logo skoleni-kurzy

KURZ: CO # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy

Co | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Co
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Co # 2294 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

CO - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Co -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty 2019 Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Funkce a nástroje COntrollingu v praxi ... Úkoly COntrollingu a manažerské řízení v souvislostech
Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
26.03.2019 Praha KURZ - Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního Controllingu a finančního Controllingu 20 ... ... Popis Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního Controllingu a finančního Controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moder ... Školení je určeno zejména pro: finanční Controllery, kteří chtějí porozumět modernímu pojetí Controllingu jako manažerské navigace a business partnerství manažery a jednatele firem (i neekonomy), kteří chtějí porozumět principům a metodám moderního Controllingu liniové ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Březen 2019 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Duben 2019 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
Květen 2019 Praha 4 KURZ - Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj ... ... umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení Co nejlepší návratnosti investic, získat podporu pro marketingový plán ze strany kolegů, kteří k naplnění cílů při ... Kurz je určen především marketingovým manažerům, seniorním marketingovým specialistům, ale rovněž produktovým manažerům a dalším, kteří potřebují efektivně plánovat marketingové investice. ... 2.950 / Kurz # Petr Háze, corphalos Kurz Petr Háze, corphalos Praha 4

Controller jako partner managementu ... aneb Kde je role COntrollera v podniku
aneb Kde je role controllera v podniku
16.04.2019 Praha KURZ - Popis Jste jako Controller partnerem manažera, nebo pouze výkonnou jednotkou, jejíž názor nikoho ani moc nezajímá? ... ... Pokud jste partnerem, nebo k tomuto pojetí Controllingu vývoj ve vaší firmě již směřuje, gratulujeme! ... Controlleři a manažeři, kteří chtějí porozumět modernímu pojetí Controlling a roli Controllera ve firmě. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Budování výrobního COntrollingu krok za krokem ...
21.05.2019 Praha KURZ - Popis Sebelepší úmysly se samy nezrealizují: budování výrobního Controllingu je proces, podobný etapovému závodu ... ... Naslouchejte zkušeným – poučte se z jejich úspěchů a vyvarujte se opakování jejich chyb ... Kurz je určen především Controllerům, ekonomům a manažerům z výrobních firem. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Info webinář COntrollingové vzdělávání ...
26.02.2019 online KURZ - Popis Rádi byste dále rozvíjeli své kompetence v oblasti Controllingu a ještě jste se nerozhodli jakou formu zvolit? ... ... Abychom Vám pomohli lépe se zorientovat v nabídce Controllingového vzdělávání, připravili jsme pro Vás informační webinář k našim Controllingovým cyklům, kde se dozvíte vše, Co pro své rozhodnutí ... Všichni, kteří mají zájem o vzdělávání a rozvoj v oblasti Controllingu. ... # Controller Institut Kurz Controller Institut online

KPI ve výrobě ... KPI, kterým výroba rozumí a které COntroller umí využít
KPI, kterým výroba rozumí a které controller umí využít
16.05.2019 Praha KURZ - Popis Jak měřit výrobu, její výkony a efektivitu? ... ... Jaké jsou nutné předpoklady pro výběr optimálních výkonových ukazatelů? ... Kurz je určen především Controllerům, ekonomům a manažerům z výrobních firem. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

