logo skoleni-kurzy

KURZ : PORUSENI SMLOUVY JAKE PRINASI DUSLEDKY A JAK JIM CELIT PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH ON LINE
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

PORUSENI SMLOUVY JAKE PRINASI DUSLEDKY A JAK JIM CELIT PRAKTICKY A V SOUVISLOSTECH ON LINE

Viz také následující kurzy :
 • Elastic jako řešení pro bezpečnostní dohledPodrobnosti
 • Kambodža - jako bonus Podrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonůmPodrobnosti
 • Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonůmPodrobnosti
 • Controller jako partner managementuPodrobnosti


Kurz - Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 Další podobné školení nebo kurzy:

 • Podobný kurz     Praha  
  (??)   Praktické následky porušení smlouvy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)


 • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
  (??)   Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

  - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

 • Popis kurzu
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE - s certifikátem


  Lektoři kurzu


  JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. - Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog


  [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


  Odborný program semináře

  * Základní pojmy
  - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují
  - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku

  * Prodlení dlužníka/věřitele
  - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení
  - odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
  - úroky z prodlení – jejich výše, uplatnění, vztah k náhradě škody a smluvní pokutě, problematika úroků z úroků, procesní aspekty
  - paušální náhrada nákladů
  - problematika fixního závazku

  * Vadné splnění
  - rozdíl mezi úplatnými a bezúplatnými smlouvami
  - jak zákoník třídí vady a co z toho prakticky vyplývá
  - reklamační proces
  - specifika vad v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo

  * Náhrada škody
  - vztah náhrady škody a vadného plnění
  - rozsah náhrady škody – problematika předvídatelnosti a smluvní limitace výše náhrady
  - kdy se hradí škoda třetím osobám
  - problematika příčinné souvislosti
  - smluvní úprava promlčecích lhůt
  - liberační důvody a jejich smluvní úprava

  * Zrušení smlouvy
  - odstoupení od smlouvy – podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  - ochrana třetích osob (např. při koupi nemovitosti)
  - smluvní úprava důsledků odstoupení od smlouvy

  * Smluvní pokuta
  - určitost sjednání smluvní pokuty
  - moderace smluvní pokuty
  - ujednání dalších podmínek pro vznik práva na smluvní pokutu


  [Kurz] Obsah kurzu/školení...


  Odborný program semináře

  * Základní pojmy
  - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují
  - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku

  * Prodlení dlužníka/věřitele
  - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení
  - odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
  - úroky z prodlení – jejich výše, uplatnění, vztah k náhradě škody a smluvní pokutě, problematika úroků z úroků, procesní aspekty
  - paušální náhrada nákladů
  - problematika fixního závazku

  * Vadné splnění
  - rozdíl mezi úplatnými a bezúplatnými smlouvami
  - jak zákoník třídí vady a co z toho prakticky vyplývá
  - reklamační proces
  - specifika vad v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo

  * Náhrada škody
  - vztah náhrady škody a vadného plnění
  - rozsah náhrady škody – problematika předvídatelnosti a smluvní limitace výše náhrady
  - kdy se hradí škoda třetím osobám
  - problematika příčinné souvislosti
  - smluvní úprava promlčecích lhůt
  - liberační důvody a jejich smluvní úprava

  * Zrušení smlouvy
  - odstoupení od smlouvy – podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  - ochrana třetích osob (např. při koupi nemovitosti)
  - smluvní úprava důsledků odstoupení od smlouvy

  * Smluvní pokuta
  - určitost sjednání smluvní pokuty
  - moderace smluvní pokuty
  - ujednání dalších podmínek pro vznik práva na smluvní pokutu
  Podobné kurzy #Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE >>


