logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S, INTERNIAUDIT
CZ


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2025 ON LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Seminář bude konkrétně zaměřen na: * vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu * referenční období * zjednodušené hlášení * zboží sledované v Intrastatu * zboží nesledované v Intrastatu * způsoby předávání výkazů pro I

^

 

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S INTERNIAUDIT

Viz také následující kurzy :
  • Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou specialisty ITPodrobnosti
  • IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍPodrobnosti
  • Nástroje a metody řízení pro interní auditoryPodrobnosti
  • Právní minimum pro interního auditoraPodrobnosti
  • Školení interní auditor ISO 9001 a ISO 14001Podrobnosti


Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2


Aktuality a nové kurzy od: Český institut interních auditorů, z.s.skoleni-kurzy.eu - Nové kurzy / školení od: Český institut interních auditorů, z.s.

Rekvalifikační kurzy, školeni a semináře [EDUCATION]


[06.12.2024] Školení Praha 2 : Úvod do základů umělé inteligence - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Porozumět základům, principům a možnostem fungování umělé inteligence. OBSAH SEMINÁŘE Umělá inteligence včera a dnes – jak se to zrodilo. Vývoj umělé inteligence, její aktuální možnosti. Rizika spojená s využíváním umělé inteligence. Nejrozšířenější nástroje umělé inteligence a příklady využití. Diskuse. Obsahem nebude využití uměl ... 2024-06-26 18:03:07

[11.09.2024] Školení Praha 2 : Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Poskytnout komplexní informaci o jednotlivých prvcích procesu SREP Supervisory Review and Evaluation Process od kategorizace institucí přes hodnocení jednotlivých oblastí SREPu až po výstup ve formě rozhodnutí o požadované výši kapitálu a likvidity. Dále budou diskutovány požadavky na ICAAP a ILAAP a ověřování formou dohlídek na místě. OBSAH SEM ... 2024-06-26 18:03:06

[02.11.2024] Školení Praha 2 : Sociální sítě: rizika a příležitosti - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Ukázat na praktických příkladech rizika i příležitosti spojené s využíváním sociálních sítí ve firmách. OBSAH SEMINÁŘE Nejpoužívanější sociální sítě v současné době, jejich specifika, rozdíly, parametry. Nejčastější rizika spojená s využíváním sociálních sítí ve firmách ochrana firemního know-how, ochrana soukromí, nezvládnutá zákaznická po ... 2024-06-26 18:03:06

[07.10.2024] Školení Praha 2 : Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Z pohledu zaměstnavatelů přicházejí změny v pracovním právu často nečekaně, jen s minimem času na adaptaci . V roce 2024 jsou v legislativním procesu hned dvě další významné novelizace zákoníku práce a další se již připravuje, přitom zaměstnavatelé se v průběhu prvního pololetí teprve vyrovnávali s novelizacemi z roku předchozího. Jaké změny a ... 2024-06-26 18:03:05

[18.11.2024] Školení Praha 2 : Pracovní právo a judikatura ve víru permanentních změn - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Z pohledu zaměstnavatelů přicházejí změny v pracovním právu často nečekaně, jen s minimem času na adaptaci . V roce 2024 jsou v legislativním procesu hned dvě další významné novelizace zákoníku práce a další se již připravuje, přitom zaměstnavatelé se v průběhu prvního pololetí teprve vyrovnávali s novelizacemi z roku předchozího. Jaké změny a ... 2024-06-26 18:03:05

[08.11.2024] Školení Praha 2 : 5 kroků k profesní excelenci - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Poskytnout interním auditorům praktické nástroje a techniky pro efektivní komunikaci, osobní růst a profesní rozvoj. * * Účastníci se naučí aktivně naslouchat, vést konverzace vedoucí k souhlasu, pracovat se svým vnitřním kritikem, rozpoznávat a překonávat vnitřní sabotéry a směřovat k mistrovství ve své profesi. * * Workshop se přizpůsobí ... 2024-06-26 18:03:02

