logo skoleni-kurzy

KURZ: CO # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy

Co | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Co
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Co # 2617 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

CO - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Co -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Prosinec 2019 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Leden 2020 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Únor 2020 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Březen 2020 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Funkce a nástroje COntrollingu v praxi ... Úkoly COntrollingu a manažerské řízení v souvislostech
Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
22.04.2020 Praha KURZ - Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního Controllingu a finančního Controllingu 20 ... ... Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního Controllingu a finančního Controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moderníh ... Školení je určeno zejména pro: finanční Controllery, kteří chtějí porozumět modernímu pojetí Controllingu jako manažerské navigace a business partnerství manažery a jednatele firem (i neekonomy), kteří chtějí porozumět principům a metodám moderního Controllingu liniové ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Controller jako partner managementu ... aneb Kde je role COntrollera v podniku
aneb Kde je role controllera v podniku
21.04.2020 Praha KURZ - Popis Jste jako Controller partnerem manažera, nebo pouze výkonnou jednotkou, jejíž názor nikoho ani moc nezajímá? ... ... Pokud jste partnerem, nebo k tomuto pojetí Controllingu vývoj ve vaší firmě již směřuje, gratulujeme! ... Controlleři a manažeři, kteří chtějí porozumět modernímu pojetí Controlling a roli Controllera ve firmě. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

7 smrtelných hříchů COntrollera ... Čemu nesmíte podlehnout, má-li COntrolling zůstat COntrollingem
Čemu nesmíte podlehnout, má-li controlling zůstat controllingem
24.04.2020 Praha KURZ - Popis Podle jedné z definic je Controller hospodářským svědomím podniku ... ... Ve své pozici, zejména pak ve vztahu k manažerům, se ovšem žádný Controller neobejde bez kompromisů ... controlleři experti všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru Controllingu ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

KPI ve výrobě ... KPI, kterým výroba rozumí a které COntroller umí využít
KPI, kterým výroba rozumí a které controller umí využít
26.05.2020 Praha KURZ - Popis Jak měřit výrobu, její výkony a efektivitu? ... ... Jaké jsou nutné předpoklady pro výběr optimálních výkonových ukazatelů? ... Kurz je určen především Controllerům, ekonomům a manažerům z výrobních firem. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Investiční COntrolling ... Nakládejte s prostředky efektivně!
Nakládejte s prostředky efektivně!
27.05.2020 Praha KURZ - Popis Seminář Investiční Controlling je zaměřen na problémy systematického plánování, kontroly a řízení investic ... ... Úkolem Controllera je poskytnout informace pro manažerské rozhodování i v oblasti investičních projektů ... Program je určen zejména pro: vedoucí Controllingu a Controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s Controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru Controlling ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Oblasti manažerského řízení z pohledu COntrollera ... Jak sladit potřeby manažerů, účetních a COntrollerů
Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů
12.03.2020 Praha KURZ - Popis Kurz se zaměřuje na hlavní oblasti manažerského řízení v podniku ... ... Průřezově se zaobírá popisem základních metod řízení v těchto oblastech a ukazuje, jak měřit efektivitu nastavených procesů ... Školení je vhodné pro všechny, kteří chtějí získat ucelený přehled o hlavních oblastech působnosti Controllera, zejména pro nově nastupující na pozici Controllera. Absolvováním semináře získáte rychlý přehled o zásadních procesech společnosti a jejich odrazu v každodenní práci Controllingu. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Personální COntrolling ... aneb Měřením zamezte plýtvání
aneb Měřením zamezte plýtvání
07.04.2020 Praha KURZ - Popis Úkolem personálního Controllingu je pomoci zajistit účinné řízení personálních procesů ve firmě ... ... Předvídat vývoj a změny v oblasti personálních zdrojů je daleko obtížnější než v ostatních oblastech řízení podniku ... Na tomto semináři rádi přivítáme všechny, kteří se z titulu své současné či budoucí funkce zaobírají řízením a efektivitou lidských zdrojů, personálních nákladů, souvisejícím reportingem a Controllingem. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Nákladový COntrolling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
12.05.2020 Praha KURZ - Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnikových cen a řešení otázek procesního mana ... ... Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku ... Program je určen pro: controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s Controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru Controlling ... 23.000 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Business Thinking pro COntrollery a datové analytiky ... Jak kombinovat business a finanční myšlení?
Jak kombinovat business a finanční myšlení?
23.04.2020 Praha KURZ - Popis Ať už jste Controllerem, datovým analytikem nebo manažerem zodpovědným za hospodářský výsledek, čeká vás mnoho úmorné práce, kdykoli budete hledat příčiny a souvislosti věcí, které se odehr ... ... Dostupnost nejrůznějších informací nepředstavuje sama o sobě řešení, naopak, může vést k dezorientaci, nebude-li provázena těmi správný ... * Controlleři a manažeři se znalostí podnikových financí ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Finanční COntrolling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím COntrollingových metod a nástrojů
Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
23.06.2020 Praha KURZ - Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení Controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích ... ... Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku zhodnotit dopad rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblas ... Program je určen pro: controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s Controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti Controllingu ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Výrobní COntrolling ...
21.04.2020 Praha KURZ - Popis Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy Controllerů ... ... Na tomto semináři se zaměříme jak na vysvětlení typických nástrojů organizace výroby a výrobního plánování, tak na uplatnění typických Controllingových postupů od jednoduchých analýz spotřeby času a ... Seminář je určen pro: controllery, výrobní Controllery, ekonomy společností, vedoucí výroby. ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

