logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: VEŘEJNÁ SPRÁVA
VEŘEJNÁ SPRÁVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
Kurzy # veřejná-správa
 

Náhodný kurz/školení


Otevřený kurz MotivP: Delegování - agentura Motiv P s.r.o.
Na začátku programu se seznámíme se zásadami delegování, kdy si ukážeme, jaké úkoly delegovat, a které je naopak vhodné, abychom udělali sami. V případě, že dané úkoly budeme delegovat, představíme si, jak vybrat toho nejvhodnějšího pro daný úkol a jak mu úkol motivačně zadat.

 
  

 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

Školení #

RSS RSS - nové termíny školení: VEŘEJNÁ SPRÁVA

Program kurzu: veřejná správa

[Školení] GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení

GDPR v praxi ve veřejné správě -  jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízeníČíslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : GDPR v praxi ve veřejné správě ... ... ... : GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení * Právní tituly pro zpracovávání osobních údajů se zvláštním zřetelem k zákonu o svobodném přístupu k informacím a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016 - 679 ze dne ... Nejbližší termín školení : 2018-04-17 Praha

[Školení] FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)

FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly. ... On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. ... ... Nejbližší termín školení : 2018-02-28 online

[Školení] Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímČíslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, název akreditace Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb. ... ... ... : Cíl kurzu : Seznámíte se detailněji se zákonem č. 106 - 1999 Sb. ... Nejbližší termín školení : 2018-02-28 Praha<< | 1 | | | | >>

