logo skoleni-kurzy

KURZ : PRACOVNELEKARSKE SLUZBY PO NOVELACH ZAKONU A VYHLASKY
POPIS KURZU


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky - Následující kurzy:

 

 

PRACOVNELEKARSKE SLUZBY PO NOVELACH ZAKONU A VYHLASKY

Viz také následující kurzy :
 • On-line seminář: Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [206 hod.], rekvalifikace MPSV ČRPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - FRÝDEK-MÍSTEKPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - KARVINÁPodrobnosti
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - OSTRAVAPodrobnosti


Kurz - Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA - STUDIO W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA - STUDIO W

  - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP i lékařům.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Bořivoj Šubrt
  předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovních vztahů, nezávislý odborný poradce v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a podnikové sociální politiky
  Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
  1. lékařská fakulta UK, předseda Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...  přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019),

  pracovnělékařské služby v mezinárodním kontextu,

  základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku,

  smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva
  povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,

  vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách,

  institut pověřeného poskytovatele,

  co musí obsahovat žádost o prohlídku,

  pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS,

  prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní po změnách,

  nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr,

  prohlídky podle zvláštních předpisů – změny v drážní dopravě v roce 2019,

  lékařské prohlídky pro práci v noci,

  nová úprava pro agenturní zaměstnance,

  mladiství a žáci (učni),

  lékařské posudky
  výpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků,

  platnost a právní účinky posudku
  opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním
  možnost vzdát se opravného prostředku,

  posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce
  dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání,

  nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem,

  pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce
  povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce
  výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy,

  kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce
  možné sankce,

  nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání,

  nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe.
  Diskuze, dotazy.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...  přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019),

  pracovnělékařské služby v mezinárodním kontextu,

  základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku,

  smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva
  povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,

  vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách,

  institut pověřeného poskytovatele,

  co musí obsahovat žádost o prohlídku,

  pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS,

  prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní po změnách,

  nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr,

  prohlídky podle zvláštních předpisů – změny v drážní dopravě v roce 2019,

  lékařské prohlídky pro práci v noci,

  nová úprava pro agenturní zaměstnance,

  mladiství a žáci (učni),

  lékařské posudky
  výpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků,

  platnost a právní účinky posudku
  opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním
  možnost vzdát se opravného prostředku,

  posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce
  dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání,

  nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem,

  pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce
  povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce
  výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy,

  kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce
  možné sankce,

  nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání,

  nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe.
  Diskuze, dotazy.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Právní úprava pracovnělékařských služeb se významně změnila novelami v roce 2017. Přesto je řada otázek zaměstnavatelům a lékařům nejasná. Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky >>


  Další kurzy a školení: Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Označování potravin podle komoditních vyhlášek – koloniální zboží
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je naučit vás jak značit vámi prodávané komodity. Školení se nezabývá označováním vína. Další podobné školení nebo kurzy
  Označování potravin podle komoditních vyhlášek – masné výrobky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je naučit vás, jak značit vámi prodávané komodity. * • relevantní legislativa k dané komoditě, • specifické požadavky označování balených a nebalených masných výrobků, masa a ryb, • definice používané u daných komodit, • prak Další podobné školení nebo kurzy
  Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Účetní a daňová závěrka 2020, dopad Covid a novinky 2021 pro nestátní neziskové organizace (vyhláška 504/2002)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. 3. Zdravotní způ Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR a ochrana osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povi Další podobné školení nebo kurzy
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Novela zákona o místních poplatcích účinná od 1. ledna 2021 (nové poplatky za komunální odpad a další změny zákona o místních poplatcích) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o DPH (změny 2021-2022) – novela
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-08-17 12:34:30

  1. VOX a.s.
  Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista/ka obchodních analýz - Fixní a ICT služby
  v hodnotě 10 000 Kč ročně. Služby z oblasti sportu a kultury, příspěvky na dopravu, dovolenou nebo jazykové kurzy… MultiSport..., Praha 4

  UČITEL PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
  PROFESE CZ-ISCO OBOR PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH VHODNÉ PRO UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE MÍSTO VÝKONU : Vrbova č.p. 1233/34, Braník, 147 00 Praha 47 KONTAKT : PRVOTNĚ E-MAIL - Ing. Karin Škutová, tel.: 241001732, e-mail: prace@ssgh.cz POŽADOVÁNO ..., Praha 4

  Automechanik, Pracovník na pneu servis, Řidič odtahové služby
  PROFESE CZ-ISCO OBOR PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH VHODNÉ PRO UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE MVP: Praha 4 Dobronická 1021 Kontakt: Zdenek Hájek, tel.: 777617012 [8-15 h.] Požadavky: ŘP B,C..., Praha 4

  Ekonom/ technik
  -investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů - faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace..., Praha 1

  Zubní instrumentářka / Zdravotní sestra
  Jsme zdravotnická skupina provozující privátní kliniky na území Prahy. Svým klientům nabízíme komplexní služby... na území Prahy. Svým klientům nabízíme komplexní služby stomatologie DENT MEDICO, gynekologie GYN MEDICO a nově urologie..., Praha 8

  Rozpočtář
  [Mírně pokročilá] Plat Plat: 28 000 - 35 000 Kč / měsíc Benefity: Sleva na firemní výrobky/služby, Příspěvek..., Praha 1

  Zubní instrumentářka / Zdravotní sestra
  Jsme zdravotnická skupina provozující privátní kliniky na území Prahy. Svým klientům nabízíme komplexní služby... na území Prahy. Svým klientům nabízíme komplexní služby stomatologie DENT MEDICO, gynekologie GYN MEDICO a nově urologie..., Praha 8

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # pracovnělékařské + novelách + zákonů + vyhlášky


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: On line vysílání: Fakturace a související problematika DPH pro začínající v lednu 2021 - online
  ^