logo skoleni-kurzy

KURZ : PERSONALNI A MZDOVA PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2023
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023 - Následující kurzy:

 

 

PERSONALNI A MZDOVA PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2023

Viz také následující kurzy :
 • Personální výběrPersonal selectionPodrobnosti
 • Umělá inteligence - využívání moderních nástrojů AI v praxi Artificial Intelligence - using mode> AI tools in practicePodrobnosti
 • Finanční analýza v praxiFinancial Management for ManagersPodrobnosti
 • Finanční řízení v praxi Financial Management in practicePodrobnosti
 • Windows Server - Správa zabezezpečení v praxiWindows Server 2008 - 2012 - SecurityPodrobnosti


Kurz - Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 11.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 11.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 11.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 11.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH


 • Podobný kurz     Ostrava-Vítkovice - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 9.900 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH
 • ^


  Popis kurzu
  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023


  Kurz je určen pro ...

  Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.


  Lektoři kurzu


  Zdeněk Křížek


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
  Zákoník práce v roce 2023 výtah nejdůležitějších případných změn.
  Postupy před vznikem pracovního poměru
  vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování
  problematika vstupních prohlídek (případné změny v oblasti vstupních prohlídek u kategorií první druhé a jejich případné zrušení.

  Další změny v oblasti pracovně lékařských prohlídek. Uzavírání pracovních smluv a jejich obsah. Informování o obsahu pracovního poměru – změny v ustanovení § 37.
  Změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti v průběhu roku 2023.
  Změny u zaměstnanců pracujících mimo pracoviště zaměstnavatele.


  Určování pracovní doby 2023 – pojem směna a pracovní doba
  dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou
  režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění
  překážky v práci na straně zaměstnance atd. Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.


  Čerpání dovolené v roce 20233 a řešení převodů z roku 2022 do roku 2023 – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce
  řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené
  překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce). Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.


  Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy na rok 2023 s porovnáním s rokem 2022 (bude-li ke dni konání akce schváleno)
  pojmy minimální a zaručená mzda
  dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy
  daň ze závislé činnosti
  daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.


  Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2023 – základní nejdůležitější informace.
  Výpočet srážek 2023
  názorné ukázky výpočtů
  nezabavitelná částka – povinný, další druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na občanský zákoník
  určování třetin a jejich účel
  doporučené postupy.
  Obsah zápočtového listu – informace o exekucích.
  Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí – zkušenosti s praktickým prováděním.


  Zdravotní pojištění 2023:
  Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
  minimální vyměřovací základ – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
  okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
  odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.


  Pojistné na sociální zabezpečení 2023:
  Maximální vyměřovací základ
  osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění
  dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění
  dobrovolná platba na důchodovém pojištění
  pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného – případné změny snížení pojistného (bude-li ke dni konání akce schváleno).
  Zásadní informace o slevách na pojistném od 1. února 2023, podrobný výklad, příklady, výpočet slevy na pojistném.


  Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2023: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  nové redukční hranice
  komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
  možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
  postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
  Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.


  Změny v zákoně o nemocenském pojištění na rok 2023:
  Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
  rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 4 000 Kč, od roku 2023 – pojem malý rozsah. Názorné ukazky příkladů.
  Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023.
  Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí.


  Důchodové pojištění – změny 2023:
  Podmínky nároku na důchody
  splnění odpracované doby
  předčasný starobní důchod
  předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
  redukční hranice pro výpočet důchodu na rok 2023 – porovnání s rokem 2022.
  Nová částka k důchodu – výchovné ve výši Kč 500 Kč za každé vychované dítě z účinností od roku 2023.
  Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2023.


  Daň ze závislé činnosti v roce změny 2023:
  Zvýšení slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti od roku 2023.
  Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně.
  Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
  Změny v zákoně o dani pro rok 2023, zpětně od roku 2022, § 6 odst.6 ZDP. Názorná ukázka příkladů.