[28.11.2024] Školení Praha 2 : Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu. OBSAH SEMINÁŘE Školení je koncipováno formou workshopu. Jednotlivé kapitoly jsou vždy teoreticky vysvětleny a následně je praktická ukázka daných nástrojů v praxi. Veškeré kapitoly spolu souvisí a jsou navzájem propojeny. Posluchač tímto dostane komplexní náv ... 2024-06-21 18:03:06

[13.11.2024] Školení Praha 2 : Využití umělé inteligence v interním auditu - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu. OBSAH SEMINÁŘE Terminologie. Přínosy aktivního využívání AI interním auditem - analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd. Praktické ukázky využití při auditních zakázkách - tradiční postupy - postupy za využití AI. Regu ... 2024-06-21 18:03:06

[19.11.2024] Školení Praha 2 : Výzvy implementace DORA - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit účastníky s Nařízením EU 2022 - 2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT. * Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu ČNB v oblasti řízení rizik IKT. OBSAH SEMINÁŘE Úvod do ... 2024-06-21 18:03:06

[09.09.2024] Školení Praha 2 : Whistleblowing - systém ochrany oznamovatelů - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Nastavení systému ochrany oznamovatelů dle personálních, technických, informačně technologických požadavků Směrnice EU a zákona ČR. OBSAH SEMINÁŘE Směrnice EU a zákon ČR – výklad, proces vyřizování oznámení. Systém ochrany oznamovatelů - tvorba a obsah vnitřního předpisu. Personální požadavky – odpovědnost, pravomoc, pracovní náplň, vzdělá ... 2024-06-21 18:03:06

[14.10.2024] Školení Praha 2 : Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy. OBSAH SEMINÁŘE Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou ... 2024-06-21 18:03:06

[13.12.2024] Školení Praha 2 : Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se základními aspekty regulace platebního styku v ČR. Porovnat minulou a aktuální zákonnou úpravu. Informovat o novele legislativy platebního styku. Ozřejmit současnou zákonnou úpravu s přihlédnutím k požadavkům licenčního řízení, informovat o metodice licenčního řízení z platebního styku. Zvláštní část bud ... 2024-06-21 18:03:06

[06.09.2024] Školení Praha 2 : Ze života malého týmu interního auditu - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je seznámit účastníky s úskalími, se kterými se mini týmy v praxi setkávají a s možnými způsoby řešení těchto situací s ohledem na Standardy IA, rozpočet, požadavek vedení a místní poměry ve společnosti. OBSAH SEMINÁŘE Rozhodnutí o založení funkce interního auditu. Nastavení procesů interního auditu na zelené louce . Standa ... 2024-06-21 18:03:06

[25.10.2024] Školení Praha 2 : Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Lektor vysvětlí, co je účelem hodnocení VKS v organizaci veřejné správy, jaké legislativní předpisy a metodická doporučení to upravují, na co se hodnocení zaměřuje. Lektor projde s účastníky webináře především požadavky na předběžnou řídicí kontrolu s využitím vytvořeného checklistu. Upozorní na často se vyskytující nedostatky, se kterými se audito ... 2024-06-21 18:03:06

[22.10.2024] Školení Praha 2 : Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit posluchače se zkušenostmi využívání metod Data Intelligence v rámci činností interního auditu ve Škoda Auto a.s. OBSAH SEMINÁŘE Klasické metody provádění procesních auditů vs. metody Data Intelligence. Data Intelligence DI jako metoda revizní práce. Implementace DI do procesů Interního auditu ve ŠKODA AUTO. Vývoj přístupu k pr ... 2024-06-21 18:03:06

[08.11.2024] Školení Praha 2 : Příprava a průběh interního auditu v souladu s Globálními standardy pro IA - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky Globálních standardů IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků. S využitím vhodných formulářů a šablon bude v rámci semináře probráno plánování zakázky, hodnocení ř ... 2024-06-21 18:03:05

[27.09.2024] Školení Praha 2 : Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance a dalších témat - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Zjistíte, jaké můžete využít principy a nástroje pro komunikaci vašich témat, abyste je zpřístupnili a dostali do povědomí všech zvolených cílových skupin. Získáte představu, jak připravit vhodnou komunikační kampaň na jakékoliv z vašich témat. Dozvíte se, jak aktivně zapojit management při podpoře vašeho systému, jak rozvíjet silnou kulturu ve vaš ... 2024-06-21 18:03:05

[19.09.2024] Školení Praha 2 : Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací - Český institut interních auditorů, z.s.

