logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


20417: Windows Server 2012 – upgrade znalostí pro certifikaci MCSA - NICOM, a.s.
Předpokládané znalosti Předchozí certifikace na úrovni MCITP pro Windows Server 2008, nebo MCSA pro Windows 2003 Zaměření kurzu Nové funkce a vlastnosti Windows Serveru 2012 se zaměřením na upgrade certifikace MCSA Windows Server 2012

 

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
  • Auditor kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
  • Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasingPodrobnosti
  • Veřejná podpora – podpora výzkumným institucím, státním obchodním společnostem a podpora de minimis – novinky z této oblastiPodrobnosti
  • Interní auditor QMS - zdokonalovacíPodrobnosti
  • Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMSPodrobnosti


Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 79
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Jak provádět interní audit kybernetické bezpečnosti - !!!BRNO!!! Praha 2 Kurz je určen pro začátečníky. Vhodné vstupní požadavky jsou obecná znalost principů systému řízení bezpečnosti informac Určeno pro Interní auditory provádějící interní audit kybernetické bezpečnosti podle vyhlášky č.
Požadavky Standardů na sestavení programu auditní zakázky Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Praktikující interní auditoři. Cíl semináře.
Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Statut a manuál interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory orgánů veřejné správy. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se vzorovým statutem a manuálem interního auditu, účelem a cílem tohoto vnitřního předpisu o
Audit GDPR Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
Audit personálních rizik Praha 2 Seminář je určen interním auditorům, personálním manažerům a specialistům i dalším zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik a zvyšováním kvality managementu. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit s hlavními zdroji rizik spojenýc
Představení činnosti Auditního orgánu a Nejčastější pochybení při realizaci EU fondů Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další pracovníky z veřejné i soukromé sféry, kteří se zabývají problematikou auditu dotačních prostředků a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu
Vedení zaměstnanců Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Auditory, manažery, majitele firem, personální manažery, studenty managementu. Cíl semináře Získat informace o vedení lidí.
Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona č. 134/2016 Sb. Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů.
Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů - !!!OLOMOUC!!! Praha 2 Základní, není požadována žádná speciální znalost. Určeno pro Seminář je vhodný pro interní auditory ze všech oblastí.
Audit procesu investic Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech nastínit možný přístup k přípravě a realizaci auditu.
Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - !!!BRNO!!! Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů.
Účetnictví a daň z příjmů příspěvkové a rozpočtové organizace v příkladech - !!!LITOMĚŘICE!!! Praha 2 Pro mírně pokročilé a pokročilé (pro účetní část je třeba základní znalost účetnictví a povědomí o účetních postupech). Určeno pro Určen jak interním pracovníkům příspěvkových a rozpočtových organizací, tak externím auditorům, daňovým poradcům či jiným odborníkům, k
Vnitřní kontrolní systém – právní základy, souvislosti a dopady Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers, členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí pracovníky v příspěvkových organizacích. Cíl semináře Seznámit účastníky s právními základy vnitřníh
Audit přístupových práv do IT systémů Praha 2 Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Acces.
Plánování v interním auditu – od strategie až po každodenní činnost Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory včetně manažerů útvaru interního auditu napříč všemi sektory (soukromý, veřejná správa, veřejné finance). Cíl semináře Jaká je nejlepší praxe ?
Správa dokumentů z pohledu interního auditora Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné zprávy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
Finanční audit majetku prakticky krok za krokem Praha 2 Pro všechny úrovně. Vhodné jsou znalosti rozpočtových a účetních předpisů.
Jak účinně formulovat auditní zprávy Praha 2 Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Cíl semináře Vyzbrojit auditory znalostmi a dovednostmi pro správné formulace auditních zjištění, doporučení a opatření v auditních zprávách.
Role pověřence pro ochranu osobních údajů, jeho zapojení do monitoringu a auditu ochrany osobních údajů Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditoři - DPO - pozice odpovědné za ochranu osobních údajů. Cíl semináře Na implementaci požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se v mnoha organizacích podíleli exter
Audit účetní závěrky vybraných organizací Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.
IFRS 16 Leasing – nové standardy povinný od r. 2019 Praha 2 Znalost principů podvojného účetnictví, základní informace o IFRS. Určeno pro Interní auditory, účetní, finanční analytiky a finanční manažery podniků a bank, kteří potřebují aktualizovat svoje znalosti o účtování leasingu.
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinnost, zejména v úvěrových institucích. Cíl semináře Seznámit posluchače se zákl
Koučink pro interní auditory zaměřený na komunikaci, hlasový projev Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, a ty pracovníky, kteří musí komunikovat a potřebují zlepšit zejména hlasový projev.
