logo skoleni-kurzy

KURZ : RIZENI NAKLADU FIRMY A ORGANIZACE I BUSINESSU ROZPOCTOVANI A KOMPLEXNI RIZENI INVESTIC A PROJEKTU V


skoleni-kurzy.eu


Dárky na poslední chvíli na HANDE.cz =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití - Následující kurzy:

 

 

RIZENI NAKLADU FIRMY A ORGANIZACE I BUSINESSU ROZPOCTOVANI A KOMPLEXNI RIZENI INVESTIC A PROJEKTU V

Viz také následující kurzy :
 • Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémůPodrobnosti
 • Nákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní nákladyPodrobnosti
 • Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessuPodrobnosti
 • Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABCPodrobnosti
 • Finanční analýza a řízení podnikových financí ... aneb Jak prověřit finanční zdraví podnikuPodrobnosti

Kurz - Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití


1. VOX a.s.


Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) s kritériem tzv. hospodárnosti. Kurz vám dále umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktickém užití nákladového (Cost Management), ale i tzv. projektového řízení, včet * STRUKTURA, POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ A PŘI ŘÍZENÍ NÁKLADŮ: Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA) • náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management) • soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku - přidané hodnoty EVA • vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu. TRADIČNÍ NÁKLADOVÝ MODEL (TM), JEHO POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADOVÝCH SLOŽEK, STANDARDNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY, SESTAVY A KALKULACE I JEJICH UŽITÍ: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití • rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů • paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících NRN – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, typologie), profitabilitu i cenotvorbu • standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi • tradiční nákladování a cenotvorba – pricing • příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing) • analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení • nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci. KLASICKÉ A NUTNÉ MODERNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ VE FIRMĚ, PODNIKU A ORGANIZACI I BUSINESSU: Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM • požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora…) • využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace • moderní příčinné ...


Cena kurzu:
     ...   9.890 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 11.967 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
-
15. – 17. 5. 2019; 9:00–18:00
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu
-
15. – 17. 5. 2019; 9:00–18:00 - - - - - kód: 1902890 - 9 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 190289A - 18 791 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190289B - 26 703 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190289C - 33 626 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití


Kurz je určen pro ...

Kurz je určen zejména pro:
klienty s ekonomickým, finančním, manažerským, ale i business a investičním povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery,
účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolery, manažery nákladů a projektů (Cost a Project Management), auditory, vedoucí a výkonné pracovníky, včetně administrativních (a to i organizací tzv. veřejného sektoru (OVS) a státní správy, dále i organizací,
tvůrce a implementátory firemní, podnikové strategie a výkonnostního řízení i souvisejících propojených KPIs (klíčových ukazatelů a cílů výkonnosti) firem, podniků, organizací, projektů, včetně investičních,
ředitele a majitele společností/firem i organizací a jejich manažery i jejich výkonné a vedoucí, případně i provozní pracovníky, včetně pracovníků zabývajícími se firemními, organizačními rozpočty a business procesy, ale i nejmodernějším procesním řízením a tudíž i nákladováním a rozpočtováním procesů (Process Management/Costing/Budgeting),
podnikatele a investory, včetně developerů a pracovníky projektově a rozpočtově řízených firem a moderních organizací (vč. specifických strukturovaných organizací OVS a státní správy a tzv. non-profitů),
manažery a pracovníky zabývající se firemním, podnikovým organizačním rozpočtováním i plánováním a reportingem, včetně samostatného rozpočtování a reportingu, ale i výkonnostním a konkurenčním srovnáváním (benchmarkingu) projektů a investic,
manažery, specialisty a relevantní pracovníky v oblasti korporátních, firemních i organizačních informačních (finančních – FIS a manažerských – MIS) a řídicích systémů i tzv. ERP (komerčních a interně přizpůsobovaných SW pracujících se zápisy a vstupy finančního účetnictví) a neopominutelné digitální a ICT podpory zahrnující dnes i procesní a vždy podporu nákladovou. Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku a finance (vč. nákladů, výdajů, rozpočtování a investic), provoz, prodej (vč. e-commerce) i business a zavést tak nezbytný způsob celkového moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ). Zejména pak zavést podmiňující a klíčové řízení nákladů (tradiční a především i moderní) i produktivní rozpočtování, ale i hodnocení a řízení investic a projektů optimálně zhodnocující společnost i organizaci jako funkční celek v čase, tj. i ekonomicky fungující a řízený celek poskytující efektivně přidanou hodnotu svým zákazníkům a klientům.


