logo skoleni-kurzy

KURZ: AUDITU # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.euAuditu | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # auditu
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
auditu # 461 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

AUDITU - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Auditu -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Osm lekcí ze základů interního AUDITU
11.11.2024 Praha 2 KURZ - Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik ... ... Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, c ... ... 7.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Metodika organizačního AUDITU krok za krokem
05.12.2024 Praha 2 KURZ - Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení organizačních auditů, a jeho hlavní pozornost je věnována podrobnému výkladu jeho metod ... ... Zabývá se tím, kdy a proč tyto audity provádět, jak konkretizovat jejich zadání, na co se při jejich provádění zaměřit, jak a na základě jakých kritérií hodnotit jednotlivé aspekty organizační ... ... 3.100 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Komunikační kruh interního AUDITU
14.11.2024 Praha 2 KURZ - Seminář účastníky seznámí s důležitostí úlohy komunikace v celém procesu interního auditu ... ... * Pomocí grafického znázornění komunikačního kruhu budou představeny jednotlivé fáze komunikace zainteresovaných stran na interním auditu (od projednávání plánu interního auditu po získání zpětné ... ... 3.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Nastavení Mezinárodního rámce profesní praxe interního AUDITU v ÚSC v roce 2025
02.12.2024 Praha 2 KURZ - Cílem semináře je odpovědět na otázky: Jak na nové Globální standardy v ÚSC? ... ... Co přinese změna systému Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu od roku 2025? ... ... 3.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Praktické dovednosti pro výkon interního AUDITU
13.11.2024 Praha 2 KURZ - Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy ... ... Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti ... ... 8.200 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Posilování bezpečnosti organizace: Synergický přístup interního AUDITU a kybernetické bezpečnosti pro efektivní a udržitelnou ochranu
30.10.2024 Praha 2 KURZ - Poskytnout účastníkům praktické rady a strategie pro úspěšnou spolupráci s auditem kybernetické bezpečnosti (interním i externím), správné nastavení komunikace mezi interním auditem a operativou kyber ... ... Poskytnout účastníkům praktické rady a strategie pro úspěšnou spolupráci s auditem kybernetické bezpečnosti (interním i externím), správné nastavení komunikace mezi interním auditem a operativou kyber ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Roční zpráva interního AUDITU, co tam patří a na co nezapomenout
29.11.2024 Praha 2 KURZ - Cílem webináře je projít s vedoucími a manažery IA požadavky na roční hodnotící reporting činnosti interního auditu pro vedení organizace ... ... Na základě požadavků legislativy a Standardů IA bude doporučen rámcový obsah zprávy, zejména vyhodnocení plnění Statutu IA, střednědobého a ročního plánu IA, zhodnocení ŘKS a RM na základě povedených ... ... 2.800 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Praktická realizace interního AUDITU
07.10.2024 Praha 2 KURZ - Posluchači kurzu si s vazbou na navazující teoretické základy získané v rámci základního kurzu a atestační kurzu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu, dále rozšíří již získané znalost ... ... Posluchačům budou prezentovány základní dokumenty nutné pro výkon interníh ... ... 8.200 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Příklady řízení rizik a interního AUDITU v praxi
16.10.2024 Praha 2 KURZ - Cílem je předvést řadu příkladů řízení rizik ve velkých společnostech, veřejnosprávních institucích a nadnárodních firmách s provázaností na provádění interního auditu ... ... Představíme si analýzy, řešení a řízení rizik na aktuálních případech ... ... 7.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Metodika personálního AUDITU krok po kroku
26.11.2024 Praha 2 KURZ - Seminář se zaměřuje na cíle, metody, organizaci, závěry a doporučení auditu lidských zdrojů, označovaného též jako personální či manažerský audit ... ... Zabývá se tím, kdy tento audity provádět, jak stanovit jeho zadání, na co se při něm zaměřit, jak volit jeho metody a kritéria hodnocení jeho účastníků, jak formulovat, strukturovat a prezentovat jej ... ... 3.100 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Využití Six Sigma nástrojů v interním AUDITU
28.11.2024 Praha 2 KURZ - Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu ... ... OBSAH SEMINÁŘE Školení je koncipováno formou workshopu ... ... 3.900 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Akademie AUDITU kybernetické bezpečnosti
18.11.2024 Praha 2 KURZ - Akademie auditu kybernetické bezpečnosti je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům praktické znalosti v oblasti kybernetické bezpeč ... ... Účastníkům umožní poznat nejčastější hrozby a zranitelnosti, jimž jsou organizace v ČR vystaveny a základní způsoby obrany prot ... ... 34.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Akademie interního AUDITU
30.09.2024 Praha 2 KURZ - Leadership a kvalita interního auditu, koordinace ujišťovatelů ... ... Vyšetřování podvodů v rámci organizace ... ... 34.900 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Představení konkrétního AUDITU zaměřeného na IT
