logo skoleni-kurzy

LUDMILA NOVOTNA VZDELAVACI AGENTURA PROFESIM


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Asistent/ka, sekretář/ka certifikovaný profesní rekvalifikační kurz - JUBELA, s.r.o.
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistenta - asistentky. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu.

 
  

 

LUDMILA NOVOTNA VZDELAVACI AGENTURA PROFESIM

Viz také následující kurzy :
  • Profesionální fundraiser - rekvalifikační kurz [MŠMT ČR]Podrobnosti
  • Výcvik koučování I. - Akreditovaný vzdělávací program [ACP]Podrobnosti
  • Mzdově personální profesionál®Podrobnosti
  • Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I - buďte oporou manažera i pracovního týmuPodrobnosti
  • Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II - zvládání náročných pracovních situacíPodrobnosti

Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIMby Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM - Bohdalice

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM - Bohdalice


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 79
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře Brno Změny v pracovněprávních vztazích, které přináší novela s plánovanou účinností od 1. 7.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM Akreditovaný seminář Brno Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - Akreditovaný seminář Brno Seminář je zaměřen na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.
ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ Brno Změny DPH od 1. 7. 2017: ? Změny legislativy DPH a nové metodické informace GFŘ. ? Finanční leasing dlouhodobého majetku- uplatňování a úpravy odpočtu DPH. ? Místo plnění - doplnění a upřesnění pravidel: Služby související s nemovitostí, pořízení zboží z jiné
ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ - Brno Změny DPH od 1. 7. 2017: Ř Změny legislativy DPH a nové metodické informace GFŘ. Ř Finanční leasing dlouhodobého majetku- uplatňování a úpravy odpočtu DPH. Ř Místo plnění - doplnění a upřesnění pravidel: Služby související s nemovitostí, pořízení zboží z jiné
ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací. * Definice asertivity.
ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE - Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací. * Definice asertivity.
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Akreditovaný seminář Olomouc — Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. — Aktuální znění zákona č.
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY - Olomouc — Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. — Aktuální znění zákona č.
ZMĚNA ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ METODICKÉ INFORMACE GFŘ Olomouc Změny DPH od 1. 7. 2017: ? Změny legislativy DPH a nové metodické informace GFŘ. ? Finanční leasing dlouhodobého majetku- uplatňování a úpravy odpočtu DPH. ? Místo plnění - doplnění a upřesnění pravidel: Služby související s nemovitostí, pořízení zboží z jiné
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU Akreditovaný seminář Brno Na semináři probereme: Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času .
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditovaný seminář Brno » Aktivizace - druhy a význam. » Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - Akreditovaný seminář Brno Aktivizace - druhy a význam. Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře Olomouc Změny v pracovněprávních vztazích, které přináší novela s plánovanou účinností od 1. 7.
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU Akreditovaný seminář Olomouc Na semináři probereme: Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času .
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Akreditovaný seminář Brno Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, kteří zabezpečují chod podatelen a spisoven. ¤ Základní charakteristika zákona č.
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Akreditovaný seminář Brno Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, kteří zabezpečují chod podatelen a spisoven. > Základní charakteristika zákona č.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální rozhodovací praxe Akreditovaný seminář Brno Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné.
ÚPRAVA DOKUMENTŮ - PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910 Akreditovaný seminář Brno Formální úprava písemností podle aktuální normy, tj. ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
ZÁKON č. 250/2016 Sb., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH Akreditovaný seminář Brno ? Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů.
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A NÁJEM BYTŮ, NEBYTOVÝCH A SPOLEČNÝCH PROSTOR Olomouc Seminář má za cíl popsat a přiblížit složitý vztah právní úpravy bytového spoluvlastnictví (včetně vlastnictví bytů a SVJ) a nájmů jednotek (včetně družstevních) a společných částí a je určen zejména pro statutární orgány SVJ a pro vlastníky a pronajímatele bytů a nebytových prostor (včetně obcí, mě
NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Akreditovaný seminář Olomouc Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY Akreditovaný seminář Olomouc * Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje. * Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a nejčastější prohřešky proti spisovné normě.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.
ASERTIVITA - NEŘÍKEJTE ANO, KDYŽ CHCETE ŘÍCI NE Akreditovaný seminář Brno Seminář je zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací. * Definice asertivity.
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditovaný seminář Olomouc » Aktivizace - druhy a význam. » Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - NOVÉ VYHLÁŠKY Akreditovaný seminář Olomouc * Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunáln
ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK Akreditovaný seminář Brno Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která mění podmínky nároku a stanovení výše doplatku na bydlení a problematiku ubytovacích zařízení. Podmínky vzniku nároku na dávky, typy a výše dávek, účastníci řízení a jejich povinnosti.
KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ Akreditovaný seminář Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky. ?
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditovaný seminář Brno » Aktivizace - druhy a význam. » Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - NOVÉ VYHLÁŠKY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Akreditovaný seminář Brno * Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunální
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Akreditovaný seminář Olomouc Seminář je určen všem zaměstnancům veřejné správy, kteří mají na starosti jakoukoli agendu a hlavně pro ty, kteří zabezpečují chod podatelen a spisoven. ¤ Základní charakteristika zákona č.
ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Akreditovaný seminář Olomouc Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. Zdravotní způsobilost k řízení motoro
KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ Akreditovaný seminář Olomouc Cílem je poznat mechanismus vzniku konfliktů, získat návod, jak překonat neefektivní stereotypy v jednání, seznámit se s doporučeními, jak efektivně ovlivňovat druhé právě v konfliktních situacích a procvičit si některé osvědčené postupy. × Co je to konflikt?
TIME MANAGEMENT - MANAŽEREM SVÉHO ČASU Akreditovaný seminář Brno Na semináři probereme: Zloději času externí a interní. Nejčastější zloději času .
ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA NOVELU VEŘEJNÉ SLUŽBY A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Akreditovaný seminář Brno Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce ). Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ Olomouc Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. P
ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ Akreditovaný seminář Brno Proč směrnice vůbec tvoříme? Funkce interních směrnic.
NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. Akreditovaný seminář Olomouc ¬ Rozpočet a rozpočtový proces. ¬ Rozpočtový výhled. ¬ Peněžní fondy. ¬ Dotace a návratné finanční výpomoci. ¬ Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. ¬ Rozpočtové provizorium. ¬ Rozpočtová opatření. ¬ Závěrečný účet. ¬ Porušení rozpočtové kázně. ¬ Správní delikty. ¬ Organizace územních
KONTROLNÍ ŘÁD A ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE V PRAXI Akreditovaný seminář Olomouc Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád): - působnost, formy kontroly; - pověření ke kontrole, zahájení kontroly; - práva a povinnosti kontrolujícího - kontrolované osoby; - protokol o kontrole; - námitky a jejich vyřízení; - uk
SPRÁVNÍ ŘÁD VE VZTAHU K SOCIÁLNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Akreditovaný seminář Olomouc I. Správní řád: seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků; zásady správního řízení; doručování, dikce doručení, náhradní doručování – veřejná vyhláška; účastníci řízení, zastoupení v řízení - opatrovník, zmocněnec; podání – náležitosti, odstranění nedost
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM Akreditovaný seminář Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.
OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální rozhodovací praxe Akreditovaný seminář Olomouc Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné.
ČEŠTINA NENÍ DŘINA - PÍSEMNÝ PROJEV NEJEN PRO ÚŘEDNÍKY Akreditovaný seminář Olomouc * Práce s odbornou literaturou: slovníky spisovné současné češtiny, pravidla českého pravopisu, ostatní publikace věnované češtině, online zdroje. * Pravopisné zásady češtiny optikou jejího každodenního uživatele a nejčastější prohřešky proti spisovné normě.
ZÁKON O REGISTRU SMLUV - PRAKTICKÉ TIPY A PRVNÍ ZKUŠENOSTI Olomouc Nespadá Vaše smlouva do režimu povinně zveřejňovaných? Na co se proto připravit, co vše a jakým způsobem se musí zveřejnit?
KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VAZBĚ NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NOVÁ KATASTRÁLNÍ ÚPRAVA Akreditovaný seminář Brno Úvod – nová katastrální úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Akreditovaný seminář Brno — Úvod. Okruh oprávněných osob. Bydliště: Představení tématu, očekávání účastníků, smysl státní sociální podpory, druhy dávek. Občané ČR, cizinci hlášeni k trvalému pobytu, cizinci bez trvalého pobytu. Definice bydliště, podmínka bydliště v ČR, zkoumání bydliště. — Rozhodný příjem, rozhodné obdo
ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE - PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Akreditovaný seminář Olomouc Pracujeme ve veřejné správě a měli bychom znát právní předpisy vztahující se k naší práci. Základní právní předpisy vztahující se k výkonu práce.
ZÁKLADY AKTIVIZACE A KOGNITIVNÍ REHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Akreditovaný seminář Olomouc » Aktivizace - druhy a význam. » Techniky a terapie v aktivizaci - obecně.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Akreditovaný seminář Olomouc — Úvod. Okruh oprávněných osob. Bydliště: Představení tématu, očekávání účastníků, smysl státní sociální podpory, druhy dávek. Občané ČR, cizinci hlášeni k trvalému pobytu, cizinci bez trvalého pobytu. Definice bydliště, podmínka bydliště v ČR, zkoumání bydliště. — Rozhodný příjem, rozhodné obdo


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 79
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 79) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=40&mnozstvi=10

by Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM - Bohdalice

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Skladování a manipulace s materiálem v prosinci 2017 - Praha