logo skoleni-kurzy

KURZ : FINANCNI KONTROLA A INTERNI AUDIT VE VEREJNE SPRAVE ZAZNAM ONLINE
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) - Následující kurzy:

 

 

FINANCNI KONTROLA A INTERNI AUDIT VE VEREJNE SPRAVE ZAZNAM ONLINE

Viz také následující kurzy :
 • Internetový marketing – on-line kurzPodrobnosti
 • Auditor kybernetické bezpečnostiPodrobnosti
 • 20703-1: SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER – správaPodrobnosti
 • 20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 - 2019Podrobnosti
 • 20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služebPodrobnosti


Kurz - FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online)

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.990 Kč/Kurz (3.618 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online)


  Kurz je určen pro ...

  URČENO: Vedoucím zaměstnancům, pracovníkům zabývajícím se kontrolou a interním auditorům ve veřejné správě a dalších organizacích. PŘÍNOS: Prakticky zaměřený on-line kurz o problematice kontroly. Přínosem bude především předání bohatých zkušeností lektorky z dlouholetého výkonu kontroly, a dále budou probrány návody k řešení konkrétních problémů vnitřní nebo vnější kontroly.


  Lektoři kurzu


  Ing. Miroslava Pýchová
  kontrolorka s dlouholetou praxí v oblasti kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, účastnice připomínkového řízení k návrhu kontrolního řádu, od roku 2014 byla lektorka konzultantkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám zákonů, mj. rozpočtových pravidel


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole.
  1. Podstata kontroly, její druhy a účel.
  2. Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších předpisech – praktická aplikace a problémy. Zdůraznění poslední změny právních předpisů.
  3. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola, její změny po poslední novele zákona.
  4. Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgánu.
  5. Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva.
  6. Příklad dotazníku ke zhodnocení kontrolního systému.
  7. Pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu.
  8. Vnitřní předpisy o kontrole, dokumentace předběžné kontroly.
  9. Omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, citlivé osobní údaje aj.).
  10. Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
  11. Diskuze k právům a povinnostem kontroly.
  POZNÁMKA
  Obsah záznamu je platný k 12. 6. 2014.
  Dosud nedošlo k téměř žádným změnám předpisů, téma je stále aktuální.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole.
  1. Podstata kontroly, její druhy a účel.
  2. Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších předpisech – praktická aplikace a problémy. Zdůraznění poslední změny právních předpisů.
  3. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola, její změny po poslední novele zákona.
  4. Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgánu.
  5. Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva.
  6. Příklad dotazníku ke zhodnocení kontrolního systému.
  7. Pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu.
  8. Vnitřní předpisy o kontrole, dokumentace předběžné kontroly.
  9. Omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, citlivé osobní údaje aj.).
  10. Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
  11. Diskuze k právům a povinnostem kontroly.
  POZNÁMKA
  Obsah záznamu je platný k 12. 6. 2014.
  Dosud nedošlo k téměř žádným změnám předpisů, téma je stále aktuální.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Neuvedeno
  Podobné kurzy #FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) >>


