logo skoleni-kurzy

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacískoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Náklady na marketing z daňového a účetního pohledu - 1. VOX a.s.
Organizuje vaše společnost marketingové aktivity? Chcete být schopni identifikovat rizikové oblasti z daňové a účetní oblasti?

^

 

 

CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S

Viz také následující kurzy :
 • IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍPodrobnosti
 • Praktický trénink interních procesních auditorů dle VDA 6.3Podrobnosti
 • Integrovaný systém managementu - modul II - Interní auditor IMSPodrobnosti
 • Školení interní auditor ISO 9001 a ISO 14001Podrobnosti
 • Školení interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001Podrobnosti


Český institut interních auditorů, z.s.by Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

Logo: Český institut interních auditorů, z.s.
 
 
Adresa:
 Český institut interních auditorů, z.s.

 Karlovo náměstí 3  
  12000  Praha 2
 CZECH REPUBLIC
DIČ:  DIČ: CZ62932632
  
 skoleni-kurzy.eu
Telefon :  (+420) 775 193 488
Fax:  
eMail:  info (at) skoleni-kurzy.eu
 

Český institut interních auditorů, z.s.

Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice.
Nejbližší termín školení : v únoru 2024


Školení: Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy

Nejbližší termín školení školení: 27.02.2024  - Praha 2
27.02.2024 :
...
Podrobnosti ke kurzu ,
Školení od firmy: Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2 - PrahaNové kurzy a termíny od: Český institut interních auditorů, z.s.


    Nechte si posílat nové kurzy, školení a semináře přímo do Vaší čtečky RSS
    Následující odkaz je zdroj RSS/XML
Zdroj RSS
 • od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
 • typ: termin

RSS   RSS: https://www.skoleni-kurzy.eu/rss.php?typ=termin&firma=277&mnozstvi=10
 
Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2 - Chcete se přihlásit na kurz/školení?
Vyberte si kurz & termín a klikněte na tlačítko "Objednat"

Finanční podmínky účasti na kurzu/školení :
Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.

Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.

Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.

Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .

ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.
* 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
* 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;
* 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;
* 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Český institut interních auditorů, z.s.
 
CO JE INTERNÍ AUDIT?
 • Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace (Definice interního auditu dle Rámce profesní praxe interního auditu).
 • Interní audit je v České republice poměrně mladá profese, která se zde ve svém moderním pojetí rozvinula až teprve v polovině devadesátých let minulého století. Výrazný rozvoj zaznamenala profese interního auditu díky zákonu č. 320/01 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě (Zákon o finanční kontrole), který vymezil působnost interního auditu ve veřejné správě.
 • Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími světovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je.

CO JE ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ?
 • Český institut interních auditorů (dále jen ČIIA) je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice.
 • ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 90 tis. odborníků z více než 165 zemí.
 • ČIIA byl přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), která vyvíjí svou činnost od roku 1982 a v současné době sdružuje 33 zemí z Evropy a z regionu Afriky a Asie, přilehlého ke Středozemnímu moři, dohromady s více než 12 tisíci interními auditory.
 • Český institut interních auditorů působí od března 1995. Má více než 1000 členů. Jeho nejvyšším orgánem je Sněm, který se schází pravidelně každý rok. Činnost ČIIA řídí Rada v čele s prezidentem, na jejíž činnost dohlíží tříčlenná kontrolní komise.

CO DĚLÁ ČIIA PRO NAPLNĚNÍ SVÉHO POSLÁNÍ?
 • soustřeďuje osoby, které pracují jak v oblasti interního auditu tak v oblastech příbuzných
 • poskytuje informace o rozvoji interního auditu v ČR i v zahraničí a napomáhá tak společnému postupu v poznávání a řešení problémů této profese
 • poskytuje konzultace jako profesionální pomoc v jednotlivých oblastech auditu
 • publikuje materiály potřebné k získání a rozšíření znalostí o funkci interního auditu
 • organizuje různé formy vzdělávacích akcí
 • popularizuje činnost interního auditu
 • iniciuje a podporuje jednání a akce zaměřené na rozšiřování praxe interního auditu do dalších společností v ČR
 • čtvrtletně vydává pro členy institutu časopis "INTERNÍ AUDITOR"

CO NABÍZÍ ČIIA?
 • širokou škálu vzdělávacích kurzů a seminářů (pro členy za zvýhodněné ceny), zaměřených na otázky zřizování a působnosti útvarů auditu a na zvyšování odborné úrovně auditorů
 • pravidelné informování členů o aktivitách ČIIA a o aktuálních otázkách interního auditu v čtvrtletníku "INTERNÍ AUDITOR"
 • pro všechny členy bezplatný přístup do studovny a knihovny ČIIA obsahující cca 470 převážně zahraničních titulů publikací a dalších tiskovin k problematice interního auditu
 • setkávání interních auditorů z ČR a vzájemnou výměnu informací a zkušeností při příležitosti pravidelně pořádaných fór interních auditorů, klubových večerů a konferencí (národních i mezinárodních)
 • zprostředkování kontaktů s významnými zahraničními odborníky z oboru interního auditu
 • vydávání překladů standardů pro praxi interního auditu a dalších odborných původních i přeložených publikací
 • možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu Certified Internal Auditor (CIA) a dalších zkoušek (CGAP, CCSA, CFSA)
 • možnost delegování vybraných interních auditorů z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu

CO MŮŽETE UDĚLAT VY PRO ČIIA?
 • především, kdykoliv budete mít zájem připojit se k ČIIA, přihlaste se - ím větší bude počet našich členů, tím více společných a individuálních úspěchů dosáhneme
 • aktivně pracovat v jednotlivých odborných výborech, redakční radě pro časopis a internet a dalších pracovních skupinách
 • zapojit se do aktivit ČIIA, zejména pomáhat při organizaci vzdělávacích akcí, přednášet na seminářích a kurzech, konferencích, klubových večerech, fórech pro interní auditory apod.
 • předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti v časopisu vydávaném ČIIA - "INTERNÍ AUDITOR"

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM ČIIA?
 • členem institutu může být fyzická i právnická osoba, která má zájem podílet se na rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování interního auditu
 • pro účely výkonu svých členských práv a povinností určí právnická osoba jednu nebo více fyzických osob jako své zástupce, zpravidla z řad svých zaměstnanců, z nichž každý má stejné postavení jako individuální člen
 • kromě řádných členů působících v profesi interní auditor se mohou jako přidružení členové zapojit i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti
 • v odůvodněných případech může ČIIA do svých řad přijmout rovněž čestné členy, kteří se významně podílejí na podpoře interního auditu v České republice
 • přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti - přihlášky adresované Kanceláři ČIIA nebo prostřednictvím on-line formuláře. Tyto žádosti jsou předány Radě institutu k projednání.

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENŮ ČIIA

Členství v ČIIA je podmíněno závazkem:


 • respektovat Etický kodex a Standardy pro profesní praxi interního auditora
 • platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu
 • dodržovat Stanovy a další vnitřní pravidla schválená a vydaná orgány institutu

S členstvím je spojeno právo:


 • účastnit se Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na něm své hlasovací právo
 • být volen do orgánů institutuby Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2

 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2024 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Co přináší technická novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? v březnu 2024 - Praha 2
^