logo skoleni-kurzy

KURZ: OTÁZK # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Eshop zdarma na 30 dní a/nebo zdarma do 10 položek - SHOPILO.cz

< Poslední zobrazené kurzy

Otázk | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # otázk
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
otázk # 771 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | >>

OTÁZK - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Otázk -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2020 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Umění ptát se aneb síla OTÁZKy v komunikaci
11.05.2021 Praha KURZ - Zjistíte, jakou sílu mají správně volené otázky pro komunikaci ... ... Dokážete vhodně zvolenými otázkami zjistit, co potřebujete, získáte potřebné dovednosti pro lepší komunikaci s okolím ... Seminář je určen komukoliv, kdo komunikuje na denní bázi a chce to dělat efektivněji a užitečněji. Tento seminář bude velmi užitečný zejména obchodníkům, asistentkám, manažerům, majitelům firem a dalším. ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a OTÁZKy spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu - ON-LINE
02.06.2021 online KURZ - Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... 1.892 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Vybrané (stále) problémové OTÁZKy závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
05.05.2021 online KURZ - Seminář se věnuje vybraným (stále i nově) problémovým otázkám závazkového (smluvního) práva podle (nového) občanského zákoníku, zejména těm, které přináší výkladové nejasnosti, a to především z pohled ... ... Součástí semináře bude seznámení posluchačů s publikovanými (zpravidla kontradiktorními) názory (zejména v komentářích) na některé sporné otá ... ... 1.809 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Vybrané (stále) problémové OTÁZKy závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
05.05.2021 Praha KURZ - Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, k ... ... Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, k ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Problémové OTÁZKy zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 2. část
18.05.2021 Praha KURZ - Vybrané okruhy semináře: * Smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv z pohledu zakázkového práva – uzavírání smluv, uveřejňování, změny závazků vyhrazených předem, nutné změn ... ... Vybrané okruhy semináře: * Smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv z pohledu zakázkového práva – uzavírání smluv, uveřejňování, změny závazků vyhrazených předem, nutné změn ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Medicínské právo - vybrané OTÁZKy
14.06.2021 Praha KURZ - Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách - smlouva o ... ... Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách - smlouva o ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Problémové OTÁZKy zadávání veřejných zakázek v roce 2021 - 1. část
27.04.2021 Praha KURZ - Vybrané okruhy semináře: * Druh, předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřej ... ... Vybrané okruhy semináře: * Druh, předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřej ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Veřejná podpora - sporné OTÁZKy při aplikaci pravidel
18.05.2021 Praha KURZ - Obsah semináře: * Znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU ... ... Obsah semináře: * Znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Poslední vývoj v této oblasti. Pandemie koronaviru a pravidla veřejné podpory. * Jeden podnik ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Vybrané aktuální OTÁZKy věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
27.05.2021 Praha KURZ - V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby ... ... V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Vybrané aktuální OTÁZKy věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE
27.05.2021 online KURZ - V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby ... ... V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Držba a její ochrana - pojetí držby, význam držby v právním řádu - nabytí držby ... ... 1.892 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Aktuální OTÁZKy zdaňování příjmů, nejen právnických osob - ON-LINE
12.03.2021 KURZ - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ... ... (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ... ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Aktuální OTÁZKy insolvenčního řízení z pohledu věřitele
19.04.2021 Praha KURZ - Program semináře: * postavení věřitele v jednotlivých způsobech řešení úpadku – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – př ... ... Program semináře: * postavení věřitele v jednotlivých způsobech řešení úpadku – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – př ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Aktuální OTÁZKy insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
19.04.2021 online KURZ - Program semináře: * postavení věřitele v jednotlivých způsobech řešení úpadku – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – př ... ... Program semináře: * postavení věřitele v jednotlivých způsobech řešení úpadku – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – př ... ... 1.975 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Preventivní restrukturalizace, aktuální OTÁZKy reorganizace
21.06.2021 Praha KURZ - Seminář budou tvořit 3 části: * 1 ... ... Shrnutí aktuálních poznatků o reorganizaci, judikatura k reorganizaci ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané OTÁZKy
24.08.2021 Praha KURZ - Cílem semináře je na základě primárních znalostí zákona se s účastníky zabývat těmi ustanoveními zákona, která jsou z pohledu jejich praxe komplikovaná, výkladové rozporná apod ... ... Výklad bude prováděn ve světle novely zákona účinné k 1 ... Seminář je určen všem, kteří ve své praxi chtějí prohloubit své znalosti veřejného zadávání dle zákona 134 - 2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, tj. ... 2.290 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

