logo skoleni-kurzy

ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Microsoft Windows 10 – novinky a aktualizace - NICOM, a.s.
Předpokládané znalosti Tento kurz je zaměřen na probírání novinek, takže se předpokládá uživatelská znalost některé z předchozích verzí operačního systému Windows, např. na úrovni: Microsoft Windows - základní kurz Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno

 
  

 

ALIAVES CO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves Co., a.s.by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

Logo: Aliaves  Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves Co., a.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 160
1 << | 2 | 3 | >> 4

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-270 - 2016, název akreditace FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Akreditace: MV Máte v orga
Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalitu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV Seminář
Odpovědnost pedagogických pracovníků Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Jste ředitel ka školy, učitel nebo jiný pedagogický pracovník a zajímá Vás, kdy jste povinni dodržovat oznamovací povinnost? Kdy je pro Vás stěžejní odpovědnost za škodu či trestní odpovědnost?
Vztahy mezi rodiči a dětmi Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0363-SP - PC Akreditace: MPSV : Obsah: * určování rodičovství, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb.
Hospodaření školy a schválený rozpočet Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků, ať už se jedná o dotace, dary, finance z vlastních zdrojů, příspěvky ze státního rozpočtu, příspěvky od zřizovatele aj. Tyto příspěvky a zdroje nelze mezi sebou přesouvat.
Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018 - PLNÁ KAPACITA Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV 1.
Péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů z pohledu soudce Ústavního soudu Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Obsah semináře: * komu bude dítě svěřeno do výchovy * jaké bude výživné * jak bude upraven styk rodičů s dětmi * jak se řeší situace, kdy je dítě ohrožováno násilím mezi rodiči * OSPOD a jeho výkon funkce kolizního opatrovníka
Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČR - PŘESUN ZE 16.10.2018!! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-553 - 2016, název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně Akreditace: MV : V posledních dvac
Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací PŘESUN ZE 25.10.!!! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-52 - 2017, Název akreditace: Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Akreditace: MV : Každý c
Opatrovnictví dětí Praha Číslo akreditovaného kurzu : Bude akreditováno Aktuality v rodinném právu a sociálně-právní ochraně dětí Zákonné zastoupení dítěte, obsah rodičovské odpovědnosti, statusová práva rodičů, péče o osobu dítěte, zastupování dítěte a správa jmění dítěte Výkon opatrovnict
Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014, Název akreditace:Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: MV Do naší na
Trestní odpovědnost právnických osob Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problem
Zásady Bezpečnosti práce pro učitele mateřských škol - AKREDITOVÁNO MŠMT! Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT-22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT : Hlavním důvodem proč BOZP ve školství patří mezi nejsložitější specifika
Administrace zadávacího řízení vlastními zaměstnanci Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015 - Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je podrobně seznámit
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018 Akreditace: MV : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-183 - 2016, Název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV Většina zámě
Autorský zákon Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-457 - 2014, Název akreditace: Autorské právo a novela autorského zákona Akreditace: MV : Do naší nabídky
Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017 - Novela zákoníku práce : Obsah: Seznámit účastníky semináře s problematikou mateřské a rodičovské dovolené a upozornit na časté chyby, ke kterým dochází v praxi – zejména pokud jde o porušování ustanovení zákoníku práce zajišťujících
Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169 - 2018 Sb.
Náhradní rodinná péče Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0361-SP - PC Akreditace: MPSV : Od nabytí účinnosti občanského zákoníku a předpisů souvisejících uplynulo
Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR, a to v návaznosti na aplikaci evropské legislativy eIDAS a GDPR. Posluchači by měli získat praktické rady a návody jak správně manipulovat s dokumenty
Problematika dohod o provedení práce Přesun z 22.10 Bude upřesněno Číslo akreditovaného kurzu : Bude akreditováno : Obsah: Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr s přihlédnutím k dohodám o provedení práce. V rámci semináře bud
Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele škol Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Jste ředitel školy a víte kdy, komu a jaké náhrady lze v rámci služebních cest poskytnout? Víte, jaký je rozdíl mezi pracovní cestou a prací z domu?
Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV :
Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy Praha Číslo akreditovaného kurzu : V přípravě Úvod do problematiky, postavení hl. m.
Živnostenský zákon - aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe - AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV Nebaví Vás vzděl