Kurz Termíny školení Místo konání kurzu Podobné kurzy Popis kurzu Témata kurzu
Využití sociálních sítí pro váš byznys 18.05.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu workshopu se dozvíte, na jakých sociálních sítích nesmí vaše firma chybět, jak efektivně propagovat vaši firmu, jaký přínos pro vás mohou mít sociální sítě, na co si musíte dát na těchto kanálech pozor a jak díky sociálním sítím generovat byznys. Vše si budete mít příležitost vyzkoušet na Tento workshop je určen všem majitelům firem, obchodníkům, marketérům, freelancerům a všeobecně lidem, kteří by rádi začali s využíváním sociálních sítí v rámci svého byznysu, ale nevědí jak, nebo kteří již sociální sítě využívají a chtějí přenastavit svoji strategii komunikace nebo si jen zkrátka p
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 28.02.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, název akreditace Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb. : Cíl kurzu : Seznámíte se detailněji se zákonem č. 106 - 1999 Sb.
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnosti 01.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-214 - 2015, Název akreditace: Novela zákona č. 250 - 2000 Sb. : Seminář představí zákony upravující pravidla rozpočtové odpovědnosti a jejich vazby na rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Dopady a povinnosti v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro ÚSC, vč.
Vzdělávání veřejné správy - Základní kurz - v oboru finanční kontrola a interní audit 05.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy ZÁKLADNÍ KURZ - Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Základy interního auditu ve veřejné správě [ZÁKLADNÍ KURZ] jsou organizovány v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus j Určeno pro začínající interní auditory ve veřejné správě. * Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.
Komunikace v krizových a zátěžových situacích 06.03.2018 Praha Podobné kurzy Seminář vám pomůže získat základní představu o tom, co se s námi děje a jak máme reagovat v situacích, které nás potkávají nečekaně, nebýváme na ně připraveni a často pro nás znamenají vysokou zátěž. Podíváme se společně, co se odehrává ve vnitřním světě nás i dalších zúčastněných, jak můžeme dobře Pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům sociálních služeb, pedagogům, lídrům týmů i všem, kdo pracují s lidmi, zažívají krizové a zátěžové situace a zajímají se o osobní rozvoj i příležitosti, jak pracovat se zkušenostmi, které nám krize přinášejí.
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů 07.03.2018 Praha Podobné kurzy Absolvováním tohoto semináře zvýšíte své dovednosti v posouzení osobnostních předpokladů uchazečů pro úspěšné obsazení pozice ve firmě. * Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů • co a jak si připravit ještě před výběrovým pohovorem, • zvládnutí profesní a osobnost Seminář je určen především personalistům, recruiterům i manažerům, kteří chtějí získat hlubší znalosti a dovednosti pro vedení výběrového pohovoru způsobem, který odhalí nejvhodnější kandidáty pro zvolenou pozici.
Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci 07.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. č. : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. č.
Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě 07.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři připravující se na provedení auditu VKS, řídící pracovníci odpovědní za VKS. * seminář 18031 7. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků 15.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen těm, kteří se při své práci řídí zákonem č. * seminář 18039 15. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Veřejné zakázky na stavební práce v praxi 20.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky aktuality a praxe Akreditace: MV : Máte na starosti veřejnou : Máte na starosti veřejnou zakázku na stavební práce a nevíte si s ní rady? Veřejné zakázky nám definuje zákon č.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 20.03.2018 Olomouc Podobné kurzy Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-107 - 2017, AK - VE-61 - 2017
(Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 20.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. * seminář 18003 20. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 26.03.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cílem semináře je sez : Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek. V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2017 týkající se výkladu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), a zákona o zadávání veřejných
Poskytování dotací vč. Změn u dotací ze státního rozpočtu od 1. 1. 2018 26.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy. * seminář 18047 26. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 27.03.2018 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. 27.03.2018; 9.00 - cca 15.00 - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Veřejné zakázky malého rozsahu 29.03.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. * seminář 18053 29. 3. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správě 05.04.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-629 - 2017, název akreditace Standardy péče ve veřejné správě Akreditace: MV : Víte, že uzavření nevýhodn : Víte, že uzavření nevýhodné smlouvy na úkor majetku města či kraje může být porušením péče řádného hospodáře? Víte, že porušením péče řádného hospodáře mohou být i hromadně vyplacené odměny zaměstnancům či jejich neadekvátní výše?
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce 06.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. * seminář 18060 6. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
Veřejné zakázky na dodávky a související veřejné zakázky v praxi 10.04.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-300 - 2015, název akreditace Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV : Máte na starosti veře : Máte na starosti veřejnou zakázku na dodávky nebo služby a nevíte si s ní rady? Veřejné zakázky nám definuje zákon č.
Efektivní využití MS Office v práci asistentky 11.04.2018 Praha Podobné kurzy V rámci třídenního komplexního semináře získáte ucelený přehled o vytvoření kvalitní textové dokumentace v kombinaci s tabulkami, které zrychlí každodenní práci v MS Excel. Výsledky se naučíte prezentovat v programu MS PowerPoint tak, aby byl celkový dojem ze získaných dat možná co nejvyšší. Tento seminář je určen všem asistentům, asistentkám, sekretářkám a dalším administrativním pracovníkům, kteří by rádi osvěžili, prohloubili a propojili své znalosti práce v MS Office a také se naučili několik zajímavých triků pro svoji každodenní práci v programech Word, Excel a PowerPoint.
Pohled interního auditora na veřejné zakázky dle nového zákona č. 134/2016 Sb. 11.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro účastníky, kteří znají proces zadávání vz. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, magistrátní mě * seminář 18063 11. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro účastníky, kteří znají proces zadávání vz.
Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků 12.04.2018 Praha Podobné kurzy Kurz vám pomůže intenzivní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v korespondenci i v písemné prezentaci, předá klíčové poznatky z norem písemného styku a elektronické komunikace. Otestujete si vlastní stylistické dovednosti, r Asistentkám, týmovým vedoucím, office manažerům, specialistům v oblasti PR, fundraiserům a všem pracovníkům, kteří písemně komunikují.
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi 12.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro začátečníky - pro pokročilé. Určeno pro Zaměstnancům, kteří se při své práci řídí základním zákonem č. * seminář 18065 12. 4. 2018* ÚROVEŇ Pro začátečníky - pro pokročilé.
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. pro dodavatele 12.04.2018 Praha Podobné kurzy NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134 - 2016 Sb. - PRO DODAVATELE Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Cíl konzultačního semináře: Komplexní seznámení s aktualizovaným zněním zákona č. 134 - 2016 Sb., o veřejných zakázkách, úč Časový harmonogram: 08:30 – 09:00 registrace 09:00 – 10:30 1. programový blok 10:30 – 10:45 přestávka na kávu 10:45 – 12:00 2.
NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 16.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy URČENO PRO Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpeč Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšo
Seminář pro starosty, radní, zastupitele – jak dobře řešit komunikační a konfliktní situace na radnici 17.04.2018 Praha Podobné kurzy Jako starostové, radní i zastupitelé si odnesete praktické návody, jak zvládnout komunikační situace od menší náročnosti typu starostu zvou na každou zabijačku a manželka pak hubuje, že není doma až po nejvyšší náročnost typu udávání, vydírání, podrazy, internetové pomluvy… . Každá situace má Seminář je určen všem starostům, radním, zastupitelům, kteří hledají (a často nenacházejí) rady, jak se vypořádat s různými komunikačními a konfliktními situacemi, které práce zastupitele přináší.
GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení 17.04.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : GDPR v praxi ve veřejné spr : GDPR v praxi ve veřejné správě - jak zpracovávat osobní údaje ve veřejné správě dnes a jak od účinnosti nového nařízení * Právní tituly pro zpracovávání osobních údajů se zvláštním zřetelem k zákonu o svobodném přístupu k informacím a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016 - 679 ze
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 17.04.2018 Praha Podobné kurzy Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. 17.04.2018; 9.00 - cca 15.00 - 2690 (cena kurzu včetně DPH) - 2223
Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky 18.04.2018 Praha Podobné kurzy V rámci praktického workshopu se seznámíte se specializovaným softwarem pro řízení projektů Microsoft Project. Nastavíme čas realizace projektu, zadáme úkoly projektu a zdroje, přiřadíme zdroje úkolům a doplníme i finanční náročnost projektu. Workshop je určen manažerům a pracovníkům, které v blízké době čeká vedení projektu, případně také těm, kteří již projekty vedou a potřebují osvěžit své znalosti a dovednosti v této oblasti.
Veřejné zakázky ve zdravotnictví 19.04.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-513 - 2016, název akreditace Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV : Cílem s : Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty obsaženými v zák. č.
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnosti 19.04.2018 SČMVD, Václavské náměstí 21, P Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-214 - 2015, Název akreditace: Novela zákona č. 250 - 2000 Sb. : Seminář představí zákony upravující pravidla rozpočtové odpovědnosti a jejich vazby na rozpočtová pravidla územních rozpočtů. Dopady a povinnosti v případě aktivování dluhové brzdy a aplikace fiskálního pravidla pro ÚSC, vč.
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 19.04.2018 Praha 2 Podobné kurzy Pro pokročilé Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML - CFT povinností (zejména v úvěrových institucích). Cíl semináře Seznámit posluchače s hlavní * seminář 18123 21. 6. 2018* ÚROVEŇ Pro pokročilé
Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafu 24.04.2018 Městský úřad Břeclav, Nám. T.G Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-305 - 2016, název akreditace Zákon o úřednících veřejné správy Akreditace: MV : Jedná se o jedinečnou pří : Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312 - 2002 Sb.
Novinky v pravopise, stylistice a normě 25.04.2018 Praha Podobné kurzy Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Kurz je určen pro úředníky, úřednice a všechny, kteří si nechtějí svou profesní image kazit zbytečnými hrubkami.
Etiketa pro úřednice a úředníky 26.04.2018 Praha Podobné kurzy => => Získáte jistotu v běžných pracovních situacích – uvítání a uvedení pracovní návštěvy, příprava a podávání nápojů a občerstvení, komunikace s vedoucím pracovníkem, telefonování, filtrování telefonních hovorů apod. * Etiketa pro úřednice a úředníky Společenská hierarchie • kdo koho ko Kurz je určen úředníkům, úřednicím, asistentkám, asistentům, sekretářům a sekretářkám vedoucích pracovníků.
NOVELA - ZÁKON O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ č. 250/2000 Sb. 26.04.2018 Brno Podobné kurzy Rozpočet a rozpočtový proces. Rozpočtový výhled. Peněžní fondy. Dotace a návratné finanční výpomoci. Příjmy a výdaje rozpočtu obce nebo kraje. Rozpočtové provizorium. Rozpočtová opatření. Závěrečný účet. Porušení rozpočtové kázně. Správní delikty. Or bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-205 - 2017, AK - VE-115 - 2017
Obtížné komunikační situace v práci manažera 27.04.2018 Praha Podobné kurzy V průběhu tohoto workshopu zjistíte, jak se dají zvládat nepříjemné a obtížné situace v manažerské komunikaci. Natrénujete techniky odhalení a zvládání manipulativního chování včetně reakcí na invektivy a agresivní kritiku. Tento workshop je určen všem manažerům, vedoucím týmu i manažerským nováčkům.
Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci 02.05.2018 Praha Podobné kurzy Číslo akreditovaného kurzu : neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. č. : Cíl semináře : Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti státu za výkon veřejné moci dle zák. č.
Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele 04.05.2018 Praha Podobné kurzy V rámci praktického workshopu se seznámíte se specializovaným softwarem pro řízení projektů Microsoft Project. Nastavíme čas realizace projektu, zadáme úkoly projektu a zdroje, přiřadíme zdroje úkolům a doplníme i finanční náročnost projektu. Workshop je určen manažerům a pracovníkům, které v blízké době čeká vedení projektu, případně také těm, kteří již projekty vedou a potřebují prohloubit své znalosti a dovednosti v této oblasti.
Strategie neverbální komunikace 10.05.2018 Praha Podobné kurzy Rozumíte dobře jednotlivým oblastem neverbálního sdělování? Vyzkoušejte si svoje dosavadní zkušenosti z oblasti poznávání body language formou testů, hry i videotréninku interakcí. Manažerům, asistentkám manažerů a týmů, fundraiserům, PR manažerům, členům správních rad a každému, kdo komunikuje s klienty či partnery a chce lépe porozumět jedné z klíčových složek vzájemného sdělování.