JAK SE VHODNĚ PTÁT, - abychom získali správné odpovědi
18.03.2021 Živé vysílání - ONLINE seminář KURZ - Rozvoj osobnosti # Pokud chcete v komunikaci získat užitečné a potřebné informace, musíte se umět zeptat ... ... Předpokládat je zbytečné a někdy i nebezpečné ... ... 5.300 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Živé vysílání - ONLINE seminář

JAK SE VHODNĚ PTÁT, - abychom získali správné odpovědi
18.03.2021 Praha KURZ - Rozvoj osobnosti # Pokud chcete v komunikaci získat užitečné a potřebné informace, musíte se umět zeptat ... ... Předpokládat je zbytečné a někdy i nebezpečné ... ... 5.300 / Kurz # STUDIO W Kurz STUDIO W Praha

Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením likvidaci spoluvlastnického vztahu a exkurs do správy společné věci
02.06.2021 Praha KURZ - Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Jak telefonovat bez obav, efektivněji a úspěšněji (online seminář)
Březen 2021 online KURZ - Dozvíte se, proč se telefonování nemusíte vůbec bát, můžete se na něj dokonce i těšit ... ... Zjistíte, jak můžete klienta zaujmout již při prvním kontaktu ... Určeno pro pracovníky infolinek, call center, asistentky a recepční, obchodníky, personalisty i manažery. ... 4.190 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. online

Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
Březen 2021 online KURZ - Neuvedeno * Uplatnění nového občanského zákoníku • otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání • povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru • pra ... ... Neuvedeno * Uplatnění nového občanského zákoníku • otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání • povinnosti mzdové účetní ke státním orgánům při vzniku a skončení pracovního poměru • pra ... URČENO: Mzdovým účetním, personalistům a podnikatelům. PŘÍNOS: Cíl webináře je poskytnout mzdovým účetním a ostatním zaměstnancům praktický výklad a řešení sporných problémů v personální a mzdově-právní činnosti v souladu s pracovně-právními předpisy po úpravách v důsledku účinnosti občanského z ... 1.950 / Kurz # 1. VOX a.s. Školení 1. VOX a.s. online

Platební podmínky v zahraničním obchodě, zajištění plateb, financování
20.04.2021 Praha KURZ - Na semináři vás seznámíme s hlavními platebními podmínkami používanými v zahraničním obchodě – jak je správně zvolit a využít ve svůj prospěch ... ... * Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání: • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních po ... Seminář je určen zejména pro vývozce a dovozce a další účastníky zahraničního obchodu, přínosem je zejména pro finanční a obchodní ředitele, pracovníky obchoddních a finančních oddělení, ekonomy, pracovníky podpory prodeje a logistických oddělení... ... 2.490 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
22.04.2021 Praha KURZ - Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs ... ... soukromý zájem - povinnost vs ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE
22.04.2021 online KURZ - Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs ... ... soukromý zájem - povinnost vs ... ... 1.727 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Manažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků
28.04.2021 Praha KURZ - => => => Získáte přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění ... ... Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte ... Určeno vedoucím pracovníkům, vedoucím obchodů, majitelům menších firem, teamleaderům i dalším, kteří mají zájem o oblast náboru zaměstnanců. ... 3.990 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

MOTIVACE - Moderní řízení a motivace lidí
04.05.2021 Prostějov KURZ - Program kurzu Exklusivně s naším lektorem Mgr ... ... Robertem Stuchlíkem jsme vybrali hlavní otázky z předchozích školení motivace zaměstnanců, abyste i Vy mohli dostat šanci odpovědět na to co, je v dnešním světě zaměsnaneckého poměru klíčové pro spol ... ... 3.297 / Kurz # AldEkon účetnictví Kurz AldEkon účetnictví Prostějov

otázk # 771 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 771 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: otázk
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzůHodně kurzů? Hledat otázk pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

OTÁZK

otázk hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: otázk, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: otázk, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text otázk i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - - Živé vysílání - ONLINE seminář - Prostějov
 


otázk :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=ot%C3%A1zk&title=kurzy-školení-ot%C3%A1zk#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_otázk.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2021 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Pomocný analytický přehled PAP pro začátečníky v říjnu 2021 - Praha
^