logo skoleni-kurzy

KURZ: STATISTIKA # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy

Statistika | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # statistika
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
statistika # 332 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | >>

STATISTIKA - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Statistika -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
VYCHOVATELSTVÍ Studium k získání pedagogické kvalifikace Září 2017 Praha Toto studium umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství doplňkové pedagogické studium Palestra Vychovatelství
Statistika v lékařství II
13.11.2017 Praha 7 KURZ - Kurz je pokračováním statistiky v lékařství ... ... Je určen pro lékaře a další zájemce s podobným zaměřením, kteří potřebují ke své práci analýzu dat ... Cílová skupina Kurz je svým zaměřením i praktickými příklady určen především pro ty, kteří pracují v medicínských zařízeních. Absolventi kurzu Statistika v lékařství I nebo Základního kurzu statistiky I . ... 11.400 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Statistika pro začátečníky a středně pokročilé (ucelený kurz) – říjen
24.10.2017 Brno KURZ - Naučte se, jak správně pracovat s daty Potřebujete dělat rozhodnutí, která jsou opřená o jasná fakta – čísla? ... ... Chcete zlepšovat produktivitu a snižovat počet nepovedených kusů? ... Pro koho je kurz statistiky určený? Pracovníky kvality Procesní inženýry Členy týmu, který má na starosti zlepšování Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené čísly Máte-li na starosti práci s čísly Sbíráte data a nevíte, jak je využít k rozvoji ... 18.600 / Kurz # SCC Partner, spol. s r.o. Kurz SCC Partner, spol. s r.o. Brno

Statistika pro pokročilé (ucelený kurz)
20.11.2017 Brno KURZ - Naučte se pokročilá kouzla v Minitabu. Potřebujete rozšířit své schopnosti v pokročilých statistických metodách? Nedaří se vám odhalit příčiny zvýšené zmetkovitosti? Využíváte výhody korelační a regre ... ... Potřebujete rozšířit své schopnosti v pokročilých statistických metodách? ... Pro koho je školení určené? Pracovníky kvality Procesní inženýry Členy týmu, který má na starosti zlepšování Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené čísly Máte-li na starosti práci s čísly. ... 28.000 / Kurz # SCC Partner, spol. s r.o. Kurz SCC Partner, spol. s r.o. Brno

Microsoft Excel - matematika a statistika pro manažery a ekonomy
29.11.2017 Praha KURZ - Hlavní témata kurzu * Využití diferenciálního počtu při optimalizaci výroby a firemních procesů (např ... ... minimalizace nákladů spojených s povrchem výrobku, minimalizace dopravních nákladů, maximalizace zisku při daných pravidlech) ... Matematika a statistika mohou být velmi silným nástrojem manažera či ekonoma při rozhodovacích procesech ve firmě. Bohužel, při současném pojetí vysokoškolské matematiky se konkrétní matematické problémy používané v praxi téměř neprobírají. ... 6.950 CZK / Kurz # COMPUTER HELP, spol. s r.o. Kurz COMPUTER HELP, spol. s r.o. Praha

Ovládání programu STATISTICA
23.10.2017 Praha 7 KURZ - Kurz Ovládání programu Statistica Vám pomůže efektivně využívat software TIBCO Statistica a ukáže možnosti, o kterých jste dosud ani nevěděli ... ... Tento jednodenní kurz je určen uživatelům programu TIBCO Statistica, kteří se chtějí podrobněji seznámit s jeho obsluhou ... Cílová skupina Začínající uživatelé softwaru TIBCO Statistica. Všichni, kteří chtějí porozumět statistickému softwaru pro zpracování dat. ... 4.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Základní kurz statistiky I
13.11.2017 Praha 7 KURZ - Základní kurz statistiky I Vám zprostředkuje pohled do světa statistických analýz ... ... Cílem kurzu je naučit se efektivně získávat informace z dat a porozumět filozofii statistického zpracování dat ... Cílová skupina Úplné začátečníky v oblasti zpracování dat. Všechny, kteří chtějí porozumět statistickému zpracování dat. ... 10.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Testování statistických hypotéz – říjen
27.10.2017 Brno KURZ - Naučte se, jak správně pracovat s daty. Jednodenní kurz Testování statistických hypotéz se koná v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé. Pracujeme se statistickým so ... ... Jednodenní kurz Testování statistických hypotéz se koná v rámci čtyřdenního školení Statistika pro začátečníky a středně pokročilé ... Pro koho je školení určené? Pracovníky kvality Procesní inženýry Členy týmu, který má na starosti zlepšování Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené čísly Máte-li na starosti práci s čísly Sbíráte data a nevíte, jak je využít k rozvoji firmy ... 4.900 / Kurz # SCC Partner, spol. s r.o. Kurz SCC Partner, spol. s r.o. Brno