  Další kurzy a školení: Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
  Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Praktické následky porušení smlouvy - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy: * Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky? Další podobné školení nebo kurzy
  Praktické následky porušení smlouvy
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Co je třeba vzhledem k možnému porušení smlouvy při jejím uzavírání mj. hodnotit a co je významné pro následky samotného porušení smlouvy: * Jaké jsou limity sjednávání právních domněnek a fikcí pro smluvené právní následky? Další podobné školení nebo kurzy
  Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny ovinky další)
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? Další podobné školení nebo kurzy
  Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správ Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsoben Další podobné školení nebo kurzy
  Jak čelit stresovým situacím ve veřejné správě
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Seminář je zaměřený na identifikaci stresu a práci se stresem v každodenní rutině. Účastníci si prostřednictvím vlastní zkušenosti prozkoumají, co je pro ně stresem a jak s ním zacházejí. Další podobné školení nebo kurzy
  Kurz Mindfulness – Jak čelit stresu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cíl kurzu Seznámit účastníky s jednoduchou cestou, jak být v životě šťastnější. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo chce: Lépe zvládat stres a náročné situace. Další podobné školení nebo kurzy
  Analýza možných vad a jejich důsledků [FMEA]
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : FMEA je metoda jak předcházet problémům. Používá se dosud nejčastěji v kosmonautice, letectví a automobilovém průmyslu - tedy všude tam, kde jde o životy. Další podobné školení nebo kurzy
  Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správ Další podobné školení nebo kurzy
  Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají jasný přehled o tom: * kdy je újma způsobená průtahy v řízení a kdy nezákonným rozhodnutím (např. v případě opožděně vydaného rozhodnutí), * v čem je zásadní rozdíl v předpokladech pro náhradu škody a nemajetkové újmy způsoben Další podobné školení nebo kurzy
  Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * právní rámec včetně novelizací * internetové aplikace a co v nich lze dohledat * pojem nemovitost, zásada superficies solo cedit, co je a co není součástí nemovitosti * předmět a obsah katastru (pozem Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu? Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných obdobných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše c Další podobné školení nebo kurzy
  Smlouva o dílo - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla sloužit svému účelu? Další podobné školení nebo kurzy
  Katastr nemovitostí, aktuálně, prakticky a v souvislostech
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * právní rámec včetně novelizací * internetové aplikace a co v nich lze dohledat * pojem nemovitost, zásada superficies solo cedit, co je a co není součástí nemovitosti * předmět a obsah katastru (pozem Další podobné školení nebo kurzy
  Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * Obecně - Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo? * Právo stavby - Jak lze stavět na Další podobné školení nebo kurzy
  Cestovní náhrady 2024 (včetně změn v souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 10. 2023) - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Právní vymezení problematiky cestovních náhrad. * Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad. Další podobné školení nebo kurzy
  Novinky v problematice fúzí a rozdělení v účetních a daňových souvislostech - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: NOVINKY Z PŘIPRAVENÉHO ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ * Změna týkající se rozhodného dne - Nové vymezení v zákoně o účetnictví - Změny v dopadu rozhodného dne na trvání účetního období * Oceňová Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-05-16 23:26:03

  Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
  Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE #

  Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 • MAIL RSS Virtualizace   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

  Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  odborný referent / vrchní referent v Oddělení kontroly zvláštních činností I
  poskytnutých z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu v rámci správy odvodů za porušení..., Praha 2

  PROCUREMENT SUPPORT [junior], hybridní režim HO/Office, Praha 1
  strategií pro jednotlivé kategorie agenda spojená s procesem smluv - končící smlouvy, šablony management zaměřený..., Praha 1

  Expert online prodeje -práce z domova-Praha
  smlouvy , prví měsíce jsou garantované bonusy. Po zapracování se mzda pohybuje od 40.000,-/měsíc. možnost pracovat..., Praha 4

  Účetní s docházkou do kanceláře ŽL/DPP - Kč 16 000,-/měsíc a 12 hodin/týden
  . Pravidelná školení, finanční vánoční odměna. Zaměstnání na základě Příkazní smlouvy /ŽL - měsíční odměna Kč 16 000,- Zaměstnání..., Praha 3

  Účetní s docházkou do kanceláře Kč 16 000,-/měsíc a 12 hodin/týden
  . Pravidelná školení, finanční vánoční odměna. Zaměstnání na základě Příkazní smlouvy /ŽL - měsíční odměna Kč 16 000..., Praha 3

  Řidič - práce i brigáda - 60000Kč
  si můžete vyzkoušet v "testovací jízdě" ještě před podpisem smlouvy, ať přesně víte, co práce obnáší a trochu si ji tak osaháte..., Praha 3

  Hledáme poradce na pobočku Praha 4 [HPP]
  moderních nástrojů při práci s klienty – např.: iPad, ePodpis, možnost sjednání smlouvy na dálku Skvělý tým kolegů, podporu..., Praha 4

  Podobné kurzy # porušení + smlouvy + jaké + přináší + důsledky + jim + čelit + prakticky + souvislostech + online


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Co vyplývá z rámce COSO pro hodnocení ŘKS v květnu 2024 - Praha 2
  ^