logo skoleni-kurzy

KURZ : MZDOVA A PERSONALNI SPECIALKA PRO ROK 2020
POPIS KURZU


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 - Následující kurzy:

 

 

MZDOVA A PERSONALNI SPECIALKA PRO ROK 2020

Viz také následující kurzy :
 • Personalistika pro praxiPodrobnosti
 • Marketing, reklama a komunikace - souhrnný rekvalifikační kurz pro začátečníkyPodrobnosti
 • Management pro praxi - rekvalifikační kurzPodrobnosti
 • Účetnictví a daně pro praxi - rekvalifikace Podrobnosti
 • Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky - rekvalifikace Podrobnosti


Kurz - Mzdová a personální speciálka pro rok 2020

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 8.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH


 • Podobný kurz     Ostrava - Moravskoslezský  
  (??)   Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR - Středisko vzdělávání s.r.o.

  - ... cena: 6.900 Kč/kurz bez DPH

 • Popis kurzu
  Mzdová a personální speciálka pro rok 2020


  Kurz je určen pro ...

  Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace o pracovněprávní a mzdové agendě.


  Lektoři kurzu


  JUDr. Helena Pelikánová
  odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění
  JUDr. Marie Salačová
  odbornice na problematiku cestovních náhrad
  Ing. Marta Ženíšková
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  JUDr. Ladislava Steinichová
  specialistka na problematiku zaměstnanosti
  Ing. Růžena Klímová
  odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy
  JUDr. František Vlasák
  MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
  Ing. Marie Hajšmanová
  znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
  JUDr. Miloš Hejmala
  advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva
  JUDr. Roman Lang, Ph.D.
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Jitka Luciani
  VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
  Ing. Martin Šabo
  MF ČR
  Ing. Jana Čemusová
  VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací
  Mgr. Petr Kaňka
  lektor v oblasti BOZP, PO, ŽP


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  1. seminář
  11. 5. 2020; 9:00–17:00
  Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020
  JUDr. Miloš Hejmala
  Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
  novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn zejména u dovolené, zkušenosti z praxe
  novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 – zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a zkušenosti z firemní praxe, pracovněprávní dopady na zaměstnavatele a možnosti řešení
  projednávaná novela zákoníku práce od roku 2020 (bude-li ke dni konání semináře přijata)
  otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe
  problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
  problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená
  zákon o zpracování osobních údajů – aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem
  novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců
  chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci)
  praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou. Dotazy a příklady z praxe.
  2. seminář
  12. 5. 2020; 9:00–13:00
  Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020
  Mgr. Petr Kaňka
  Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací
  povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
  jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů
  povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy
  systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost
  systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací
  odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role
  kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce. Diskuze a odpovědi na dotazy.
  3. seminář
  12. 5. 2020; 14:00–18:00
  Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020
  JUDr. Ladislava Steinichová
  Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
  souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
  uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
  volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
  agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
  kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů. Dotazy a diskuze.
  4. seminář
  13. 5. 2020; 9:00–13:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
  JUDr. Marie Salačová
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu. Diskuze, odpovědi na otázky.
  5. seminář
  13. 5. 2020; 13:30–17:00
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce, kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce). Diskuze, odpovědi na otázky.
  6. seminář
  14. 5. 2020; 9:00–13:00
  Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020
  Ing. Marie Hajšmanová
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).
  Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
  Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
  roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
  slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
  uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
  vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
  rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
  Povinnosti plátců, změny:
  Povinnosti plátců daně
  tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
  opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  7. seminář
  18. 5. 2020; 9:00–13:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020
  Ing. Marta Ženíšková
  Změny od 1. 1. 2020
  okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
  vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
  sazba pojistného
  placení pojistného a odvod pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
  přehled o výši pojistného, nulové přehledy,
  přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
  promíjení penále
  splátky
  pokuty. Diskuze, odpovědi na otázky.
  8. seminář
  18. 5. 2020; 14:00–18:00
  Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020
  JUDr. František Vlasák
  Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
  Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky: Obecné podmínky nároku
  nemocenská
  peněžitá pomoc v mateřství
  ošetřovné
  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  výše dávek.
  Organizace provádění pojištění: Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.
  Novinky v systému NP: Elektronická neschopenka – další přijaté či připravované novinky.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  9. seminář
  19. 5. 2020; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
  Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020
  druhy důchodů a jejich výše
  vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020
  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
  Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.
  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2020:

  příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
  - povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
  - rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
  - vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné
  doby vyloučené x doby odečítané,
  - ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
  - ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,

  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

  evidenční a archivační povinnost,

  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.
  Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.
  Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů


  Další zvažované změny. Diskuze, odpovědi na dotazy.
  10. seminář
  19. 5. 2020; 13:45–15:45
  Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020
  Ing. Jana Čemusová, Jitka Luciani
  Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020
  systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
  osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
  práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
  plátci pojistného
  postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění. Diskuze, odpovědi na otázky.
  11. seminář
  20. 5. 2020; 9:00–16:00
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020
  Ing. Růžena Klímová
  Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti. Diskuze, odpovědi na otázky.
  12. seminář
  21. 5. 2020; 9:00–16:00
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat.
  Diskuze, odpovědi na otázky.
  Po skončení výuky TEST IES.


