logo skoleni-kurzy

CONTROLLER INSTITUT


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


JB325 Red Hat JBoss Enterprise Application Development II - DataScript s.r.o.
This hands-on, lab-based course challenges students by providing a deep dive into Java EE APIs and emerging JBoss development technologies. Students will use JBoss EAP, Red Hat JBoss Developer Studio, and Maven to build and deploy scalable applications that perform well and use advanced features wi

 
  

 

CONTROLLER INSTITUT

Viz také následující kurzy :
  • Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictvíPodrobnosti
  • Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s informacemi v instituciPodrobnosti
  • Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)Podrobnosti
  • Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxiPodrobnosti
  • Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)Podrobnosti

Controller Institutby Controller Institut - Praha 4

Seznam kurzů & termínů
   :: Libovolný termín
   :: Controller Institut - Praha 4


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 55
1 << | >> 2

Název kurzu Termín školení Místo konání Popis kurzu Téma školení
Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů ][window,document, script , da Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek aŞ po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finanční )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Manažerská výsledovka a krycí příspěvek pro nefinanční manažery ... Udržte hospodaření firmy pod kontrolou! - Udržte hospodaření firmy pod kontrolou! ][window,document, script , da Popis Cílem semináře je: vysvětlit metody řízení a controllingu zaloŞené na sledování hrubé marŞe a krycího příspěvku, ukázat praktický význam specifických účetních ukazatelů pro operativní řízení, objasnit souvislosti mezi v )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
SAP controlling ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices - Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices ][window,document, script , da Popis Rychlý, pruŞný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manaŞerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s cílem zvýšení efektivity plánovacích, řídících a kontrolních procesů Vám )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů - Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů ][window,document, script , da Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek aŞ po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finanční )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“ - aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“ ][window,document, script , da Popis Jaká je role controllingu v procesu plánování a forecastování? Proč vlastně máme controlling? )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finance a controlling pro nefinanční manažery (Brno) ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět - Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět ][window,document, script , da Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch. Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosaŞení finančního efektu. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
BI a pokročilá analýza dat ... Poznejte současné trendy BI a zpracování dat - Poznejte současné trendy BI a zpracování dat ][window,document, script , da Popis Tento kurz si klade 2 cíle: 1. ukázat jak efektivně postupovat při zpracování velkého mnoŞství dat, jak definovat potřebné výstupy a jakým způsobem je získat 2. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Právní minimum pro finanční manažery ... Finanční ředitel †práva a povinnosti, právní minimum pro obchodněprávní vztahy - Finanční ředitel †práva a povinnosti, právní minimum pro obchodněprávní vztahy ][window,document, script , da Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Business analytik ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Baví Vás analyzovat data nebo máte za úkol hledat souvislosti a z toho odvozovat platné odpovědi? Schopnost rozhodování na základě dat a faktů je dnes zásadní konkurenční výhodou. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku - aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku ][window,document, script , da Popis Úspěšné vedení podniku vyŞaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manaŞery je schopnost finančního řízení důleŞitým předpokladem úspěšné práce a jednání. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Info webinář Controllingové vzdělávání ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Rádi byste dále rozvíjeli své kompetence v oblasti controllingu a ještě jste se nerozhodli jakou formu zvolit? Abychom Vám pomohli lépe se zorientovat v nabídce controllingového vzdělávání, připravili jsme pro Vás informační webinář k našim controllingovým cyklŠ)(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Správa pohledávek in house ... Cash is King aneb Jen zaplacený obchod je dokončený obchod - Cash is King aneb Jen zaplacený obchod je dokončený obchod ][window,document, script , da Popis Seminářem otvíráme sezónu kurzů a školení jaro 2018. VyuŞijte příleŞitost a přijďte za speciální cenu 5 500 Kč bez DPH (sleva 50 % z běŞné ceny). )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Target Costing ... Jak dostat náklady pod kontrolu, když klíčovou roli hraje prodejní cena - Jak dostat náklady pod kontrolu, když klíčovou roli hraje prodejní cena ][window,document, script , da Popis Pohybujete se ve vysoce konkurenčním prostředí, kde se vše točí okolo prodejní ceny? Vyvíjíte výrobek a nevíte, jaké náklady si můŞete dovolit, aby Vaše firma dosahovala poŞadované marŞe a výrobek byl prodejný? )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Moderní manažerský reporting a KPI`s ... Podpořte rozhodování manažerů - Podpořte rozhodování manažerů ][window,document, script , da Popis Moderní manaŞerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důleŞité řídící procesy v kaŞdé společnosti. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Moderní manažerský reporting a správná interpretace reportů ... Podpořte rozhodování manažerů - Podpořte rozhodování manažerů ][window,document, script , da Popis Moderní manaŞerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důleŞité řídící procesy v kaŞdé společnosti. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Jak prezentovat manažerské informace ... Prezentace reportů s Honzou Vojtkem - Prezentace reportů s Honzou Vojtkem ][window,document, script , da Popis Reporty mají slouŞit jako podklad manaŞerského rozhodování a je proto nutné, umět manaŞerům prezentovat „tvrdá“ data jasně a srozumitelně. Získejte znalosti, jak si data připravit a jak je účinně interpretovat, aby Vaše sdělení mělo očekávaný efekt. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Zúčtování nákladů mezi středisky ... Vyrovnané účty dělají přátelé... i uvnitř vaší firmy - Vyrovnané účty dělají přátelé... i uvnitř vaší firmy ][window,document, script , da Popis Uvnitř firmy probíhá často utajený tok hodnoty, v rámci kterého jsou jednotlivá střediska vůči sobě dodavateli i zákazníky. Naučte se správně porozumět významu vnitropodnikového účetnictví v zrcadle pojmů jako jsou procesní rozpočty a kalkulace (ABB - ABC), nà )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finance ve výrobě ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Tvorba hodnoty podniku v zrcadle výrobního procesu. Provedeme vás od principů účtování přes finanční výkazy, krycí příspěvky a rozpočtové řízení aŞ k manaŞerské výsledovce a analýzám profitability. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
MS Excel pro analytiky a controllery ... ... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy - ... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy ][window,document, script , da Popis Kurz je zaměřený na zvládnutí podstatných funkcí a metod MS Excelu, které účastníkům umoŞní efektivní a rychlé řešení jejich kaŞdodenních povinností a úkolů. Vedle technického představení syntaxí (způsobu zápisu) jednotlivých funkcí Excelu je kurz zaměře )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Oblasti manažerského řízení z pohledu controllera ... Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů - Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů ][window,document, script , da Popis Kurz se zaměřuje na hlavní oblasti manaŞerského řízení v podniku. Průřezově se zaobírá popisem základních metod řízení v těchto oblastech a ukazuje, jak měřit efektivitu nastavených procesů. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
IFRS & US GAAP ... To nejdůležitější v kompaktní formě! - To nejdůležitější v kompaktní formě! ][window,document, script , da Popis Harmonizace účetního výkaznictví v mezinárodním měřítku dospěla do další etapy svého vývoje, a to široké implementace do účetního výkaznictví firem v globálním, celosvětovém měřítku. Účetní závěrku podle IFRS jiŞ nesestavují jen firmy, které mají tut )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Profesionální a působivé prezentace v PowerPointu ... … aneb Poznejte cestu k úspěchu - … aneb Poznejte cestu k úspěchu ][window,document, script , da Popis Rádi byste vytvářeli profesionální a působivé prezentace? Pokud je odpovědí ano, tak je pro vás následující kurz ideální. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Podnikové finance pro nefinanční manažery ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím - Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím ][window,document, script , da Popis Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení je vyŞadovaná u kaŞdého manaŞera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jeŞ chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manaŞerského účetnictví, podni )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Controller jako partner managementu ... aneb Kde je role controllera v podniku - aneb Kde je role controllera v podniku ][window,document, script , da Popis Jste jako controller partnerem manaŞera, nebo pouze výkonnou jednotkou, jejíŞ názor nikoho ani moc nezajímá? Pokud jste partnerem, nebo k tomuto pojetí controllingu vývoj ve vaší firmě jiŞ směřuje, gratulujeme! )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Funkce a nástroje controllingu v praxi ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech - Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech ][window,document, script , da Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
