logo skoleni-kurzy

KURZ : RIZENI NAKLADU FIRMY A ORGANIZACE I BUSINESSU ROZPOCTOVANI A KOMPLEXNI RIZENI INVESTIC A PROJEKTU V


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade shop =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití - Následující kurzy:

 

 

RIZENI NAKLADU FIRMY A ORGANIZACE I BUSINESSU ROZPOCTOVANI A KOMPLEXNI RIZENI INVESTIC A PROJEKTU V

Viz také následující kurzy :
 • Analytic Camp ... Za týden business analytikem!Podrobnosti
 • AWS Business EssentialsPodrobnosti
 • Finanční controlling plánování a reporting ... Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojůPodrobnosti
 • Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podnikuPodrobnosti
 • Funkce a nástroje controllingu v praxi ... Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostechPodrobnosti


Kurz - Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 8.390 Kč/Kurz (10.152 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Investiční controlling ... Nakládejte s prostředky efektivně! - Controller Institut

  - ... cena: 12.100 Kč/Kurz (14.641 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Investiční controlling ... Nakládejte s prostředky efektivně! - Controller Institut

  - ... cena: 12.100 Kč/Kurz (14.641 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Marketingový controlling - jak měřit náklady na marketing a jejich návratnost - Top Vision

  - ... cena: 6.990 CZK /Kurz (8.458 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou - Top Vision

  - ... cena: 6.990 CZK /Kurz (8.458 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling - praktické řízení nákladů - Top Vision

  - ... cena: 9.990 CZK /Kurz (12.088 CZK /Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nákladový controlling - JUBELA, s.r.o.

  - ... cena: 3.360 Kč/Kurz (4.066 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití


  Kurz je určen pro ...

  Kurz je určen zejména pro:
  klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, ale i business a investičním povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery,
  účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů a projektů (Cost a Project Management), auditory, vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních (a to i organizací tzv. veřejného sektoru (OVS) a státní správy, dále i organizací,
  tvůrce a implementátory firemní, podnikové strategie a výkonnostního řízení i souvisejících propojených KPIs (klíčových ukazatelů a cílů výkonnosti) firem, podniků, organizací, projektů, včetně investičních,
  ředitele a majitele společností/firem i organizací a jejich manažery i jejich výkonné a vedoucí, případně i provozní pracovníky, včetně pracovníků zabývajícími se firemními, organizačními rozpočty a business procesy, ale i nejmodernějším procesním řízením a tudíž i nákladováním a rozpočtováním procesů (Process Management/Costing/Budgeting),
  podnikatele a investory, včetně developerů a pracovníky projektově a rozpočtově řízených firem a moderních organizací (vč. specifických strukturovaných organizací OVS a státní správy a tzv. non-profitů),
  manažery a pracovníky zabývající se firemním, podnikovým organizačním rozpočtováním i plánováním a reportingem, včetně samostatného rozpočtování a reportingu, ale i výkonnostním a konkurenčním srovnáváním (benchmarkingu) projektů a investic,
  manažery, specialisty a relevantní pracovníky v oblasti korporátních, firemních i organizačních informačních (finančních – FIS a manažerských – MIS) a řídicích systémů i tzv. ERP (komerčních a interně přizpůsobovaných SW pracujících se zápisy a vstupy finančního účetnictví) a neopominutelné digitální a ICT podpory zahrnující dnes i procesní a vždy podporu nákladovou. Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku a finance (vč. nákladů, výdajů, rozpočtování a investic), provoz, prodej (vč. e-commerce) i business a zavést tak nezbytný způsob celkového moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ). Zejména pak zavést podmiňující a klíčové řízení nákladů (tradiční a především i moderní) i produktivní rozpočtování, ale i hodnocení a řízení investic a projektů optimálně zhodnocující společnost i organizaci jako funkční celek v čase, tj. i ekonomicky fungující a řízený celek poskytující efektivně přidanou hodnotu svým zákazníkům a klientům.


