logo skoleni-kurzy

KURZ: SPRÁVNÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
Proč je vhodné mít mobilní aplikaci pro e-shop,  
když již máme www stránky optimalizované pro mobily?
 


Správní | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Správní
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Správní # 1123 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

SPRÁVNÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Správní -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Správní řád se zaměřením na SPRÁVNÍ řízení na prvním a druhém stupni
09.11.2023 Praha KURZ - Program semináře: * Rozsah působnosti Správního řádu a jeho systematika - Správní řád a veřejná správa - Správní řízení, vč ... ... exekuce - jiné úkony Správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah Správního řádu ke zvlášt ... ... 4.776 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní řád se zaměřením na SPRÁVNÍ řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
09.11.2023 online KURZ - Program semináře: * Rozsah působnosti Správního řádu a jeho systematika - Správní řád a veřejná správa - Správní řízení, vč ... ... exekuce - jiné úkony Správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah Správního řádu ke zvlášt ... ... 4.198 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Kontrola, terénní šetření a navazující SPRÁVNÍ řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
05.12.2023 Brno KURZ - 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím Správním řízením. Kontrola, (Správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ... ... Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím Správním řízením ... ... 2.150 / Kurz - Akreditovaný kurz # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Akreditovaný seminář a/nebo Kvalifikační kurz Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM Brno

Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu
16.11.2023 Praha KURZ - Základní témata semináře: * Zásady práce s judikaturou Správních soudů * Kasační versus precedenční závaznost judikatury * Využitelnost judikatury v praxi Správních org ... ... Základní témata semináře: * Zásady práce s judikaturou Správních soudů * Kasační versus precedenční závaznost judikatury * Využitelnost judikatury v praxi Správních org ... ... 2.719 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní řád v judikatuře SPRÁVNÍch soudů
05.10.2023 Praha KURZ - Seminář je proto věnován judikatuře Správních soudů a Ústavního soudu vztahující se ke Správnímu řádu a v nezbytné míře rovněž zvláštním úpravám postupů Správních orgánů ... ... Vzhledem k rozsahu této judikatury bude pozornost soustředěna hlavně na nejvýznamnější závěry judikatury, a to ve vztahu ke všem oblastem úpravy ve Správním řádu, jimiž jsou: ... ... 2.636 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní postupy podle nového stavebního zákona
24.10.2023 Praha KURZ - Odborný program semináře: * Obecná Správních postupů podle stavebního zákona * Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány * Postupy související s opa ... ... Odborný program semináře: * Obecná Správních postupů podle stavebního zákona * Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány * Postupy související s opa ... ... 2.553 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní postupy podle nového stavebního zákona - ON-LINE
24.10.2023 online KURZ - Odborný program semináře: * Obecná Správních postupů podle stavebního zákona * Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány * Postupy související s opa ... ... Odborný program semináře: * Obecná Správních postupů podle stavebního zákona * Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány * Postupy související s opa ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a SPRÁVNÍ řád
20.10.2023 Praha KURZ - Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky ... ... Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a SPRÁVNÍ řád - ON-LINE
20.10.2023 online KURZ - Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky ... ... Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Úskalí SPRÁVNÍho řízení v sociální oblasti
05.10.2023 Praha KURZ - Akreditace: MPSV - A2021 - 0181-SP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do Správního řízení v oblasti sociální legislativy MV - AK - PV-187 - 2022, Správní řízení na úseku sociálním (webi ... ... praktických příkladů dobré praxe a naopak nejčastějších pochybení v řízení ... ... 3.490 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Školení Aliaves Co., a.s. Praha

Úskalí SPRÁVNÍho řízení v sociální oblasti
05.10.2023 online KURZ - Akreditace: MPSV - A2021 - 0181-SP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do Správního řízení v oblasti sociální legislativy MV - AK - PV-187 - 2022, Správní řízení na úseku sociálním (webi ... ... praktických příkladů dobré praxe a naopak nejčastějších pochybení v řízení ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Školení Aliaves Co., a.s. online

Aplikace SPRÁVNÍho řádu v podmínkách zákona o státní službě
03.11.2023 Praha KURZ - Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné ... ... Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Aplikace SPRÁVNÍho řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE
03.11.2023 online KURZ - Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné ... ... Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Přestupkové právo a judikatura SPRÁVNÍch soudů
14.12.2023 Praha KURZ - Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již šest let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. ... ... Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již šest let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. ... ... 2.636 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Přestupkové právo a judikatura SPRÁVNÍch soudů - ON-LINE
14.12.2023 online KURZ - Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již šest let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. ... ... Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již šest let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Zneužití zákona č.106 ve SPRÁVNÍm řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023
06.10.2023 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve Správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva k ... ... Judikatura Nejvyššího Správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Školení Aliaves Co., a.s. Praha

Zneužití zákona č.106 ve SPRÁVNÍm řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023
06.10.2023 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve Správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva k ... ... Judikatura Nejvyššího Správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Školení Aliaves Co., a.s. online

Zneužití zákona č.106 ve SPRÁVNÍm řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023
01.12.2023 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve Správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva k ... ... Judikatura Nejvyššího Správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy ... ... 4.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Školení Aliaves Co., a.s. Praha

Zneužití zákona č.106 ve SPRÁVNÍm řízení po jeho rozsáhlé novelizaci od 1.1.2023
01.12.2023 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-299 - 2023; Zneužití zákona 106 ve Správním řízení (webinář) Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva k ... ... Judikatura Nejvyššího Správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Školení Aliaves Co., a.s. online

Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky - průtahů v soudních a SPRÁVNÍch řízeních)
23.11.2023 Praha KURZ - Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma ... ... Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky - průtahů v soudních a SPRÁVNÍch řízeních) - ON-LINE
23.11.2023 online KURZ - Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma ... ... Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a SPRÁVNÍch v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
07.12.2023 Praha KURZ - Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např ... ... v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsobených protahovanými řízeními (nepřiměřená délka x průtahy), ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a SPRÁVNÍch v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
07.12.2023 online KURZ - Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např ... ... v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsobených protahovanými řízeními (nepřiměřená délka x průtahy), ... ... 2.140 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Žaloby a řízení ve SPRÁVNÍm soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář
19.10.2023 Praha KURZ - Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy Správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve Správním soudnictví * Žalobní typy ve spr ... ... Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy Správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve Správním soudnictví * Žalobní typy ve spr ... ... 5.272 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Opravné a dozorčí prostředky ve SPRÁVNÍm řízení
08.12.2023 Praha KURZ - Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a j ... ... Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a j ... ... 2.388 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Správní # 1123 kurzů/školení

<< | 1 | | | | | | | | | | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 1123 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Správní
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Správní pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

SPRÁVNÍ

Správní hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Správní, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Správní, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Správní i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - online - Brno
 


Správní :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=spr%C3%A1vn%C3%AD&title=kurzy-školení-spr%C3%A1vn%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_správní.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2023 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 775 193 488
Fax:
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Veřejné zakázky malého rozsahu v září 2023 - online
^