Investiční služby obchodníků s cennými papíry ve světle MiFID II. Praha 2 Pro všechny úrovně (min. základní znalosti v oblasti investičních služeb).
Audit inventarizace – případová studie Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí. Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou s využitím praktických příkladů s postupy při auditu inventarizace
Veřejné zakázky malého rozsahu Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Řízení projektů prakticky – Klasicky nebo agilně? Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Pro každého, kdo chce řídit projekty. Pro ty, kdo se prakticky chtějí seznámit s rozdíly mezi klasickým (waterfall) řízení a agilními metodami.
Auditorské minimum o nastavení řídicího a kontrolního systému, aneb co by bylo dobré znát, než se pustíme do jeho hodnocení - !!!OSTRAVA!!! Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery odpovědní za ŘKS, pracovníky compliance.
Metodika ITIL® řízení IT služeb + novinky v4 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Odborníky, interní auditory a specialisty z útvarů - odborů informatiky (IT), které zajímá procesní řízení IT služeb IT Infrastructure Library . Může být předpokladem pro systém řízení IT, certifikaci ISO atd.
Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro kontrolory, interní auditory, pracovníky finančních, majetkových a dalších útvarů v orgánech veřejné správy.
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem.
Audit outsourcingu – audit významně rizikové oblasti spojené s dosahováním 3E organizace Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky, vč. garantů správného výběru dodavatelů (resp.
Člověk – největší bezpečnostní riziko Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, interní vyšetřovatele, vyšetřovatele podvodů v organizaci. Cíl semináře Seznámit účastníky s bezpečnostními riziky a s typy protiprávního jednání interních zaměstnanců společnosti.
Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze 4. 4. 2016 Metodika řízení rizik ve veřejné správě Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na systému řízení rizik v subjektech veřejné správy.
Vnitřní řídící systém jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizace zřízené organizačními složkami státu, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované a zakládan
Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - !!!OLOMOUC!!! Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují v souladu s právními předpisy vytváření interních směrnic a bezpečnosti.
Service Desk aneb IT help desk Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Odborníky, interní auditory, manažery a specialisty, které zajímá dispečink IT služeb. Cíl semináře Seznámit účastníky s důležitými aspekty Service Desku.
GDPR ve zdravotnictví Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Ty, kteří řeší nebo je zajímá specifika GDPR ve zdravotnictví. Cíl semináře Seznámit frekventanty s problematikou GDPR ve zdravotnictví.
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit.
Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů - !!!OLOMOUC!!! Praha 2 Základní, není požadována žádná speciální znalost. Určeno pro Seminář je vhodný pro interní auditory ze všech oblastí.
Základy auditu IT Bezpečnosti Praha 2 Pro začátečníky. Základní úroveň práce s operačním systémem Linux výhodou.
Personální a organizační audit Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se zvyšováním účinnosti řízení, ověřováním kvality lidských zdrojů a optimalizací organizač
Využití rámce COSO IC v interním auditu Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, manažery odpovědní za ŘKS, pracovníky compliance. Cíl semináře V rámci semináře bude objasněno naplňování cílů řídicích a kontrolních systémů na základě mezinárodně uznávaného rámce COSO
Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kvalitu podnikových směrnic i pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi má řídit. Ocení ho především ti, kdo stojí o to, aby interní směrnice podporovaly záj
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci
Audit od A do Z Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech poskytnout komplexní pohled na proces auditu v členění na jeho
Inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní města, obce)
Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností. Cíl semináře Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie
Případová studie řízení rizik a interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře Nabídneme případovou studii řízení rizik
IFRS 9 – Finanční nástroje Praha 2 Znalost principů podvojného účetnictví, základní informace o využívání finančních nástrojů v obchodní praxi. Určeno pro Interní auditory, účetní, finanční analytiky a finanční manažery obchodních organizací a bank, kteří pracují s finančními nástroji.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 79
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 79) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10

by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy - Curatio
***
kurzy | 2019-03-08 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | Vegmania.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Znojmo - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Olomouc - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Liberec - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pardubice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz - studium
Články:Vzdělávání dospělích  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting - kurzy


Nalezeno celkem : 28 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Visio základní v květnu 2019 - Praha