logo skoleni-kurzy

KURZ: SOUD # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Soud | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # soud
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
soud # 418 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | >>

SOUD - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Soud -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace podzim 2019 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího SOUDu ČR se zaměřením na správu věci ve spoluvlastnictví a otázky spojené s likvidací spoluvlastnického vztahu
07.11.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... Odborný program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklad ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních SOUDů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
03.12.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: ... ... Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních SOUDů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
25.02.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: ... ... Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních SOUDů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
21.04.2020 Brno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: ... ... Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona ... ... 2.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Brno

Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních SOUDů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE
09.06.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-59 - 2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: ... ... Informace k avizované rekodifikaci stavebního práva – věcný záměr zákona ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Systémová podjatost se SOUDcem NSS
29.11.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Víte, že ke vzniku pochybností o nepodjatosti by musela k poměru mezi úředníkem a správním orgánem přistoupit ještě další skutečnost, např ... ... důvodná obava z ovlivňování úředníka ze strany jeho zaměstnavatele (v daném konkrétním případě) – viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16 ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální SOUDní judikatury
25.11.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních SOUDů
12.12.2019 Praha KURZ - Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Vybrané otá ... ... Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Vybrané otá ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální SOUDní judikatury
18.03.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální SOUDní judikatury
20.05.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-575 - 2016, Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech Akreditace: ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Zneužití zákona č. 106 - 1999 Sb. ve správním řízení se SOUDcem NSS
21.11.2019 Brno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-45 - 2017, Název akreditace: Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: ... ... Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Brno

Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu SOUDce NS ČR - JUDr. Lubomír Ptáček
05.12.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0745-SP - PC - Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - soudnictví ve věcech mládeže, činnost OS ... ... Číslo akreditovaného kurzu : A2017 - 0745-SP - PC - Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - soudnictví ve věcech mládeže, činnost OS ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Společné jmění manželů se zaměřením na praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího SOUDu ČR
06.11.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * rozsah aktiv společného jmění manželů * společné jměn ... ... Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * rozsah aktiv společného jmění manželů * společné jměn ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního SOUDu
29.11.2019 Praha KURZ - Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Rozhodnutí rozšířeného senátu a Ústavního soudu v daňové oblasti * Dotace ... ... Seminář bude zaměřen na tyto oblasti: * DPH * Proces * Daň z příjmů * Rozhodnutí rozšířeného senátu a Ústavního soudu v daňové oblasti * Dotace ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Stavby a nemovitosti se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího SOUDu ČR a aktuální otázky právní praxe
11.12.2019 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k pojetí staveb * Superficiální zásada (její praktické projevy a problémy v právní praxi) * Přechodná u ... ... Odborný program semináře: * Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k pojetí staveb * Superficiální zásada (její praktické projevy a problémy v právní praxi) * Přechodná u ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek
08.11.2019 Praha 2 KURZ - Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblasti veřejného investování ... ... Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek v subjektech veřejné správy ... ... 2.200 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Stavební zákon a judikatura SOUDů v aplikační praxi
31.10.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : název akreditace: AK - PV-59 - 2014, Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: ... ... Seminář je zaměřen na nejdůležitější změny v územním rozhodování a na ... ... 5.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před SOUDem
17.12.2019 Praha KURZ - Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) ... ... Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Věcná práva se zaměřením na ochranu vlastnického práva a judikaturu Nejvyššího SOUDu ČR z let 2017 - 2019
31.10.2019 Praha KURZ - Program semináře: * ochrana vlastnického práva – typologie žalob * ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku * vindikační vlastnická žaloba (před ... ... Program semináře: * ochrana vlastnického práva – typologie žalob * ochrana vlastnictví a přechodná ustanovení občanského zákoníku * vindikační vlastnická žaloba (před ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Aktuální judikatura Nejvyššího SOUDu k náhradě škody a nemajetkové újmy
25.11.2019 Praha KURZ - Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * P ... ... Témata: * Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu * Prevenční povinnost * Spoluzpůsobení si újmy poškozeným * Některé otázky medicínského práva * P ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče SOUDu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - SOUDce Okresního SOUDu v Novém Jičíně
22.10.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-240 - 2016, Název akreditace MV:Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, A2019 - 0348-SP, Název akreditace MPSV: Cochemská praxe a další formy interdis ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-240 - 2016, Název akreditace MV:Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, A2019 - 0348-SP, Název akreditace MPSV: Cochemská praxe a další formy interdis ... ... 3.590 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - SOUDkyně obvodního SOUDu pro Prahu 8
05.11.2019 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0704-SP - PC - Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče (MPSV), AK - PV-135 - 2018 - ... ... Číslo akreditovaného kurzu : A2018 - 0704-SP - PC - Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče (MPSV), AK - PV-135 - 2018 - ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče SOUDu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - SOUDce Okresního SOUDu v Novém Jičíně
19.11.2019 Bude upřesněno KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-240 - 2016, Název akreditace MV:Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, A2019 - 0348-SP, Název akreditace MPSV: Cochemská praxe a další formy interdis ... ... Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-240 - 2016, Název akreditace MV:Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, A2019 - 0348-SP, Název akreditace MPSV: Cochemská praxe a další formy interdis ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Bude upřesněno

SJM 1.díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího SOUDu
04.02.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah semináře: právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1 ... ... lednem 2014 právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1 ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího SOUDu
07.04.2020 Praha KURZ - Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Obsah semináře: právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1 ... ... lednem 2014 právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1 ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

soud # 418 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 418 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: soud
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
^

Hodně kurzů? Hledat soud pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SOUD

soud hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: soud, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: soud, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text soud i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Brno - Praha 2 - Bude upřesněno
 


soud :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=soud&title=kurzy-školení-soud#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_soud.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Microsoft Excel – pro mírně pokročilé – víkendový kurz v listopadu 2019 - Praha
^