  Zákon o zaměstnanosti v roce 2023:
  Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, za rok 2022. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců.
  Navrhované změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání v průběhu roku 2023.
  Další informace pro rok 2023:

  Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2023
  aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Problematika poskytování stravenkového paušálu v roce 2023, stravenky, stravování. Případové studie, kdy náleží zásadně poskytování stravného.


  Program Kurzarbeit, tzv. částečná práce – základní informace.
  Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání uprchlíků – občanů Ukrajiny: Zásadní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Obsah kurzu/školení...
  Zákoník práce v roce 2023 výtah nejdůležitějších případných změn.
  Postupy před vznikem pracovního poměru
  vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování
  problematika vstupních prohlídek (případné změny v oblasti vstupních prohlídek u kategorií první druhé a jejich případné zrušení.

  Další změny v oblasti pracovně lékařských prohlídek. Uzavírání pracovních smluv a jejich obsah. Informování o obsahu pracovního poměru – změny v ustanovení § 37.
  Změny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti v průběhu roku 2023.
  Změny u zaměstnanců pracujících mimo pracoviště zaměstnavatele.


  Určování pracovní doby 2023 – pojem směna a pracovní doba
  dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou
  režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění
  překážky v práci na straně zaměstnance atd. Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.


  Čerpání dovolené v roce 20233 a řešení převodů z roku 2022 do roku 2023 – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce
  řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené
  překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce). Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.


  Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy na rok 2023 s porovnáním s rokem 2022 (bude-li ke dni konání akce schváleno)
  pojmy minimální a zaručená mzda
  dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy
  daň ze závislé činnosti
  daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.


  Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2023 – základní nejdůležitější informace.
  Výpočet srážek 2023
  názorné ukázky výpočtů
  nezabavitelná částka – povinný, další druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na občanský zákoník
  určování třetin a jejich účel
  doporučené postupy.
  Obsah zápočtového listu – informace o exekucích.
  Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí – zkušenosti s praktickým prováděním.


  Zdravotní pojištění 2023:
  Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
  minimální vyměřovací základ – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
  okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
  odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.


  Pojistné na sociální zabezpečení 2023:
  Maximální vyměřovací základ
  osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění
  dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění
  dobrovolná platba na důchodovém pojištění
  pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného – případné změny snížení pojistného (bude-li ke dni konání akce schváleno).
  Zásadní informace o slevách na pojistném od 1. února 2023, podrobný výklad, příklady, výpočet slevy na pojistném.


  Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2023: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  nové redukční hranice
  komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
  možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
  postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
  Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.


  Změny v zákoně o nemocenském pojištění na rok 2023:
  Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
  rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 4 000 Kč, od roku 2023 – pojem malý rozsah. Názorné ukazky příkladů.
  Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023.
  Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí.


  Důchodové pojištění – změny 2023:
  Podmínky nároku na důchody
  splnění odpracované doby
  předčasný starobní důchod
  předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
  redukční hranice pro výpočet důchodu na rok 2023 – porovnání s rokem 2022.
  Nová částka k důchodu – výchovné ve výši Kč 500 Kč za každé vychované dítě z účinností od roku 2023.
  Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2023.


  Daň ze závislé činnosti v roce změny 2023:
  Zvýšení slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti od roku 2023.
  Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně.
  Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
  Změny v zákoně o dani pro rok 2023, zpětně od roku 2022, § 6 odst.6 ZDP. Názorná ukázka příkladů.


  Zákon o zaměstnanosti v roce 2023:
  Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, za rok 2022. Povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců.
  Navrhované změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání v průběhu roku 2023.
  Další informace pro rok 2023:

  Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného pro rok 2023
  aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Problematika poskytování stravenkového paušálu v roce 2023, stravenky, stravování. Případové studie, kdy náleží zásadně poskytování stravného.


  Program Kurzarbeit, tzv. částečná práce – základní informace.
  Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání uprchlíků – občanů Ukrajiny: Zásadní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.