Lektoři kurzu


Ing. Tomáš Petřík
senior business a manažerský – BMC konzultant


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


STRUKTURA, POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ A PŘI ŘÍZENÍ NÁKLADŮ:
Struktura, ocenění a definice nákladů a výdajů ve finančním účetnictví, včetně odvození produktivních výsledovek a nákladových sald i zisku (např. účelové výsledovky a „náklady prodeje“ – Cost of Sales a „přímá i hrubá marže“ (Gross Margin, provozní EBIT, jádrový EBITDA)
náklady v manažerském účetnictví i controllingu a řízení nákladů (Cost Management)
soudobé relevantní náklady a jejich odvození, užití a řízení, včetně nákladů kapitálu i firemního WACC (vážených nákladů kapitálu) a užití nadstavbového tzv. ekonomického zisku/ přidané hodnoty EVA
vztah a užití komplexního řízení nákladů, včetně komplexního rozpočtování k současnému celkovému ekonomickému a finančnímu řízení, ale až i ke korporátnímu řízení (Corporate Management) soudobé společnosti a organizace i businessu.
TRADIČNÍ NÁKLADOVÝ MODEL (TM), JEHO POJETÍ A ODVOZENÍ NÁKLADOVÝCH SLOŽEK, STANDARDNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY, SESTAVY A KALKULACE I JEJICH UŽITÍ: Povaha, struktura a definice tradičního nákladového modelu a jeho praktické užití
rozbor a odvození jeho jednotlivých složek – variabilních – přímých a fixních – nepřímých, ale i v praxi problematických a strukturovaných režijních nákladů
paušální – přirážkové % alokace dnes zásadních a bytnících NRN – nepřímých a režijních nákladů, jejich nevěrohodnost a zkreslení např. pro dílčí nákladování (např. produkty a zákazníci – linie a segmenty, typologie), profitabilitu i cenotvorbu
standardní tradiční nákladové analýzy a kalkulace (variabilních – VC v ČR „vlastních“ a plně absorpčních – FAC; tj. „úplných vlastních nákladů“) a jejich odvození i využití v praxi
tradiční nákladování a cenotvorba – pricing
příklady a případové studie vlastních – VC a plných – FAC nákladů, nákladové cenotvorby (Cost + Product Pricing)
analýza odchylek a její užití rozpočtování a odvození i užití tradičních rozpočtů (dílčích a celkových), jejich vztahy a užití ve firemním, organizačním i projektovém řízení
nevhodnost a neúčinnost TM a jeho realizačních metod pro ryze obchodní a hegemonní službové společnosti a soudobé moderní firmy, podniky a organizace (SFO) vyžadující věrohodné a produktivní nákladové řízení a rozpočtování, včetně podchycení, řízení a nákladování procesů i tvorby hodnoty v organizaci.
KLASICKÉ A NUTNÉ MODERNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ VE FIRMĚ, PODNIKU A ORGANIZACI I BUSINESSU:
Tradiční řízení nákladů, jeho vstupy, metody, cíle, výhody a nevýhody praktických aplikací i TM
požadavky na moderní řízení nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového řízení nákladů (produkty včetně služeb, zákazníci, komplexní logistika včetně e-commerce a CRM, ICT podpora…)
využití přiřazování a kalkulace nákladů podle činností i dnes zásadních procesů (ABC – activity-based costing) zásadních zejména pro „nevýrobní“ a strukturované službové společnosti a současné organizace
moderní příčinné a poptávkou tažené rozpočtování aktivitami a procesy (ABB – activity-based budgeting)
srovnání moderního s tradičním rozpočtováním, jeho zažitým odvozením a užitím normativních rozpočtů
standardní firemní/podnikové i organizační rozpočty, tvořící provázanou „soustavu rozpočtů“ sloužící k celkovému rozpočtování a řízení
souhrnný rozpočet – master budget, výrobní a provozní rozpočet, vč. provozních výdajů a investic (OPEX), obchodně-marketingový i distribuční rozpočet, paušálně alokovaný problematický – centrálně administrativní rozpočet
specifické rozpočty – rozpočet hotovosti (Cash Flow Budget – CFB) a rozpočty závislé na firemní/podnikové a organizační strategii (CBS – Corporate Business Strategy), tj. rozpočty na výzkum a vývoj (R&D) a rozpočet na firemní a organizační investice (CAPEX). Příklady a příkladové studie, včetně reálných tradičních a moderních nákladových analýz, kalkulací i rozpočtování a jejich užití v praxi.
VYUŽITÍ NÁKLADŮ, ROZPOČTOVÁNÍ A ROZPOČTOVÉ KONTROLY PŘI ANALÝZE, REALIZACI INVESTIC A INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ:
Výhody a nevýhody tradičního řízení nákladů a jeho praktických aplikací
rozpočtování (budgeting) a rozpočtová kontrola ve firmách/podnicích a organizacích a jejich specifika v řízení investic, projektů (vč. samostatných) a projektovém řízení.
METODY VYHODNOCOVÁNÍ EFEKTIVITY VÝDAJŮ, NÁKLADŮ A VÝKONNOSTI V MANAŽERSKÉM A INVESTIČNÍM ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ INVESTIC I INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ:
Manažerské rozhodování a specifické rozhodování o investicích (firemních i autonomních, vč. investičních projektů)
definice, specifika i užití projektového managementu
řízení investic a investičních projektů a investiční rozhodování, vč. zahrnutí nákladů kapitálu i ceny zdrojů
logika a odvození diskontování i diskontní míry
základní parametry a metody kapitálového i investičního rozhodování a řízení investic, jejich odvození a užití v praxi.
APLIKACE A ROZBOR JEDNOTLIVÝCH METOD A TECHNIK ŘÍZENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROJEKTŮ A INVESTIC S DŮRAZEM NA SOUDOBÉ PRODUKTIVNÍ METODY A TECHNIKY: Tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení investic a investičních projektů – náklady, včetně nákladování projektů a zakázek (Job Costing), zisk, statická výnosová míra (AAR), prostá doba úhrady (payback)
metody dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky plynoucími z investice v čase a časovou hodnotou peněz
metoda diskontování a diskontovaného peněžního toku (DCF), volné cash flow (FCF), současná PV a čistá současná hodnota, diskontovaná doba úhrady (DPP)
další moderní techniky
ostatní nadstavbové a kooperující metody (variantní rozhodování o investicích a investičních projektech), včetně nejmodernější aplikace „reálných opcí“ a jejich využití při řízení nákladů, projektů i investic
flexibilita a riziko investic a jejich zahrnutí do moderního a současného řízení investic a projektů, ale i firemního a organizačního řízení i rozhodování
příklady a příkladové studie, včetně reálných investičních projektů a analýz i reportingu z kvalitní praxe se zdůrazněním tzv. best practice, včetně zahraniční i tuzemské manažerské i poradenské praxe lektora.

