logo skoleni-kurzy

KURZ : OPRAVNE PROSTREDKY VE SPRAVNIM RIZENI
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opravné prostředky ve správním řízení - Následující kurzy:

 

 

OPRAVNE PROSTREDKY VE SPRAVNIM RIZENI

Viz také následující kurzy :
 • Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémůPodrobnosti
 • Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?Podrobnosti
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denníPodrobnosti
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY - 2denníPodrobnosti
 • Nákladový controlling - Praktické řízení nákladůPodrobnosti


Kurz - Opravné prostředky ve správním řízení - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Opravné prostředky ve správním řízení - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. jiných správních úkonů (vyjádření, osvědčení a sdělení) a ustanovení o prohlašování nicotnosti správních rozhodnutí, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti s aplikací příslušných ustanovení v praxi a související judikaturu.

  Program semináře:

  * Odvolací řízení
  - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
  - odvolací lhůta
  - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
  - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
  - autoremedura
  - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
  - rozhodnutí odvolacího orgánu
  - rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
  - odpor proti příkazu

  * Přezkumné řízení
  - předmět přezkumného řízení
  - výjimky z přezkumného řízení
  - zahájení přezkumného řízení
  - průběh přezkumného řízení
  - zastavení přezkumného řízení
  - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
  - zkrácené přezkumné řízení

  * Obnova řízení
  - důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení
  - obnova řízení na žádost
  - obnova řízení z moci úřední
  - nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy

  * Nové rozhodnutí ve věci
  - důvody pro vydání nového rozhodnutí
  - zvláštnosti nového řízení ve věci

  * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  - podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
  - vztah k soudnímu řádu správnímu

  * Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu

  * Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. jiných správních úkonů (vyjádření, osvědčení a sdělení) a ustanovení o prohlašování nicotnosti správních rozhodnutí, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti s aplikací příslušných ustanovení v praxi a související judikaturu.

  Program semináře:

  * Odvolací řízení
  - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
  - odvolací lhůta
  - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
  - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
  - autoremedura
  - průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
  - rozhodnutí odvolacího orgánu
  - rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
  - odpor proti příkazu

  * Přezkumné řízení
  - předmět přezkumného řízení
  - výjimky z přezkumného řízení
  - zahájení přezkumného řízení
  - průběh přezkumného řízení
  - zastavení přezkumného řízení
  - rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
  - zkrácené přezkumné řízení

  * Obnova řízení
  - důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení
  - obnova řízení na žádost
  - obnova řízení z moci úřední
  - nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy

  * Nové rozhodnutí ve věci
  - důvody pro vydání nového rozhodnutí
  - zvláštnosti nového řízení ve věci

  * Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  - podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
  - vztah k soudnímu řádu správnímu

  * Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu

  * Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování
  Podobné kurzy #Opravné prostředky ve správním řízení >>