  Lektoři kurzu


  Ing. Tomáš Petřík
  senior business a manažerský – BMC konzultant


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  STRUKTURA, POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ A PŘI ŘÍZENÍ NÁKLADŮ:
  Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA)
  náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management)
  soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA
  vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu.
  TRADIČNÍ NÁKLADOVÝ MODEL (TM), JEHO POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADOVÝCH SLOŽEK, STANDARDNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY, SESTAVY A KALKULACE I JEJICH UŽITÍ: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití
  rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů
  paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících NRN – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, typologie), profitabilitu i cenotvorbu
  standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi
  tradiční nákladování a cenotvorba – pricing
  příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing)
  analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení
  nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci.
  KLASICKÉ A NUTNÉ MODERNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ VE FIRMĚ, PODNIKU A ORGANIZACI I BUSINESSU:
  Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM
  požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora…)
  využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace
  moderní příčinné a poptávkou tažené rozpočtování aktivitami a procesy (ABB – activity-based budgeting)
  srovnání moderního s tradičním rozpočtováním, jeho zažitým odvozením a užitím normativních rozpočtů
  standardní firemní/podnikové i organizační rozpočty, tvořící provázanou „soustavu rozpočtů“ sloužící k celkovému rozpočtování a řízení
  souhrnný rozpočet – master budget, výrobní a provozní rozpočet, vč. provozních výdajů a investic (OPEX), obchodně-marketingový i distribuční rozpočet, paušálně alokovaný problematický – centrálně administrativní rozpočet
  specifické rozpočty – rozpočet hotovosti (Cash Flow Budget – CFB) a rozpočty závislé na firemní/podnikové a organizační strategii (CBS – Corporate Business Strategy), tj. rozpočty na výzkum a vývoj (R&D) a rozpočet na firemní a organizační investice (CAPEX). Příklady a příkladové studie, včetně reálných tradičních a moderních nákladových analýz, kalkulací i rozpočtování a jejich užití v praxi.
  VYUŽITÍ NÁKLADŮ, ROZPOČTOVÁNÍ A ROZPOČTOVÉ KONTROLY PŘI ANALÝZE, REALIZACI INVESTIC A INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ:
  Výhody a nevýhody tradičního řízení nákladů a jeho praktických aplikací
  rozpočtování (budgeting) a rozpočtová kontrola ve firmách/podnicích a organizacích a jejich specifika v řízení investic, projektů (vč. samostatných) a projektovém řízení.
  METODY VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTIVITY VÝDAJŮ, NÁKLADŮ A VÝKONNOSTI V MANAŽERSKÉM A INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INVESTIC I INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ:
  Manažerské rozhodování a specifické rozhodování o investicích (firemních i autonomních, vč. investičních projektů)
  definice, specifika i užití projektového managementu
  řízení investic a investičních projektů a investiční rozhodování, vč. zahrnutí nákladů kapitálu i ceny zdrojů
  logika a odvození diskontování i diskontní míry
  základní parametry a metody kapitálového i investičního rozhodování a řízení investic, jejich odvození a užití v praxi.
  APLIKACE A ROZBOR JEDNOTLIVÝCH METOD A TECHNIK ŘÍZENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROJEKTŮ A INVESTIC S DŮRAZEM NA SOUDOBÉ PRODUKTIVNÍ METODY A TECHNIKY: Tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení investic a investičních projektů – náklady, včetně nákladování projektů a zakázek (Job Costing), zisk, statická výnosová míra (AAR), prostá doba úhrady (payback)
  metody dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky plynoucími z investice v čase a časovou hodnotou peněz
  metoda diskontování a diskontovaného peněžního toku (DCF), volné cash flow (FCF), současná PV a čistá současná hodnota, diskontovaná doba úhrady (DPP)
  další moderní techniky
  ostatní nadstavbové a kooperující metody (variantní rozhodování o investicích a investičních projektech), včetně nejmodernější aplikace „reálných opcí“ a jejich využití při řízení nákladů, projektů i investic
  flexibilita a riziko investic a jejich zahrnutí do moderního a současného řízení investic a projektů, ale i firemního a organizačního řízení i rozhodování
  příklady a příkladové studie, včetně reálných investičních projektů a analýz i reportingu z kvalitní praxe se zdůrazněním tzv. best practice, včetně zahraniční i tuzemské manažerské i poradenské praxe lektora.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) s kritériem tzv. hospodárnosti. Kurz vám dále umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktickém užití nákladového (Cost Management), ale i tzv. projektového řízení, včetně řízení investičních projektů a investic. Lektor vám předvede, jak postupně provést sloučení obou přístupů (tradičního a moderního) nákladového řízení a aplikovat ho, společně s konkrétními metodami, vybranými analýzami a technikami prověřenými praxí na nákladové systémy a pro komplexní potřeby řízení. Bude přitom vycházet z konkrétních příkladů české a mezinárodní praxe s důrazem na nutný upgrade českého přístupu k řízení firemních, podnikových a organizačních nákladů, včetně zásadního rozpočtování (budgeting) a řízením rozpočty, ale i v praxi zásadních investic a projektů. Stranou nezůstane ani neopominutelné řízení procesní a hodnotové, včetně podmiňujícího nejrozvinutějšího procesního řízení a nákladování, ale i jeho zásadní nejmodernější a praxí prověřené realizační nástroje (např. řízení nákladů aktivitami a procesy ABC/ABM, včetně rozpočtování aktivitami – ABB). Po absolvování budete umět specifikovat a odvodit kompletní nákladový i projektový management, ale především se naučíte kvalitnímu a komplexnímu řízení nákladů (včetně odvození a užití relevantních sestav, rozpočtů i rozpočtování), ale i investic a projektů se všemi jeho relevantními metodami, technikami a současnými preferencemi, včetně zásadního zahrnutí rizika a vazeb na hotovost i zásadní náklady kapitálu (Cost of Capital). Naučíte se je navíc vnímat ve vztahu k celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ), případně až i korporátnímu řízení vaší společnosti a organizace i businessu, jehož je kvalitní a věrohodné řízení nákladů, ale i komplexní rozpočtování, stejně jako řízení investic a projektů (firemních i samostatných), základním předpokladem. Budete umět aplikovat konkrétní a v praxi nejúčinnější metody a realizační techniky, řízení a vyhodnocování efektivity nákladů i výdajů a provázané nákladové efektivity a výkonnosti, včetně odvozené ziskovosti – profitability a kompletní cenotvorby, ale i klíčového moderního diskontování zohledňující časovou hodnotu peněz. Naučíte se pracovat s

