logo skoleni-kurzy

KURZ: DPH # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Dph | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # dph
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
dph # 1058 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

DPH - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Dph -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Oceňování a odhady nemovitostí - čtyřsemestrové studium Září 2018 Praha, Brno, Ostrava Odborné studium je zaměřeno na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků, staveb a trvalých porostů Dvouleté studium Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona Oceňování a odhady nemovitostí
Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS a vykazování INTRASTATU
13.08.2018 Praha KURZ - Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodáv ... ... Seznámíte se s klíčovými aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešení ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 5.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - uplatňování celních předpisů a DPH
13.03.2018 Praha KURZ - Pracovní seminář k problematice: * Provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých ... ... celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms 2010 a vykazování intrastatu - 3denní
08.08.2018 Praha KURZ - Komplexní výklad zahraničního obchodu s přihlédnutím k novele zákona o DPH, účinné od 1 ... ... Komplexní výklad zahraničního obchodu s přihlédnutím k novele zákona o DPH, účinné od 1. 7. 2017. Obsah: 1. den: Dodací doložky INCOTERMS 2010 * Charakteristika jednotlivých dodací ... ... 8.300 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech
04.04.2018 Praha KURZ - Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím ... ... Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe ... Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018
19.12.2017 Praha KURZ - Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osovobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží ... ... * DPH PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH • definice vývozce dle celních předpisů • základ d ... Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH. ... 1.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. Praha

Komplexní průvodce DPH
10.04.2018 Praha KURZ - Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH ... ... Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře ... Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů. ... 5.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Co musí účetní vědět o DPH
17.04.2018 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte nejen s problematikou DPH z pohledu uplatňování zákona o DPH, ale i s vhodnými postupy při zaúčtování ... ... Na konkrétních příkladech vás lektoři upozorní na časté chyby, které se v praxi vyskytují ... Seminář je určen hlavním účetním, účetním a auditorům. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH [workshop]
29.05.2018 Praha KURZ - Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům ... ... Obsah: * Přímý a nepřímý vliv 6 ... ... 2.900 / Kurz # Studio W Kurz Studio W Praha

DPH na Slovensku po 1. 1. 2018
14.02.2018 Praha KURZ - Na semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1 ... ... Na semináři získáte aktuální informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty a aktuálních problémech s DPH na Slovensku s účinností od 1. 1. 2018. Výklad bude veden ve slovenském jazyce. * ... Seminář je určen účetním a daňovým poradcům společností, které mají obchodní styky se slovenskými partnery a všem ostatním, kteří mají o tuto problematiku zájem. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Komplexní průvodce DPH – pro začínající
10.07.2018 Praha KURZ - Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech ... ... Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech. * 1. seminář: 10. 7. 2018; 9:00–16:00 • UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSK ... Cyklus seminářů je vhodný pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce. ... 5.690 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
Prosinec 2017 online KURZ - Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... ... Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům a dalším zájemcům o danou problematiku. PŘÍNOS: Posluchači budou seznámeni s nejčastějšími chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách roku 2015 a 2016 včetně návaznosti na KH. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
30.01.2018 Praha KURZ - Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... ... Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), ... URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům a dalším zájemcům o danou problematiku. PŘÍNOS: Posluchači budou seznámeni s nejčastějšími chybami plátců při praktickém uplatňování DPH po novelách roku 2015 a 2016 včetně návaznosti na KH. ... 2.590 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

CLO, DPH, u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2018 a možnosti snížení finanční zátěže u těchto operací
16.01.2018 Pardubice KURZ - Clo při dovozu zboží – podklady, průvodní doklady Faktory ovlivňující výši cla a DPH Celní hodnota Zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatury EU – podklad pro stanovení sazby cla (celní sazebník ... ... Clo při dovozu zboží – podklady, průvodní doklady Faktory ovlivňující výši cla a DPH Celní hodnota Zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatury EU – podklad pro stanovení sazby cla (celní sazebník ... ... 2 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

