logo skoleni-kurzy

DATRON A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu - 1. VOX a.s.
Organizuje vaše společnost marketingové aktivity? Chcete být schopni identifikovat rizikové oblasti z daňové a účetní oblasti?

^

 

 

DATRON A S

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

DATRON, a.s.by DATRON, a.s. - Česká Lípa

 
Adresa:
 DATRON, a.s.

 Vachkova 3008  
  47301  Česká Lípa
 Czech Republic
  
 skoleni-kurzy.eu
Telefon :  (+420) 775 193 488
Fax:  
eMail:  info (at) skoleni-kurzy.eu
 

DATRON, a.s.

Společnost DATRON, a.s. Byla založena 6.11.1991 a již od samého začátku bylo jejím cílem poskytování odborných služeb v oblasti informačních technologií. Nutným předpokladem pro poskytování takových služeb byly a jsou odborné certifikace, většinou mezinárodní, které musí společnost i její zaměstnanci každý rok obhajovat. Ve společnosti pracuje 40 zaměstnanců, z nichž převážná většina je skutečnými a certifikovanými odborníky. Hlavní sídlo společnosti DATRON je v České Lípě, kde má vlastní budovu. Své obchodní zastoupení v Praze. Během 15-ti let působení na trhu v ČR se ze společnosti DATRON a.s. stala sebevědomá, zdravá a ekonomicky silná společnost. Od roku 2004 je společnost certifikována podle norem ISO 9001.

Nové kurzy a termíny od: DATRON, a.s.


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
 • od firmy: DATRON, a.s.
 • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=273&mnozstvi=10
 
DATRON, a.s. - Česká Lípa - Chcete se přihlásit na kurz/školení?
Vyberte si kurz & termín a klikněte na tlačítko "Objednat"

Finanční podmínky účasti na kurzu/školení :
Standardní obchodní podmínky, není-li dojednáno jinak: Uzavření obchodního vztahu: Kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, uzavřená osobně (telefonicky). Objednávka (viz dále) ,jejímž vystavením kupující vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a potvrzení objednávky. Plnění: Kupující je povinen převzít dodávku v den stanovený kupní smlouvou. Místem plnění jsou provozovny prodávajícího, s výjimkou dovozu zboží ke kupujícímu. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávce úplným uhrazením její ceny. Nebezpečí škody na dodávce přechází na kupujícího v době, kdy převezme dodávku od prodávajícího Cena, platební podmínky: Cena zboží a platební podmínky jsou stanoveny kupní smlouvou. Základním způsobem placení je předplatba dle zálohového listu nebo platba v hotovosti. Odběr zboží v tomto případě pouze po prokazatelném zaplacení. Základní cena je cena z platného ceníku. Je-li dohodnuta platba po dodávce, bude cena fakturována fakturou v den plnění dodávky a dohodnutou splatností (běžně 10 dnů). Přičemž dobou splatnosti faktury se rozumí doba ode dne jejího vystavení. Při prodlení s provedením platby se za každý den prodlení stanovuje smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky. Smluvní pokuta: Pro případ prodlení s úhradou faktur za dodávku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny dodávky za první měsíc prodlení a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc ještě dalších 0,1% z ceny dodávky. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 dnu po odeslání jejich vyúčtování. Smluvní pokuta se započítává na náhradu škody. Pokud by účastníkovi smlouvy vznikla porušením povinnosti zajišťované smluvní pokutou škoda ve výši přesahující výši smluvní pokuty, má poškozený právo na náhradu i té části škody, kterou smluvní pokuta nekryje. Odstoupení od smlouvy: Kupující muže od smlouvy odstoupit nejpozději do 10 dnů před termínem plnění nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující mešká se zaplacením dohodnuté předplatby o více než 10 dnů po dohodnutém termínu nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Dále musí být doručeno druhému účastníkovi smlouvy doporučení. Doručením prohlášení o odstoupení se smlouva ruší. V případě odstoupení kupujícího se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné, jež činí 10% ze sjednané kupní ceny dodávky a to nejpozději do 10 dnů po zrušení smlouvy. Záruky, odpovědnost za škodu: Na určité druhy zboží je při prodeji vystaven záruční list s vyznačenou délkou záruční doby. Délka záruční doby odpovídá obvykle délce záruční doby poskytované výrobcem, nebo dovozcem zboží. K záručnímu listu vždy obdržíte doklad, na kterém jsou stanoveny předem domluvené záruční podmínky. Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy, bude reklamace považována za neoprávněnou. Reklamace se uplatňuj

DATRON, a.s.
 
Vzdělávací středisko DATRON, a.s.
 • Bylo založeno v roce 1993 a od té doby se naši zaměstnanci snaží o neustálý rozvoj. Ročně se zúčastní našich kurzů cca 4.000 posluchačů. V současné době provozuje naše středisko 5 mobilních a 4 pevné učebny.
  -
 • Naše kurzy a vzdělávací akce jsou zaměřeny na produkty společností Microsoft (Windows a MS Office), Novell, Lotus Notes, Corel, Zoner, OpenOffice a další. Všechny kurzy a konzultace jsou vedeny zkušenými a certifikovanými lektory.
  -
 • Důležitým mezníkem vzdělávacího střediska se stal rok 2000, kdy jsme začali využívat mobilních učeben Mobile Training Centre. MTC TM je naší ochrannou známkou.
  -
 • V průběhu roku 2006 začalo naše středisko s distribucí elektronických kurzů. Tyto kurzy jsou vhodným doplňkem klasického prezenčního školení.


Certifikace a partnerství vzdělávacího střediska:Certifikace Microsoft Gold partnerAkreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Akreditace Ministerstva vnitra České republikyAkreditované středisko ECDLŠkolicí středisko ZONERAutorizované školicí středisko Software602


by DATRON, a.s. - Česká Lípa

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2024 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? v březnu 2024 - Praha 2
^