluchače, kteří se chtějí seznámit se všemi náležitostmi Controllingu pohledem interního auditora.
KONTROLA VÝDAJŮ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníky v útvarech kontroly, interního auditu, majetkových a finančních.
Aktuální dění v oblasti zadávání veřejných zakázek Online Pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
SLOVO A PÍSMO – V SOULADU A SROZUMITELNĚ! Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Ředitele interního auditu, interní auditory, kontrolní a další pracovníky se zájmem o tuto oblast.
AUDIT ŘÍZENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Praha 2 Pro středně pokročilé. Určeno pro Auditory středních a velkých firem, zpracovávajících citlivé údaje, nebo jinak chráněná data a informace.
KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ RIZIK OD A DO Z Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníci - interní auditoři - manažeři - koordinátoři - vlastníci - analytici rizik a zájemci z podniků i veřejné správy potřebující koncentrovaný přehled moderní praxe řízení rizik s řadou praktických příkladů.
WHISTLEBLOWING V RÁMCI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU A ZAVEDENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers a členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v příspěvkových organizacích.
FMEA – STRUKTUROVANÝ NÁSTROJ PRO ANALÝZU PROCESNÍCH RIZIK Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro oblast výkonu interního auditu, řízení rizik a kontrolní činnosti.
PŘÍPRAVA KE ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY PRO OBOR Č. 4 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A JEHO PRIVATIZACE Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny osoby, které se připravují na vykonání zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby č.
REALIZACE AUDITU DLE ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – PŘÍPADOVÁ STUDIE Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Webinář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří jsou povinni provádět audity kybernetické bezpečnosti dle zákona 181 - 2014 Sb.
AUDITNÍ INTERVIEW Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a management v centrálních a dalších správních úřadech (organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace).
CO BY MĚL INTERNÍ AUDITOR ZNÁT O RÁMCI COSO PŘED HODNOCENÍM ŘKS Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři, manažeři odpovědní za ŘKS.
PROVEDENÍ SEBEHODNOCENÍ INTERNÍHO AUDITU S NÁSLEDNOU NEZÁVISLOU VALIDACÍ Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí interního auditu, interní auditory, manažery a představitele organizací a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
ZÁSADY REGULACE PLATEBNÍHO STYKU SE ZAMĚŘENÍM NA LICENČNÍ PROCES Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro interní auditory, tak pro konzultanty, kteří mají zájem si rozšířit povědomí o bezhotovostních platbách, zabezpečení plateb a systémů, rovněž tak o licenčním řízení předmětné regulace, tak pro další zájemce z řad odborné veřejnosti, zam
AUDIT IT PRO NON-IT AUDITORY Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální pra
ČASTÁ KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ V OBLASTI FKSP Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací (ředitele, ekonomy a personalisty) a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací.
RIZIKA PŘI PODVODNÉM JEDNÁNÍ A JAK ZVLÁDNOUT PROCES ODHALOVÁNÍ PODVODŮ Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky.
STRATEGICKÝ MANAGEMENT: TVORBA, PROSAZOVÁNÍ A HODNOCENÍ PODNIKOVÉ STRATEGIE Online Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, ale i stávajícím či budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se obsahem, významem a tvorbou strategie jako královskou manažerskou disciplínou, která je východiskem i předpokladem úspěšného podnikového řízení.
OSM LEKCÍ ZE ZÁKLADŮ INTERNÍHO AUDITU Praha 2 Pro začínající interní auditory. Určeno pro Začínající interní auditory.
POKLADNA, CESTOVNÍ NÁHRADY, AUTOPROVOZ – INTERNÍ AUDIT / KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY Praha 2 Pro všechny úrovně (základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek). Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní sa
AUDIT ANTI MONEY LAUNDERING (AML) Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
TRENDY V GDPR ANEB JAK PŘEDEJÍT BEZPEČNOSTNÍMU INCIDENTU Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, vedoucí pracovníky, manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit Cíl semináře Účastníci se seznámí s novinkami v oblasti právního rámce ochrany osob
POVĚŘEN VÝKONEM INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI – JAK DÁL? Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnanci bez praxe v interním auditu nově pověření výkonem interního auditu v organizaci, kde před tím interní audit nepůsobil.
PROVĚŘENÍ NAPLŇOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ ORGANIZACE Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, popř.
VNITŘNÍ NORMY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
ŘÍZENÍ RIZIK MODELŮ (MODEL GOVERNANCE) Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v bankách a finančních subjektech s významným využitím modelů a automatizace v systému řízení rizik a interních procesech s dopadem do operačního rizika.
VYŠETŘOVACÍ DOVEDNOSTI A VEDENÍ INTERVIEW Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, vyšetřovatele, nebo compliance manažery.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 96
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 96) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10

by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy | ABRA Flexi
***
kurzy | 2022-06-09 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a akce - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IES - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Curatio - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy


Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Kurz Personalista/personalistka [kód: 62 007 N] # pro personalisty v dubnu 2023 - Brno - střed
^