logo skoleni-kurzy

KURZ: DPH # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]


Dph | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # dph
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
dph # 671 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

DPH - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Dph -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Zahraniční obchod – komplexně, z pohledu DPH, celních předpisů, dodacích podmínek a vykazování INTRASTATU
21.08.2023 Praha KURZ - Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování dph a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodáv ... ... Seznámíte se s klíčovými aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešením ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit dosavadní informace o dané problematice. ... 7.990 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zahraniční obchod – komplexně, z pohledu DPH, celních předpisů, dodacích podmínek a vykazování INTRASTATU
21.08.2023 online KURZ - Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování dph a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodáv ... ... Seznámíte se s klíčovými aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešením ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit dosavadní informace o dané problematice. ... 7.990 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu DPH a celních předpisů na praktických příkladech
12.04.2023 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování dph a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím ... ... Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 2.790 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu DPH a celních předpisů na praktických příkladech
12.04.2023 online KURZ - Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování dph a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím ... ... Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 2.790 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
04.04.2023 Praha KURZ - Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky dph ... ... Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře ... Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů. ... 7.170 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023
04.04.2023 online KURZ - Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky dph ... ... Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře ... Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů. ... 7.170 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně pro rok 2023
27.02.2023 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od dph a na uplatnění dph z dovezeného zboží ... ... * dph při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o dph • definice vývozce dle celních předpisů • ... Pracovníkům pověřeným uplatňováním dph ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o dph. ... 2.690 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně pro rok 2023
27.02.2023 online KURZ - Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od dph a na uplatnění dph z dovezeného zboží ... ... * dph při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o dph • definice vývozce dle celních předpisů • ... Pracovníkům pověřeným uplatňováním dph ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o dph. ... 2.690 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
16.06.2023 Praha KURZ - Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby ... ... Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů ... Seminář je určen zejména fakturantkám, finančním účetním se zaměřením na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby. Znalost anglického jazyka není nutná. ... 2.590 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
16.06.2023 online KURZ - Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby ... ... Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů ... Seminář je určen zejména fakturantkám, finančním účetním se zaměřením na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby. Znalost anglického jazyka není nutná. ... 2.590 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
14.08.2023 Praha KURZ - Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby ... ... Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů ... Seminář je určen zejména fakturantkám, finančním účetním se zaměřením na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby. Znalost anglického jazyka není nutná. ... 2.490 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
14.08.2023 online KURZ - Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby ... ... Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů ... Seminář je určen zejména fakturantkám, finančním účetním se zaměřením na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby. Znalost anglického jazyka není nutná. ... 2.490 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad - z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, - aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní
16.08.2023 Praha KURZ - Zahraniční obchod #1. den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování dph Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obch ... ... den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování dph Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obch ... ... 9.300 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

DPH v roce 2023 – speciálka
15.02.2023 Praha KURZ - Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování dph podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Lektor vás seznámí zejména se změnami zákona o dph, které byly provedeny v průběhu roku 2022 a změnami zákona o dph, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2023 ... Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování dph. ... 5.780 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v roce 2023 – speciálka
15.02.2023 online KURZ - Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování dph podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Lektor vás seznámí zejména se změnami zákona o dph, které byly provedeny v průběhu roku 2022 a změnami zákona o dph, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2023 ... Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování dph. ... 5.780 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Vliv dodacích doložek na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím
09.03.2023 Praha KURZ - Cílem semináře je objasnit souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a naučit správné uplatňování daňových a celních aspektů dodávek zboží ... ... Absolvováním získáte přehled o pravidlech uplatňování dph a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku (Incoterms® 2020) ... Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 2.690 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Vliv dodacích doložek na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím
09.03.2023 online KURZ - Cílem semináře je objasnit souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a naučit správné uplatňování daňových a celních aspektů dodávek zboží ... ... Absolvováním získáte přehled o pravidlech uplatňování dph a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku (Incoterms® 2020) ... Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 2.690 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Jak číst údaje v celním prohlášení a jak je využít při uplatňování DPH
21.04.2023 Praha KURZ - Na semináři se naučíte správně číst informace v celním prohlášení tak, abyste věděli, jaké mají souvislosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty a jaký dopad do přiznání k dph ... ... * Vývoz: • definice rozdílu mezi rozhodnutím o propuštění zboží do vývozního celního úřadu a daňového dokladu při vývozu, • definice osob uváděných do celního prohlášení ( ... Seminář je určen účetním oddělením firem, které provádějí obchod se zbožím se třetími zeměmi. Konkrétně pracovníkům: – kteří evidují vývozy, které jsou předmětem daně v přiznání k dph, jako dodání osvobozená od dph, určují DUZP a základ dph při vývozu apod. ... 2.490 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Jak číst údaje v celním prohlášení a jak je využít při uplatňování DPH
21.04.2023 online KURZ - Na semináři se naučíte správně číst informace v celním prohlášení tak, abyste věděli, jaké mají souvislosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty a jaký dopad do přiznání k dph ... ... * Vývoz: • definice rozdílu mezi rozhodnutím o propuštění zboží do vývozního celního úřadu a daňového dokladu při vývozu, • definice osob uváděných do celního prohlášení ( ... Seminář je určen účetním oddělením firem, které provádějí obchod se zbožím se třetími zeměmi. Konkrétně pracovníkům: – kteří evidují vývozy, které jsou předmětem daně v přiznání k dph, jako dodání osvobozená od dph, určují DUZP a základ dph při vývozu apod. ... 2.490 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Co musí účetní vědět o DPH
18.04.2023 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte nejen s problematikou dph z pohledu uplatňování zákona o dph, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování ... ... Na konkrétních příkladech vás lektor upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují ... Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Co musí účetní vědět o DPH
18.04.2023 online KURZ - Na semináři se seznámíte nejen s problematikou dph z pohledu uplatňování zákona o dph, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování ... ... Na konkrétních příkladech vás lektor upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují ... Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Co musí účetní vědět o DPH
20.09.2023 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte nejen s problematikou dph z pohledu uplatňování zákona o dph, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování ... ... Na konkrétních příkladech vás lektor upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují ... Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Co musí účetní vědět o DPH
20.09.2023 online KURZ - Na semináři se seznámíte nejen s problematikou dph z pohledu uplatňování zákona o dph, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování ... ... Na konkrétních příkladech vás lektor upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují ... Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. ... 2.890 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2023
02.02.2023 Praha KURZ - Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2023 ... ... * • aktuální podoba uplatňování dph, přehled schválených a připravovaných změn, • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci (zvýšení obratu pro po ... Seminář je určen daňovým poradcům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů. ... 2.990 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2023
02.02.2023 online KURZ - Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2023 ... ... * • aktuální podoba uplatňování dph, přehled schválených a připravovaných změn, • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci (zvýšení obratu pro po ... Seminář je určen daňovým poradcům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů. ... 2.990 CZK / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

dph # 671 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 671 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: dph
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat dph pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

DPH

dph hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: dph, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: dph, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text dph i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online
 


dph :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=dph&title=kurzy-školení-dph#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_dph.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: HR RIZIKA A JAK NA NĚ v únoru 2023 - Praha 2
^