logo skoleni-kurzy

KURZ : SMLOUVA O DILO ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Smlouva o dílo - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

SMLOUVA O DILO ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • PRAKTICKÝ on-line WORKSHOP: Obsahová strategie pro LinkedIn™Podrobnosti
 • Úspěšná komunikace on-linePodrobnosti
 • MS Teams – on-line komunikace na úrovniPodrobnosti
 • Balíček pro začínající účetní on-linePodrobnosti
 • Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINEPodrobnosti


Kurz - Smlouva o dílo - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouva o dílo - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.801 Kč/Kurz (3.389 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Smlouva o dílo - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.553 Kč/Kurz (3.089 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Smlouva o dílo - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Smlouva o dílo - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     - -Kdekoliv-  
  (??)   Smlouva o dílo - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)
 • ^


  Popis kurzu
  Smlouva o dílo - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D. - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Konkrétně tak půjde například o otázky:

  * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?

  * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu?

  * Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?

  * Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?

  * Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?

  * Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?

  * Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?

  * Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?

  * Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?

  * Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?

  * Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?

  * Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?

  * Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?

  * Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?

  * Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?

  * Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?

  * Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?

  * Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?

  * Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?

  * Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?

  * Jak určit výši obohacení, jež se má vracet, po odstoupení od smlouvy, trpí-li provedení dílo vadami, nebo nebylo-li dokončeno?

  * Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?

  * Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?

  * Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?

  * Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?

  * Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?

  * Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?

  * Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?

  * Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?

  * Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?

  * Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?

  * Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?

  * Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?

  * Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

  Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:

  * uzavírání smlouvy o dílo

  * jednání podnikatelů při jejím uzavírání

  * změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,

  * obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,

  * provedení díla,

  * odpovědnost za vady díla,

  * odpovědnost za prodlení

  * typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)

  * odpovědnost za prodlení,

  * povinnost k náhradě škody,

  * zánik závazků ze smlouvy o dílo,

  * zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,

  * zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkem


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Konkrétně tak půjde například o otázky:

  * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas?

  * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu?

  * Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami?

  * Je třeba předvést užívání věci, nebo postačuje seznámení s návody a příručkami?

  * Je povinností stran sepsat o předvedení díla protokol?

  * Jak vykládat ujednání smluv o vazbě plnění (např. smluvní pokuty) na „provedení díla v termínu“ či „prodlení s předáním“?

  * Použije se dosavadní judikatura k „právu na zaplacení ceny díla, není-li provedené řádně“?

  * Je-li dílo dokončeno, má objednatel povinnost dílo převzít?

  * Má-li povinnost dílo převzít, jaké jsou důsledky odmítnutí dílo převzít?

  * Je třeba rozlišovat „předání“ díla a „převzetí“ díla“?

  * Je třeba důsledně rozlišovat stavby a ostatní díla pro právo či povinnost objednatele dílo převzít?

  * Co vše je „stavbou“ nebo „stavbou jako předmětem díla“? - repasovaný výtah? rozvod vody? nové omítky? vestavěné skříně? nová polička?

  * Musí objednatel sdělit příp. výhrady k dílu hned po dokončení, nebo může „si vzít lhůtu na uvedení“?

  * Je postačující, když výhrady zašle dodatečně objednatel zhotoviteli např. poštou či emailem?

  * Je rozdíl mezi reklamací, notifikací vad, uplatněním vad a nárokem z vad?

  * Je uplatnění vad za tři měsíce po jejich výskytu uplatněním bez zbytečného odkladu?

  * Mohou být vady zjevné současně vadami z pohledu zhotovitele vědomými?

  * Lze pro řešení vad díla použit celou právní úpravu kupní smlouvy, nebo jen práva objednatele?

  * Nepokryje-li sleva celou újmu objednatel, např. při odstoupení z důvodů na straně zhotovitele, může být objednateli „zbytek újmy“ přiznán cestou náhrady škody?

  * Jak určit přiměřenou slevu, rozdíl „před a po“ nebo lze někdy „ocenit práce“?

  * Jak určit výši obohacení, jež se má vracet, po odstoupení od smlouvy, trpí-li provedení dílo vadami, nebo nebylo-li dokončeno?

  * Může objednatel uplatnit slevu 30 % z ceny díla a později, v soudním řízení, požadavek zvýšit na 60 % z ceny díla?

  * Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadovat odstoupení od smlouvy?

  * Může objednatel požadovat slevu 30 % z ceny díla a později požadavek zvýšit na 95 % z ceny díla?

  * Je třeba klást ze strany soudů stejný důraz na výklad projevů vůle stran při neurčitých ujednání jako u dřívější úpravy soukromého práva?

