logo skoleni-kurzy

ŠKOLENÍ: NOVELA # HLEDÁM NEJLEPŠÍ ŠKOLENÍ NEBO SEMINÁŘE | HLEDÁ KURZ: NOVELA POUZE V NÁZVU KURZU


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací


Novela | do 10 dnů | do 30 dnůskoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2020 - Studio W
Cíl: Seznámit účastníky kurzu s aktuálními a očekávanými změnami z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a některých souvisejících oblastí. Upozornit na důsledky změn při provádění nemocenského pojištění a případné vyplývající povinnosti.

^

 

 

TERMINY_KURZU_SKOLENI NOVELA

Viz také následující kurzy :
 • Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejícíchPodrobnosti
 • PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denníPodrobnosti
 • Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytikyPodrobnosti
 • Kurz-školení Oracle Database 12c: Úvod do OLAP # pro Programátory, analytikyPodrobnosti
 • Velká novela zákona o obchodních korporacíchPodrobnosti


SLEVA 10 % na kurz Microsoft Excel – pro pokročilé - LastMinute' - Praha - - využít slevu lze pouze do 12.12.2019

Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: novela - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Hledáno v názvu kurzu/školení: novela

Datum
[Termín od]
Název kurzu & Program školení Místo konání kurzu (školení)

Vzdělávací firma (škola)
Typ

Akreditované vzdělávací programy jsou označené jako: 'rekvalifikační kurz'
  Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda
Praha 
 
Školení
  Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
Program: * Nejčastější problémy praxe při aplikaci platného znění stavebního zákona na úseku územního plánování i stavebního řádu a jejich
Praha 
 
Školení
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb.
Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy
Zábřeh 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111/2006 Sb. -
Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně účinných a chystaných novelách (veřejná služba, opatření obecné povahy
Zábřeh 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele
Hlavní změny * Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu * Postih SJM * Střet exekuce a insolvence * Exek
Praha 
 
Školení
  „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
Odborný program semináře: * principy ochrany společnosti před suchem ve vodním právu * nové povinnosti oprávněných k nakládání s vod
Praha 
 
Školení
  Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
Odborný program semináře: * Občanské průkazy - právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195 - 2017 Sb.,
Praha 
 
Školení
  Zákoník práce v roce 2020 ve znění novelizací
Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Postavení vedoucích
Praha 
 
Školení
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 202
Praha 
 
Školení
  Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020
Seminář vás seznámí se změnami při uplatňování DPH od 1. 1. 2020 a dalšími praktickými problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úprav
Praha 
 
Školení
  Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Obecné informace - závazná stanoviska orgán
Praha 
 
Školení
  Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetn
online 
 
Školení
  DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci. • Defin
online 
 
Školení
  Novela DPH v roce 2020 - praktické příklady - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze
Cíl semináře : probrat prakticky především přeshraniční transakce u zboží a služeb PROGRAM: dodání zboží do jiného členského st
Praha 1 
 
Školení
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - AKTUÁLNÍ INFORMACE VČETNĚ ÚČINNÝCH A CHYSTANÝCH novelÁCH -
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří pot
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Novela zákona o DPH pro rok 2020 na praktických příkladech
Cílem semináře je provést vás na konkrétních příkladech změnami zákona o DPH pro rok 2020. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanč
Praha 
 
Školení
  PRAKTICKÁ APLIKACE A novel A ZÁKONA O DPH 2020
Pro pokročilé Určeno pro Pro účetní a daňové poradce. Cíl semináře Seznámení se změnami
Praha 2 
 
Školení
  NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 202
Praha 
 
Školení
  PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020
Cíl: Účastníci budou seznámeni s novelou zákona o DPH. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení a procvičena ustanovení,
Praha 
 
Školení
  Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování mezd za rok 2019, novelizovaná ustanovení roku 2020
Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. * Cí
Pardubice 
 
Školení
  STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ novelA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) -
Ř základní pojmy; Ř závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 Ř působnost stavebních ú
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ novelA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
- základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavební
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony
Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnos
Praha 
 
Školení
  Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování mezd za rok 2019, novelizovaná ustanovení roku 2020
Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. * Cí
Máhlerův Penzion Na Hradbách, 
 
Školení
  STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ novelA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe) -
Ř základní pojmy; Ř závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 Ř působnost stavebních ú
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ novelA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
- základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavební
Brno 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a
Praha 
 
Školení
  AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně všech příp. novelizací pro rok 2020
Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * A
Praha 
 
Školení
  ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platn
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek
Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona -
Základní charakteristika zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platn
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY + aktuální informace o novelách v oblasti nepojistných dávek -
Seznámení s obsahem semináře, očekávání účastníků. Aktuální znění zákona č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách - příspěvek na péči
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací
Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Praha 
 
Školení
  DOVOLENÁ, ev. dle novely zákoníku práce
Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, odborové funkcionáře, pracovníky inspekce práce. Obsah: Protože nelze očekávat, že b
Praha 
 
Školení
  Novela zákona o DPH a novela zákona o EET roku 2020
Seminář daňového specialisty, spoluautora zákona o DPH s dlouholetou praxí na MF ČR, zkušeného lektora shrnuje potřebné aktuální informace k problemat
Máhlerův Penzion Na Hradbách, 
 
Školení
  GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VERSUS ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM - NOVÝ ZÁKON + novelA (účinnost od 24. 4. 2019)
> Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. > GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, poro
Olomouc 
 
Akreditovaný seminář
Seminář
  Praktický seminář k dani z příjmů pro FO včetně přiznání za rok 2019, novelizovaná ustanovení pro rok 2020
Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. * Tento praktický seminář bude zaměřen na upl
Pardubice 
 
Školení
  Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky
Právní úprava pracovnělékařských služeb se významně změnila novelami v roce 2017. Přesto je řada otázek zaměstnavatelům a lékařům nejasná. Cílem semin
Praha 
 
Školení
  Orgány kapitálových společností, vznik a zánik funkce - se zdůrazněním změn, jež přinese aktuální novela ZOK
Seminář se zaměří zejména na * předpoklady výkonu funkce - obecné - zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a i
Praha 
 
Školení
  Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru
Novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství a novinky v oboru Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích
Brno 
 
Školení


Zobrazeno : 40 termínů kurzů (pro další termíny kurzů specifikujte váš požadavek)
Seznam všech kurzů najdete zde : Kurzy pro novela (zobrazí kurz/školení podle klíčového slova)

^STRANA [1] | Další stránka -> [2]
 • Hledáno: novela - kurz musí obsahovat všechna hledaná slova
 • Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: novela - můžete vybrat kurz novela - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: novela [NEW]

  Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?


  Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .
 •  
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery 2denní v únoru 2020 - Praha
  ^