logo skoleni-kurzy

ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


MikroTik základní kurz - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Kurz platformy MikroTik vybaví uchazeče znalostmi potřebnými pro nasazení a provoz MikroTik routeru v instalaci malého až středního rozsahu. V prvním bloku kurz sjednocuje nejdůležitější potřebné znalosti architektury TCP - IP, následně se zabývá základními principy operačního systému platformy Mi

^

 

 

ALIAVES CO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves Co., a.s.by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

Logo: Aliaves  Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves Co., a.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 377
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 8

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Spisová služba pro praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cíl semináře : Prohloubení znalostí spisové slu
Správní řízení - vady a náprava v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastník
Novela insolvenčního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-507 - 2019 - Insolvenční řízení Akreditace: MV : Cíl semináře : Získat komplexní představu o změnách v
Opatrovnictví - nejpalčivější témata Praha Číslo akreditovaného kurzu : MV: AK - PV-344 - 2016, Název akreditace: Veřejné opatrovnictví; MPSV: A2017 - 0654-SP - PC - VP, Název akreditace: Opatrovnictví Akreditace: MV MPSV
GDPR ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o ochraně osobních údajů), PŘESUN Z 5.12. KAPACITA NAPLNĚNA! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR-ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Obsah: Právní rámec
Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-573 - 2016, Název akreditace: Územní plánování - vybrané právní otázky (pro pokročilé) Akreditace: MV :
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-243 - 2019, Název akreditace: Aplikace zákona č. 361 - 2000 Sb.
Správní řád paragraf po paragrafu, 2+1 zdarma! - PLNÁ KAPACITA Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : KAPACITA SEMINÁŘE BYLA
Česká školní inspekce od A do Z a problematika sociálně – rizikové chování ve školách, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách České školní inspekce v oblasti sociálně – patologických jevů?
Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-64 - 2017, Název akreditace: Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Akreditace: MV : Seznámení účastníků s práv
Celní problematika a systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie v roce 2020 Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je naučit účastníky správné orientaci v celní problematice, seznámit je s klíčovými právními předpisy včetně související obsáhlé judikatury a představit jim celní režimy, celní hodnotu nebo dodací podmínky INCOTERMS. V praktické
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Cíl semináře : Představení
Stres a syndrom vyhoření, PŘESUN Z 15.11. Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017, Název akreditace: Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Akreditace: MV : Syndrom vyhořen
Stylistika + pravopis nejen u úředních písemností a gramatické jevy, ve kterých se často chybuje / Norma ČSN 01 6910 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-556 - 2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Akreditace: MV : Cílem semi
Zákon o obcích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV Cílem semináře je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti
Kyberšikana ve školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : 1037 - 2017-1-177, A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP Akreditace: MPSV MSMT : Cílem semináře je seznámit účastn
Zákon o hlavním městě Praze Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-290 - 2019, Název akreditace: Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy Akreditace: MV :
Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MV + MPSV! Praha Číslo akreditovaného kurzu : MV: AK - PV-240 - 2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A2019 - 0348-SP, název akreditace: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé Akre
Výkon silničních správních úřadů, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů podle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: MV : Vnitřní s
Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017 Akreditace: MV : Obsah: * Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyš
Rétorika a umění prezentace s Alešem Zbořilem Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-555 - 2017, název akreditace:Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě Akreditace: MV : Do naší nabídk
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-252 - 2019, Název akreditace: Zákon č. 218 - 2000 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: MV : Každý org
Spisová služba pro praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cíl semináře : Prohloubení znalostí spisové slu
Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.
Školský zákon v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-65 - 2017, Název akreditace: Novela školského zákona a souvisejících právních předpisů se zaměřením na střední školy a vyšší odborné školy Akreditace: MV
Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinky Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-380 - 2019 Akreditace: MV : Cíl semináře : Na praktických příkladech a s přihlédnutím k judikatuře če
Správní řízení v praxi (krok za krokem) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cíl semináře : Prohloubit znalosti
Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE - PŘESUN Z 3.12. Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : S
Jak se bránit proti stresu a jak ho využít Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017, Název akreditace: Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Akreditace: MV : Hlavním cílem s
Trestný čin přijetí úplatku a podplacení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-418 - 2018, Název akreditace: Trestní odpovědnost ve veřejné správě Akreditace: MV : 01. ) Úvod d
Kancelářské aplikace a další nástroje pro efektivní činnost veřejné správy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-555 - 2017, Název akreditace: Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě Akreditace: MV : Seznámit účas
Nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem seminářů je seznámit posluchače s vybranými ustanoveními zákona č. 219 - 2000 Sb.
Pomocný analytický přehled PAP - začátečníci Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017, Název akreditace: Pomocný analytický přehled PAP Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména p
Povolení k umístění herního prostoru – průvodce správním řízením krok za krokem. Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce : Na základě zpětné vazby účastníků jsme aktualizovali seminář k tematice povolovacího řízení hazardních her, který má nově název Povolení k umístění herního prostoru – p
Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV
Zákon o pozemních komunikacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2016, Název akreditace: Účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích Akreditace: MV
Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV : N
Syndrom vyhoření, stres a techniky zvládání stresu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017, Název akreditace: Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Akreditace: MV : Syndrom vyhořen
Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-819 - 2013, Název akreditace: Pracovněprávní problematika škol Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámi
Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je se
Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných EU projektů se zaměřením na oblast veřejných zakázek Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Vhodné pro: Seminář j
Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0591-SP - PC, Název akreditace: Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů Akreditace: MPSV
Komunikace s problémovými typy lidí - v pracovním týmu nebo v pozici klientů – 1. díl Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-227 - 2017, Název: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Nabízíme Vám cyklus seminářů rozlož
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou př
Kyberšikana ve školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : 1037 - 2017-1-177, A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP Akreditace: MPSV MSMT : Cílem semináře je seznámit účastn
Mezinárodní přeprava zboží – kompletní know how Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Co lze od kurzu očekávat? naučíte se orientovat v problematice mezinárodní přepravy zboží seznámíte s dodacími podmínkami INCOTERMS naučíte se, jak efektivně a rychle zajistit vše potřebné pro export vašeho zboží na příkladech z praxe probe
Účetnictví příspěvkových organizací pro školy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-260 - 2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017 Akreditace: MV
Majetkové dispozice a péče o majetek obce Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem akreditovaného s


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 377
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 8


Zobrazeno celkem -51- (ze 377) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školeníNalezeno celkem : zpráv | aktualizace každou hodinu

^^

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Apache Tomcat administrace II. v lednu 2020 - Brno
^