31.10.2024 Praha 2 KURZ - Objasnit výkon auditu zaměřený na IT. Výstupem semináře bude checklist k výkonu auditu. OBSAH SEMINÁŘE Přístup k auditu IT, jeho zaměření, harmonizace kroků, auditní postupy. Posouzení strategi ... ... Výstupem semináře bude checklist k výkonu auditu ... ... 3.900 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Pověřen výkonem interního AUDITU v organizaci – jak dál?
22.11.2024 Praha 2 KURZ - Pomoci zaměstnancům, kteří nemají předchozí zkušenost s interním auditem zorientovat se v nastalé situaci a poskytnout jim srozumitelný rámcový návod, jak začít a jak vybudovat jednočlenný útvar inter ... ... OBSAH SEMINÁŘE * Porovnání současné a budoucí struktury Rámce ... ... 3.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Prezentace výsledků interního AUDITU
11.10.2024 Praha 2 KURZ - Pomoci auditorům působícím v rozpočtové sféře prezentovat výsledky interních auditů vedoucím těchto úřadů zejména v případech, kdy musí sdělovat nevítané skutečnosti ... ... OBSAH SEMINÁŘE Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů prezentace zprávy z interního auditu (pouze předání písemného vyhotovení zprávy, předání písemného vyhotovení zprávy s násle ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti optikou interního AUDITU
15.10.2024 Praha 2 KURZ - Získat přehled o aktuálním vývoji přijímání nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho aktuálním obsahu s cílem zavčasu identifikovat očekávatelné změny a mít možnost s předstihem připravit organ ... ... OBSAH SEMINÁŘE Úvod do problematiky veřejnoprávní regulace kybernetické bezpečnosti v České rep ... ... 3.450 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit v praxi jednočlenných útvarů interního AUDITU
04.12.2024 Praha 2 KURZ - Pracovní postup při výkonu interního auditu od jeho přípravy, provedení až po jeho ukončení u jednočlenných útvarů interního auditu ... ... OBSAH SEMINÁŘE Zákonné normy s vazbou na veřejnou správu, Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA ... ... 3.900 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Ze života malého týmu interního AUDITU
06.09.2024 Praha 2 KURZ - Cílem semináře je seznámit účastníky s úskalími, se kterými se mini týmy v praxi setkávají a s možnými způsoby řešení těchto situací s ohledem na Standardy IA, rozpočet, požadavek vedení a místní pomě ... ... OBSAH SEMINÁŘE Rozhodnutí o založení funkce interního auditu ... ... 3.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Provedení sebehodnocení interního AUDITU s následnou nezávislou validací
19.09.2024 Praha 2 KURZ - Seznámit účastníky s důvody a přínosy provádění hodnocení činnosti interního auditu a rámcem pro provedení sebehodnocení interního auditu ... ... Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací ... ... 2.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Audit Universe a plánování v interním AUDITU – od strategie až po každodenní činnost
15.11.2024 Praha 2 KURZ - Jaká je nejlepší praxe ? Rady a informace pro naplňování poslání interního auditu, plánování činnosti útvaru IA (krátkodobé i dlouhodobé), pokrytí auditního prostoru, situace z praxe včetně diskuse n ... ... Rady a informace pro naplňování poslání interního auditu, plánování činnosti útvaru IA (krátkodobé i dlouhodobé), pokrytí auditního prostoru, situace z praxe včetně diskuse nad praktickými příklady, ... ... 3.300 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Příprava a průběh interního AUDITU v souladu s Globálními standardy pro IA
08.11.2024 Praha 2 KURZ - V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky Globálních standardů IA ... ... Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků ... ... 2.800 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Využití umělé inteligence v interním AUDITU
13.11.2024 Praha 2 KURZ - Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu ... ... Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu. OBSAH SEMINÁŘE Terminologie. Přínosy aktivního využívání AI interním auditem - analýzy velkých dat, automa ... ... 2.550 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním AUDITU
22.10.2024 Praha 2 KURZ - Seznámit posluchače se zkušenostmi využívání metod Data Intelligence v rámci činností interního auditu ve Škoda Auto a ... ... Seznámit posluchače se zkušenostmi využívání metod Data Intelligence v rámci činností interního auditu ve Škoda Auto a.s. OBSAH SEMINÁŘE Klasické metody provádění procesních auditů vs. metody Dat ... ... 2.550 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě
25.10.2024 Praha 2 KURZ - Lektor vysvětlí, co je účelem hodnocení VKS v organizaci veřejné správy, jaké legislativní předpisy a metodická doporučení to upravují, na co se hodnocení zaměřuje ... ... Lektor projde s účastníky webináře především požadavky na předběžnou řídicí kontrolu s využitím vytvořeného checklistu ... ... 2.800 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Školení Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

auditu # 461 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 461 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: auditu
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat auditu pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

AUDITU

auditu hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: auditu, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: auditu, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text auditu i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha 2
 


auditu :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=auditu&title=kurzy-školení-auditu#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_auditu.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2024 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech ON LINE v červenci 2024 -
^