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  1. seminář
  11. 5. 2020; 9:00–17:00
  Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020
  JUDr. Miloš Hejmala
  Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
  novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn zejména u dovolené, zkušenosti z praxe
  novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 – zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a zkušenosti z firemní praxe, pracovněprávní dopady na zaměstnavatele a možnosti řešení
  projednávaná novela zákoníku práce od roku 2020 (bude-li ke dni konání semináře přijata)
  otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe
  problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
  problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená
  zákon o zpracování osobních údajů – aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem
  novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců
  chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci)
  praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou. Dotazy a příklady z praxe.
  2. seminář
  12. 5. 2020; 9:00–13:00
  Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020
  Mgr. Petr Kaňka
  Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací
  povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
  jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů
  povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy
  systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost
  systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací
  odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role
  kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce. Diskuze a odpovědi na dotazy.
  3. seminář
  12. 5. 2020; 14:00–18:00
  Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020
  JUDr. Ladislava Steinichová
  Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
  souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
  uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
  volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
  agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
  kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů. Dotazy a diskuze.
  4. seminář
  13. 5. 2020; 9:00–13:00
  Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
  JUDr. Marie Salačová
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu. Diskuze, odpovědi na otázky.
  5. seminář
  13. 5. 2020; 13:30–17:00
  FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce, kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce). Diskuze, odpovědi na otázky.
  6. seminář
  14. 5. 2020; 9:00–13:00
  Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020
  Ing. Marie Hajšmanová
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).
  Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
  Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
  roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
  slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
  uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
  vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
  rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
  Povinnosti plátců, změny:
  Povinnosti plátců daně
  tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
  opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  7. seminář
  18. 5. 2020; 9:00–13:00
  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020
  Ing. Marta Ženíšková
  Změny od 1. 1. 2020
  okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
  vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
  sazba pojistného
  placení pojistného a odvod pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
  přehled o výši pojistného, nulové přehledy,
  přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
  promíjení penále
  splátky
  pokuty. Diskuze, odpovědi na otázky.
  8. seminář
  18. 5. 2020; 14:00–18:00
  Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020
  JUDr. František Vlasák
  Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
  Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky: Obecné podmínky nároku
  nemocenská
  peněžitá pomoc v mateřství
  ošetřovné
  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  výše dávek.
  Organizace provádění pojištění: Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.
  Novinky v systému NP: Elektronická neschopenka – další přijaté či připravované novinky.
  Diskuze a odpovědi na otázky.
  9. seminář
  19. 5. 2020; 9:00–13:00
  Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
  Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020
  druhy důchodů a jejich výše
  vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020
  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
  Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.
  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2020:

  příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
  - povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
  - rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
  - vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné
  doby vyloučené x doby odečítané,
  - ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
  - ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,

  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

  evidenční a archivační povinnost,

  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.
  Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.
  Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů


  Další zvažované změny. Diskuze, odpovědi na dotazy.
  10. seminář
  19. 5. 2020; 13:45–15:45
  Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020
  Ing. Jana Čemusová, Jitka Luciani
  Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020
  systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
  osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
  práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
  plátci pojistného
  postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění. Diskuze, odpovědi na otázky.
  11. seminář
  20. 5. 2020; 9:00–16:00
  Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020
  Ing. Růžena Klímová
  Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti. Diskuze, odpovědi na otázky.
  12. seminář
  21. 5. 2020; 9:00–16:00
  Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat.
  Diskuze, odpovědi na otázky.
  Po skončení výuky TEST IES.

  [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

  Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy/mzdového účetnictví a případně při provádění mzdového auditu v roce 2020.

  [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Obdržíte také ÚZ – Daň z příjmů a ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