  * Je třeba důsledně rozlišovat záruku a odpovědnost za vady?

  * Jde u kupní smlouvy při prodeji zboží v obchodě o dvouletou záruku?

  * Co to je „doživotní záruka“ např. na střechu?

  * Lze měnit písemnou smlouvu o dílo ústní dohodou, když pro změnu je smlouvou vyhrazena písemná forma?

  * Představují provedené práce mimo dohodu stran nebo při nedodržení formy změny smlouvy bezdůvodné obohacení na straně objednatele?

  * Lze moderovat smluvní pokutu po jednostranném zápočtu, typicky objednatel započte SP na pohledávku zhotovitele na cenu díla?

  * Lze sjednat smluvní pokutu ve smlouvě o dílo ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?

  * Lze sjednat smluvní pokutu pro případ výpovědi či odstoupení smlouvy ze strany objednatele?

  * Lze sjednat smluvní pokutu pro případ, že objednatel nezaplatí cenu díla do 30 dnů po splatnosti a současně zhotovitel odstoupí od smlouvy?

  Obsah semináře lze také shrnout do těchto bodů:

  * uzavírání smlouvy o dílo

  * jednání podnikatelů při jejím uzavírání

  * změna smlouvy, nedodržení sjednané formy, tzv. vícepráce,

  * obchodních podmínky ve smlouvě o dílo,

  * provedení díla,

  * odpovědnost za vady díla,

  * odpovědnost za prodlení

  * typová zajištění a utvrzení ve smlouvě o dílo (např. smluvní pokuta)

  * odpovědnost za prodlení,

  * povinnost k náhradě škody,

  * zánik závazků ze smlouvy o dílo,

  * zvláštní úprava pro stavbu jako předmět díla,

  * zvláštní úprava pro dílo s nehmotným výsledkem
  Podobné kurzy #Smlouva o dílo - ON-LINE >>
  Pokračujte zde:
  Další kurzy a školení: Smlouva o dílo - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Smlouva o dílo - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných obdobných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše c Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu? Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu? Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu? Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlen Další podobné školení nebo kurzy
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlen Další podobné školení nebo kurzy
  Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - změny předpokládané eIDAS2 * Elektronická kontraktace Další podobné školení nebo kurzy
  Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy: * Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky? Další podobné školení nebo kurzy
  Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - změny předpokládané eIDAS2 * Elektronická kontraktace Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a software - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) - software dodávaný na objednávku (dílo na objednávku) - kolektivní dílo - na co Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? Další podobné školení nebo kurzy
  Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy: * Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouvy a software - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) - software dodávaný na objednávku (dílo na objednávku) - kolektivní dílo - na co Další podobné školení nebo kurzy
  Praktické následky porušení smlouvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy: * Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky? Další podobné školení nebo kurzy
  Digitalizace v právu, jak uzavírat smlouvy elektronicky prostřednictvím nových technologií
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - změny předpokládané eIDAS2 * Elektronická kontraktace Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-05-27 07:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Smlouva o dílo - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Práce na pokladně v KFC Novodvorská
  každého a další finanční odměny nad rámec běžné mzdy - Smlouva na dobu neurčitou - Výplata na účtu do 9. dne v měsíci..., Praha 4

  Specialista online prodeje -práce z domova-Praha
  [ 1. rok na dobu určitou s 3m zkušební lhůtou, následně na neurčitou] Stravenky Pracovní smlouva / IČO Práce z kanceláře..., Praha 4

  OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA
  kondici samostatnost a spolehlivost Nabízíme Smlouva DPP Výplata 1x týdne v hotovosti Přátelský kolektiv Nástup..., Praha 2

  Burger King Chodovská Praha hledá posily na odpolední směny
  pracovat - odpovědnost - jít příkladem - týmový duch Nabízíme - smlouva na dobu neurčitou - plánování směn dle potřeby..., Praha 4

  SERVÍRKA/ČÍŠNÍK pro restauraci MeetBurger u Staroměstského náměstí
  Nabízíme: zázemí stabilní firmy 1600,-/den + tipy [od 50tis měsíčně] 20 dní dovolené smlouva na HPP krátký/dlouhý týden..., Praha 1

  Referent/ka rezervačního oddělení
  oddělení Na co se můžete těšit: · pracovní smlouva na dobu neurčitou · firemní stravování · MultiSport Benefit · 5..., Praha 4

  ^

  Podobné kurzy # smlouva + dílo + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Aktuální otázky zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ON LINE v červnu 2024 -
  ^