logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI OBECNE POVAHY ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření obecné povahy - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

OPATRENI OBECNE POVAHY ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Úspěšná komunikace on-linePodrobnosti
 • NLP Practitioner ON-LINEPodrobnosti
 • Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminářPodrobnosti
 • Balíček pro začínající účetní on-linePodrobnosti
 • ON-LINE KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)Podrobnosti


Kurz - Opatření obecné povahy - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha 2  
  (??)   Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné - Český institut interních auditorů, z.s.

  - ... cena: 3.250 Kč/Kurz (3.933 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.290 Kč/Kurz (2.771 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

  - ... cena: 1.950 Kč/Kurz

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR (on-line seminář) - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Opatrovnictví v sociálních službách - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.620 Kč/Kurz (3.170 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Opatrovnictví v sociálních službách - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Opatření obecné povahy - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program semináře:

  * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu

  * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům

  * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)

  * Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  - s dotčenými orgány
  - s dotčenými osobami

  * Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy

  * Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání

  * Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy

  * Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy

  * Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program semináře:

  * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu

  * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům

  * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)

  * Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  - s dotčenými orgány
  - s dotčenými osobami

  * Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy

  * Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání

  * Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy

  * Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy

  * Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení
  Podobné kurzy #Opatření obecné povahy - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Opatření obecné povahy - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných před Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných před Další podobné školení nebo kurzy
  Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
  Zavedení procesu monitorování nápravných opatření z interních auditů a kontrol fondů EU
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro začátečníky i pro pokročilé. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, fondy, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zři Další podobné školení nebo kurzy
  Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen širokému okruhu účastníků: zejména zaměstnancům tzv. Další podobné školení nebo kurzy
  Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí * Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody * Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu * Přírodní podmínky ČR a jejich Další podobné školení nebo kurzy
  Prověření naplňování protikorupčních opatření organizace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, popř. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Obecní zřízení - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obec a její právní postavení, druhy obcí (obce, města, městyse, statutární města, kategorie obcí z hlediska rozsahu přenesené působnosti) * Samostatná působnost – povaha a rozsah samostatné působnosti v obecním zřízení a dalších zákonec Další podobné školení nebo kurzy
  Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Změny v pojetí nájemného vztahu * Obecná ustanovení ObčZ o nájmu použitelná i pro nájem bytu, * Zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení * Ochrana nájemce * Vznik nájmu Další podobné školení nebo kurzy
  Obecné studijní předpoklady SCIO OSP Z/R - online příprava
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Moderní on-line kurz Vás připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy, které jsou založeny na testu Obecné studijní předpoklady [OSP] organizovaným společností SCIO. Další podobné školení nebo kurzy
  Externí kurz MS Office pro organizace # pro Městské a Obecní úřady
  Kurz
    ... Office pro organizace Jiný kurz v jiné ceně : PC kurzy, Word 2016 a Excel 2016. Další podobné školení nebo kurzy
  Tvorba obecně závazných vyhlášek se zaměřením na oblast místních poplatků a veřejného pořádku (vč. regulace hazardu)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou obecně závazných vyhlášek obcí se zaměřením na oblast místních poplatků (vč. nových poplatků za komunální odpad) a veřejného pořádku. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Obecní zřízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Obec a její právní postavení, druhy obcí (obce, města, městyse, statutární města, kategorie obcí z hlediska rozsahu přenesené působnosti) * Samostatná působnost – povaha a rozsah samostatné působnosti v obecním zřízení a dalších zákonec Další podobné školení nebo kurzy
  Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Nové pojetí nájemního vztahu, vztah nájmu a podnájmu, možnost zákazu podnájmu * Vztah úpravy nájmu bytu podle občanského zákoníku a podle zvláštní úpravy nájmu družstevních bytů (po novele Občz č. 163 - 2020 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  ON-LINE KURZ: Majetek a odpisy 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Školení přináší komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a to se zdůrazněním významných novinek daných daňovým balíčkem pro rok 2021 (zvýšení h Další podobné školení nebo kurzy
  Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a vysílání pracovníků do těchto zemí – dvoustranné smlouvy a nesmluvní státy (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Smlouvy o sociálním zabezpečení obsahují často odlišná pravidla od evropských koordinačních Další podobné školení nebo kurzy
  Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-09-16 23:26:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Opatření obecné povahy - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Odborný rada v odd hygieny obecné a komunální [HOK] Praha-východ a Praha-západ
  podle § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky. Vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření..., Praha 2

  Specialista/tka řízení informačních rizik senior
  &quot;Do svého týmu hledám člověka, kterému je obecně blízké prostředí ICT a ICS a s tím spojená informační a kybernetická... navrhnout opatření vedoucí k jejich snížení na akceptovatelnou úroveň. Pokud jsi tedy typ kreativního, pečlivého a trpělivého..., Praha 4

  Specialista/ka klientských služeb
  každý den třídit poštu dle její povahy [smlouva, změna na smlouvě, žádost o výplatu dávky poznat nové systémy, ve kterých..., Praha 4

  Referent/Referentka do odboru strukturálních fondů v sekci fondů EU
  přístupu k informacím, a zpracovávání a připomínkování dokumentů právní a metodické povahy zastupování MPO na příslušných..., Praha 1

  Cleaner - ruční mytí vozů, detailing
  detailingu a motorových vozidel obecně. Jsou naše vášeň a radost. Takové kolegy potřebujeme. samostatnost spolehlivost..., Praha 4

  Integration Engineer =&gt; Big Data Project [HPP/IČO]
  Obecně se dá říci, že Integration [DevOps] Engineer je vývojář, jehož hlavním programovacím jazykem je nějaká..., Praha 1

  Referent/referentka studovny spisů
  nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě •Při své činnosti se řídí obecně..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # opatření + obecné + povahy + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: 20740: WINDOWS SERVER 2016 – nasazení a správa v září 2021 - Brno
  ^