  Podobné kurzy #Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 >>


  Další kurzy a školení: Mzdová a personální speciálka pro rok 2020
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní * Mzda sjednaná se zaměstnancem, mzda stanovená zaměstnavatelem * Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu * Agenda spojená s ukončením kalendářního měsíce Další podobné školení nebo kurzy
  Vedení mzdové agendy (2 denní kurz) - Pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Po tomto školení se budete orientovat ve mzdové problematice a budete schopni zpracovávat běžnou mzdovou agendu ve firmách komerční sféry. Ve všech částech uvádíme praktické příklady, proto doporučujeme kalkulačky s sebou. Další podobné školení nebo kurzy
  Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spojenými. * Úvod do problematiky. Další podobné školení nebo kurzy
  On-line vysílání: Výpočty ve mzdové účtárně – pro začínající mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem on-line výuky je seznámit účastníky s komplexní problematikou výpočtů ve mzdové účtárně a dalšími povinnostmi s tím spojenými. * Úvod do problematiky. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví se základy personalistiky, rekvalifikace MŠMT ČR
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Další podobné školení nebo kurzy
  ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv * Archivace digitální a analogová * Archivace dat jiným subjektem za úplatu * Ohla Další podobné školení nebo kurzy
  PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro firmy, které zvolily pro zpracování mezd outsourcing, personalisty a případně i mzdové účetní, kteří si chtějí propojit obě činnosti vzájemně. Tato oblast je také vhodná pro znalost na pracovních pozicích „analytiků odměňování“. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021 - vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd. * Změny v zákoně o daních z příjmů - návrh změn, p Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021 - vliv minimální mzdy na daňový bonus , minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd. * Změny v zákoně o daních z příjmů - návrh změn, p Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLAST: • Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto vztahů do mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr. • Dovolená – její nárok – kalendářní rok Další podobné školení nebo kurzy
  GDPR ve mzdové a personální činnosti (záznam on-line)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Neuvedeno * Ochrana osobních údajů v personální a mzdové problematice 2019: • právní předpisy • co je osobní údaj a jeho rozlišení • zpracování osobních údajů, jejich úschova, archivace a výmaz • kdy je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů Další podobné školení nebo kurzy
  Mzdové účetnictví pro personalisty
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • zaměstnávání cizinců – základní podmínky – změny v zákoně o pobytu cizinců na území v ČR a změny v zákoně o zaměstnanosti – dopady do personální práce, • Další podobné školení nebo kurzy
  Osobní odpovědnost personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou neplatnou výpovědí
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Personalistky a mzdové účetní musí u zaměstnavatele řešit řadu pracovněprávních záležitostí, mimo jiné také připravovat, formulovat a doručovat výpovědi z pracovního poměru. Podle rozsudku Nejvyššího soudu neplatnou výpovědí z pracovního poměru může zaměstnavateli vznikno Další podobné školení nebo kurzy
  Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2020
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. Další podobné školení nebo kurzy
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce a nejdůležitější změny, např. Další podobné školení nebo kurzy
  Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30. 7. 2020 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte aktuální přehled o změnách, včetně změn od 30. 7. Další podobné školení nebo kurzy
  Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě – zkušenosti z praxe
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabylo účinnosti dne 25. 5. Další podobné školení nebo kurzy
  On-line vysílání: Aktuality v personální a mzdové oblasti s přihlédnutím ke změnám v zákoníku práce od 30. 7. 2020 – zkušenosti a praktické poznatky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : On-line výukou získáte aktuální přehled o změnách, včetně změn od 30. 7. Další podobné školení nebo kurzy
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Absolvent kurzu zná teoretickou i praktickou problematiku profese mzdový - á účetní a umí tuto činnost samostatně vykonávat, včetně kumulace s personální problematikou u všech subjektů [založení mzdové a osobní agendy zaměstnanců, pracovně právní předpisy, povinnosti zamě Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2020-04-22 15:26:21

  1. VOX a.s.
  Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 #

  Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Personalistika a osobnostní rozvoj
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Finanční kurzy
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro rok 2020
   
  Komentáře a dotazy na školení/kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Mzdová účetní
  , hledáme vhodného kandidáta na pozici Mzdová účetní. Náplň práce Samostatné vedení účetnictví pro 270 zaměstnanců, vedení..., Praha 8

  MZDOVÁ ÚČETNÍ
  činností: Zajištění personální a mzdové agendy zaměstnanců Odpovědnost za činnosti související se vznikem, změnami..., Praha 4

  Mzdová účetní
  Informace o pozici Místo pracoviště Wilsonova 300/8, 110 00 Praha-Vinohrady, Česká republika Typ pracovního vztahu Práce na plný úvazek Typ smluvního vztahu Pracovní smlouva Délka pracovního poměru Na dobu určitou Mzda 3..., Praha 2

  INTERIM MANAGER pro provoz technicky zaměřené firmy
  plánů a rozpočtů personální zajištění Požadujeme VŠ technického směru, např. stavební manažerská zkušenost... manažerská pozice možnost seberealizace velmi dobré podmínky Kontakt Stimul - personální poradenství Bc. Barbora..., Praha 1

  SITE MANAGER - stavba v GB
  Kontakt Stimul - personální poradenství Hana Škvorová Pošlete odpověď na tuto nabídku práce Vaše odpověď Komu Hana Škvorová... ze společnosti Stimul - personální poradenství Jméno a příjmení E-mail Telefon Průvodní dopis Životopis a jiné..., Praha 1

  Obchodník – diagnostické přístroje - HPP či IČO, Bonusy, Home office, Auto
  personální agentura Novitim s.r.o., IČ 07936788, sídlem Korunní 1208/74, Praha, 10100 v souladu s obecným nařízením o ochraně...: 27784037 prostřednictvím svých elektronických systémů. p Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů personální agenturou..., Praha 4

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # mzdová + personální


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2020 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Detektor lži s Danielem Štroblem Trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci v srpnu 2020 - Praha 1
  ^