logo skoleni-kurzy

ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Prezentační dovednosti - AbecedaPC
Školení Prezentační dovednosti je zaměřené na měkké dovednosti a je určené především pro manažerské a obchodní pozice. Cílem školení je příprava a trénink procesu přípravy a realizace prezentace obchodního produktu nebo výsledků práce.

 
  

 

ALIAVES CO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves Co., a.s.by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

Logo: Aliaves  Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves Co., a.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 190
1 << | 2 | 3 | >> 4

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatků Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-121 - 2017 Místní poplatky Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a kr
Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, název akreditace Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Škola jako úřad aneb správní řízení ve školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky se správním řízením ve školách a školských zařízeních. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.
Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-118 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky se základním právním rámcem a rozdíly me
Pokladna v roce 2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-44 - 2017, název akreditace Pokladna Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s probl
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, název akreditace Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Povolování kácení mimolesních dřevin - aktuality 2018 se soudcem NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-523 - 2017 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámení s aktualitami 2018 v právní úpravě a v metodikách
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnosti Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-214 - 2015, Název akreditace: Novela zákona č. 250 - 2000 Sb.
Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT : Cíl semináře : Na začátku každého dobrého a kvalitního projektu by mě
Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS !PŘESUN Z 23.2.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017, název akreditace Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Seminář bude diskutov
Hospodaření školy a schválený rozpočet Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků, ať už se jedná o dotace, dary, finance z vlastních zdrojů, příspěvky ze státního rozpočtu, příspěvky od zřizovatele aj. Tyto příspěvky a zdroje nelze mezi sebou přesouvat.
Novela zákona o pohřebnictví od 1. 9. 2017 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-7 - 2018, název akreditace Zákon o pohřebnictví : Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s přehledem důležitých změn v souvislosti se zásadní novelou zákona o pohřebnictví která nabyla účinnosti 1. 9.
Přijímání a propouštění zaměstnanců se soudcem NS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, název akreditace Pracovní právo Akreditace: MV : Seminář je určen ředitelům, manažerům a firem
Rétorika a umění prezentace Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V každém člověku je dobrý prezentátor svých myšlenek, názorů a plánů. Stačí ho jen povzbudit a poskytnout mu oporu.
Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí Praha Číslo akreditovaného kurzu : 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: MPSV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu Úvod do problematiky zvláštní
Novela zákona o střelných zbraních a střelivu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-147 - 2014, název akreditace Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: MV : Cíl semináře : Semi
Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. č.
Zákon o kontrole Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2015, akreditováno pod názvem Kontrolní řád Akreditace: MV : Cíl semináře : Cílem semináře je se
Jak fungují média a jak s nimi zacházet Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Proč médiím nemáme věřit a proč je za to nemáme proklínat -typy médií a jejich zaměření -novinář neříká pravdu, novinář vypráví příběh -novinář nehledá pravdu, hledá to, co je zajímavé pro jeho čtenáře, co prodává -novinář nechc
Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Obsah: * jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.
Trestní odpovědnost právnických osob Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problem
Komunikace pedagog - rodič otevřeně a s respektem - AKREDITACE MŠMT Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT- 22459 - 2017-2-798 Akreditace: MSMT Cíl semináře : Máte při třídních schůzkách nebo při jednání s rodič
Správní řád pro začátečníky Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, název akreditace Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Postavení SŘ v právním
Odpovědnost pedagogických pracovníků Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s odpovědností pedagogických pracovníků při výkonu přímé i související pedagogické činnosti. Seminář bude zaměřen zejména na : 01.
Účetní a daňové aktuality pro rok 2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-67 - 2017, název akreditace Účetní a daňové aktuality Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na výklad změn
Schvalování technické způsobilosti vozidel Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-12 - 2014, název akreditace Schvalování stavby nebo přestavby vozidel na obcích s rozšířenou působností Akreditace: MV
Správní řízení v praxi (krok za krokem) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, název akreditace Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Pokud si nevíte rady ve Vaší institu
Trestný čin dotačního podvodu a související trestná činnost Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:* Právní úprava dotačního podvodu a souvisejících trestných činů* Ustanovení obecné části trestního zákoníku ve vztahu k trestnému činu dotačního podvodu (zejm.
Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0745-SP - PC název akreditace: Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS Akreditace: MPSV
Nový přestupkový zákon a judikatura NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014, název akreditace Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV : No
Využití Google aplikací v běžném denním provozu menšího úřadu a obce Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl kurzu : Zvládnete používat jednoduché aplikace Google i bez IT oddělení. Obsah: Teoretická část – jaké aplikace jsou k dispozici (jak fungují a jak spolupracují).
Rámec pro vnitřní kontrolní systém Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-72 - 2016 - Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně Akreditace: MV V rámci odborného semináře
PAP pro začátečníky Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017, název akreditace Pomocný analytický přehled PAP Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména pr
Stavební zákon - zásadní změny po novele od 1.1.2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : C
Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby SČMVD, Václavské náměstí 21, P Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno Trestní odpovědnost za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby Lektorka Vás seznámí s problematikou trestní odpovědností za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a vysvětlí některé zásady a otázky s
Veřejné zakázky na stavební práce v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky aktuality a praxe Akreditace: MV : Máte na starosti veřejnou
GDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Vyhněte se obrovským pokutá
Asertivní jednání - Jak správně odporovat nadřízenému a nenaštvat ho Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-52 - 2017 - Asertivní jednání – zvládání konfliktních situací Akreditace: MV : Odcházíte z pracovní por
Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu Kongresové centrum, hlavní bud Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednání Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-628 - 2017 Název akreditace: Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Akreditace: MV : Problema
Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-57 - 2017 Akreditace: MV : Cíl kurzu : => => Získáte možnosti řešení k Vašim konkrétním stresovým
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je sez
Praktický seminář k registru smluv (workshop) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-306 - 2016 Zákon o registru smluv Akreditace: MV : Ve vztahu k registru smluv každý z nás řeší stejné pro
Šikana úředníků a politiků na internetu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, co lze dělat, když jsou na sociálních sítích soustavně zveřejňovány texty týkají se osobního života politika, úředníka či policisty a které jsou způsobilé porušit jeho osobnostní právo? Víte, jak posoudit, zda se jedná ještě o svobodu
Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů SČMVD, Václavské náměstí 21, P Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-536 - 2014 Akreditace: MV : Obsah: obecné zásady a principy zákoníku práce v oblasti cestovních
Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017 Akreditace: MV Cíl semináře : Poskytnout účastníkům informace o nové právní úpravě odpovědn
Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismus Brno Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0656-PC, název akreditace Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV
Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-184 - 2016, název akreditace Novela zákona č. 250 - 2000 Sb.
Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Představení hlavních nedostatků a nejčastějších zjištění v rámci implementace projektů podpořených z EU fondů vycházející z činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména
Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-94 - 2014, název akreditace Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků Akreditace: MV :
Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu !PŘESUN Z 8.3.! Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo?


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 190
1 << | 2 | 3 | >> 4


Zobrazeno celkem -51- (ze 190) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: AutoCAD LT základní v dubnu 2018 - Praha