logo skoleni-kurzy

KURZ: HOSPODAŘENÍ # ŠKOLENÍ, KURZ, REKVALIFIKACE


skoleni-kurzy.eu


akceNABÍDKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO VAŠE KURZY více zde
< Poslední zobrazené kurzy

Hospodaření | do 10 dnů | do 30 dnů

Výpis kurzů # Hospodaření
Pouze akreditovaný kurz - rekvalifikační kurz # [není označeno] - všechny kurzy/školení


[AND] Vyhledá pouze kurzy, školení a nebo semináře které obsahují všechna zadaná klíčové slova a mají určený termín školení. Pokud chcete zadat podobné klíčové slova, vložte před každé dané slovo text: ' OR ', pokud nechcete vyhledat nějaké slovo, vložte před každé toto slovo text: ' NO ', Např.: NO floristika OR aranžování OR květiny - vyhledá kurzy, které obsahují aspoň jedno zadané slovo kromě slova označeného : NO
Hospodaření # 99 kurzů/školení

<< | 1 | | | | >>

HOSPODAŘENÍ - výpis kurzů


Třídit podle : obsahu kurzu | termínu školení | názvu kurzu
Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu

Hospodaření -Kdekoliv-
Akreditovaný kurz
Rekvalifikační kurz
Školení a nebo seminář
Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení
Kurzy pro Energetické specialisty - Praha, Brno
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
  • Energetický audit a energetický posudek
  • Kontrola klimatizačních systémů dle vyhl. 193/2013 Sb.
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.
  • Projektování technických systémů a energetické hodnocení budov
PENB, příprava na zkoušky TÜV SÜD Czech s.r.o. Další kurzy a školení
Kontrola výdajů a HOSPODAŘENÍ s majetkem
25.11.2021 Praha KURZ - Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly Hospodaření ... ... * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou ... Kurz je určen pro pracovníky v útvarech kontroly, interního auditu, majetkových a finančních. ... 2.190 / Kurz - Akreditovaný kurz # 1. VOX a.s. Akreditovaný seminář a/nebo Rekvalifikační kurz 1. VOX a.s. Praha

Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona č. 219 - 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
23.03.2022 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu Hospodaření a nakládání s majetkem státu. Cíl ... ... Určeno pro Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu Hospodaření a nakládání s majetkem státu ... ... 3.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Systém managementu HOSPODAŘENÍ s energií [IA EnMS] – Interní auditor [ČSN EN ISO 50001]
18.11.2021 Praha 4 KURZ - =gt; =gt; => => => Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora Hospodaření s energií ... ... Seznámíte se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním a zásadami chování při auditu ... Zájemcům o výkon funkce interního auditora systémů managementu Hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 — každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu Hospodaření s energií — pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti — ... 7.500 / Kurz # TÜV SÜD Czech s.r.o. Kurz TÜV SÜD Czech s.r.o. Praha 4

Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a úskalí při jeho tvorbě v roce 2021
04.10.2021 online KURZ - Obsah semináře Platná legislativa pro rozpočty příspěvkové organizace zřízené ÚSC ... ... Rozbor jednotlivých ustanovení zákona 250 - 2000 Sb ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a úskalí při jeho tvorbě v roce 2021
04.10.2021 Praha KURZ - Obsah semináře Platná legislativa pro rozpočty příspěvkové organizace zřízené ÚSC ... ... Rozbor jednotlivých ustanovení zákona 250 - 2000 Sb ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM
04.11.2021 Praha 2 KURZ - Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další pracovníkystátních orgánů, organizací a jinýchsubjektů, kteří se zajímají o právníúpravu Hospodaření a nakládánís majetkem státu. Cíl seminá ... ... Určeno pro Interní auditory a další pracovníkystátních orgánů, organizací a jinýchsubjektů, kteří se zajímají o právníúpravu Hospodaření a nakládánís majetkem státu ... ... 3.000 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a úskalí při jeho tvorbě v roce 2021
06.12.2021 online KURZ - Obsah semináře Platná legislativa pro rozpočty příspěvkové organizace zřízené ÚSC ... ... Rozbor jednotlivých ustanovení zákona 250 - 2000 Sb ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a úskalí při jeho tvorbě v roce 2021
06.12.2021 Praha KURZ - Obsah semináře Platná legislativa pro rozpočty příspěvkové organizace zřízené ÚSC ... ... Rozbor jednotlivých ustanovení zákona 250 - 2000 Sb ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz (se zohledněním MP CHJ č. 16 - 2021 Správa vozového parku organizací veřejné správy), opravy a udržování, HOSPODAŘENÍ se zásobami – Interní audit - kontrola v subjektech veřejné správy
29.11.2021 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v organizacích veřejné sprá ... ... Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek ... ... 3.250 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Kontrola HOSPODAŘENÍ u příspěvkových organizací
06.10.2021 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-251 - 2016,Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Čeká Vaši příspěvkovou organizaci kontrola strany zřizovatele nebo naopak, budete tuto kontr ... ... V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu o průběhu veřejnosprávní kontroly ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Kontrola HOSPODAŘENÍ u příspěvkových organizací
06.10.2021 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-251 - 2016,Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Čeká Vaši příspěvkovou organizaci kontrola strany zřizovatele nebo naopak, budete tuto kontr ... ... V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu o průběhu veřejnosprávní kontroly ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Kontrola HOSPODAŘENÍ u příspěvkových organizací
01.12.2021 online KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-251 - 2016,Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Čeká Vaši příspěvkovou organizaci kontrola strany zřizovatele nebo naopak, budete tuto kontr ... ... V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu o průběhu veřejnosprávní kontroly ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Kontrola HOSPODAŘENÍ u příspěvkových organizací
01.12.2021 Praha KURZ - Akreditace: MV - AK - PV-251 - 2016,Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u příspěvkových organizací Čeká Vaši příspěvkovou organizaci kontrola strany zřizovatele nebo naopak, budete tuto kontr ... ... V rámci odborného semináře Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu o průběhu veřejnosprávní kontroly ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Veřejnosprávní kontrola HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřizovatelem
29.11.2021 Praha 2 KURZ - Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jim ... ... Určeno pro Pro pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, kteří vykonávají veřejnosprávní kontroly jimi zřízených organizací, územní samosprávné celky a jimi zřizované organiz ... ... 2.750 / Kurz # Český institut interních auditorů, z.s. Kurz Český institut interních auditorů, z.s. Praha 2

Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
13.12.2021 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.305 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení - ON-LINE seminář
13.12.2021 online KURZ - ... ... ... ... 2.057 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Povinnosti a rizika pro jednatele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
04.10.2021 Praha KURZ - ... ... ... ... 2.471 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Praha

Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby - ON-LINE
04.10.2021 online KURZ - ... ... ... ... 2.223 / Kurz # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová Kurz Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová online

Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR
05.10.2021 online KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č ... ... Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250 - 2000 Sb., na nedostatky a chyby ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR
05.10.2021 Praha KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č ... ... Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250 - 2000 Sb., na nedostatky a chyby ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Manažerské účetnictví
15.10.2021 Praha 2 KURZ - Aktuální akce Cíle kurzu : V kurzu Manažerské účetnictví se naučíte vnímat souvislosti a principy manažerského účetnictví ... ... Pochopíte, jak získat účetní informace, které jsou podstatné pro řízení podniku ... ... 6.000 / Kurz # Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Praha 2

Právní minimum pro jednatele a majitele firem
19.10.2021 [, ], KURZ - ... ... ... ... 2.223 / Kurz # AldEkon účetnictví Kurz AldEkon účetnictví [, ],

Péče o zahradu během roku
08.11.2021 Praha KURZ - Zahrada, to je radost i starost po celý rok ... ... V jeho průběhu se zásadně mění potřeby rostlin a celoroční péče tak vyžaduje rozmanité znalosti a dovednosti ... ... 2.438 / Kurz # ACZ, vzdělávací centrum Kurz ACZ, vzdělávací centrum Praha

Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR
11.11.2021 online KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č ... ... Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250 - 2000 Sb., na nedostatky a chyby ... ... 2.620 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. online

Úskalí malých rozpočtových pravidel z pohledu MF ČR
11.11.2021 Praha KURZ - Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č ... ... Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250 - 2000 Sb., na nedostatky a chyby ... ... 2.990 / Kurz # Aliaves Co., a.s. Kurz Aliaves Co., a.s. Praha

Hospodaření # 99 kurzů/školení

<< | 1 | | | | >>

Zobrazeno celkem: 25 z 99 kurzů, školení a/nebo seminářů pro: Hospodaření
Seřazeno podle relevance jednotlivých kurzů
Hodně kurzů? Hledat Hospodaření pouze v názvu kurzu
- zobrazit pouze tabulku termínů
- pro více slov stačí pouze jedno nalezené [OR]

HOSPODAŘENÍ

Hospodaření hledat v | -Kdekoliv- | Praha | Mladá Boleslav, Kolín, Kladno | České Budějovice | Plzeň | Karlovy Vary | Ústí nad Labem | Liberec | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Brno | Olomouc | Ostrava | Zlín | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning, Webináře | ČR -- místo bude upřesněno --

>> Hledat pouze akreditované vzdělávací kurzy: Hospodaření, tj. rekvalifikační vzdělávací kurzy / semináře
>> Hledat pouze v názvu firmy: Hospodaření, tj. školu nebo vzdělávací agenturu
>> Hledat text Hospodaření i v kurzech bez termínu

Další školení ve vašem městě : Praha - Praha 2 - Praha 4 - online - [, ],
 


Hospodaření :
...URL této stránky: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz.php?hledat=hospoda%C5%99en%C3%AD&title=kurzy-školení-hospoda%C5%99en%C3%AD#školení | všechny kurzy/školení
...Termíny školení / kurzy : https://www.skoleni-kurzy.eu/terminy_kurzu_skoleni_hospodaření.html | hledá pouze v termínech

RSS feedRSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a termíny nových kurzů a školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.
 

skoleni-kurzy.eu

SKOLENI-KURZY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kurzy.eu
2007 - 2021 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Angular – robustní framework pro JavaScriptové aplikace v říjnu 2021 - Praha
^