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit účastníky s důvody a přínosy provádění hodnocení činnosti interního auditu a rámcem pro provedení sebehodnocení interního auditu. Osvojit si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení sebehodnocení interního auditu s následnou nezávislou validací. OBSAH SEMINÁŘE Hodnocení kvality interního auditu představuje účinný nástroj pro zvyšování ... 2024-06-21 18:03:05

Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit posluchače se zkušenostmi využívání metod Data Intelligence v rámci činností interního auditu ve Škoda Auto a.s. OBSAH SEMINÁŘE Klasické metody provádění procesních auditů vs. metody Data Intelligence. Data Intelligence DI jako metoda revizní práce. Implementace DI do procesů Interního auditu ve ŠKODA AUTO. Vývoj přístupu k pr ...Český institut interních auditorů, z.s.

Ze života malého týmu interního auditu

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je seznámit účastníky s úskalími, se kterými se mini týmy v praxi setkávají a s možnými způsoby řešení těchto situací s ohledem na Standardy IA, rozpočet, požadavek vedení a místní poměry ve společnosti. OBSAH SEMINÁŘE Rozhodnutí o založení funkce interního auditu. Nastavení procesů interního auditu na zelené louce . Standa ...Český institut interních auditorů, z.s.

Zjištění z auditu předběžné řídicí kontroly ve veřejné správě

[skoleni-kurzy.eu] Lektor vysvětlí, co je účelem hodnocení VKS v organizaci veřejné správy, jaké legislativní předpisy a metodická doporučení to upravují, na co se hodnocení zaměřuje. Lektor projde s účastníky webináře především požadavky na předběžnou řídicí kontrolu s využitím vytvořeného checklistu. Upozorní na často se vyskytující nedostatky, se kterými se audito ...Český institut interních auditorů, z.s.

Zásady regulace platebního styku se zaměřením na licenční proces

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se základními aspekty regulace platebního styku v ČR. Porovnat minulou a aktuální zákonnou úpravu. Informovat o novele legislativy platebního styku. Ozřejmit současnou zákonnou úpravu s přihlédnutím k požadavkům licenčního řízení, informovat o metodice licenčního řízení z platebního styku. Zvláštní část bud ...Český institut interních auditorů, z.s.

Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit

[skoleni-kurzy.eu] Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy. OBSAH SEMINÁŘE Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou ...Český institut interních auditorů, z.s.

Vyšetřování podvodů v rámci organizace

[skoleni-kurzy.eu] Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení OČ ...Český institut interních auditorů, z.s.

Whistleblowing - systém ochrany oznamovatelů

[skoleni-kurzy.eu] Nastavení systému ochrany oznamovatelů dle personálních, technických, informačně technologických požadavků Směrnice EU a zákona ČR. OBSAH SEMINÁŘE Směrnice EU a zákon ČR – výklad, proces vyřizování oznámení. Systém ochrany oznamovatelů - tvorba a obsah vnitřního předpisu. Personální požadavky – odpovědnost, pravomoc, pracovní náplň, vzdělá ...Český institut interních auditorů, z.s.

Veřejné zakázky pro začátečníky

[skoleni-kurzy.eu] Spoluautorky zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek představí účastníkům semináře problematiku veřejných zakázek a jejich zadávání, seznámí je se základními principy, strukturou zákona a procesními postupy v rámci zadávacích řízení. OBSAH SEMINÁŘE Představení legislativy, která dopadá na veřejné zakázky. Základní ustanovení z ...Český institut interních auditorů, z.s.

