logo skoleni-kurzy

ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz - NICOM, a.s.
Pro koho je kurz určen AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz je určen pro nové uživatele AutoCADu nebo AutoCADu LT a pro samouky používající software krátkou dobu. Cíl kurzu naučit posluchače základní příkazy nutné pro profesionální 2D a 3D kreslení, navrhování a

 

 

ALIAVES CO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves Co., a.s.by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

Logo: Aliaves  Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves Co., a.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 194
1 << | 2 | 3 | >> 4

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACE Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-344 - 2016 - Veřejné opatrovnictví (MV), A2017 - 0654-SP - PC - VP - Opatrovnictví (MPSV) Akreditace: MV MPSV
Pedagog mezi paragrafy Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Seminář obsahuje následující témata: Základní právní pojmy a zásady v oblasti vzdělávání. Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.
Správní řízení - vady a náprava v praxi, 2+1 zdarma Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastník
Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV : V rámc
Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - AKR. MV+MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-240 - 2016, Název akreditace MV:Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, A2019 - 0348-SP, Název akreditace MPSV: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé Akredit
Česká školní inspekce od A do Z a problematika rizikového chování ve školách, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Splňují vaše krizové plány standardy aktuálních metodických pokynů MŠMT, anebo jsou neúplné a zastaralé? Máte aktuální přehled o prioritách České školní inspekce v oblasti rizikového chování ve školách?
Odpovědnost pedagogických pracovníků Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Jste ředitel ka školy, učitel nebo jiný pedagogický pracovník a zajímá Vás, kdy jste povinni dodržovat oznamovací povinnost? Kdy je pro Vás stěžejní odpovědnost za škodu či trestní odpovědnost?
Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb.
Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce - PŘESUN Z 25.4., 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře : Na praktických příkladech a
Živnostenský zákon - aktuality a praxe Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-274 - 2018, Název akreditace:Živnostenský zákon - aktuality a praxe Akreditace: MV : Nebaví Vás vzděláv
Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Akreditace: MV : Cíl seminá
Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ve vztahu k daňovému a insolvenčnímu řízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-200 - 2016, Název akreditace: Aktuální problémy daňového řízení Akreditace: MV : Cílem semináře je poskyt
Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů Ostrava Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Účastníci budou seznámení s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úrovní ochrany práva na spravedlivý proces včetně rozboru jednotlivých složek tohoto práva (nestrannost a nezávislost soudu, veřejnost řízení, právo na projednání věci v přiměřen
Stres a syndrom vyhoření státních úředníků Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Kurz se zabývá problematikou syndromu vyhoření a stresu u státních úředníků. Podává přehled o nejmodernějších a často překvapivých poznatcích o podstatě stresu v dnešním životě se zvláštní pozorností na problémy a témata, které ve své práci ře
Zákon o kontrole Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV : Kurz Zákon o kontrole je určen pro všechny
Hospodaření školy a schválený rozpočet, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků, ať už se jedná o dotace, dary, finance z vlastních zdrojů, příspěvky ze státního rozpočtu, příspěvky od zřizovatele aj. Tyto příspěvky a zdroje nelze mezi sebou přesouvat.
Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-73 - 2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu Akreditace: MV : N
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : Akreditováno Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit posluchače s novými ustanoveními zákona č. 361 - 2000 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Úvod do problematiky, postavení hl. m.
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-400 - 2016, Název akreditace: Zákon č. 168 - 1999 Sb.
Nařízení eIDAS a GDPR pro školy a školská zařízení, 2+1 zdarma! Brno Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR, a to v návaznosti na aplikaci evropské legislativy eIDAS a GDPR. Posluchači by měli získat praktické rady a návody jak správně manipulovat s dokumenty
Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů) Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: GDPR-ochrana osobních údajů Akreditace: MV Právní rámec úpravy – GDP
Pomocný analytický přehled PAP - začátečníci Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017, název akreditace Pomocný analytický přehled PAP Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména pr
Tvůrčí psaní pro advokáty a koncipienty Hradec Králové Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-556 - 2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Akreditace: MV : Cílem semi
Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnice Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-201 - 2016, Název akreditace:Zákon o kybernetické bezpečnosti Akreditace: MV : Cílová skupina: Zaměstna
Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT - PLNÁ KAPACITA Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : MSMT-22459 - 2017-2-798, název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy Akreditace: MSMT :
Komunikace v náročných situacích Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Komunikací v konfliktních či nepřehledných situacích, při sdělování špatných zpráv či jednání s obtížnějšími typy osobností se dá mnohé vyřešit, ale i pokazit, včetně vlastních nervů. Seminář bude obsahovat mnoho interaktivních momentů: bude
Správní řád se zaměřením na správní řízení v I. a II. stupni, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Je správní řád zákonem srozumitelný
Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : 1
Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky - MŠMT AKREDITACE Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT- 22459 - 2017-2-798 Název akreditace Základy projektového řízení pro vedoucí pedagogické pracovníky Akreditace: MSMT
Náhradní rodinná péče v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditování : Tento kurz zpřehledňuje formy náhradní rodinné péče a zprostředkovává pohled z praxe. Zabývá se dlouhodobou pěstounskou péčí, poručenskou péčí, pěstounskou péčí na přechodnou dobu a adopcí z hlediska právních norem i úskalí, na která jednotli
Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správě Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Co se dozvíte a k čemu to bude dobré? KOMUNIKAČNÍ CÍLE: Jaké jsou vaše cíle?
Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické ří
Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0591-SP - PC, Název akreditace: Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů Akreditace: MPSV
Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování, 2+1 zdarma! PŘESUN TERMÍNU Z 13.5.2019!!! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolní mechanismy, které jsou základním nástrojem pro aplikaci principů 3E – hospodárnosti
Pracovní právo v praxi –zkušenosti v kontrolní činnosti inspekce práce Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře :* upozornit na nejčastější
Pronájem bytů a nebytových prostor Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-669 - 2017, Název akreditace: Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Akreditace: MV
Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019 - WELLNESS Bude upřesněno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV : V rámc
Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj. ) a jeho dopadem do správní prax
Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - MPSV + MV AKREDITACE Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0704-SP - PC - Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče (MPSV), AK - PV-135 - 2018 - Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost (MV) Akreditac
Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxe, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-183 - 2016, Název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Cílem semi
Místní poplatky, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-121 - 2017, Název akreditace: Místní poplatky Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a
Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeních Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je poskytnout přehle
Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0744-SP - PC - Rodinné právo v procesních souvislostech (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV) Akreditace: MV M
Veřejné zakázky ve zdravotnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV : Cí
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu Brno Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou př
Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady, 2+1 zdarma! Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Získat zkušené a pracovité lidi s nápady je čím dál těžší. Mohou si vybírat většinou z mnoha nabídek.
Duše a péče o ni I. Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Co jsou neurózy? Úzkost jako jejich základ.
Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT! Praha Číslo akreditovaného kurzu : MSMT-22459 - 2017-2-798, Název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy Akreditace: MSMT :
Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, 2+1 zdarma! Olomouc Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-90 - 2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS Akreditace: MV :
Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Ovládání obecných pravidel stolování, díky kterým nebudete v restauraci za burana, by mělo patřit k základní výbavě každého představeného, všech šéfů protokolu a taktéž úspěšných politiků. Umění držet správně příbor, správně si objednat (a vyb


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 194
1 << | 2 | 3 | >> 4


Zobrazeno celkem -51- (ze 194) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: AutoCAD kurz – vytváření a prezentace 3D modelů v květnu 2019 - Brno