logo skoleni-kurzy

ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Microsoft Word – obnova znalostí - DIGI Akademie, s.r.o.
Cílová skupina: Uživatelům osobních počítačů, kteří se chtějí naučit pracovat s textovým procesorem. Zaměření kurzu : Tato intenzivní varianta kurzu Microsoft Word – základní je určena pro uživatele, kteří již s Wordem pracují a chtějí si své znalosti obnovit a rozšířit.

^

 

 

ALIAVES CO A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Aliaves Co., a.s.by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

Logo: Aliaves  Co., a.s.
 

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Aliaves Co., a.s. - Praha 2


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 458
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 10...

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Opravné prostředky ve správním řízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je podrobné seznámen
Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-819 - 2013, Název akreditace: Pracovněprávní problematika škol Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámi
Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je se
Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných EU projektů se zaměřením na oblast veřejných zakázek Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV : Vhodné pro: Seminář j
Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSV Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0591-SP - PC, Název akreditace: Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů Akreditace: MPSV
Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 1. díl Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-227 - 2017, Název: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Nabízíme Vám cyklus seminářů rozlož
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb.
Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou př
Kyberšikana ve školství Praha Číslo akreditovaného kurzu : MŠMT 1037 - 2017-1-177, Název akreditace: Kyberšikana ve školství, MPSV A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP, Název akreditace: Úvod do kyberšikany Akreditace: MPSV
Účetnictví příspěvkových organizací pro školy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-260 - 2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017 Akreditace: MV
Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb.
Péče o majetek obce Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-78 - 2014, Název akreditace: Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem akreditovaného s
Zákoník práce - aktuality pro rok 2020 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce Akreditace: MV aktuální judikatura ve sporec
Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-523 - 2017, Název akreditace: Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les z pohledu soudce NSS ČR Akreditace: MV
Projednávání přestupků obecní a městskou policií Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou policií Akreditace: MV
Kupní smlouva a smlouva o dílo Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2017, Název akreditace: Smlouva o dílo Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky s práv
Novela insolvenčního zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-507 - 2019 - Insolvenční řízení Akreditace: MV : Cíl semináře : Získat komplexní představu o změnách v
Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-366 - 2016, Název akreditace: Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Akreditace: MV
SJM 1.díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah semináře: právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014 právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1.
Zákon č. 106/1999 Sb. - související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu s přihlédnutím k novele Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb.
1.díl Státní služba - Výběrové řízení krok za krokem Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Obsah: * Výběrová řízení* Obecné principy* Požadavky a předpoklady* Průběh výběrového řízení* Vícekolová výběrová řízení* Výběr nejvhodnějšího žadatele a vznik, resp. změna služebního poměru P
Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu E
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2020 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-270 - 2016, Název akreditace: FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Akreditace: MV : Máte v o
Krizové řízení Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-85 - 2015, Název akreditace: Krizové řízení Akreditace: MV : Krizové řízení jako takové bezprostředně sou
Novela inkluzivní vyhlášky, speciál pro mateřské školy Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Školní rok 2019 - 2020 je spojen s řadou změn v oblasti legislativy. Zcela zásadní změny očekáváme v účinnosti od 1.
Pomocný analytický přehled PAP -pokročilý Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-429 - 2017, Název akreditace: Pomocný analytický přehled PAP Akreditace: MV : Seminář je vhodný zejména p
Pravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních původců Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-529 - 2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Akreditace: MV : V rámc
Správní řád paragraf po paragrafu Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-111 - 2014, Název akreditace: Správní řád pro začínající úředníky Akreditace: MV : Cílem semináře je sezn
Stylistika + pravopis nejen u úředních písemností a gramatické jevy, ve kterých se často chybuje / Norma ČSN 01 6910 Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-556 - 2017, Název akreditace: Stylistika a pravopis úřední písemné komunikace Akreditace: MV : Cílem semi
Veřejnosprávní kontrola prakticky Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-251 - 2016, Název akreditace: Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Akreditace: MV
Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0655-SP - PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí, AK - PV-595 - 2019 - Pohled dítěte na domácí násilí Akreditace: MPSV
Komunikace s problémovým klientem v praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-227 - 2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV : Ať už s klienty pracujet
Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika tím související Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku (úmyslný) Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti p
Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017, Název akreditace: Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Přístup k právu na i
Hospodaření školy a schválený rozpočet Praha Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Školy musí striktně dodržovat čerpání jednotlivých příspěvků, ať už se jedná o dotace, dary, finance z vlastních zdrojů, příspěvky ze státního rozpočtu, příspěvky od zřizovatele aj. Tyto příspěvky a zdroje nelze mezi sebou přesouvat.
Odpovědnost za škodu v dopravě Praha Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Na semináři se mimo jiné dozvíte: že odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků se vztahuje i na provoz lyžařských vleků, výtahů a eskalátorů jaké jsou jednotlivé složky práva na náhradu škody způsobenou provozem vozidla a z
Zákon o hlavním městě Praze a statut hl. m. Prahy Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-290 - 2019, Název akreditace: Zákon o hlavním městě Praze a Statut hlavního města Prahy Akreditace: MV :
Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-170 - 2018, Název akreditace: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví Akreditace: MV : Obsah:
Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-7 - 2018, Název akreditace: Zákon o pohřebnictví Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky ku
Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu Wellness hotel Horal, Léskové Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou př
Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovatele Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-277 - 2016, Název akreditace: Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací Akreditace: MV
Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0656-PC, Název akreditace: Rozpoznání a péče o psychopaty při poskytování sociálních služeb Akreditace: MPSV
Trestní odpovědnost právnických osob Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-418 - 2018 Akreditace: MV : Cílem semináře je postihnout podstatné otázky aktuální právní úpravy trestní
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II.
Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-201 - 2016, Název akreditace: Zákon o kybernetické bezpečnosti Akreditace: MV : Cíl semináře : Seznámení
Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-466 - 2019 - Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování Akreditace: MV : V několika blocích seznámit
Veřejná podpora Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-202 - 2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky Akreditace: MV : V rámci naší nabídky
Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních oprav Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV : Seminá
Aktuální změny v právní úpravě místních poplatků Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-121 - 2017, Název akreditace: Místní poplatky Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a
Přestupky podle živnostenského zákona Praha Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-274 - 2018, Název akreditace: Živnostenský zákon - aktuality a praxe Akreditace: MV : Seminář se zabývá
Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACE Praha Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0661-SP - PC, Název akreditace: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte Akreditace: MPSV


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 458
1 << | 2 | 3 | 4 | >> 10...


Zobrazeno celkem -51- (ze 458) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Aliaves Co., a.s.
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=414&mnozstvi=10

by Aliaves Co., a.s. - Praha 2

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Profesionální chůva 6 pro uchazeče o kvalifikační zkoušku v Brně v únoru 2020 - Brno - střed
^