logo skoleni-kurzy

KURZ : HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK Z HLEDISKA DANI Z PRIJMU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů - Následující kurzy:

 

 

HMOTNY A NEHMOTNY MAJETEK Z HLEDISKA DANI Z PRIJMU

Viz také následující kurzy :
 • Daň z příjmů právnických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osobPodrobnosti
 • Daň z příjmů právnických osob - online kurzPodrobnosti
 • Základy daní pro praxi - online kurzPodrobnosti
 • Daň z příjmů fyzických osob - online kurzPodrobnosti


Kurz - Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů


1. VOX a.s.


Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů, • způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením, • technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, • účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán, • majetek účetně neodpisovaný. Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů: • vymezení hmotného majetku: – movitý majetek: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, – nemovitý majetek: budovy, stavby, výrobek plnící funkci stavby (i z pohledu stavebního zákona a občanského zákoníku), pozemky, nedílná součást budovy a stavby, – pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek, – nemovité kulturní památky, • vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel • daňové odpisování majetku: – stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice – úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru – vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny, • pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena, • technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, zvýšení hodnotové hranice pro technické zhodnocení, • daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů, • uplatňování mimořádných odpisů a technické zhodnocení majetku odpisovaném formou mimořádných odpisů, • odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem, • zajištění úvěru nebo zápůjčky převodem vlastnického práva k hmotnému majetku, • majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním), • daňový režimu finančního leasingu, • vyřazení hmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice, • limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného, • důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, ...


Cena kurzu:
     ...   2.490 CZK / Kurz  

     ... včetně DPH: 3.013 CZK / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

21. 8. 2024; 14:30–18:30
online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
21. 8. 2024; 14:30–18:30 - - - - - kód: 24A5290 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A529A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A529B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 24A529C - 8 466 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny) ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů


Kurz je určen pro ...

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.


Lektoři kurzu


Ing. Ilona Součková


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele:

dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů,

způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením,

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán,

majetek účetně neodpisovaný.


Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů:

vymezení hmotného majetku:
– movitý majetek: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí,
– nemovitý majetek: budovy, stavby, výrobek plnící funkci stavby (i z pohledu stavebního zákona a občanského zákoníku), pozemky, nedílná součást budovy a stavby,
– pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
– nemovité kulturní památky,

vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel

daňové odpisování majetku:
– stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
– úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
– vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny,

pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena,

technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, zvýšení hodnotové hranice pro technické zhodnocení,

daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů,

uplatňování mimořádných odpisů a technické zhodnocení majetku odpisovaném formou mimořádných odpisů,

odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem,

zajištění úvěru nebo zápůjčky převodem vlastnického práva k hmotnému majetku,

majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním),

daňový režimu finančního leasingu,

vyřazení hmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice,

limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného,

důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona,

výklad nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení – zahrnování účetních odpisů do základu daně z příjmů,
Odpovědi na dotazy.


!! Do programu bude zahrnut podrobný výklad změn provedených novelou zákona o daních z příjmů účinnou pro rok 2024 – „ konsolidační balíček“!!


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele:

dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů,

způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením,

technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán,

majetek účetně neodpisovaný.


Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů:

vymezení hmotného majetku:
– movitý majetek: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí,
– nemovitý majetek: budovy, stavby, výrobek plnící funkci stavby (i z pohledu stavebního zákona a občanského zákoníku), pozemky, nedílná součást budovy a stavby,
– pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
– nemovité kulturní památky,

vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel

daňové odpisování majetku:
– stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
– úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
– vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny,

pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena,

technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, zvýšení hodnotové hranice pro technické zhodnocení,

daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů,

uplatňování mimořádných odpisů a technické zhodnocení majetku odpisovaném formou mimořádných odpisů,

odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem,

zajištění úvěru nebo zápůjčky převodem vlastnického práva k hmotnému majetku,

majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním),

daňový režimu finančního leasingu,

vyřazení hmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice,

limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného,

důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona,

výklad nehmotného majetku a jeho technického zhodnocení – zahrnování účetních odpisů do základu daně z příjmů,
Odpovědi na dotazy.


!! Do programu bude zahrnut podrobný výklad změn provedených novelou zákona o daních z příjmů účinnou pro rok 2024 – „ konsolidační balíček“!!


Odpovědi na dotazy.[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku.


[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“.

Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů >>


Další kurzy a školení: Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný Další podobné školení nebo kurzy
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením Technické zhodnocení dl Další podobné školení nebo kurzy
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením Technické zhodnocení dl Další podobné školení nebo kurzy
Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný) - seminář
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen účetním, podnikatelům, majitelům firem, administrativním pracovníkům a všem ostatním, kteří se chtějí seznámit s účetním a daňovým pohledem na dlouhodobý majetek. Vhodné pro: začátečníky. Další podobné školení nebo kurzy
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně pro rok 2024
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozd Další podobné školení nebo kurzy
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně pro rok 2024
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozd Další podobné školení nebo kurzy
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně pro rok 2024
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozd Další podobné školení nebo kurzy
Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně pro rok 2024
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění v účetnictví a v daních z příjmů, rozd Další podobné školení nebo kurzy
Hmotný a nehmotný majetek účetně a daňově - I.ČÁST - on-line webinář
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen všem, kterých se uvedená problematika týká. Všem přihlášeným účastníkům zašleme odkaz na online webinář emailem, nejpozději den před konáním webináře. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-06-14 05:22:28

1. VOX a.s.
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Virtualizace

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  daní, hlediska, hmotný, majetek, nehmotný, odpisování, pořizování, příjmů, semináři, seznámíte, správnými  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSHmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista/ka zásobování apartmánů [až 38 000 Kč]
  premiových nemovitostí v Praze, pro které zajišťujeme kompletní péči o majetek. Pravě ty budeš mít na starost závoz a kontrolu..., Praha 1

  Ekonom/ka pro Odbor správy majetku
  z hlediska rozlišení jeho výdajů nutná [opravy, investice, majetek] Vítána pracovní zkušenost na pozici ekonom/účetní..., Praha 4

  Podobné kurzy # hmotný + nehmotný + majetek + hlediska + daní + příjmů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace v červnu 2024 - Ostrava-Vítkovice
  ^