MS Excel pro analytiky a COntrollery I ... ... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy
... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy
26.03.2020 Praha KURZ - Popis Kurz je zaměřený na zvládnutí podstatných funkcí a metod MS Excelu, které účastníkům umožní efektivní a rychlé řešení jejich každodenních povinností a úkolů ... ... Vedle technického představení syntaxí (způsobu zápisu) jednotlivých funkcí Excelu je kurz zaměřený i na praktické doporučení a tipy použití Excelu při řešení více či méně obvyklých úk ... vedoucí a pracovníci ekonomických, finančních, Controllingových útvarů účetní vedoucí a manažeři, kteří se chtějí zdokonalit ve využívání Excelu a jeho návazností ... 15.750 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Finance a COntrolling pro manažery a jednatele firem ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět
Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět
27.05.2020 Praha KURZ - Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch ... ... Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosažení finančního efektu ... Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktiv ... 14.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

MS Excel pro analytiky a COntrollery II ...
11.06.2020 Praha KURZ - Popis V kurzu se zdokonalíte v používání náročnějších technik a postupů, pomocí kterých můžete zjednodušit a zefektivnit vaše excelové modely a reporty a posunout vaše mistrovství v excelu zase ... ... Využití objektu tabulka, a práce se strukturovanými odkazy na objekt tabulka ... analytici a Controlleři, kteří již s excelem pracují a mají zájem se ještě více zlepšit ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku
aneb Jak prověřit finanční zdraví podniku
24.03.2020 Praha KURZ - Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství ... ... Pro Controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání ... Tento kurz je vhodný pro všechny, kteří před sebou mají profesní postup na vedoucí pozici či nastupují na pozici Controllera nebo finančního analytika či specialisty a potřebují se na ni vhodně připravit. Absolvování semináře je hodnotnou investicí pro vaši firmu i pro Vaši budoucí kariéru. ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Firemní kultura v BOZP a PO
Prosinec 2019 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Firemní kultura v BOZP a PO
Leden 2020 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Firemní kultura v BOZP a PO
Únor 2020 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Firemní kultura v BOZP a PO
Březen 2020 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Jak číst účetní výkazy ... Proběhněte ladně výsledovkou firmy, s rozvahou
Proběhněte ladně výsledovkou firmy, s rozvahou
28.04.2020 Praha KURZ - Popis Cítíte se v jazyku a výstupech účetnictví mírně pokročilý a chcete z čísel a účetních položek či pojmů vyčíst informace, aniž se zadýcháte? ... ... Chcete rozumět Vaší finanční ředitelce, Controllerům či účetnímu a vidět, jestli firma drží tempo? ... Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktiv ... 7.900 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Podnikové finance pro manažery a jednatele firem ... Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím
Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím
15.04.2020 Praha KURZ - Popis Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení je vyžadovaná u každého manažera a podnikatele ... ... Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, podnikového hospodářství a Controllingu ... Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktiv ... 14.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Co # 2617 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 2617 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Co
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Co pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

CO

Co hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Co, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Co, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Co i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha 4 - Praha - České Budějovice
 


Co :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=co&title=kurzy-školení-co#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_co.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: VMware vSphere 6.x Standard Instalace a administrace ESXi a vCenter v únoru 2020 - Praha
^