logo skoleni-kurzy

KURZ: DANÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy

Daní | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # daní
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
daní # 290 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

DANÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Daní -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Zákon o DANI silniční
05.09.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte ucelený pohled na daň silniční ... ... Výklad zákona bude veden s provazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z příjmů a v oblasti právní úpravy provozování vozidel na pozemních komunikacích a jejich regist ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, ekonomům a všem dalším zájemcům z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí osvojit znalosti o dani silniční. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska DANÍ z příjmů
22.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku ... ... * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů, • způsoby oceňová ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DANI z hazardních her
23.08.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte přehled o hlavních principech zdanění hazardních her ... ... Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi ... Seminář je určen pro mzdové účetní a daňové poradce ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zaměstnanecké benefity z pohledu DANÍ v roce 2019
25.09.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní ... ... Budou nastíněny zákonné možnosti tak, aby poskytnutí benefitu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda ... Seminář je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky, ale i pro ekonomy, mzdové účetní a další osoby, které se ve společnostech zabývají problematikou lidských zdrojů a mají zájem se seznámit s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní a daňové optimalizace. ... 2.090 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, DANI z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020
13.11.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zákonné opatření o DANI z nabytí nemovitých věcí
04.09.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č ... ... Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340 - 2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného opatření. Praktické příklady: Řešen ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DANI z nemovitých věcí
04.09.2019 Praha KURZ - Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším le ... ... * Daň z pozemků: Předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, ekonomům a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zákon o spotřebních DANÍch a ekologická daň
03.09.2019 Praha KURZ - Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů ... ... * • předmět spotřebních a energetických daní, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotře ... Seminář je určen pro ekonomické pracovníky firem, daňové poradce, účetní a management podnikatelské sféry, kteří se více či méně setkávají s aplikačními problémy spotřebních daní. Vhodný je nejen pro pokročilé a zkušené, ale vzhledem ke stále častějším problémům s aplikací těchto daní i pro laiky. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) a ústavu v účetnictví a DANÍch
25.07.2019 Praha KURZ - O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností a způsobu zdanění. Na semináři se seznámíte s ... ... O. p. s. má odjakživa mezi neziskovými organizacemi (popř. mezi veřejně prospěšnými organizacemi) poněkud odlišné postavení z hlediska daňových povinností a způsobu zdanění. Na semináři se seznámíte s ... Pro všechny, kdo řeší účetnictví a daně o. p. s. Vhodné i pro ústavy popř. další poplatníky, kteří mají široký základ daně z příjmu právnických osob. ... 2.065 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DANÍch z příjmů – právnické osoby
21.08.2019 Praha KURZ - Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost ... ... * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 2.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DANÍch z příjmů – závislá činnost
26.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s aktuální úpravou zákona o daních z příjmů týkajícího se závislé činnosti ... ... * Rozlišení poplatníků: • daňový rezident, • daňový nerezident ... Seminář je určen pro mzdové účetní a daňové poradce. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

PŘEHLED ZMĚN V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ v roce 2020
13.02.2020 Praha KURZ - Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní ... ... Cíl: Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska účetnictví a daní z příjmů platných pro rok 2020, a to zejména z pohledu podnikatelů ... ... 2.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o DANÍch z příjmů a další právní předpisy
27.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskyt ... ... * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1 ... Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty, tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DANÍch z příjmů – fyzické osoby
22.08.2019 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob ... ... Odpolední část programu bude zaměřena na oblast hmotného a nehmotného majetku ... Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi. ... 1.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Tvůrčí psaní s DANIelou Fischerovou - základní kurz
21.09.2019 Praha KURZ - Odborným garantem kurzu je spisovatelka a dramatička daniela Fischerová * Na semináři jsou vítáni všichni, kdo sami literárně tvoří, i ti, kdo by to rádi zkusili ... ... Budeme se věnovat základním prvkům vyprávění: tvorbě figury a tvorbě situace ... ... 2.900 / Kurz # Akademie Literárních novin Kurz Akademie Literárních novin Praha

Novinky 2020 v DANÍch a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2019
18.11.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Tvůrčí psaní s DANIelou Fischerovou - kurz pro středně pokročilé - OBSAZENO
12.10.2019 Praha KURZ - Odborným garantem kurzu je spisovatelka a dramatička daniela Fischerová * ... ... Odborným garantem kurzu je spisovatelka a dramatička daniela Fischerová * ... ... 2.900 / Kurz # Akademie Literárních novin Kurz Akademie Literárních novin Praha

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o DANÍch z příjmů platného pro rok 2019 - 2020
16.12.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, DANÍch z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020
06.12.2019 HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy KURZ - ... ... ... ... 7.421 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy

NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2019 - 2020
18.11.2019 Praha KURZ - Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory a všechny další profese, které musí řešit daně fyzických a právnických osob a nemají čas podrobně sledovat neustále se měnící právní úpravu a její výklady ... ... Cíl: Seznámení s aktuálními výklady daňových změn a se změnami daňové legislativy v průběhu roku 2019, pro rok 2020 a pro roky další ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2019 - 2020
23.01.2020 Praha KURZ - Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory a všechny další profese, které musí řešit daně fyzických a právnických osob a nemají čas podrobně sledovat neustále se měnící právní úpravu a její výklady ... ... Cíl: Seznámení s aktuálními výklady daňových změn a se změnami daňové legislativy v průběhu roku 2019, pro rok 2020 a pro roky další ... ... 2.700 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Detektor lži s DANIelem Štroblem - trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci
22.08.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 14.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s DANIelem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku
28.08.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 9.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Pozitivní první dojem s DANIelem Šmídem - protože lidé si zapamatují, jak se s vámi cítili
05.11.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 7.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

Rozpoznejte manipulaci s DANIelem Štroblem - praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům
20.08.2019 Praha KURZ - ... ... ... ... 12.990 CZK / Kurz # Top Vision Kurz Top Vision Praha

daní # 290 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 290 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: daní
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat daní pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

DANÍ

daní hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: daní, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: daní, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text daní i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - HOTEL BEZDĚZ, Staré Splavy
 


daní :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=dan%C3%AD&title=kurzy-školení-dan%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_daní.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Outlook pro malé firmy v srpnu 2019 - Praha
^