  Odpovědi na dotazy.  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Lektor posluchače seznámí s aktuální legislativou v personální a mzdové oblasti, a to ve vazbě na praktické provádění. Na této akci obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

  Dílčí část výkladu bude též zaměřena na aktuální situaci při případném zaměstnávání uprchlíků, občanů Ukrajiny a povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Prodloužení zákona lex-Ukrajina do 31. 3. 2024 a s tím spojené postupy zaměstnanvatelů při možném dalším prodloužení pracovně právních vztahů po 31. 3. 2023.


  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).
  Veřejná správa
  Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

  Podobné kurzy #Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023 >>


  Další kurzy a školení: Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Vedení mzdové agendy pro začínající mzdové účetní - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA OD A DO Z A JEJÍ ZÁSADNÍ VÝZNAM V ROCE 2023 – ONLINE ŠKOLENÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : Zdeněk KŘÍŽEK Specialista na personální a mzdovou agendu, zkušený lektor. Další podobné školení nebo kurzy
  Archivace dat a ochrana osobních údajů pro personalisty a mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová agenda 2024 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Personální a mzdová agenda 2024 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní od roku 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci této akce se podrobně seznámí se změnami v personální a mzdové oblasti pro rok 2024 a to nejen po stránce legislativní, ale i praktického výkladu s celou řadou názorných ukázek doporučených vzorů, vnitřních předpisů, a výpočtů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní od roku 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci této akce se podrobně seznámí se změnami v personální a mzdové oblasti pro rok 2024 a to nejen po stránce legislativní, ale i praktického výkladu s celou řadou názorných ukázek doporučených vzorů, vnitřních předpisů, a výpočtů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Rozvrhování pracovní doby prakticky a náhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zabývá správným výpočtem mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2023-03-24 06:26:12

  1. VOX a.s.
  Personální a mzdová problematika v praxi roku 2023 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  BRIGÁDA - personální konzultant / administrativní podpora
  Informace o pracovním místě BRIGÁDA - personální konzultant. Práce je zatím na cca 2 měsíce NÁPLŇ PRÁCE..., Praha 2

  Personální konzultant/ka - získej praxi v HR [HPP i brigáda]
  Popis pracovní nabídky Jsme ryze česká personální společnost a na trhu působíme již 15. rokem. Momentálně hledáme... novou kolegyni/kolegu na pozici Personální konzultant/ka, která posílí náš HR tým. Hledáme člověka, co ho baví komunikovat..., Praha 2

  MZDOVÁ/Ý ÚČETNÍ, 60.000 Kč, prémie, pružná pracovní doba
  Hledáme další 2 kandidáty na pozici Mzdová/ý účetní pro našeho významného klienta, úspěšně rostoucí účetní a daňovou..., Praha 1

  Mzdová účetní [45 000 -50 000Kč]
  Co budete dělat? komplexní zpracování mzdové agendy [mzdy, srážky ze mzdy, exekuce, insolvence, pracovní neschopnost, OČR, aj.] komunikace se zaměstnanci a vedením společnosti ohledně podkladů pro mzdy, evidence a archivace podkladů pro ..., Praha 3

  Samostatná finanční a mzdová účetní, Praha 2, služ.vůz, 50tis.Kč
  Pro našeho významného klienta, se sídlem v centru Prahy, hledáme samostatnou účetní do malého a příjemného kolektivu. Náplň práce: - kompletní vedení účetnictví 4 firem včetně mezd pro cca 20 zaměstnanců - DPH, KH [měsíční plátce], ČS..., Praha 2

  Mzdová účetní [45 000 -50 000Kč]
  Co budete dělat? - komplexní zpracování mzdové agendy [mzdy, srážky ze mzdy, exekuce, insolvence, pracovní neschopnost, OČR, aj.] - komunikace se zaměstnanci a vedením společnosti ohledně podkladů pro mzdy, evidence a archivace podkladů p..., Praha 3

  SAMOSTATNÝ ÚČETNÍ SENIOR - Pohoda - 80.000 Kč
  pozice, specialisty různých oborů. Databáze ANEX a široká personální inzerce. Popis pracovní nabídky Pro účetní a daňovou..., Praha 1

  ^

  Podobné kurzy # personální + mzdová + problematika


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé v dubnu 2024 - Praha
  ^