TransferovĂ© ceny ... z pohledu daĹ?ovĂ˝ch a finanÄŤnĂ­ch rizik - z pohledu daĹ?ovĂ˝ch a finanÄŤnĂ­ch rizik ][window,document, script , da Popis Problematika transferovĂ˝ch cen je velmi sloĹžitá a jejich nesprávnĂ© ošetĹ™enĂ­ mĹŻĹže vĂ˝raznÄ› zvýšit daĹ? ovĂ© zatĂ­ĹženĂ­. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Personální controlling ... aneb Měřením zamezte plýtvání - aneb Měřením zamezte plýtvání ][window,document, script , da Popis Úkolem personálního controllingu je pomoci zajistit účinné řízení personálních procesů ve firmě. Předvídat vývoj a změny v oblasti personálních zdrojů je daleko obtíŞnější neŞ v ostatních oblastech řízení podniku. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Výrobní controlling, ocenění spotřeby času a ukazatel OEE ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Výrobní proces očima ekonomů. Nezbytné minimum teorie spojené s maximální dávkou praxí ověřených postupů. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Principy grafického návrhu reportů a dashboardů ... Aplikace poznatků kognitivní psychologie při návrhu designu a ergonomie informací - Aplikace poznatků kognitivní psychologie při návrhu designu a ergonomie informací ][window,document, script , da Popis Školení je zaměřeno na principy návrhu grafického vzhledu reportů a dashboardů tak, aby byly poŞadované informace komunikovány co nejefektivněji. Základem školení jsou poznatky z kognitivní psychologie a dlouholeté zkušenosti s implementací řešení Business Intellige )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Time management s Honzou Vojtkem ... Time management 4. generace - Time management 4. generace ][window,document, script , da Popis Ĺ? Ă­zenĂ­ ÄŤasu je kaĹždodennĂ­ součástĂ­ osobnĂ­ho i profesnĂ­ho Ĺživota. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
KritickĂ© myšlenĂ­ ... Jak neklamat sám sebe? - Jak neklamat sám sebe? ][window,document, script , da Popis Naše chovánĂ­ a rozhodovánĂ­ je neustále ovlivĹ? ováno desĂ­tkami tzv. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Ĺ?Ă­zenĂ­ nákladĹŻ a ziskovosti pro pokroÄŤilĂ© ... Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikánĂ­ - Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikánĂ­ ][window,document, script , da Popis CĂ­lem kurzu je: seznámit účastnĂ­ky s typy analĂ˝z pĹ™i řízenĂ­ nákladĹŻ a ziskovosti poskytnout praktickĂ© návody pro vyuĹžitĂ­ analytickĂ˝ch nástrojĹŻ a interpretaci vĂ˝sledkĹŻ pĹ™edstavit širší koncept řízenĂ­ a rozhodovánĂ­ o pr )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
MS Excel makra a VBA ... Pojďme společně zkrotit data v Excelu! - Pojďme společně zkrotit data v Excelu! ][window,document, script , da Popis Na tomto školení si vyzkoušíme, jak zautomatizovat práci, a to ať uŞ půjde o jednoduchý report nebo sloŞitější analýzu. Po celou dobu školení budeme pracovat s reálnými daty. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finanční analýza a řízení podnikových financí (Brno) ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku - aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku ][window,document, script , da Popis Úspěšné vedení podniku vyŞaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manaŞery je schopnost finančního řízení důleŞitým předpokladem úspěšné práce a jednání. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
NákladovĂ˝ controlling kalkulace a rozpoÄŤty ... aneb Jak efektivnÄ› řídit firemnĂ­ náklady - aneb Jak efektivnÄ› řídit firemnĂ­ náklady ][window,document, script , da Popis Seminář upĹ™esĹ? uje moĹžnosti aplikace systĂ©mu nákladovĂ©ho a manaĹžerskĂ©ho účetnictvĂ­, rozpoÄŤtovĂ©ho a kalkulaÄŤnĂ­ho systĂ©mu vÄŤetnÄ› nastavenĂ­ vnitropodnikovĂ˝ch cen a Ĺ™ešenĂ­ otázek procesnĂ­ho mangaemntu nákladĹŻ (ABC, ABB, ABM). )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Nový pohled na KPI a výkonové ukazatele ve výrobě ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis PouŞívat KPI (nebo jinak nazvané výkonové ukazatele) jenom k vyhodnocování výsledků a k jednoduchému rozhodování např. o odměnách ve skutečnosti představuje obrovský nevyuŞitý potenciál. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Reporting v MS Excel ... Zkraťte si čas na přípravu a aktualizaci reportů - Zkraťte si čas na přípravu a aktualizaci reportů ][window,document, script , da Popis Jedním z hlavních úkolů controllerů je připravování informací a zpráv, které mají podpořit rozhodovací proces uvnitř ale i vně firmy. Vkládání a úprava informací zabírají z práce controllera největší díl. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Controlling a řízení výroby s využitím ukazatele OEE ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Schopnost efektivního vyuŞití strojních a lidských kapacit se stává významnou výhodou ve stále tvrdších podmínkách globální konkurence. Ukazatel OEE a jeho rozklad na dílčí faktory představuje jednoduchý a praxí ověřený nástroj řízení, který přináší cont )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Prezentace podle Steva Jobse ... Naučte se prodat své nápady jinak! - Naučte se prodat své nápady jinak! ][window,document, script , da Popis MůŞete mít sebelepší nápad, kdyŞ ho ale neumíte světu prodat, nesejde na něm. Steve Jobs byl nejen velký inovátor a vizionář, ale uměl i skvěle komunikovat. