logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy



Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací




skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


MS Office 2016 přecházíme na novou verzi - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.

 
 



 

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
  • Vedoucí - Externí auditor systému řízení bezpečnosti informací dle ISO - IEC 27001:2013, akreditovaný IRCAPodrobnosti
  • Vedoucí - Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCAPodrobnosti
  • Interní auditor environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2015, akreditovaný IRCAPodrobnosti
  • Interní auditor ISO 9001:2015, akreditovaný IRCAPodrobnosti
  • Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálkaPodrobnosti

Český institut interních auditorů, z.s.



by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 87
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému v příspěvkových organizacích – zkušenosti z implementací Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky příspěvkových organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení vnitřního řízení a kontroly v organizaci.
Vývoj aplikací Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určený pro auditory připravující se na audit v oblasti vývoje aplikací a pro zájemce o certifikaci CIA.
Audit hospodaření s hotovostí a ceninami Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované
Audit přístupových práv do IT systémů Praha 2 Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access.
Audit inventarizace – případová studie Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí.
Audit zvládání rizik procesů uveřejňování do registru smluv Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky organizačních složek státu a jimi zřízených organizací, územních samosprávných celků a jimi zřízených organizací a pracovníky dalších organizací veřejné správy.
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pro pokročilé Praha 2 Pro pokročilé. Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinností (zejména v úvěrových institucích).
Veřejné zakázky malého rozsahu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. kurz ukončen testem.
Prezentační dovednosti Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Manažery, specialisty, studenty, obchodníky, asistentky.
Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace a státní fondy.
Audit IS/IT – pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Praha 2 Pro středně pokročilé. Určeno pro Interní auditory.
Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb. Praha 2 Pro všechny úrovně. Požaduje se znalost procesu zadávání veřejných zakázek.
AUDIT PRO PRVŇÁKY Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory – začátečníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace včetně státních podniků, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi z
Audit vnitřní komunikace v organizaci Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se vnitřní komunikací v organizaci a jejím vztahem ke zvyšováním výkonu i odstraňování vnitřních nedostatků ve fungování soukromých i veřejných organizací.
Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnance, kteří pracují s osobními údaji, manažery, IT, HR a marketingové odborníky, compliance specialisty a interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
Aktualizace Statutu zohledňující požadavky nových prováděcích směrnic z Rámce profesní praxe IA Praha 2 Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory.
Řízení rizik třetích stran – TPRM Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejného i soukromého sektoru, kteří mají zájem o aktuální přístup k řízení rizik spojených s dodavateli služeb.
Účetnictví – nástroj pro ověřovací procesy při interním auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované
Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti Ostrava Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti; manažery kybernetické bezpečnosti; správce kritické informační infrastruktury; správce významných informačních systémů, správce ICT i odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti (administrátory, architekty, konzultanty atd. ).
MiFID II. pohledem advokáta a interního auditora Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, Compliance manažery, vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit na kapitálových trzích.
Základy účetnictví veřejných financí Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce, Regionální rady)
Průběžný monitoring a auditing – moderní nástroje interního auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, interní auditory a pracovníky vykonávající kontrolní činnosti.
Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické bezpečnosti Praha 2 Interní auditory, auditory kybernetické bezpečnosti; manažery kybernetické bezpečnosti; správce kritické informační infrastruktury; správce významných informačních systémů, správce ICT i odborníky z oblasti kybernetické bezpečnosti (administrátory, architekty, konzultanty atd. ).
Představení činnosti Auditního orgánu a nejčastějších nedostatků a typových zjištění identifikovaných u projektů spolufinancovaných z fondů EU Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky z veřejné i soukromé sféry, kteří se zabývají problematikou auditu dotačních projektů a kteří chtějí získat nové, popř.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi
Datová analýza v interním auditu Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky z veřejného i soukromého sektoru.
Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy Praha 2 Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů.
Rozpočtová skladba pro začátečníky Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a z regionálních
Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitele společností.
Jak číst účetní výkazy Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce, regi
Audit personálních rizik Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se rozborem, prevencí a omezováním personálně-organizačních rizik, i manažerům a specialistům v oblasti personálního řízení a zvyšování kvality managementu.
Hodnocení, prioritizace a zvládání rizik, externí kontext Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Risk Managementu.
Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv.
Hospodaření s majetkem územních samosprávných celků Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky územních samosprávných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společností (dopravních podniků, technických služeb, vodáren, sportovních zařízení apod.
Revize vnitřních procesů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp.
Risk Management jako součást strategického řízení společnosti Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Risk Managementu.
Jak úspěšně vyjednávat o závěrečné zprávě Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Začínající i zkušené interní auditory, kteří potřebují prezentovat, přesvědčit o myšlence a vyjednávat se skupinou lidí.
Řízení provozu IT a řízení sítí Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro auditory IT a pro zájemce o certifikaci CIA.
Základy managementu kvality pro interní auditory Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, kteří chtějí rozumět managementu kvality.
Na jaká rizika by se měli interní auditoři zaměřit v souvislosti s auditem implementace GDPR Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, risk manažery, compliance manažery.
Audit přístupových práv prakticky Praha 2 Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit stav přidělených přístupových oprávnění v organizaci. Cíl semináře Seznámit interní auditory s možnými způsoby provedení auditu v této oblasti.
Interní audit a novela zákoníku práce Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery.
Přípravný kurz k vykonání úřednické zkoušky z oboru služby Audit Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Uchazeče o vykonání zvláštní části úřednické zkoušky z oboru služby Audit (3).
Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát (certifikovaný kurz dle zákona č. 312/2002 Sb.) Ostrava Vedoucí pracovníky organizací, kteří jsou zodpovědní za nastavení procesů v organizaci, interní auditory a jiné pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu kontraktace a uveřejňování smluv do registru smluv. Cíl semináře Cílem vzdělávacího p
Audit oběhu účetních dokladů Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované
Schvalování výdajů příspěvkové organizace Praha 2 Vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací (ředitele, ekonomy, hlavní účetní a interní auditory) a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Cíl semináře Seznámení s uplatňováním schvalovacích postupů v praxi příspěvkových organiz
Vybrané kapitoly z komunikace Praha 2 Začátečníci i pokročilí. Určeno pro Všechny.
Zjednodušené podlimitní řízení podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace.
Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv.
Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky odpovědné za prověření či nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému.


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 87
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 87) kurzů a termínů školení




Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10





by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

 



 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EU



REGIONY



MENU



KONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

+



+




V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





Školení: Outlook základní v listopadu 2017 - Kolín