MS Excel pro analytiky a COntrollery ... ... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy
... aneb Excel nejsou jen tabulky a grafy
20.03.2019 Praha KURZ - Popis Kurz je zaměřený na zvládnutí podstatných funkcí a metod MS Excelu, které účastníkům umožní efektivní a rychlé řešení jejich každodenních povinností a úkolů ... ... Vedle technického představení syntaxí (způsobu zápisu) jednotlivých funkcí Excelu je kurz zaměřený i na praktické doporučení a tipy použití Excelu při řešení více či méně obvyklých úkolů analytika ne ... vedoucí a pracovníci ekonomických, finančních, Controllingových útvarů účetní vedoucí a manažeři, kteří se chtějí zdokonalit ve využívání Excelu a jeho návazností ... 15.750 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Investiční COntrolling ... Nakládejte s prostředky efektivně!
Nakládejte s prostředky efektivně!
30.05.2019 Praha KURZ - Popis Seminář Investiční Controlling je zaměřen na problémy systematického plánování, kontroly a řízení investic ... ... Úkolem Controllera je poskytnout informace pro manažerské rozhodování i v oblasti investičních projektů ... Program je určen zejména pro: vedoucí Controllingu a Controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s Controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru Controlling ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Oblasti manažerského řízení z pohledu COntrollera ... Jak sladit potřeby manažerů, účetních a COntrollerů
Jak sladit potřeby manažerů, účetních a controllerů
19.03.2019 Praha KURZ - Popis Kurz se zaměřuje na hlavní oblasti manažerského řízení v podniku ... ... Průřezově se zaobírá popisem základních metod řízení v těchto oblastech a ukazuje, jak měřit efektivitu nastavených procesů ... Školení je vhodné pro všechny, kteří před sebou mají profesní postup na vedoucí pozici či nastupují na pozici Controllera nebo finančního analytika či specialisty a potřebují se na ni vhodně připravit. Absolvování semináře je hodnotnou investicí pro vaši firmu i pro Vaši budoucí kariéru. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Personální COntrolling ... aneb Měřením zamezte plýtvání
aneb Měřením zamezte plýtvání
10.04.2019 Praha KURZ - Popis Úkolem personálního Controllingu je pomoci zajistit účinné řízení personálních procesů ve firmě ... ... Předvídat vývoj a změny v oblasti personálních zdrojů je daleko obtížnější než v ostatních oblastech řízení podniku ... Na tomto semináři rádi přivítáme všechny, kteří se z titulu své současné či budoucí funkce zaobírají řízením a efektivitou lidských zdrojů, personálních nákladů, souvisejícím reportingem a Controllingem. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Výrobní COntrolling ...
24.04.2019 Praha KURZ - Popis Oblast výroby přináší celou řadu specifických problémů, které vyžadují specifické znalosti a specifické přístupy Controllerů ... ... Na tomto semináři se zaměříme jak na vysvětlení typických nástrojů organizace výroby a výrobního plánování, tak na uplatnění typických Controllingových postupů od jednoduchých analýz spotřeby času a ... Seminář je určen pro: controllery, výrobní Controllery, ekonomy společností, vedoucí výroby. ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Controlling a řízení výroby s využitím ukazatele OEE ...
28.05.2019 Praha KURZ - Popis Schopnost efektivního využití strojních a lidských kapacit se stává významnou výhodou ve stále tvrdších podmínkách globální konkurence ... ... Ukazatel OEE a jeho rozklad na dílčí faktory představuje jednoduchý a praxí ověřený nástroj řízení, který přináší Controllerům zásadní možnost propojit budoucí úspěch s individuálními cíli zaměstnanc ... Určeno pro Controllery, manažery výroby a specialisty v oblasti řízení procesů. ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Finanční COntrolling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím COntrollingových metod a nástrojů
Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
11.06.2019 Praha KURZ - Popis Ústředním motivem tohoto semináře je plán jako prvotní nástroj řízení Controllera, provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích ... ... Na kurzu se také naučíte: rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku zhodnotit dopad rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblasti do finančního z ... Program je určen pro: controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s Controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti Controllingu ... 17.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Nákladový COntrolling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
21.05.2019 Praha KURZ - Popis Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnikových cen a řešení otázek procesního mang ... ... Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku ... Program je určen pro: controllery odborníky v oblasti financí a účetnictví liniové managery s Controllingovými úkoly experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru Controlling ... 23.000 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Business Thinking pro COntrollery ...
27.02.2019 Praha KURZ - Popis Cesta od čísel, trendů a analýz k odpovědným hospodářským rozhodnutím na praktických příkladech a případových studiích ... ... Odhalení skutečných příčin poklesu výkonnosti z operativních výsledků Odhalení zombie produktů - restrukturalizace portfolia obchodních zakázek Neproduktivní aktiva ... * Controlleři a manažeři se znalostí podnikových financí ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Finance a COntrolling pro nefinanční manažery (BRNO) ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět
Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět
28.05.2019 Brno KURZ - Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch ... ... Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosažení finančního efektu ... Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktiv ... 12.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Brno

Finance a COntrolling pro nefinanční manažery (PRAHA) ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět
Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět
18.06.2019 Praha KURZ - Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch ... ... Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosažení finančního efektu ... Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktiv ... 12.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Strategie nákupu a jeho COntrolling ... Nové trendy v nákupu
Nové trendy v nákupu
18.09.2019 Praha KURZ - Popis Seminář obsahuje přednášku a případovou studii z oblasti jednotlivých procesů s prostorem pro diskusi a otázky posluchačů ... ... Poznáte hlavní úkoly, očekávání, procesy nákupu a vzájemné vazby v těchto procesech ... Seminář je určen pro pracovníky nákupu, nákupce, referenty nákupu, manažery nákupu a logistiky a pro nové pracovníky oddělení nákupu. ... 12.500 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Compliance očima COmpliance officera
15.03.2019 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně Určeno pro Pracovníky zajišťující a odpovídající za funkci Compliance ... ... Cíl semináře Vysvětlení postavení a úlohy Compliance officera v rámci Corporate governance a představení hlavních zásad a postupů zajištění Compliance funkce ... ... 2.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Dashboard reporty a MS Excel ... Navigujte manažery ke správným rozhodnutím
Navigujte manažery ke správným rozhodnutím
14.05.2019 Praha KURZ - Popis Dashboard je typem reportu, který na jedné stránce či obrazovce přehledně ukazuje vše podstatné o situaci ve firmě, na trhu, v projektu, a naviguje manažery ke správným rozhodnutím ... ... Dashboard je řídící panel a jako takový musí být čitelný jedním pohledem, ale také snadno přizpůsobitelný, protože byznys se mění rychle ... Kurz je určen pro: specialisty a manažery reportingu specialisty Controllingu všechny, kdo chtějí zvýšit informační hodnotu svých reportů ... 12.100 / Kurz # Controller Institut Kurz Controller Institut Praha

Firemní kultura v BOZP a PO
Březen 2019 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Firemní kultura v BOZP a PO
Duben 2019 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Firemní kultura v BOZP a PO
Květen 2019 České Budějovice KURZ - Představou většiny zaměstnanců je, že do firemní kultury v BOZP a PO patří sledování úrazovosti nebo požárnosti ... ... Do jisté míry tomu tak je, neboť cca 85% všech úrazů vzniká nedostatečným vyhodnocením rizika a podceněním kvalifikačních předpokladů zaměstnance ... * Majitelé společností a firem. * Statutární zástupci společností. ... 5.000 / Kurz # PYROKONTROL trading consulting Kurz PYROKONTROL trading consulting České Budějovice

Co # 2294 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 2294 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Co
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Co pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

CO

Co hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Co, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Co, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Co i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Praha 4 - online - Brno - Praha 2 - České Budějovice
 


Co :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=co&title=kurzy-školení-co#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_co.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: AutoCAD LT základní v dubnu 2019 - Praha