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finance a controlling pro nefinanční manažery ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět - Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět ][window,document, script , da Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch. Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosaŞení finančního efektu. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Reporting v SAP a BW ... Jak udělat z dat informaci - Jak udělat z dat informaci ][window,document, script , da Popis Základem kvalitního rozhodnutí jsou informace. Různé typy informací jsou k dispozici v různých částech Vašich systémů, popř. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Akvizice a oceĹ?ovánĂ­ firem v praxi ... Jak si vytvoĹ™it argumentaÄŤnĂ­ základy pro vĂ˝hodnĂ© transakce - Jak si vytvoĹ™it argumentaÄŤnĂ­ základy pro vĂ˝hodnĂ© transakce ][window,document, script , da Popis FĂşze a akvizice pĹ™edstavujĂ­ komplexnĂ­ proces a jeho zvládnutĂ­ napomáhá co nejvĂ­ce omezit potenciálnĂ­ rizika, která s sebou prodej ÄŤi nákup firmy nebo aktiv pĹ™ináší. Proto je zapotĹ™ebĂ­ zkoordinovat tĂ˝my internĂ­ch a spolupracujĂ­cĂ­ch externĂ­ch odbornĂ­kĹŻ na strateg )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Budování výrobního controllingu krok za krokem ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Sebelepší úmysly se samy nezrealizují: budování výrobního controllingu je proces, podobný etapovému závodu. Naslouchejte zkušeným †poučte se z jejich úspěchů a vyvarujte se opakování jejich chyb. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Kalkulace na vlastní kůži ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Jestli jste aŞ doposud o moderních kalkulacích jenom slyšeli nebo četli, nyní máte šanci. . )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Dashboard reporty a MS Excel ... Navigujte manažery ke správným rozhodnutím - Navigujte manažery ke správným rozhodnutím ][window,document, script , da Popis Dashboard je moderním typem reportu, který na jedné stránce či obrazovce přehledně ukazuje vše podstatné o situaci ve firmě, na trhu, v projektu a naviguje manaŞery ke správným rozhodnutím. Dashboard je v podstatě řídící panel a jako takový musí být čitelný jední )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Investiční controlling ... Nakládejte s prostředky efektivně! - Nakládejte s prostředky efektivně! ][window,document, script , da Popis Seminář Investiční controlling je zaměřen na problémy systematického plánování, kontroly a řízení investic. Úkolem controllera je poskytnout informace pro manaŞerské rozhodování i v oblasti investičních projektů. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Vedení a facilitace porad s Jiřím Plamínkem ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut - )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut ][window,document, script , da Popis Na poradách firmy ročně zbytečně ztrácejí neuvěřitelné mnoŞství peněz. Tím, Şe na nich sedí zbytečně dlouho lidé, kteří by tam často ani být nemuseli, a tím, Şe jsou porady vedeny neefektivně, bez ohledu na energii, čas a spokojenost lidí, kteří se na nich s )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
BI a pokročilá analýza dat ... Poznejte současné trendy BI a zpracování dat - Poznejte současné trendy BI a zpracování dat ][window,document, script , da Popis Tento kurz si klade 2 cíle: 1. ukázat jak efektivně postupovat při zpracování velkého mnoŞství dat, jak definovat potřebné výstupy a jakým způsobem je získat 2. )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Finanční modelování v MS Excel ... … aneb Jak namodelovat Business case pro pravidelný reporting - … aneb Jak namodelovat Business case pro pravidelný reporting ][window,document, script , da Popis Odborný seminář Finanční modelování †principy a praxe Vám poskytne univerzální návod na sestavení efektivního a spolehlivého plánovacího modelu a na praktických příkladech Vás seznámí s řešením mnoha úkolů, se kterými se při tvorbě obchodního modelu fir )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“ - aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“ ][window,document, script , da Popis Jaká je role controllingu v procesu plánování a forecastování? Proč vlastně máme controlling? )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut
Power Pivot začněte s BI ve financích ... Jak využít nové funkce Excelu 2013 ve finančních odděleních - Jak využít nové funkce Excelu 2013 ve finančních odděleních ][window,document, script , da Popis Co můŞeme jako finanční profesionálové udělat s novými technologiemi a změnami, které přináší? Jak pracujeme? )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut


Termíny školení | Celkem nalezeno kurzů : 55
1 << | >> 2


Zobrazeno celkem -51- (ze 55) kurzů a termínů školení
Zajímají Vás tyto kurzy?
RSS - nové rekvalifikační kurzy, školení a/nebo semináře


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
  • od firmy: Controller Institut
  • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=426&mnozstvi=10

by Controller Institut - Praha 4

  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec GDPR v prosinci 2017 - Praha