logo skoleni-kurzy

KURZ : MZDOVA A PERSONALNI SPECIALKA PRO ROK 2019 VCETNE MZDOVEHO AUDITU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu - Následující kurzy:

 

 

MZDOVA A PERSONALNI SPECIALKA PRO ROK 2019 VCETNE MZDOVEHO AUDITU

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti
 • Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit - 1. VOX a.s.

  - ... cena: 2.690 Kč/Kurz (3.255 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní - Studio W

  - ... cena: 2.400 Kč/Kurz (2.904 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní - Studio W

  - ... cena: 2.400 Kč/Kurz (2.904 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.140 Kč/Kurz (2.589 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace o pracovněprávní a mzdové agendě.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Helena Pelikánová
  odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění
  JUDr. Marie Salačová
  odbornice na problematiku cestovních náhrad
  Ing. Marta Ženíšková
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  JUDr. Ladislava Steinichová
  specialistka na problematiku zaměstnanosti
  Ing. Růžena Klímová
  odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy
  JUDr. František Vlasák
  MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
  Bc. Zdeněk Šenk
  auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací
  Ing. Marie Hajšmanová
  znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
  JUDr. Miloš Hejmala
  advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva
  JUDr. Roman Lang, Ph.D.
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Jitka Luciani
  VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
  Ing. Martin Šabo
  MF ČR
  Ing. Jana Čemusová
  VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  1. seminář:
  20. 5. 2019; 9:00–17:00
  Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
  JUDr. Miloš Hejmala
  Legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře
  změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých)
  charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce
  zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících
  zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci
  agenturní zaměstnávání
  pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…)
  překážky v práci a pracovní volno
  práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)
  šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)
  vztah odborů a managementu (pluralita odborů)
  skončení pracovního poměru
  změny v dalších pracovněprávních předpisech
  zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…)
  zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci)
  diskuze, odpovědi na otázky.
  2. seminář:
  21. 5. 2019; 9:00–13:00
  Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019
  Bc. Zdeněk Šenk
  Úvod do problematiky
  aktuální změny v právních předpisech
  právní a ostatní požadavky
  odpovědnost za BOZP
  odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik
  výcvik zaměstnanců
  pracovní úrazy
  prověrky a kontroly BOZP
  diskuze, odpovědi na otázky.
  3. seminář:
  21. 5. 2019; 14:00–18:00
  Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019
  JUDr. Ladislava Steinichová
  Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
  souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
  uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
  volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
  agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
  kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů
  diskuze, odpovědi na otázky.
  4. seminář:
  22. 5. 2019; 9:00–13:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019
  JUDr. Marie Salačová
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu
  diskuze, odpovědi na otázky.
  5. seminář:
  22. 5. 2019; 14:00–18:00
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce
  kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce)
  diskuze, odpovědi na otázky.
  6. seminář:
  23. 5. 2019; 9:00–13:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019
  Ing. Marta Ženíšková
  Změny od 1. 1. 2019
  okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
  vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
  sazba pojistného
  placení pojistného a odvod pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
  přehled o výši pojistného, nulové přehledy,
  přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
  promíjení penále
  splátky
  pokuty
  diskuze, odpovědi na otázky.
  7. seminář:
  24. 5. 2019; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
  Okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019
  druhy důchodů a jejich výše
  vzorový příklad výpočtu důchodu v roce 2019
  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2019:
  Příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné
  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
  evidenční a archivační povinnost
  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
  nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů
  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění
  důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí úpravy správního trestátní)
  další zvažované změny
  diskuze, odpovědi na otázky.
  8. seminář:
  24. 5. 2019; 13:45–15:45
  Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019
  Ing. Jana Čemusová, Jitka Luciani
  Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019
  systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
  osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
  práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
  plátci pojistného
  postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  diskuze, odpovědi na otázky.
  9. seminář:
  27. 5. 2019; 9:00–13:00
  Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
  Ing. Marie Hajšmanová
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).
  Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
  Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
  roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
  slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
  uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
  vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
  rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
  Povinnosti plátců, změny:
  Povinnosti plátců daně
  tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
  opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  10. seminář:
  27. 5. 2019; 14:00–18:00
  Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019
  JUDr. František Vlasák
  Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
  Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky: Obecné podmínky nároku
  nemocenská
  peněžitá pomoc v mateřství
  ošetřovné
  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  výše dávek.
  Organizace provádění pojištění: Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  11. seminář:
  28. 5. 2019; 9:00–16:00
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019
  Ing. Růžena Klímová
  Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění v příkladech
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti
  diskuze, odpovědi na otázky.
  12. seminář:
  29. 5. 2019; 9:00–16:00
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat
  diskuze, odpovědi na otázky.
  Po skončení výuky TEST IES.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  1. seminář:
  20. 5. 2019; 9:00–17:00
  Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
  JUDr. Miloš Hejmala
  Legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře
  změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých)
  charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce
  zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících
  zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci
  agenturní zaměstnávání
  pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…)
  překážky v práci a pracovní volno
  práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)
  šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)
  vztah odborů a managementu (pluralita odborů)
  skončení pracovního poměru
  změny v dalších pracovněprávních předpisech
  zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…)
  zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci)
  diskuze, odpovědi na otázky.
  2. seminář:
  21. 5. 2019; 9:00–13:00
  Personalistika a bezpečnost práce v roce 2019
  Bc. Zdeněk Šenk
  Úvod do problematiky
  aktuální změny v právních předpisech
  právní a ostatní požadavky
  odpovědnost za BOZP
  odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik
  výcvik zaměstnanců
  pracovní úrazy
  prověrky a kontroly BOZP
  diskuze, odpovědi na otázky.
  3. seminář:
  21. 5. 2019; 14:00–18:00
  Předpisy o zaměstnanosti v roce 2019
  JUDr. Ladislava Steinichová
  Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
  souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
  uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
  volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
  agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
  kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů
  diskuze, odpovědi na otázky.
  4. seminář:
  22. 5. 2019; 9:00–13:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019
  JUDr. Marie Salačová
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu
  diskuze, odpovědi na otázky.
  5. seminář:
  22. 5. 2019; 14:00–18:00
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce
  kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce)
  diskuze, odpovědi na otázky.
  6. seminář:
  23. 5. 2019; 9:00–13:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2019
  Ing. Marta Ženíšková
  Změny od 1. 1. 2019
  okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
  vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
  sazba pojistného
  placení pojistného a odvod pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
  přehled o výši pojistného, nulové přehledy,
  přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
  promíjení penále
  splátky
  pokuty
  diskuze, odpovědi na otázky.
  7. seminář:
  24. 5. 2019; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2019
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
  Okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019
  druhy důchodů a jejich výše
  vzorový příklad výpočtu důchodu v roce 2019
  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2019:
  Příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné
  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
  evidenční a archivační povinnost
  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
  nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů
  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění
  důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí úpravy správního trestátní)
  další zvažované změny
  diskuze, odpovědi na otázky.
  8. seminář:
  24. 5. 2019; 13:45–15:45
  Zákon o zdravotním pojištění v roce 2019
  Ing. Jana Čemusová, Jitka Luciani
  Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019
  systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
  osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
  práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
  plátci pojistného
  postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  diskuze, odpovědi na otázky.
  9. seminář:
  27. 5. 2019; 9:00–13:00
  Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
  Ing. Marie Hajšmanová
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).
  Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
  Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
  roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
  slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
  uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
  vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
  rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
  Povinnosti plátců, změny:
  Povinnosti plátců daně
  tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
  opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  10. seminář:
  27. 5. 2019; 14:00–18:00
  Zákon o nemocenském pojištění v roce 2019
  JUDr. František Vlasák
  Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
  Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky: Obecné podmínky nároku
  nemocenská
  peněžitá pomoc v mateřství
  ošetřovné
  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  výše dávek.
  Organizace provádění pojištění: Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  11. seminář:
  28. 5. 2019; 9:00–16:00
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2019
  Ing. Růžena Klímová
  Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění v příkladech
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti
  diskuze, odpovědi na otázky.
  12. seminář:
  29. 5. 2019; 9:00–16:00
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat
  diskuze, odpovědi na otázky.
  Po skončení výuky TEST IES.


