logo skoleni-kurzy

KURZ : DPH PRO MIRNE POKROCILE NA DESITKACH PRAKTICKYCH PRIKLADU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů - Následující kurzy:

 

 

DPH PRO MIRNE POKROCILE NA DESITKACH PRAKTICKYCH PRIKLADU

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti
 • Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz s akreditací MŠMTPodrobnosti


Kurz - DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní - STUDIO W

  - ... cena: 4.800 Kč/Kurz (5.808 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 5.990 Kč/Kurz (7.248 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů


  Kurz je určen pro ...

  Seminář je určen účetním a plátcům DPH, kteří řeší v praxi problematiku daně z přidané hodnoty.


  Lektoři kurzu


  Ing. Marika Voženílková
  specialistka na DPH


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...  DPH v tuzemsku – specifické případy, změny, základ daně, opravy, sazby, judikáty,

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (problematika nemovitostí, nájmů, finanční činnosti, pojišťovací činnosti,

  dodání zboží a pořízení zboží v rámci EU – změny v roce 2020, nové evidence, důkazní řízení u správce daně, judikatura, systém VIES, DAP, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, příklady,

  třístranný obchod v praxi plátce, aplikace judikatury v praxi, implementace nové Směrnice

  problematika vývozu a dovozu v praxi, řada praktických příkladů,

  služby vázané na dovoz a vývoz,

  nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura, korekce odpočtu, opravy atd.,

  přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně,

  opravy základu a výše daně v konkrétních situacích a příkladech,

  jak na manka, škody a odcizení majetku,

  registrace plátce a identifikované osoby,

  ručení za daň, rušení registrace plátce, zajišťovací příkazy...,

  aktuality, odpovědi na dotazy.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...  DPH v tuzemsku – specifické případy, změny, základ daně, opravy, sazby, judikáty,

  osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (problematika nemovitostí, nájmů, finanční činnosti, pojišťovací činnosti,

  dodání zboží a pořízení zboží v rámci EU – změny v roce 2020, nové evidence, důkazní řízení u správce daně, judikatura, systém VIES, DAP, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, příklady,

  třístranný obchod v praxi plátce, aplikace judikatury v praxi, implementace nové Směrnice

  problematika vývozu a dovozu v praxi, řada praktických příkladů,

  služby vázané na dovoz a vývoz,

  nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura, korekce odpočtu, opravy atd.,

  přeshraniční služby v praxi z pohledu poskytovatele i příjemce podrobně,

  opravy základu a výše daně v konkrétních situacích a příkladech,

  jak na manka, škody a odcizení majetku,

  registrace plátce a identifikované osoby,

  ručení za daň, rušení registrace plátce, zajišťovací příkazy...,

  aktuality, odpovědi na dotazy.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