Využití umělé inteligence v interním auditu

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu. OBSAH SEMINÁŘE Terminologie. Přínosy aktivního využívání AI interním auditem - analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd. Praktické ukázky využití při auditních zakázkách - tradiční postupy - postupy za využití AI. Regu ...Český institut interních auditorů, z.s.

Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu. OBSAH SEMINÁŘE Školení je koncipováno formou workshopu. Jednotlivé kapitoly jsou vždy teoreticky vysvětleny a následně je praktická ukázka daných nástrojů v praxi. Veškeré kapitoly spolu souvisí a jsou navzájem propojeny. Posluchač tímto dostane komplexní náv ...Český institut interních auditorů, z.s.

Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit posluchače s možnostmi myšlenkových map a jejich aplikací v individuální i týmové práci. OBSAH SEMINÁŘE Pojem myšlenkové mapy. Význam myšlenkových map. Jak mapy vytvářet. a Klasická cesta – papír, tužky a pastelky, další média. b Digitální cesta – software, dotyková zařízení, ukázky. c Doporučené postupy, zkušenosti. Pře ...Český institut interních auditorů, z.s.

Vyšetřovací dovednosti a vedení interview

[skoleni-kurzy.eu] Seminář volně navazuje na seminář Člověk-největší bezpečnostní riziko . V tomto semináři budou do větší hloubky objasněny správné principy vedení vyšetřování v organizaci, způsob jejich dokumentace, práce s důkazy, přípustné a nepřípustné metody ovlivňování vyslýchaných, kde a proč vzniká motivace ke lži a zásady spolupráce s orgány činnými v tres ...Český institut interních auditorů, z.s.

Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejvýznamnější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. OBSAH SEMINÁŘE Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek, která se dotýkají: postavení a úkonů zadavatele a účastníka výběrového řízení dodavatele, nej ...Český institut interních auditorů, z.s.

Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost. OBSAH SEMINÁŘE Představení veřejného zadávání – kontrolní postupy a vymáhání nesrovnalostí a úvod do veř ...Český institut interních auditorů, z.s.

Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění

[skoleni-kurzy.eu] Proces veřejnosprávní kontroly na časové ose se zaměřením na obsah protokolu o kontrole a způsobu zpracování jednotlivých kontrolních zjištění prostřednictvím aktuálních modelových příkladů. OBSAH SEMINÁŘE Veřejnosprávní kontrola od její přípravy až po ukončení kontroly, a to prostřednictvím praktických vzorových dokumentů, které jsou zpracovány v ...Český institut interních auditorů, z.s.

Výzvy implementace DORA

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit účastníky s Nařízením EU 2022 - 2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT. * Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu ČNB v oblasti řízení rizik IKT. OBSAH SEMINÁŘE Úvod do ...Český institut interních auditorů, z.s.

První kroky s umělou inteligencí pro věčné a falešné IT začátečníky

[skoleni-kurzy.eu] Cílem tohoto semináře je představit umělou inteligenci lidem, kteří s ní dosud nepřišli do bližšího styku, slyšeli jen nejasné zkazky a vlastně ani neví, co od ní čekat, nebo neví, jak s ní začít experimentovat. * Představíme si možnosti, jaké umělá inteligence přináší do našich kanceláří i domovů. Jaká má úskalí a jaké má přínosy, jak o ni přemý ...Český institut interních auditorů, z.s.

Psychologie korporátních podvodníků

[skoleni-kurzy.eu] Seznámit s aktuálními poznatky forenzní psychologie o pachatelích podvodů a podobných trestných činů. OBSAH SEMINÁŘE Existují společné osobnostní charakteristiky podvodníků? Typologie podvodníků primární a sekundární. Korporátní psychopaté – Machiavelistická inteligence, temná triáda. Poznámka k poruchám osobnosti, red flags v osobnost ...Český institut interních auditorů, z.s.
 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2024 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Power BI základní v červenci 2024 - Kolín
^