  Další kurzy a školení: FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online)
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem on-line kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnost Další podobné školení nebo kurzy
  Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, Další podobné školení nebo kurzy
  Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi nemělo uniknout
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organ Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor QMS
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor QMS - zdokonalovací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Další podobné školení nebo kurzy
  SA 8000 - Interní auditor
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, kteréchtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávislo Další podobné školení nebo kurzy
  IATF 16949 – Interní auditor - ZÁKLADNÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : IATF 16949 Certifikace v automobilovém průmyslu - IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výr Další podobné školení nebo kurzy
  EMS - Interní auditor
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditu, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  EMS - Interní auditor - zdokonalovací
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce interního auditora systému environmentálního managementu v organizaci. Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci — všem, již se podílí n Další podobné školení nebo kurzy
  Systém managementu hospodaření s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : =gt; =gt; => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií. Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  ISO 45001:2018 – Interní auditor
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora BOZP v organizaci. =gt; => => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Další podobné školení nebo kurzy
  ISO 45001:2018 – Interní auditor - ZDOKONALOVACÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém managementu BOZP. => => Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti požadavků normy ISO 45001:2018. Další podobné školení nebo kurzy
  Systém managementu bezpečnosti potravin – Interní auditor
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdíly při aplikaci požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 22000 do praxe. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor ISO 9001
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : ISO 9001 je základní kámen všech systémů řízení kvality. Každá certifikovaná firma má možnost provádět interní audity využitím externích poradců nebo vlastními pracovníky [interní audit jim zabere několik hodin jedenkrát ročně]. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor ISO 14001
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Ochrana životního prostředí je spojena především se znalostí a dodržováním zákonných požadavků. Interní auditor tedy musí mít přehled o těchto předpisech. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor IATF 16949 [pokročilý]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Auditování v automobilovém průmyslu má svá četná specifika. V rámci kurzu budou probrány nejčastější auditorské problémy [ať už jde o některý z typů interních auditů nebo o audit dodavatele] a účastníci si formou nácviků ozkouší auditování v komplikovaných případech. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor ISO 22000 [HACCP]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Bezpečnost při úpravách potravin je dlouhodobě citlivě vnímané téma. Nežádoucí popularitě se při tom lze snadno vyhnout - stačí jen cíleně hledat problémy a odhalené problémy řešit. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor IATF 16949 [začátečník]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ní. Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor ISO 45001
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : ISO 45001 je systém pro ty, kteří nechtějí zapomenout na nic důležitého v komplikovaném labyrintu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a vyhnout se tak zbytečné pokutě. Není nutné absolvovat drahé zkoušky odborně způsobilé osoby pro zajišťování BOZP abyste měli přehled o zákon Další podobné školení nebo kurzy
  Interní auditor ISO 50001
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-06-16 16:41:20

  1. VOX a.s.
  FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam online) #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Finanční manažer/ka [finanční kontrola projektů] SFŽP ČR Praha 4
  ; - hodnocení žádostí o finanční podporu z hlediska ekonomické a úvěrové způsobilosti žadatele; - příprava ekonomických podkladů... pro uzavření smluv o podpoře a zástavních smluv [včetně řešení formy zajištění půjček]; - kontrola dokladů pro realizaci..., Praha 4

  Finanční manažer/ka [finanční kontrola projektů] SFŽP ČR Praha 4
  ; - hodnocení žádostí o finanční podporu z hlediska ekonomické a úvěrové způsobilosti žadatele; - příprava ekonomických podkladů... pro uzavření smluv o podpoře a zástavních smluv [včetně řešení formy zajištění půjček]; - kontrola dokladů pro realizaci..., Praha 4

  Finanční manažer/ka [finanční kontrola projektů] SFŽP ČR
  podílet na finanční kontrole projektů. Co od Vás očekáváme? - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu... hodnocení a financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů; - hodnocení žádostí o finanční podporu z hlediska..., Praha 4

  Kontrola kvality - 30 000- 35 000 Kč
  Kontrola kvality - 30 000- 35 000 Kč Kontrola kvality - 30 000- 35 000 Kč Úvod a popis pracovní náplně vstupní... kontrola materiálu práce s měřidly kontrola výrobků dle technické dokumentace provádění zkoušek Požadujeme orientaci..., Praha 1

  Finanční manager [až 70.000,-]
  Finanční manager [až 70.000,-] Finanční manager [až 70.000,-] Úvod a popis pracovní náplně Zodpovědnost... za bezproblémový chod finančního a nákupního oddělení Plánování, řízení a kontrola všech finančních aktivit v rámci společnosti..., Praha 1

  Finanční účetní bez znalosti jazyka - Praha 1
  agentů, hledáme posilu do finančního týmu na pozici FINANČNÍ ÚČETNÍ. doplnění malého týmu účetních zpracovávání..., Praha 1

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # finanční + kontrola + interní + audit + veřejné + správě + záznam + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: PRE PRESS, Enfocus PitStop Pro v červenci 2021 - Brno
  ^