  Další kurzy a školení: Opravné prostředky ve správním řízení
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgá Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) – novela
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novela
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. 3. Zdravotní způ Další podobné školení nebo kurzy
  Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs. soukromý zájem - povinnost vs. Další podobné školení nebo kurzy
  Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu - právní rámec výkonu dozoru - pojem stavební závada - pojmy veřejný vs. soukromý zájem - povinnost vs. Další podobné školení nebo kurzy
  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500 - 2002 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňové opravné položky (záznam online)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • pojem opravná položka a související legislativa, • kdy opravné položky použít, • účetní opravné položky, • daňové opravné položky, • opravné položky k pohledávkám, • opravné položky k dlouhodobému majetku, • opravné p Další podobné školení nebo kurzy
  Ochrana životního prostředí v judikatuře správních soudů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura k ochraně životního prostředí v územním plánování a stavebním právu Další podobné školení nebo kurzy
  Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouv Další podobné školení nebo kurzy
  Visual Studio - vývoj aplikací pro prostředí Windows 8 Metro
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je seznámení vývojářů s novým prostředím Windows 8 Metro, jeho interním fungováním a stylem práce s ním. Naučí se vyvíjet základní aplikace pro Metro, odlišnost jejich vývoje oproti klasickým Windows aplikacím, a jak využít nové ovládací prvky či možnosti novéh Další podobné školení nebo kurzy
  Testování v agilním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz vhodný pro testery a testovací analytiky Seznámí je s principy a metodikami testování SW v prostředí agilně řízených projektů. * Kurz vhodný pro testery a testovací analytiky Seznámí je s principy a metodikami testování SW v prostředí agilně řízených projektů. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA Bootcamp
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Cisco CCNA je určen pro začínající adminstrátory sítí. Hlavním cílem školení je připravit účastníka na návrh, instalaci a provoz malé podnikové sítě. Další podobné školení nebo kurzy
  Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Interaktivní kurz, ve kterém se účastníci nejen dozví informace o prostředcích a pomůckách vhodných k prezentaci, jejich korektním využívání a kombinaci, ale také zásady pro účinnou prezentaci, práci s posluchači a pravidla pro správnou přípravu a průběh prezentace s využitím Další podobné školení nebo kurzy
  Pokročilý networking v Cisco prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz plynule navazuje na kurz Základy síti v Cisco prostředí. Detailně se věnuje tématům redundance v LAN (STP, EC, FHRP) nebo pokročilému směrování. Další podobné školení nebo kurzy
  PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora v prostředí Microsoft
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz PKI - Elektronický podpis v praxi administrátora je určen všem správcům a zájemcům o bezpečnou komunikaci v prostředí Internetu a LAN sítí. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní PKI mechanismy dostupné v prostředí Windows Server a aplikacích M Další podobné školení nebo kurzy
  Základy péče o seniory v domácím a komunitním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o seniory. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Další podobné školení nebo kurzy
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jazyk UML (Unified Modeling Language) se stal za posledních 25 letech fenoménem v oblasti analytických metod. V tomto kurzu Vám pomůžeme probojovat se houštinou různých modelů a diagramů, které UML analytikovi a návrháři nabízí. Další podobné školení nebo kurzy
  Zabezpečení platforem iOS a Android ve firemním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem školení je seznámit posluchače s bezpečnostním konceptem nejrozšířenějších mobilních operačních systémů Apple iOS a Android. Seznámí se s možnostmi, jak mobilní zařízení zabezpečit a zajistit přístup a práci s firemními daty. Další podobné školení nebo kurzy
  Péče o seniory s demencí v domácím a komunitním prostředí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji popula Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-06-11 01:41:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Opravné prostředky ve správním řízení #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  SoftwareONE Senior Ac-ant Praha Full-time
  /kvartálních/ročních uzávěrkách [odpisy, dohady, opravné položky, přecenění a další] Jsme IT společnost, není tedy divu..., Praha 4

  Tester/ Test analyst
  Máte chuť: podílet se na vývoji nové aplikace v moderní architektuře a s moderními prostředky navrhovat testovací..., Praha 4

  Developer
  Máte chuť: podílet se na vývoji zcela nové aplikací v moderní architektuře a s moderními prostředky od začátku..., Praha 4

  Aplikační Analytik
  Máte chuť: podílet se na vývoji nové aplikace v moderní architektuře a s moderními prostředky žít s iniciativou..., Praha 4

  Asistent prodeje upomínkových předmětů v kamenných prodejnách na Pražském hradě
  ] - preferujeme nástup ihned - hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky - nutný věk nad 18 let - ochotu pracovat i ve skladu..., Praha 1

  Compliance Officer
  současného stavu Identifikace compliance rizika a návrh opatření k jeho zmírnění Navrhovat prostředky ke kontrole Zaměření..., Praha 1

  Testing expert - George 4 Business
  Máte chuť: Podílet se na vývoji nových aplikací v moderní architektuře a s moderními prostředky Navrhovat testovací..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # opravné + prostředky + správním


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Rozvoj prezentačních dovedností v červenci 2021 - Brno
  ^