[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

Na kurzu a moderním vzdělávacím programu s distanční konzultační podporou se naučíte strukturovat a využívat finančně účetní, ale i širší manažerské a ekonomické pojetí, praktické odvození a užití nákladů (Cost, Expenses). Naučíte se také odvodit a používat jednotlivé nákladové formy, složky a druhy, ale i rozpočty a rozpočtování ve firemním a organizačním řízení, včetně řízení „nevýrobních“ tzv. obchodních a službových firem i organizací (SFO). To znamená i specifických a soudobých organizací strukturovaného veřejného sektoru a státní správy, včetně neziskových organizací (non-profits) s kritériem tzv. hospodárnosti. Kurz vám dále umožní získat informace o kvalitním řízení firemních a podnikových i organizačních nákladů, včetně neopominutelných nákladů kapitálu a zásadní kompetence, jak náklady komplexně řídit v praxi, a to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí, tak v moderním pojetí a praktickém užití nákladového (Cost Management), ale i tzv. projektového řízení, včetně řízení investičních projektů a investic. Lektor vám předvede, jak postupně provést sloučení obou přístupů (tradičního a moderního) nákladového řízení a aplikovat ho, společně s konkrétními metodami, vybranými analýzami a technikami prověřenými praxí na nákladové systémy a pro komplexní potřeby řízení. Bude přitom vycházet z konkrétních příkladů české a mezinárodní praxe s důrazem na nutný upgrade českého přístupu k řízení firemních, podnikových a organizačních nákladů, včetně zásadního rozpočtování (budgeting) a řízením rozpočty, ale i v praxi zásadních investic a projektů. Stranou nezůstane ani neopominutelné řízení procesní a hodnotové, včetně podmiňujícího nejrozvinutějšího procesního řízení a nákladování, ale i jeho zásadní nejmodernější a praxí prověřené realizační nástroje (např. řízení nákladů aktivitami a procesy ABC/ABM, včetně rozpočtování aktivitami – ABB). Po absolvování budete umět specifikovat a odvodit kompletní nákladový i projektový management, ale především se naučíte kvalitnímu a komplexnímu řízení nákladů (včetně odvození a užití relevantních sestav, rozpočtů i rozpočtování), ale i investic a projektů se všemi jeho relevantními metodami, technikami a současnými preferencemi, včetně zásadního zahrnutí rizika a vazeb na hotovost i zásadní náklady kapitálu (Cost of Capital). Naučíte se je navíc vnímat ve vztahu k celkovému ekonomickému a finančnímu řízení (EFŘ), případně až i korporátnímu řízení vaší společnosti a organizace i businessu, jehož je kvalitní a věrohodné řízení nákladů, ale i komplexní rozpočtování, stejně jako řízení investic a projektů (firemních i samostatných), základním předpokladem. Budete umět aplikovat konkrétní a v praxi nejúčinnější metody a realizační techniky, řízení a vyhodnocování efektivity nákladů i výdajů a provázané nákladové efektivity a výkonnosti, včetně odvozené ziskovosti – profitability a kompletní cenotvorby, ale i klíčového moderního diskontování zohledňující časovou hodnotu peněz. Naučíte se pracovat s

