logo skoleni-kurzy

KURZ PRO PRIPRAVU NA ZVLASTNI ZKOUSKY INSOLVENCNICH SPRAVCU [ŠKOLENÍ]
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


[HANNDE.com] HandMade výrobky =>
< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců - Následující kurzy:

 

 

KURZ PRO PRIPRAVU NA ZVLASTNI ZKOUSKY INSOLVENCNICH SPRAVCU

Viz také následující kurzy :
 • Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC - souhrnný rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Management s výukou obchodní angličtiny - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti


[Školení] - Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:
 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Spor o úpadek dlužníka - první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona, první praktické zkušenosti s aplikací insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. června 2019 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha 6  
  (??)   Insolvenční správce, příprava ke zkoušce - Institut Franka Dysona s.r.o.

  - ... cena: 30.200 Kč/kurz bez DPH

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 10.727 Kč/Kurz (12.980 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 4.942 Kč/Kurz (5.980 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.140 Kč/Kurz (2.589 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců


  Lektoři kurzu


  Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.Hc. - Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady
  JUDr. René Kurka - vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB
  Mgr. Ing. Jan Sviták - advokát, lektor VŠFS, Praha
  Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. - Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

  9.00 – 15.00 hodin

  * APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI.
  - Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.
  - Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.
  - Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.

  * MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ.
  - Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.

  * CORPORATE GOVERNANCE, PLÁNOVÁNÍ, VIZE, STRATEGIE.
  - Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).

  * KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, ANALÝZY PŘÍČIN, MOŽNÉ POSTUPY.

  Přednáší:

  Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.Hc. - Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady


  Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

  15.15 – 17.00 hodin

  * FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ.
  - Investiční nástroje a finanční trhy, obchodní systém, převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář a evidence investičních nástrojů.
  - Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.
  - Specifika majetkové podstaty finančních institucí, kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, kryté bloky, hybridní nástroje.
  - Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.

  Přednáší:

  Mgr. Ing. Jan SVITÁK - advokát, lektor VŠFS, Praha


  Program 2. dne – úterý 24. září 2019

  9.00 – 15.00 hodin

  * ČINNOSTI BANKY, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY BANKY, PRAVIDLA PRO OBCHODY BANKY. Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.

  * GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU, FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ.

  * ZÁKON O OZDRAVNÝCH POSTUPECH A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU.

  * Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence. Úpadek obchodníka s cennými papíry, úpadek pojišťovny.

  * DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny. Práva a povinnosti člena družstevní záložny. Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

  Přednáší:

  JUDr. René KURKA - vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB


  Program 3. dne – středa 25. září 2019

  9.00 – 16.00 hodin

  * ÚČETNÍ PRINCIPY, METODY A POSTUPY: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.

  * ZOBRAZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku).

  * ZOBRAZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.

  * ZOBRAZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PODNIKU.

  * FINANČNÍ ANALÝZA.

  * MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: klasifikace nákladů, informační nástroje pro řízení po linii výkonů (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

  Přednáší:

  Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

  9.00 – 15.00 hodin

  * APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI.
  - Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.
  - Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.
  - Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.

  * MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ.
  - Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.

  * CORPORATE GOVERNANCE, PLÁNOVÁNÍ, VIZE, STRATEGIE.
  - Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).

  * KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, ANALÝZY PŘÍČIN, MOŽNÉ POSTUPY.

  Přednáší:

  Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.Hc. - Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady


  Program 1. dne – pondělí 23. září 2019

  15.15 – 17.00 hodin

  * FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ.
  - Investiční nástroje a finanční trhy, obchodní systém, převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář a evidence investičních nástrojů.
  - Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.
  - Specifika majetkové podstaty finančních institucí, kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, kryté bloky, hybridní nástroje.
  - Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.

  Přednáší:

  Mgr. Ing. Jan SVITÁK - advokát, lektor VŠFS, Praha


  Program 2. dne – úterý 24. září 2019

  9.00 – 15.00 hodin

  * ČINNOSTI BANKY, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY BANKY, PRAVIDLA PRO OBCHODY BANKY. Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.

  * GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU, FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ.

  * ZÁKON O OZDRAVNÝCH POSTUPECH A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU.

  * Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence. Úpadek obchodníka s cennými papíry, úpadek pojišťovny.

  * DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny. Práva a povinnosti člena družstevní záložny. Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

  Přednáší:

  JUDr. René KURKA - vedoucí referátu, odbor sankčních řízení ČNB


  Program 3. dne – středa 25. září 2019

  9.00 – 16.00 hodin

  * ÚČETNÍ PRINCIPY, METODY A POSTUPY: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.

  * ZOBRAZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku).

  * ZOBRAZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.

  * ZOBRAZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PODNIKU.

  * FINANČNÍ ANALÝZA.

  * MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: klasifikace nákladů, informační nástroje pro řízení po linii výkonů (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

  Přednáší:

  Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. - katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha
  Podobné kurzy #Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců >>


  Další kurzy a školení: Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Spor o úpadek dlužníka - první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona, první praktické zkušenosti s aplikací insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. června 2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program přednášky (tématické okruhy) * Pojetí retroaktivity v novelách insolvenčního zákona účinných od 1. 7. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program 1. dne – 21. října 2019 9.00 – 16.00 hodin * INSOLVENČNÍ ZÁKON - Právní rámec a definice úpadku. - Způsob řešení úpadku. - Insolvenční rejstřík. - Návrh na zahájení řízení. - Pro Další podobné školení nebo kurzy
  Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program přednášky (tématické okruhy) * Členění pohledávek v českém úpadkovém právu. - Vylučovací nároky - Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního řízení. Další podobné školení nebo kurzy
  Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti Další podobné školení nebo kurzy
  Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Informace o věcném návrhu stavebního zákona * Aktuální změny v zákoně č. 416 - 2009 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu * Ochrana nájemce, její cíle a úskalí * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele – kogentní a dispoziti Další podobné školení nebo kurzy
  DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Ing. Další podobné školení nebo kurzy
  Zvláštní soudní řízení v působnosti orgánů SPOD
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : 2016 - 0059-PC - SP Akreditace: MPSV : Cíl semináře : Cílem vzdělávacího programu Úvod Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční správce, příprava ke zkoušce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních správců na Min. spravedlnosti. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení po novele zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je zaměřen na průběh insolvenčního řízení po novele, odpoví na otázky jak připravit klienta na oddlužení, praktické příklady a cvičení Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení z pohledu věřitele – aktuální výkladové problémy, judikatura, zkušenosti s aplikací novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte nezbytný přehled o základních institutech insolvenčního práva. Při výkladu bude položen důraz na čerstvé aplikační problémy v insolvenčním právu. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením, aktuální výkladové problémy, judikatura, zkušenosti s aplikací novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb.
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte komplexní přehled o problematice řešení úpadku dlužníka oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.6.2019
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-118 - 2017, Název akreditace: Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Novela insolvenčního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-118 - 2017, Název akreditace: Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řádu Akreditace: MV Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto kurzu Vás seznámíme s právy a povinnostmi věřitele v insolvenčním řízení. Dozvíte se, jak správně uplatit pohledávku v insolvenčním řízení, jaký je průběh samotného řízení, možnosti řešení úpadku. Další podobné školení nebo kurzy
  Soudní, exekuční a insolvenční vymáhání dlůhů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na tomto kurzu Vás seznámíme s možnostmi vymáhání pohledávek. Dozvíte se, jak zvolit nejefektivnější způsob vymáhání pohledávky a dosáhnout tak nejvyššího procenta uspokojení i s ohledem na dobu vymáhání. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční rizika související s uzavíráním transakcí – střet insolvenčního a mimoinsolvenčního práva dle aktuální judikatury
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky střetu insolvenčního a mimoinsolvenčního práva při uzavírání transakcí, resp. jednání za korporace. Další podobné školení nebo kurzy
  Insolvenční řízení pro účetní 2019 (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * • LIKVIDACE- zahájení, proces, rozdělení likvidačního zůstatku, výmaz z obchodního rejstříku, • INSOLVENCE- vstup, proces, prověřování hospodaření před vstupem do insolvence insolvenčním správce a jeho důsledky pro jednatele, společníky, • BANKRO Další podobné školení nebo kurzy
  Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky # pro veřejnost
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Jedná se o zkoušku dle standardů Národní soustavy kvalifikací, která nahrazuje klasické vzdělání v oblasti péče o děti již od narození. Úspěšný uchazeč o zkoušku po jejím absolvování obdrží státní Osvědčení, na jehož základě si mimo jiné může zřídit tzv. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2019-09-16 20:41:04

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro přípravu na zvláštní
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Investiční referent/ka pro přípravu staveb
  přípravu staveb. Náplň práce Investiční příprava významných staveb pozemních komunikací [ST, DÚR a DSP]. Zajištění..., Praha 4

  LÉKAŘ DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA [PRAHA NUSLE]
  . Například Vám můžeme pomoci k atestaci z nefrologie na vlastních akreditovaných pracovištích; předatestační přípravu tedy můžete..., Praha 4

  Advokátní koncipient/ka či spolupracující advokát
  jako přípravu na advokátní zkoušky, u kterých byla u našich koncipientů 100% úspěšnost. Nabízíme 5 sick days, služební telefon i pro..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # zvláštní + zkoušky + insolvenčních + správců


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2019 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Autodesk Inventor – návrh trubek a potrubí (Tube and Pipe Design) v říjnu 2019 - Brno
  ^