  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2019.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Obdržíte také ÚZ – Daň z příjmů a ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

  Podobné kurzy #Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu >>


  Další kurzy a školení: Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelenou představu, jak správně vést personální a mzdovou agendu. Budete vědět vše podstatné o mzdovém auditu. Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy (2 denní kurz) - Pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po tomto školení se budete orientovat ve mzdové problematice a budete schopni zpracovávat běžnou mzdovou agendu ve firmách komerční sféry. Ve všech částech uvádíme praktické příklady, proto doporučujeme kalkulačky s sebou. Další podobné školení nebo kurzy
  VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní * Mzda sjednaná se zaměstnancem, mzda stanovená zaměstnavatelem * Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu * Agenda spojená s ukončením kalendářního měsíce Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte ucelený přehled o postupech týkajících se obsluhy mzdy a platu a všech povinnostech zaměstnavatele při zúčtování mzdy. * Rozvrhování pracovní doby – rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená, harmonogram směn, vyrovnávací období, přestávky na oddech, bezp Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy – komplikované mzdové výpočty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se všemi aktuálními problémy ve mzdovém účetnictví, tj. v oblasti daní, pojistného na nemocenské, zdravotního a důchodového pojištění, srážek ze mzdy a pracovního práva, a to především formou praktických příkladů. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2019 a očekávané změny pro rok 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019 a chtějí se seznámit s připravovanými změnami pro rok 2020. * Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personáln Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST: • Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr. • Dovolená – její nárok – kalendářní rok Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR ve mzdové a personální činnosti (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Ochrana osobních údajů v personální a mzdové problematice 2019: • právní předpisy • co je osobní údaj a jeho rozlišení • zpracování osobních údajů, jejich úschova, archivace a výmaz • kdy je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů Další podobné školení nebo kurzy
  ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv * Archivace digitální a analogová * Archivace dat jiným subjektem za úplatu * Ohla Další podobné školení nebo kurzy
  PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro firmy, které zvolily pro zpracování mezd outsourcing, personalisty a případně i mzdové účetní, kteří si chtějí propojit obě činnosti vzájemně. Tato oblast je také vhodná pro znalost na pracovních pozicích „analytiků odměňování“. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020 - vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd. * Změny v zákoně o daních z příjmů - návrh změn, Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 aneb co je třeba znát v roce 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. - navržené změny ve mzdové Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např. Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě – zkušenosti z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabylo účinnosti dne 25. 5. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • zaměstnávání cizinců – základní podmínky – změny v zákoně o pobytu cizinců na území v ČR a změny v zákoně o zaměstnanosti – dopady do personální práce, • Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • zaměstnávání cizinců – základní podmínky – změny v zákoně o pobytu cizinců na území v ČR a změny v zákoně o zaměstnanosti – dopady do personální práce, • Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-08-15 14:03:25

  1. VOX a.s.
  Mzdová a personální speciálka pro rok 2019 včetně mzdového auditu #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro rok 2019 včetně
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Ostraha personální vrátnice
  Přijmeme muže na ostrahu skladu spediční firmy IN-TIME ve Zdibech. Denní a noční směny. Požadujeme čistý trestní rejstřík. Nabízíme odměnu 110 Kč/h čistého, plus odměny za záchyty. Placené zaškolení...., Praha 8

  TEAM LEADER V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE
  a růstu významných technologických firem Zázemí největší české personální agentury s působností po celé ČR Kancelář..., Praha 8

  mzdová účetní v Ekonomickém odboru
  /2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici mzdová účetní v Ekonomickém odboru. Náplň práce... a podnikové finance, Státní a veřejná správa, Věda a výzkum, Mzdová účetní..., Praha 1

  Účetní a mzdová účetní
  a podnikové finance, Účetní, Mzdová účetní..., Praha 1

  Mzdová účetní
  Mzdová účetní Mzdová účetní Úvod a popis pracovní náplně Kompletní vedení mzdové evidence Zpracování účetních..., Praha 1

  Konzultant implementace HR systému [personalistika]
  : Ekonomika a podnikové finance, IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, Personalistika a HR, Mzdová účetní, Konzultant..., Praha 4

  Payroll Specialist [junior or mid-senior level]
  a podnikové finance, Administrativa, Bankovnictví a finanční služby, Mzdová účetní, Administrativní pracovník, Finanční analytik..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # mzdová + personální + mzdového + auditu


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Akreditovaný kurz: Akreditovaný kurz Masér [Sportovní masáž] [kód DK: 69 037 M] v lednu 2020 - Olomouc
  ^