<< | 1 | | | | >>


a nebo pouze školení : veřejná | správa

Školení - Kurzy # veřejná správa

... -Kdekoliv- | ... Praha | ... Středočeský | ... Jihočeský | ... Plzeňský | ... Karlovarský | ... Ústecký | ... Liberecký | ... Královéhradecký | ... Pardubický | ... Vysočina | ... Jihomoravský | ... Olomoucký | ... Moravskoslezský | ... Zlínský | ... SLOVENSKO | ... MIMO ČR/SK | ... eLearning, Webináře | ... ČR -- místo bude upřesněno -- |

Školení - Kurzy # veřejná správa

... v Praze | ... v Benešově | ... v Beroune | ... v Kladně | ... v Kolíně | ... v Kutné Hoře | ... v Mělníku | ... v Mladé Boleslavi | ... v Nymburku | ... v Příbrami | ... v Rakovníku | ... v Českých Budějovicích | ... v Českém Krumlově | ... v Jindřichově Hradci | ... v Písku | ... v Prachaticích | ... ve Strakonicích | ... v Táboře | ... v Domažlicích | ... v Klatově | ... v Plzni | ... v Rokycanech | ... v Tachově | ... v Chebu | ... v Karlových Varech | ... v Sokolově | ... v Děčíně | ... v Chomutově | ... v Litoměřicích | ... v Louně | ... v Mostě | ... v Teplicích | ... v Ústí nad Labem | ... v České lípě | ... v Jablonci | ... v Liberci | ... v Semilách | ... v Hradci Králové | ... v Jičíně | ... v Náchodě | ... v Rychnově | ... v Trutnově | ... v Chrudimi | ... v Pardubicích | ... v Svitavách | ... v Ústí | ... v Havlíčkovém Brodě | ... v Jihlavě | ... v Pelhřimově | ... v Třebíči | ... ve Žďáru nad Sázavou | ... v Blansku | ... v Brně | ... v Břeclavi | ... v Hodoníně | ... ve Vyškově | ... ve Znojmě | ... v Jeseníku | ... v Olomouci | ... v Prostějově | ... v Přerově | ... v Šumperku | ... v Kroměříži | ... v Uherském Hradišti | ... ve Vsetíně | ... ve Zlíně | ... v Bruntále | ... ve Frýdku-Místku | ... v Karviné | ... v Novém Jičíně | ... v Opavě | ... v Ostravě |

 

[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školeníNalezeno celkem : zpráv | aktualizace každou hodinu 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2018 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Deploying Cisco Service Provider Network Routing v dubnu 2018 - Praha