logo skoleni-kurzy

KURZ: SOUD # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Vyrábíte? Tvoříte? Šperky? Umění? Dárky? Bytové doplňky? Módní trendy?

Vytvořte svůj nový obchod právě TEĎ také na HANNDE.com


[HANNDE.com] Tržiště Ručně Vyráběných Produktů | Registrace zdarma [DoDámeTo.cz] Rozvoz potravin - kód pro slevu: "SLEVA5" | Registrace pro dodavatele: zdarma
< Poslední zobrazené kurzy

Soud | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # soud
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
soud # 462 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

SOUD - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Soud -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2020 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího SOUDu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
05.11.2020 Praha KURZ - Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní SOUDnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
15.10.2020 Praha KURZ - Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Výchozí pri ... ... Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Výchozí pri ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího SOUDu ČR
04.11.2020 Praha KURZ - V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * společné jmění manželů a přechodná ustanovení (obecná přechodná ustanovení, speciální přechodná ustanoven ... ... V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * společné jmění manželů a přechodná ustanovení (obecná přechodná ustanovení, speciální přechodná ustanoven ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Řízení nákladů aktivitami-zvyšování ziskovosti moderně v příčinném pojetí ABC i TDABC – spojení i užití SOUDobé české a zahraniční praxe – pro náročné
02.06.2020 Praha KURZ - Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např ... ... dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např ... Kurz je určen zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, business i investičním, ale i nákladovým povědomím: • ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, včetně manažerů tradiční i moderní komplexní logistiky, • účetní profesionály, manažerské účetní a ko ... 9.890 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního SOUDu
07.12.2020 Praha KURZ - Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Ostatní daně * Ochrana před nezákonným zásahem * Rozhodnutí rozšíř ... ... Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Ostatní daně * Ochrana před nezákonným zásahem * Rozhodnutí rozšíř ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu SOUDkyně NS
06.08.2020 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem pod ... ... 4.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu SOUDkyně NS
06.08.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem pod ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu SOUDkyně NS
08.10.2020 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem pod ... ... 4.770 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu SOUDkyně NS
08.10.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017 Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem pod ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných SOUDů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepš
08.06.2020 Praha KURZ - Program přednášky (tématické okruhy): * Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení ... ... - Sporná řízení zahájená dlužníkem ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před SOUDem
15.12.2020 Praha KURZ - Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) ... ... Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího SOUDu
09.06.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího SOUDu
09.06.2020 online KURZ - ... ... ... ... 4.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího SOUDu
08.09.2020 Praha KURZ - ... ... ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího SOUDu
08.09.2020 online KURZ - ... ... ... ... 4.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Aktuální judikatura Nejvyššího SOUDu k náhradě škody a nemajetkové újmy
09.11.2020 Praha KURZ - Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * P ... ... Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * P ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení SOUDních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího SOUDu
11.06.2020 Praha KURZ - Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např ... ... v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsobených protahovanými řízeními (nepřiměřená délka x průtahy), ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče SOUDu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!
04.06.2020 online KURZ - Akreditace: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, název akreditace: soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A201 ... ... Jakým způsobem toto trauma minimalizovat a zabránit, aby děti nevycházely z rozvodu s psyc ... ... 3.370 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče SOUDu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!
04.06.2020 Praha KURZ - Akreditace: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí MV - Ministerstvo vnitraMV: AK - PV-240 - 2016, název akreditace: soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A201 ... ... Jakým způsobem toto trauma minimalizovat a zabránit, aby děti nevycházely z rozvodu s psyc ... ... 3.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení SOUDobé firmy, podniku a businessu
23.06.2020 Praha KURZ - Na semináři a moderním interaktivním vzdělávacím programu (VP), se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně od ... ... Dozvíte a naučíte se kvalitně užít: • jak sladit a využít mezinárodní a národní (českou) FA a jejich vstupy a výstupy, ale i informační a analytickou podporu, včetně finančních výkazů a ... Seminář je určen pro - klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, - ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, - účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky, - vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele, - motiv ... 8.390 / Kurz # 1. VOX a.s. Kurz 1. VOX a.s. Praha

Právo na informace dle zákona č. 106 - 1999 Sb. se SOUDcem NSS (hmotněprávní i procesní aspekty)
15.10.2020 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků ... ... 4.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Právo na informace dle zákona č. 106 - 1999 Sb. se SOUDcem NSS (hmotněprávní i procesní aspekty)
15.10.2020 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Právo na informace dle zákona č. 106 - 1999 Sb. se SOUDcem NSS (hmotněprávní i procesní aspekty)
01.12.2020 Brno KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č ... ... Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků ... ... 4.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Brno

Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních SOUDů
12.11.2020 Praha KURZ - Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judik ... ... Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judik ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních SOUDních
30.11.2020 Praha KURZ - Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí ... ... Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí ... ... 4.942 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

soud # 462 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 462 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: soud
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat soud pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SOUD

soud hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: soud, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: soud, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text soud i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Brno
 


soud :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=soud&title=kurzy-školení-soud#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_soud.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2020 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Implementace QoS na směrovačích v září 2020 - Praha
^