logo skoleni-kurzy

KURZ : PRACE Z DOMOVA PRACE NA ZAVOLANOU SDILENA PRACOVNI MISTA Z PRACOVNEPRAVNIHO A MZDOVEHO POHLEDU
STUDIO W


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ - MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu - Následující kurzy:

 

 

PRACE Z DOMOVA PRACE NA ZAVOLANOU SDILENA PRACOVNI MISTA Z PRACOVNEPRAVNIHO A MZDOVEHO POHLEDU

Viz také následující kurzy :
 • PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • PRACOVNÍK V ADMINISTRATIVĚ - rekvalifikační kurz DÁLKOVĚ se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSVPodrobnosti
 • Pracovník v administrativě - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)Podrobnosti
 • Pracovník v administrativě - zkouška profesní kvalifikacePodrobnosti
 • Základy pracovního práva – online kurzPodrobnosti


Kurz - PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ - MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © STUDIO W - Praha 5
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatelů – prakticky v roce 2024 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.890 CZK /Kurz (3.497 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod v roce 2024 - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 3.290 CZK /Kurz (3.981 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 1  
  (??)   Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem) - Top Vision

  - ... cena: 9.990 CZK /Kurz (12.088 CZK /Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
  (??)   Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP - TÜV SÜD Czech s.r.o.

  - ... cena: 4.200 Kč/kurz bez DPH a/nebo cena je osvobozena od DPH

 • Podobný kurz     Bude upřesněno - ČR -- místo bude upřesněno --  
  (??)   Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi - Aliaves Co., a.s.

  - ... cena: 20.990 Kč/Kurz (25.398 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ - MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu - s certifikátem


  Kurz je určen pro ...  Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.


  Lektoři kurzu

  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...  Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.
  PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) Cíl
  Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální právní úpravou, judikaturou a nejčastějšími problémy při jejím uplatňování. Obsah

  • Práce z domova a limity pro využití v praxi – různé formy home office (permanentní, hybridní home office, plnohodnotný, řízený home office atd.), výhody a nevýhody


   • Náklady home office a jejich paušalizace
   • Odpovědnost při práci z domova, organizace práce na dálku
   • Rozvrhování pracovní doby a způsoby evidence
   • Nastavení pracovněprávní dokumentace – vzory dohod o home office, různé varianty
   • Překážky v práci a jejich specifika při práci z domova
   • Cestovní náhrady a podmínky jejich poskytování
   • Stravenky a podmínky jejich poskytování při práci z domova
   • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců na úseku BOZP, pracovní úrazy, kontroly
   • Home office ze zahraničí a úskalí s tím spojená
   • Flexibilní formy zaměstnávání – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, pracovní poměry na dobu určitou, kratší úvazky, pružná pracovní doba a jejich limity
   • Institut sdíleného pracovního místa – způsoby sjednání, vzor dohody, dopad do rozvrhování a evidence pracovní doby zaměstnanců, vliv na překážky v práci, odpovědnost za škodu atd.
   • Příklady a poučení z judikatury


   • Aktuality ke dni konání semináře
   • Řešení modelových situací navržených účastníky semináře

  MZDOVÉ SOUVISLOSTI – Vladislava Dvořáková, DiS. (13.30 – 16.00 hod.) Cíl
  Praktické příklady s cílem poukázat na specifické situace, které vznikají v rámci dohod práce z domova – zaměstnanec versus zaměstnavatel. Zodpovězení otázek, na jaké nároky má dle zákoníku práce zaměstnanec dosáhnout při práci z domova a zda je nutné evidovat práci z domova pro další mzdové nároky zaměstnance? Obsah
  • Práce z domova – změny v ustanoveních § 317 zákoníku práce – práce z jiného místa, než je pracoviště
  • Práce z domova a zúčtování překážek v práci v rámci rozsahu práce z domova – příklady
  • Paušální náhrada za vynaložené náklady při práci z domova – náhrady za energie a náhrady za opotřebení vybavení/pracovních pomůcek aj.
  • Cestovní náhrady a problematika práce z domova
  • Dovolená a kratší stanovená týdenní pracovní doba – nárok na dovolenou, změna týdenní pracovní doby v průběhu kal. roku – příklady
  • Kratší úvazky od roku 2023 a pojistné na sociální zabezpečení – podmínky uplatnění slevy na pojistném a konkrétní podmínky a případné dopady do sdílených pracovních míst
  • Práce z domova a nárok na stravenku nebo stravenkový paušál – podmínky dle zákona o dani z příjmů, rozdíly v poskytování stravenky a stravenkového paušálu při práci z domova
  • Práce z domova vykonávaná mimo území České republiky na základě dohody se zaměstnavatelem a bez vědomí zaměstnavatele, rizika a podmínky s tím spojené – dopady do zúčtování mzdy – zúčtování a odvod pojistného
  • Daň ze závislé činnosti a výkon práce mimo území České republiky – odvod daně v zemi výkonu práce
  • Sdílené pracovní místo – zúčtování mzdy na sdíleném pracovním místě ve vztahu k plánu směn, který je závislý na dohodě zaměstnanců na sdíleném pracovním místě, upozornění na problematiku nákladů ve vztahu ke sdílenému pracovnímu místu a případné překročení nákladů na jedno sdílené pracovní místo
  • Diskuze