Vícerozměrné statistické metody
06.11.2017 Praha 7 KURZ - Dvoudenní kurz poskytne účastníkům přehled metod využívaných při explorativní analýze dat ... ... Použitelnost těchto metod je velmi široká, sociálními vědami počínaje a hospodářstvím či marketingem konče ... Cílová skupina Všichni, kteří potřebují zpracovávat vícerozměrná data. Ti, kteří potřebují prohloubit své znalosti v oblasti diskriminační analýzy, tvorby shluků, predikování kategorické proměnné, hledání vztahů mezi skupinami proměnných apod. ... 11.400 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Analýza síly testu ve STATISTICA
04.12.2017 Praha 7 KURZ - Kurz se věnuje práci s modulem analýza síly testu ... ... Posluchači se dozví, na jakém principu je stanoven minimální rozsah vzorku dat pro dosažení konkrétního typu testu o dané síle, jak tento odhad získat, jak v TIBCO Statistica stanovit sílu testu ... Cílová skupina Kdokoli, kdo uvažuje o plánování experimentu a zajímá se, jak velký vzorek dat musí nasbírat. Typickým publikem jsou především lidé zpracovávající data z oblasti medicíny či farmacie. ... 6.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Základy statistických metod – říjen
24.10.2017 Brno KURZ - Seznamte se se statistikou a jejími přínosy Potřebujete pracovat s daty, ale jste začátečníci? ... ... Nejste si jistí, jaké grafy a statistické ukazatele používat? ... Pro koho je úvod do statistiky určený? Pracovníky kvality Procesní inženýry Členy týmu, který má na starosti zlepšování Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené čísly Máte-li na starosti práci s čísly Sbíráte data a nevíte, jak je využít k rozvo ... 4.900 / Kurz # SCC Partner, spol. s r.o. Kurz SCC Partner, spol. s r.o. Brno

Korelační a regresní analýza statistických dat – listopad
20.11.2017 Brno KURZ - Zaměřte se na data z procesu Nevíte, jak nastavit proces, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka? ... ... Potřebujete nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z vašeho procesu? ... Pro koho je kurz určený? Pracovníky kvality Procesní inženýry Členy týmu, který má na starosti zlepšování Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené čísly Máte-li na starosti práci s čísly. ... 5.900 / Kurz # SCC Partner, spol. s r.o. Kurz SCC Partner, spol. s r.o. Brno

Microsoft Excel a freeware R - statistické zpracování dat
29.11.2017 Praha KURZ - Hlavní témata kurzu * Vysvětlení základních statistických pojmů ... ... * Základy práce v analytické části aplikace Microsoft Excel a ve statistickém software R ... Statistické zpracování dat je velice potřebné v mnoha oblastech vědecké, komerční i státní sféry. Výhodou nabízeného kurzu je příprava na zpracování dat v MS Excel a ve volně šiřitelném software R. ... 8.390 CZK / Kurz # COMPUTER HELP, spol. s r.o. Kurz COMPUTER HELP, spol. s r.o. Praha

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
13.11.2017 Praha KURZ - Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů ... ... Cíl: Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH ... ... 2.400 / Kurz # Studio W Školení Studio W Praha

Klasifikační a regresní stromy
25.10.2017 Praha 7 KURZ - Rozhodovací stromy jsou jednou z nejpoužívanějších technik data miningu ... ... Kurz je určen těm, kteří se zajímají o klasifikaci dat (například credit scoring, kdy se na základě příznaků snažíme rozhodnout o zařazení vzorů do skupin) nebo se věnují regresním úlohám včetně pred ... Cílová skupina Statistici, datoví specialisté či analytici, kteří potřebují řešit úlohu predikce kategorií či predikci nějaké spojité veličiny na základě dalších atributů. Klasifikační stromy jsou typickou metodou používanou v bankovnictví a pojišťovnictví. ... 6.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Lean, lidská část Six Sigma
23.11.2017 Brno KURZ - Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti ... ... Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr ... ... 7.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Neuronové sítě
06.12.2017 Praha 7 KURZ - Neuronové sítě patří mezi oblíbené moderní techniky, které umožňují nový a často i efektivnější přístup pro zpracování dat ... ... Dvoudenní kurz umožňuje seznámení jak s teoretickými principy fungování neuronových sítí, tak s jejich praktickou aplikací prostřednictvím modulu STATISTICA Automatizované neuronové sítě ... Cílová skupina Analytik, statistik či datový specialista, který potřebuje zpracovávat velké objemy dat. Zájemce o problematiku neuronových sítí. ... 11.400 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Lean, lidská část Six Sigma
07.12.2017 Praha KURZ - Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti ... ... Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr ... ... 7.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Lean, lidská část Six Sigma
04.01.2018 Brno KURZ - Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti ... ... Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr ... ... 7.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