  Podobné kurzy #DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů >>


  Další kurzy a školení: DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: 1. den * Co je předmětem daně * Určení územní působnosti * Vymezení základních pojmů * Kdo je osoba povinná k dani * Obrat pro registraci * Vymezení zdanitelného plnění * Určení místa plnění * Uskutečnění plnění a daňová povinnost * Stanov Další podobné školení nebo kurzy
  Aktualizace mzdového účetnictví pro rok 2021 - Výklad, řešené příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Chcete se seznámit se změnami mzdového účetnictví, které přináší rok 2021? Pak přijďte na náš kurz. Další podobné školení nebo kurzy
  Daňová evidence podnikatelů (s praktickým příkladem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví – pro drobné podnikatele, živnostníky, OSVČ) je určen i pro úplné začátečníky. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka v komplexním příkladu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konsolidovaná účetní závěrka nabízí pohled na skupinu podniků takovým způsobem jako by se jednalo o podnik jeden. Existuje všeobecný souhlas, že právě takový pohled je pro akcionáře nepodílejícího se aktivně na řízení skupiny jediný použitelný. Další podobné školení nebo kurzy
  DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např. manka a škody) • DUZP-dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění) • místo plnění, zejména u služeb • z Další podobné školení nebo kurzy
  DPH v příkladech (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura. • Nové vymezení dlouhodobého majetku – majetek přenechaný k užití s ujednáním převodu tohoto majetku na uživatele – příklady u movitých věcí, nemovitých věci dopady do nároku na Další podobné školení nebo kurzy
  DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Obsah bude brzy upřesněn. Další podobné školení nebo kurzy
  Účetnictví neziskových organizací v příkladech (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • přijatá investiční dotace • přijatá provozní dotace - čerpání v jednom či více letech • přijatý investiční dar - bezúplatně nabytý majetek, majetek nakoupený částečně či plně z účelových peněžních darů • přijatý provozní dar - použit Další podobné školení nebo kurzy
  Nestátní neziskovky - účetnictví, daň z příjmů a DPH v příkladech (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • Druhy neziskových organizací, zvláštní zákony, podnikání neziskovek, veřejná prospěšnost v občanském zákoníku a veřejně prospěšný poplatník v zákoně o daních z příjmů, rejstříkový zákon • Financování nestátních neziskovek (dary, dotace, členské Další podobné školení nebo kurzy
  PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnanců Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - komplexní výklad - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy. Obsah: * Rozvrhování pracovní doby * Rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba * Práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas * Další podobné školení nebo kurzy
  UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ pro pokročilé - spisové normy, elektronické dokumenty a jejich vyřazování, upozornění na chyby a příklady z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů. Cíl: Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Další podobné školení nebo kurzy
  ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro mírně pokročilé účetní. Obsah: * Účtování nejběžnějších i méně běžných účetních operací podle jednotlivých tříd účtové osnovy pro podnikatele * Zákon o účetnictví s vazbou na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy * Praktické příklady účtován Další podobné školení nebo kurzy
  FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro podnikatele, začínající pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finan Další podobné školení nebo kurzy
  DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl: Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Obsah: Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic ú Další podobné školení nebo kurzy
  DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. Cíl: Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zada Další podobné školení nebo kurzy
  CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat. Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej n Další podobné školení nebo kurzy
  DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. Obsah: * Právní úprava dlouhodobého majetku * Dlouhodobý hmotný majetek * Dlouhodobý nehmotný majetek * Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek * Pořízení dlouhodobého majetku * Ocenění dlouhodobé Další podobné školení nebo kurzy
  PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva a novela zákoníku práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny Další podobné školení nebo kurzy
  DPH - změny, aktuality, příklady
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro podnikatele, auditory, účetní a daňové poradce. Cíl: Seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o DPH s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora EU a výkladovým stanoviskům GFŘ. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-06-29 00:26:22

  1. VOX a.s.
  DPH pro mírně pokročilé na desítkách praktických příkladů #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 •   Kurzy pro mírně pokročilé na
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Milovník her a C# Server Developer
  platformě Windows •Abstraktní myšlení •Angličtinu na pokročilé úrovni •Přátelskou a komunikativní povahu •Vášeň pro hry..., Praha 8

  Recepční [zkrácený úvazek]
  přístup spolehlivost zkušenost s prací na recepci výhodou anglický jazyk alespoň na mírně pokročilé úrovni Nabízíme..., Praha 4

  IT Administrátor [vhodné pro studenty]
  vzdělání: Vzdělání není podstatné Požadované jazyky: Angličtina [Mírně pokročilá], Čeština [Pokročilá] Benefity: Bonusy..., Praha 2

  INVENTARIZACE MAJETKU/LIKVIDACE FAKTUR
  vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou Požadované jazyky: Angličtina [Mírně pokročilá] Benefity..., Praha 8

  Ekonomický specialista - administrace a kontrola projektů
  Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou Požadované jazyky Angličtina [mírně pokročilá] Zadavatel ICZ..., Praha 4

  Účetní
  nebo odborné vyučení s maturitou Požadované jazyky: Angličtina [Mírně pokročilá] Benefity: Příspěvek na penzijní/životní..., Praha 2

  IT Administrátor [vhodné pro studenty]
  vzdělání: Vzdělání není podstatné Požadované jazyky: Angličtina [Mírně pokročilá], Čeština [Pokročilá] Benefity: Bonusy..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # dph + mírně + desítkách + příkladů


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: VMware vSphere – Install, Configure, Manage [V6.7] (EDU VSICM67) v červenci 2020 - Praha
  ^