DPH v roce 2018 – speciálka
26.02.2018 Praha KURZ - Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře ... ... Lektor vás seznámí se změnami zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2016 a dalšími změnami zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2017 ... Seminář je určen pro daňové poradce, auditory, účetní a pro další zkušené odborníky z oblasti uplatňování DPH. ... 3.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád
04.06.2018 Praha KURZ - Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při zavádění EET ... ... Dozvíte se, jak se bránit požadavkům správců daně nad rámec zákona při elektronické komunikaci (lektoři se s vámi podělí o zkušenosti s podáváním daňových přiznání a se sankcemi ze strany správce dan ... Seminář je určen pro účetní, ekonomy, auditory, daňové poradce, podnikatele. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
Prosinec 2017 online KURZ - Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např ... ... manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • základ daně, položk ... URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je seznámit účastníky se základními změnami v DPH v roce 2015 ve vazbě na novely zákona o DPH a přímo účinné prováděcí nařízení EU. ... 1.150 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Zákon o DPH 2018 v příkladech, se zaměřením na informace GFŘ a novou judikaturu SDEU
17.04.2018 Pardubice KURZ - Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura , nové závěry z koordinačních výborů s GFŘ, připravovaná novela ZDPH 2019 Pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobéh ... ... ) , vyloučení NNO v případě pořízení zboží do jiného členského státu než je stát vydání DIČ které poskytl kupující dodavateli ... ... 2 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, včetně změn v letech 2016 - 2017 a v souvislosti s novelou celního kodexu
19.06.2018 Praha KURZ - Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH ... ... Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH ... Seminář je určen daňovým poradcům, finančním účetním a dalším pokročilým zájemcům, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi se zaměřením na změny roku 2016 - 2017 ... 2.090 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v příkladech – workshop – pro začínající
12.07.2018 Praha KURZ - Na workshopu si procvičíte uplatňování DPH na praktických příkladech ... ... * • aktuální stav legislativy, vazba na předpisy EU, • počítání obratu na příkladech, registrační povinnosti, • intrakomunitární plnění – operace se zbožím, řetězové obchod ... Seminář je určen pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce. ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a s třetími zeměmi
12.03.2018 Pardubice KURZ - Místo plnění u jednotlivých služeb Osoba, která má povinnost přiznat daň Základní pravidlo pro stanovení místa plnění podle § 9 Místo plnění o vyjmenovaných služeb podle § 9a – 10i Osoba neusazená v t ... ... Místo plnění u jednotlivých služeb Osoba, která má povinnost přiznat daň Základní pravidlo pro stanovení místa plnění podle § 9 Místo plnění o vyjmenovaných služeb podle § 9a – 10i Osoba neusazená v t ... ... 2 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

Nejčastější problémy při aplikaci zákona o DPH
16.03.2018 Pardubice KURZ - Nejdůležitější problémy: Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní ... ... Nejdůležitější problémy: Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní ... ... 2 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

Statistika Intrastat CZ 2018 v činnosti firmy realizující intrakomunitární obchod v rámci EU a spojení s DPH a účetnictvím firmy
06.02.2018 Pardubice KURZ - NOVÝ celní sazebník EU (nomenklatury) 2018 Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží a DPH Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intras ... ... NOVÝ celní sazebník EU (nomenklatury) 2018 Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží a DPH Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intras ... ... 2 / Kurz # InAkademia s.r.o. Kurz InAkademia s.r.o. Pardubice

Základy DPH pro vaši praxi
12.02.2018 Praha KURZ - Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce DPH a budete umět vyplnit formulář daně z přidané hodnoty ... ... * • předmět daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu DPH, • stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, • stanovení místa plnění při dodání zboží a posky ... Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice DPH. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Základy DPH pro vaši praxi
30.05.2018 Praha KURZ - Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce DPH a budete umět vyplnit formulář daně z přidané hodnoty ... ... * • předmět daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu DPH, • stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, • stanovení místa plnění při dodání zboží a posky ... Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice DPH. ... 2.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

DPH v příkladech (záznam on-line)
Prosinec 2017 online KURZ - Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura ... ... • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na odpočet, daňové ... URČENO Účetním, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. PŘÍNOS Cílem webináře je seznámení se s významnými novinkami v zákoně o DPH platná od 1. ... 1.650 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

dph # 1058 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1058 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: dph
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat dph pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

DPH

dph hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: dph, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: dph, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text dph i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Pardubice
 


dph :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=dph&title=kurzy-školení-dph#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_dph.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: SQL Server Integration Services 2016 pro pokročilé v lednu 2018 - Praha