logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: NOVELA # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: NOVELA POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Novela | do 10 dnů | do 30 dnůskoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


Práce s digitální fotografií - JUBELA, s.r.o.
Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem.

^

 

 

TERMINY_KURZU_SKOLENI NOVELA

Viz také následující kurzy :
 • Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejícíchPodrobnosti
 • Přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění novelizací a praktických příkladůPodrobnosti
 • Zkouška akreditovaného kurzu FLORISTA # pro 10Podrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 2denníPodrobnosti
 • Školení Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual StudiuPodrobnosti


SLEVA 10 % na kurz Kompozice fotografického obrazu - LastMinute' - Brno - - využít slevu lze pouze do 25.8.2019

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: novela - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: novela

Datum
[Termín od]
Název kurzu & Program školení Místo konání kurzu (školení)

Vzdělávací firma (škola)
Typ

Akreditované vzdělávací programy jsou označené jako: 'rekvalifikační kurz'
  Přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění novelizací a praktických příkladů
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Praha 
 
Školení
  Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetn
online 
 
Školení
  DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci. • Defin
online 
 
Školení
  Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona - PŘESUN Z 23.7.
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-274 - 2018 Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH novelÁCH
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří pot
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ novelY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019
Číslo akreditovaného kurzu : bude doplněno Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁM ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
» Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, pri
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
Praha 
 
Školení
  Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele včetně červnové novely
Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky insolvenčního řízení se zaměřením na uplatnění pohledávek v rámci insolvenčního řízení a
Praha 
 
Školení
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + novelA (účinnost od 24. 4. 2019)
> Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. > GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, poro
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - uplatňování celních předpisů a DPH (po novele zákona o DPH a celních předpisů v roce 2019)
Pracovní seminář k problematice: * Provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňován
Praha 
 
Školení
  Velká novela zákona o místních poplatcích 2020 a nejčastější nesprávnosti správců poplatků při výkonu správy místních poplatků
Program semináře: * Nová systematika zákona o místních poplatcích * Legislativní změny týkající se některých místních poplatků
Praha 
 
Školení
  Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimoinsolvenčního práva po červnové novele
Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimoinsolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za
Praha 
 
Školení
  Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgán
Praha 
 
Školení
  ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony
Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnos
Praha 
 
Školení
  ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platn
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24.4.2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a
Praha 
 
Školení
  Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
Hlavní změny * Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu * Postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exek
Praha 
 
Školení
  Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy
Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse
Praha 
 
Školení
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH novelÁCH
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří pot
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy v
Praha 
 
Školení
  ZÁKON O DPH - novelA (připravované změny 2020-2021)
Aktuální informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravovanézměny DPH v ČR i v Bruselu. Navržené změny DPH 2020
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019
Číslo akreditovaného kurzu : bude doplněno Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky
Právní úprava pracovnělékařských služeb se významně změnila novelami v roce 2017. Přesto je řada otázek zaměstnavatelům a lékařům nejasná. Záměrem sem
Praha 
 
Školení
  Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016 Akreditace: MV
Praha 
 
Školení
  Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací-lektor je jeho hlavním autorem
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Praha 
 
Školení
  Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb., o urychlen
Praha 
 
Školení
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + novelA (účinnost od 24. 4. 2019)
> Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. > GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, poro
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním ř
Praha 
 
Školení
  ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU - ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - novelA
Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějšíc
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
Odborný program semináře: * Občanské průkazy - právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb.,
Praha 
 
Školení
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce včetně novely platné k r.2019
em je poskytnout posluchačům přehled zákoníku práce nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Primárně je kurz zaměřen na posluchače z ř
Prostějov 
 
Školení
  Výkon rozhodnutí a exekuční řízení, včetně informací o projednávané novele
Číslo akreditovaného kurzu : bude doplněno : Seminář se bude věnovat aktuálním novelizacím exekučního práva (v současné době je v legislativn
Praha 
 
Školení
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + novelA (účinnost od 24. 4. 2019)
Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovná
Zlín, Hotel Moskva, Náměstí Pr 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně novelizace pro rok 2020
Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * A
Praha 
 
Školení
  Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoník
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací
Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Postavení vedoucích
Praha 
 
Školení
  Mzdová agenda aktuálně po novele ZP 2019, příklady z praxe
Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a další zájemce, kteří chtějí získat aktuální informace související se změnami ve mzdové oblasti v ro
Pardubice 
 
Školení


Zobrazeno : 40 termínů kurzů (pro další termíny kurzů specifikujte váš požadavek)
Seznam všech kurzů najdete zde : Kurzy pro novela (zobrazí kurz/školení podle klíčového slova)

^STRANA [1] | Další stránka -> [2]
 • Hledáno: novela - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
 • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: novela - můžete vybrat kurz novela - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: novela [NEW]

  Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


  Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .
 •  
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Umění komunikovat v říjnu 2019 - Praha
  ^