Lean, lidská část Six Sigma
18.01.2018 Praha KURZ - Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti ... ... Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr ... ... 7.600 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Praha

Text Mining
22.11.2017 Praha 7 KURZ - Tento jednodenní kurz je určen těm, kteří se zajímají o možnosti získávání a vyhodnocování informací z textových dokumentů, nejčastěji z webových zdrojů, ale i ze souboru textových dokumentů nebo různ ... ... Cílem kurzu je ukázat možnosti jak pracovat s vágními textovými informacemi a jak z nich získat užitečnou informaci pro další zpracování a rozhodování ... Cílová skupina Analytici, datoví specialisté či statistici, kteří chtějí využít informace v datech ve formě nestrukturovaného textu. Text mining se využívá v oblastech sledování trendů technologického vývoje, vyhodnocování konkurence, zákaznické vnímání vlastní společnosti apod. ... 6.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Analýza přežití
01.12.2017 Praha 7 KURZ - Cílem jednodenního kurzu je seznámit účastníky se základními statistickými metodami používanými v analýze přežití ... ... Kurz je určen především zájemcům, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem, ale i jinými oblastmi, kde se pracuje s neúplnými (cenzorovanými) daty týkajících se dob do sledované události ... Cílová skupina Kdokoli, kdo se setkává s cenzorovanými daty (doby do sledované události). Zájemci, zabývající se biomedicínským výzkumem. ... 6.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Logistická, ordinální a multinomická regrese
10.11.2017 Praha 7 KURZ - Cílem jednodenního kurzu je seznámit posluchače s nejpoužívanějšími regresními modely pro dichotomickou (0 - 01.) , ordinální a multinomickou (kategoriální) odezvu ... ... Posluchačům bude vysvětlen pojem poměru šancí (odds ratio) a jeho vztah k logistické regresi, jež umožňuje modelovat závislost 0 - 1 odezvy (typicky indikátoru zda nastala nebo nenastala nějaká udál ... Cílová skupina Statistici, datoví specialisté či analytici, kteří potřebují řešit úlohu predikce kategorické veličiny. S potřebou takovýchto regresních modelů se setkáváme v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, medicíny, ale také například v oblasti společenských věd. ... 6.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Analýza rozptylu
05.12.2017 Praha 7 KURZ - Cílem tohoto jednodenního kurzu je představit metody pro porovnávání dvou a více skupin ... ... Kurz se zabývá modely analýzy rozptylu (jednoduché, dvojné třídění, hierarchická ANOVA), zobecněním ANCOVA či MANOVA a alternativními neparametrickými metodami ... Cílová skupina Ti, kteří se chtějí naučit či rozšířit své znalosti v oblasti analýzy rozptylu. Tedy analýz, kde se práme, zda se nezávislý spojitý znak chová v různých skupinách stejně. ... 6.900 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Data Mining (dvoudenní varianta)
09.01.2018 Praha 7 KURZ - Tento dvoudenní kurz je určen osobám, které chtějí odhalit informace a znalosti ukryté v datech ... ... Cílem tohoto kurzu není ukázat jen vhodné postupy, ale také způsob, jak co nejlépe prezentovat výsledky ... Cílová skupina Analytik, statistik či datový specialista, který potřebuje zpracovávat rychle velké objemy dat. Zájemce o problematiku data miningu (dolování informací z dat). ... 13.200 / Kurz # DataScript s.r.o. Kurz DataScript s.r.o. Praha 7

Oracle - Optimalizace a ladění aplikací
13.11.2017 Brno KURZ - Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními aspekty ovlivňujícími výkonové paramety Oracle, naučit se optimalizovat a kontrolovat existující aplikace pro zlepšení výkonu ... ... Účastníci se naučí interpretovat výsledky exekučních plánů, optimalizovat jednotlivé SQL dotazy a sledovat výkonostní charakteristiky databáze Oracle ... ... 18.000 / Kurz # ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Kurz ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills Brno

statistika # 332 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 332 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: statistika
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzůDalší kurzy a školení : Matematika, fyzika, statistika | Statistika

Hodně kurzů? Hledat statistika pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

STATISTIKA

statistika hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: statistika, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: statistika, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text statistika i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha 7 - Brno - Praha
 


statistika :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=statistika&title=kurzy-školení-statistika#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_statistika.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2017 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Excel expert v prosinci 2017 - Praha