Dotace ESIF a jejich kontrola Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-593 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s kontrolními postupy úřadů v o
Pomocný analytický přehled pro začátečníky Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017 Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.) některých vy
Elektronické dokumenty, právní jednání, podpisy a doručování ve veřejné správě a soukromé sféře Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-628 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Diskutovat a řešit aktuální právní otázky použití elektroni
Novela zákona o obcích PŘESUN Z 30.10. Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky se základními ustanoveními zákona č. 128
Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo?
Pohled dítěte na domácí násilí Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0655-SP - PC Akreditace: MPSV : Cíl semináře : Představa rodiny jako bezpečného a klidného místa, které
Přestupky v dopravě se zaměřením na jejich prokazování v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb.
Stavební zákon – problematika umisťování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle úpravy platné v roce 2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-32 - 2018 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla no
Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-201 - 2016 Akreditace: MV : Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, au
Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016 Akreditace: MV : V rámci naší nabídky Vám představujeme kurz se spoluautorem zákona o zadávání
Komunikace s problémovým klientem v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-227 - 2017 Akreditace: MV : Každý zná starou pravdu, že nejhorší věc na světě je srážka s blbem . Jenže
Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správě Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Co se dnes dozvíte a k čemu to bude dobré? KOMUNIKAČNÍ CÍLE: Jaké jsou vaše cíle?
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění, pojistné na zdravotní pojištění v roce 2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-533 - 2014 Akreditace: MV : Ing. Marta Ženíšková, Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění
Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismus Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0656-PC Akreditace: MPSV : Seminář pojednává o psychopatii, machiavelismu a narcismu v běžné populaci a mez
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0745-SP - PC název akreditace: Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS Akreditace: MPSV
Asistent pedagoga mezi paragrafy Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Cílem tohoto školení je seznámit účastníky se základními pravidly ve vztahu asistent pedagoga-vedení školy a pomoci jim s orientací v množství změn po novele inkluzivní vyhlášky. Obsah semináře : Náplň práce asistent
Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí Praha Číslo akreditovaného kurzu : 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: MPSV : Od nabytí účinnosti občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních sou
Hospodaření školy a schválený rozpočet Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků, ať už se jedná o dotace, dary, finance z vlastních zdrojů, příspěvky ze státního rozpočtu, příspěvky od zřizovatele aj. Tyto příspěvky a zdroje nelze mezi sebou přesouvat.
Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánování Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Poč
Veřejná podpora - praktická aplikace pravidel Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015 Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem kurzu je seznámení poskytovatelů veřejných prostředk
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017 Akreditace: MV : Jak se změnili přestupky s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a říz
Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-46 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky s obecnými předpisy platnými pro stanovení
GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe - PŘESUN Z 20.11.!!! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Cílem semináře je zprostře
Péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů z pohledu soudce Ústavního soudu Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Obsah semináře: * komu bude dítě svěřeno do výchovy * jaké bude výživné * jak bude upraven styk rodičů s dětmi * jak se řeší situace, kdy je dítě ohrožováno násilím mezi rodiči * OSPOD a jeho výkon funkce kolizního opatrovníka


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 160
1 << | 2 | 3 | >> 4


Zobrazeno celkem -51- (ze 160) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


Kurzy | Gourmet Academy
***
kurzy | 2018-09-13 
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Brno - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Praha - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy genealogie - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  KulturaFM - Kurzy - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Najisto.cz - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Jihlava - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy v Praze | STOB - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Pardubice - kurzy
Články:Vzdělávání dospělích  Microsoft Office online kurzy - kurzy


Nalezeno celkem : 14 zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Windows 10 v listopadu 2018 - Cheb