logo skoleni-kurzy

KURZ : UMISTOVANI POVOLOVANI A KOLAUDACE STAVEB VE SPRAVNICH RIZENICH I ZJEDNODUSENYCH POSTUPECH DLE STAVE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - Následující kurzy:

 

 

UMISTOVANI POVOLOVANI A KOLAUDACE STAVEB VE SPRAVNICH RIZENICH I ZJEDNODUSENYCH POSTUPECH DLE STAVE

Viz také následující kurzy :
 • Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudníchPodrobnosti
 • Analýza pracovních funkcí a řízení pracovního výkonu – základní stavební kameny personální prácePodrobnosti
 • Analýza pracovních funkcí a řízení pracovního výkonu – základní stavební kameny personální prácePodrobnosti
 • Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍPodrobnosti
 • Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změnyPodrobnosti


Kurz - Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 1.975 Kč/Kurz (2.390 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
  JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program semináře:

  * Úvod do veřejného stavebního práva
  - právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, druhy staveb, terénní úpravy, zařízení, záměry tzv. volného režimu), základní formy rozhodování v území (správní rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, opatření obecné povahy), princip řetězení správních aktů stavebního úřadu.

  * Umístění záměru
  - územní řízení (druhy územních řízení)
  -

  * procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání)
  -

  * územní rozhodnutí (obsah, platnost, změna a zrušení územního rozhodnutí)
  - zjednodušené územní řízení (kdy se vede, překlopení do územního řízení)
  - územní souhlas (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do územního řízení, náležitosti, platnost, přezkum a zrušení územního souhlasu)

  * Povolení záměru
  - stavební řízení
  - procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání),
  - stavební povolení (obsah, platnost, změna a zrušení stavebního povolení)
  - souhlas s ohlášením záměru (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do stavebního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
  - změna stavby před dokončením

  * Kolaudace (užívání) záměru
  - kolaudační souhlas (záměry vyžadují kolaudační souhlas, náležitosti žádosti o kolaudaci, možnost překlopení do kolaudačního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
  - kolaudační rozhodnutí (kdy se vydává, obsah, změna a zrušení kolaudačního rozhodnutí)
  - změna v užívání stavby (souhlas vs. rozhodnutí o povolení změny v užívání)

  * Společná řízení a postupy
  - společné územní a stavební řízení
  - společné územní řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
  - společné územní, stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

  * Specifické situace
  - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
  - certifikát autorizovaného inspektora zakládající právo vzniku stavby
  - pasportizace – ověření dokumentace skutečného provedení stavby
  - řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby
  - přestupková řízení


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program semináře:

  * Úvod do veřejného stavebního práva
  - právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, druhy staveb, terénní úpravy, zařízení, záměry tzv. volného režimu), základní formy rozhodování v území (správní rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, opatření obecné povahy), princip řetězení správních aktů stavebního úřadu.

  * Umístění záměru
  - územní řízení (druhy územních řízení)
  -

  * procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání)
  -

  * územní rozhodnutí (obsah, platnost, změna a zrušení územního rozhodnutí)
  - zjednodušené územní řízení (kdy se vede, překlopení do územního řízení)
  - územní souhlas (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do územního řízení, náležitosti, platnost, přezkum a zrušení územního souhlasu)

  * Povolení záměru
  - stavební řízení
  - procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání),
  - stavební povolení (obsah, platnost, změna a zrušení stavebního povolení)
  - souhlas s ohlášením záměru (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do stavebního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
  - změna stavby před dokončením

  * Kolaudace (užívání) záměru
  - kolaudační souhlas (záměry vyžadují kolaudační souhlas, náležitosti žádosti o kolaudaci, možnost překlopení do kolaudačního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
  - kolaudační rozhodnutí (kdy se vydává, obsah, změna a zrušení kolaudačního rozhodnutí)
  - změna v užívání stavby (souhlas vs. rozhodnutí o povolení změny v užívání)

  * Společná řízení a postupy
  - společné územní a stavební řízení
  - společné územní řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
  - společné územní, stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

  * Specifické situace
  - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
  - certifikát autorizovaného inspektora zakládající právo vzniku stavby
  - pasportizace – ověření dokumentace skutečného provedení stavby
  - řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby
  - přestupková řízení
  Podobné kurzy #Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled >>


  Další kurzy a školení: Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře: * Úvod do veřejného stavebního práva: právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (soustava stavebních úřadů, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, dru Další podobné školení nebo kurzy
  Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - základní přehled
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře: * Úvod do veřejného stavebního práva: právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (soustava stavebních úřadů, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, dru Další podobné školení nebo kurzy
  Stavební zákon – povolování provádění staveb
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o současné úpravě společného územního a stavebního řízení a rozdílech mezi obecnou a zvláštní úpravou danou liniovým zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní Další podobné školení nebo kurzy
  Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního zjednodušení je možno dosáhnout pouze zcela novou koncepční úpravou, což znamená přijmout nový stavební zákon, který je právě projednáván v Poslaneck Další podobné školení nebo kurzy
  Rekodifikace veřejného stavebního práva – nová koncepce v povolování staveb a další významné změny (on-line seminář)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem poslední velké novely stavebního zákona bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Zásadního zjednodušení je možno dosáhnout pouze zcela novou koncepční úpravou, což znamená přijmout nový stavební zákon, který je právě projednáván v Poslaneck Další podobné školení nebo kurzy
  Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona - právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby) - kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlíd Další podobné školení nebo kurzy
  Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona - právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby) - kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlíd Další podobné školení nebo kurzy
  Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouv Další podobné školení nebo kurzy
  Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouv Další podobné školení nebo kurzy
  Správní trestání na úseku stavebního řádu – webinář
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Správní trestání na úseku stavebního řádu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy a jejich výsledky (souhlasy, veřejnoprávní smlouvy) * Vykonavatelé veřejné správy v oblast Další podobné školení nebo kurzy
  Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na stav rekodifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy a jejich výsledky (souhlasy, veřejnoprávní smlouvy) * Vykonavatelé veřejné správy v oblast Další podobné školení nebo kurzy
  (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - Další podobné školení nebo kurzy
  (Nový?) stavební zákon v judikatuře správních soudů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní téma semináře: * Stavební zákon v judikatuře správních soudů * V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na: - využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob - Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza pracovních funkcí a řízení pracovního výkonu – základní stavební kameny personální práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odnesete si nástroje a postupy pro měření velikosti pracovních funkci, nastavení interního systému odměňování a optimalizaci pracovního výkonu. * • definice procesu a business procesu, • jak měřit účinnost procesů (možnost měřit efektivitu HR business procesů, Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza pracovních funkcí a řízení pracovního výkonu – základní stavební kameny personální práce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odnesete si nástroje a postupy pro měření velikosti pracovních funkci, nastavení interního systému odměňování a optimalizaci pracovního výkonu. * • definice procesu a business procesu, • jak měřit účinnost procesů (možnost měřit efektivitu HR business procesů, Další podobné školení nebo kurzy
  Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo pod Další podobné školení nebo kurzy
  Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo pod Další podobné školení nebo kurzy
  Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působn Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2021-07-07 15:26:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Systémy řízení a ISO
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Stavebnictví, nemovitosti, reality   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # umísťování + povolování + kolaudace + staveb + správních + řízeních + zjednodušených + postupech + stavebního + základní + přehled


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Strážný Akreditovaný rekvalifikační kurz v srpnu 2021 - Česká Lípa
  ^