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Dále při účasti obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně komplexní internetové podpory i zásadní podpůrné literatury, včetně zahraniční. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a výpočtovými příklady a mohou být využity i k samostudiu. Moderní a interaktivní seminář a vzdělávací program je podporováván i kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora a senior konzultanta Ing. Tomáše Petříka, který s danou problematikou přichází do kontaktu každodenní praxi.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení/kurz


1. VOX a.s.

:: Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Podobné kurzy #Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití >>


Další kurzy a školení: Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodavatelskou, produktovou a zákaznickou, logistikou a distribuční) i celkovou nákladovost a ziskovost (profitabilitu ve smysl Další podobné školení nebo kurzy
Analýza návratnosti projektů (Business Case) - metody vyhodnocování investic v praxi
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Osvojte si praktické postupy pro efektivní rozhodování o vašich investicích Analýza návratnosti je nedílnou součástí přípravy každého většího projektu. Osvojte si roli controllera a poznejte nejběžnější metody posuzování investic a jejich praktické v Další podobné školení nebo kurzy
Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se naučíte praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní finanční analýzy (dále jen FA) a finančního řízení, včetně odvození standardních a strukturovaných finančních ukazatelů, včetně z nich odvozeného rozhodování a jejich aplikace do současné p Další podobné školení nebo kurzy
Investiční controlling ... Nakládejte s prostředky efektivně!
Kurz
  ... Nakládejte s prostředky efektivně! Jiný kurz v jiné ceně : Popis Seminář Investiční controlling je zaměřen na problémy systematického plánování, kontroly a řízení investic. Úkolem controllera je poskytnout informace pro manažerské rozhodování i v oblasti investičních projektů. Další podobné školení nebo kurzy
Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je pro všechny, kteří se obchodu již nějakou dobu věnují a kteří chtějí nadále rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Další podobné školení nebo kurzy
ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny, kteří v rámci své pracovní činnosti potřebují každodenně psát, telefonovat nebo hovořit s anglicky mluvícími klienty a návštěvami. Cíl: Zaměříme se na anglickou obchodní korespondenci v klasické i elektronické formě a na jasné a srozumitelné vy Další podobné školení nebo kurzy
Desatero užitečné komunikace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Místo K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 Lektor Ing. Hana Ondrušková (lektorka, konzultantka) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Další podobné školení nebo kurzy
Desatero užitečné komunikace
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc. Další podobné školení nebo kurzy
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace. Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2019-02-16 20:22:29

1. VOX a.s.
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití # Přihláška na kurz:

Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  businessu, distanční, investic, nákladů, podporou, pojetí, programu, projektů, rozpočtování, užití, vzdělávacím  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSŘízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © 1. VOX a.s. - Praha 1 :: - Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně.

  Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # nákladů + businessu + rozpočtování + investic + projektů + pojetí + užití


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Fotografujeme zvířata v ZOO – workshop v březnu 2019 - Praha