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Dále při účasti obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně komplexní internetové podpory i zásadní podpůrné literatury, včetně zahraniční. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a výpočtovými příklady a mohou být využity i k samostudiu. Moderní a interaktivní seminář a vzdělávací program je podporováván i kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora a senior konzultanta Ing. Tomáše Petříka, který s danou problematikou přichází do kontaktu každodenní praxi.

  Podobné kurzy #Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití >>


  Další kurzy a školení: Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistickou a distribuční, ale i interní např. Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři a moderním interaktivním vzdělávacím programu (VP), se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně odvození standardních a strukturovaných finančních ukazatelů, a to včetně z ni Další podobné školení nebo kurzy
  Investiční controlling ... Nakládejte s prostředky efektivně!
  Kurz
    ... Nakládejte s prostředky efektivně! Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Řízení a oceňování investičních projektů ...
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - užitečné tipy pro praxi - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : Neakreditováno : Cíl semináře : Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj. ) a jeho Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-252 - 2019 - Zákon č. 218 - 2000 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Marketingový plán zaměřený na zákazníka, dosažení cílů a návratnosti investic
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Workshop efektivního marketingového plánování Vás seznámí s metodou a procesem sestavení devíti-krokového marketingového plánu, který Vám v praxi mj. umožní přehledně plánovat, řídit a měřit marketingové aktivity s důrazem na dosažení co nejlepší návratnosti investic, získat Další podobné školení nebo kurzy
  Kolektivní investování
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální právní úpravou investičních společností a fondů (ZISIF) v evropském kontextu. Dozvíte se informace o nových evropských předpisech (novela EU předpisů o fondech EUVECA a EUSEF (účinnost 1. Další podobné školení nebo kurzy
  INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ - návratnost a rentabilita investic
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Investování pro začátečníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Investování pro začátečníky je určen pro všechny zájemce o oblast investování, kteří chtějí pochopit podstatu a základní rozdíly ve srovnání s klasickým spořením. Kurz je ideální pro zájemce, kteří váhají jestli s investováním začít a nejsou ještě přesvědčeni, zda-li je Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate III in Business - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Certificate II in Business - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-03-05 03:26:21

  1. VOX a.s.
  Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Specialista řízení kontraktů a nákupu- Junior [m/ž]
  objednávek. reporting Řízení kontraktů kompletní zajištění procesu uzavření smlouvy s dodavatelem [komunikace s právníky... do firmy. Vhodné pro: tělesně postižení, vozíčkáři, ostatní. Kontakt O2 Czech Republic a.s. Blanka Potáčková Za Brumlovkou..., Praha 4

  Specialista řízení kontraktů a nákupu - O2 IT Services [m/ž]
  nákupních požadavků [exspirace kontraktů, kontrola objednávek. reporting Řízení kontraktů kompletní zajištění procesu... do firmy. Vhodné pro: tělesně postižení, vozíčkáři, ostatní. Kontakt O2 Czech Republic a.s. Lucie Krčmová © Czech Republic..., Praha 4

  Manažer výběrových řízení
  řízení na dodavatele velkých bytových staveb Kontrola a optimalizace výkazu výměr v návaznosti na projektovou dokumentaci... Sestavování cenových kalkulací stavebních materiálů subdodavatelů Technická jednání se subdodavateli v rámci výběrových řízení..., Praha 7

  Specialista poptávkových řízení
  ŘÍZENÍ. Pracovní náplň: příprava podkladů pro poptávková řízení zajištění veškeré dokumentace spojené s administrací PŘ... odděleními firmy a dodavateli zajištění nákupního controllingu Požadujeme: SŠ ekonomického směru znalost práce na PC..., Praha 2

  Referent/referentka oddělení přestupkového řízení odboru dop
  Městská část Praha 3 přijme dva referenty/referentky oddělení přestupkového řízení odboru dopravy [příprava podkladů..., Praha 3

  Referent/ka oddělení přestupkového řízení odboru dopravy
  . prosince 2022 je třeba splnit výše uvedené podmínky - viz bod. 1] nebo bod 2] požadovaná praxe: praxe ve správním řízení... č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vítána další dovednosti, schopnosti: znalost práce na PC..., Praha 3

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nákladů + businessu + rozpočtování + investic + projektů + pojetí + užití


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Rekvalifikační kurz: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód: 69 017 M] v červnu 2019 - České Budějovice