  Metody
  Výklad, praktická cvičení, příklady z praxe. Pozn.
  Vstupenky na seminář jsou přenosné. Každého modulu se může zúčastnit jiný pracovník z Vaší společnosti.

  Podobné kurzy #PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ - MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu >>


  Další kurzy a školení: PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ - MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatelů – prakticky v roce 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se podrobně a prakticky seznámíte s danou problematikou. Propojíme teoretickou roviny a reálnou praxí ve firmách z pohledu GDPR , zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů souvisejících. Další podobné školení nebo kurzy
  Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2024 a GDPR: • principy rovnováhy mez Další podobné školení nebo kurzy
  Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2024 a GDPR: • principy rovnováhy mez Další podobné školení nebo kurzy
  Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod v roce 2024
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které uklád Další podobné školení nebo kurzy
  Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v pra Další podobné školení nebo kurzy
  Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2023; Pracovněprávní vztahy v judikatuře a praxi (webinář) Čtyřdenní seminář přináší jedinečnou příležitost vyslechnout si výklad soudců Nejvyššího soudu ČR, kteří v pracovněprávních vztazích rozhodují v konečné instanci, a proto je v p Další podobné školení nebo kurzy
  Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte ucelený přehled o aktuálních postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu, dále o všech povinnostech zaměstnavatele při jejich zúčtování. Doporučujeme přinést si s sebou kalkulačky. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro mistry - základní pětidenní kurs pro mistry v rozsahu 42.5 vyučovacích hodin
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno: výrobním mistrům z různých firem Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví - rekvalifikační kurz - dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s výukou mzdového programu na PC - rekvalifikační kurz
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví s praxí na PC - rekvalifikační kurz dálkově
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Aktuální akce Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% . Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
  Kurz
    ... Víkendový rekvalifikační kurz Jiný kurz v jiné ceně : Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zamě Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Vzdělávací program Mzdové účetnictví [84 vyučovacích hodin] akreditovaný MŠMT Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-02-29 13:06:37

  STUDIO W
  PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ - MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu #

  Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  pracovníky na stavební práce
  Smazat/ Upravit/ Topovat Hledáme šikovné pracovníky na stavební práce v Německu. - Zedníky - Okenáře.... Je dobré mít auto . Pokud nemáte tak se s někým svezete. Práce je na živnostenský list nebo se lze dohodnout i na DOHODU..., Praha 5

  Staň se SW Test Engineerem ve firmě, která za to
  Absolventy. Práce z domova Nabízíme možnost částečně pracovat z domova. Jiná sdělení Máte-li zájem o tuto pozici, zašlete nám... příležitost pro vás! Staň se SW Test Engineerem! Práce snů - máš zkušenosti s testování? Jsme personálně poradenská..., Praha 5

  CAE Designer
  z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny Místo výkonu práce: Praha Typ... jsme přední světový výrobce ozubnicových a speciálních kolejových vozidel. Náplň práce Vytváření elektrických schémat..., Praha 5

  Electrical Systems Engineer - Specialist for ETCS or Class B system
  z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny Místo výkonu práce: Praha Typ... jsme přední světový výrobce ozubnicových a speciálních kolejových vozidel. Náplň práce Práce v mezinárodním týmu..., Praha 5

  CAE Designer
  z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny Místo výkonu práce: Praha Typ... jsme přední světový výrobce ozubnicových a speciálních kolejových vozidel. Náplň práce Vytváření elektrických schémat..., Praha 5

  Electrical Systems Engineer - Specialist for ETCS or Class B system
  z domova, Firemní akce, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny Místo výkonu práce: Praha Typ... jsme přední světový výrobce ozubnicových a speciálních kolejových vozidel. Náplň práce Práce v mezinárodním týmu..., Praha 5

  Referent/referentka IT
  práce z domova [home office] zajistíme v plném rozsahu odborné i průběžné vzdělávání příspěvky na kulturní... a sportovní akce Vhodné pro Absolventy. Práce z domova Nabízíme možnost částečně pracovat z domova. Jiná sdělení Lhůta..., Praha 5

  Podobné kurzy # domova + zavolanou + sdílená + místa + pracovněprávního + mzdového + pohledu


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Icinga / Nagios monitorování sítí a systémů v červnu 2024 - Brno
  ^