logo skoleni-kurzy

KURZ : NOVELA ZAKONA O UREDNICICH PARAGRAF PO PARAGRAFU DVOUDENNI
ALIAVES CO A S


skoleni-kurzy.eu
Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní - Následující kurzy:

 

 

NOVELA ZAKONA O UREDNICICH PARAGRAF PO PARAGRAFU DVOUDENNI

Viz také následující kurzy :
 • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatelePodrobnosti
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
 • Time management a zvládání stresu – dvoudenní seminářPodrobnosti
 • Time management a zvládání stresu – dvoudenní seminářPodrobnosti


Kurz - Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní


Aliaves Co., a.s.


Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2023; Zákon o úřednících paragraf po paragrafu (webinář) Na základě požadavku účastníků tohoto semináře vypisujeme další termíny v roce 2024. Na přání účastníků bude uskutečněn i se spaním, aby bylo možné po jeho skončení neformálně prodiskutovat probírané otázky (platy úředníků, důsledky neplatného zařazení mezi úředníky a jak je napravit atd.) ...


Cena kurzu:
     ...   5.980 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 7.236 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konáníPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní

Praha ... cena: 8.980 Kč/Kurz (10.866 Kč/Kurz včetně DPH)
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
Začátek: 24.10.2024 09:30 (čt) * Konec: 25.10.2024 14:00 (pá) * * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 11 hodin : Praha Cena za osobu: 8 980 Kč bez DPH Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 17.10.2024 Harmonogram: 1. den 17.10. – 9:30 – 16:30 hod. 2. den 18.10. – 9:30 – 14:00 hod. : PRAHA - adresa bude upřesněna Akreditace: MV - AK - PV-325 - 2023; Zákon o úřednících paragraf po paragrafu PRAHA - adresa bude up ...
Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní

online - eLearning, Webináře
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
Začátek: 24.10.2024 09:30 (čt) * Konec: 25.10.2024 14:00 (pá) * * Forma výuky: Online Délka výuky: 11 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 5 980 Kč bez DPH Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 17.10.2024 Harmonogram: 1. den 17.10. – 9:30 – 16:30 hod. 2. den 18.10. – 9:30 – 14:00 hod. : ON-LINE - návod k účasti Akreditace: MV - AK - PV-328 - 2023; Zákon o úřednících paragraf po paragrafu (webinář) ON-LINE - návod k účasti ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní


Lektoři kurzu


Mgr. Kristina Chrástková Odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Na základě požadavku účastníků tohoto semináře vypisujeme další termíny v roce 2024. Na přání účastníků bude uskutečněn i se spaním, aby bylo možné po jeho skončení neformálně prodiskutovat probírané otázky (platy úředníků, důsledky neplatného zařazení mezi úředníky a jak je napravit atd.)
Obsah semináře

 • den
 • Úvod do problematiky dvojích pracovněprávních vztahů u územních samosprávných celků:

* rozdíl v právním postavení zaměstnanců a úředníků
* rozdíl v uplatňování práva veřejného a soukromého
* rozhodnutí Nejvyššího soudu z 24.3.2023 o tom, kdo je či není úředníkem
* důsledky neplatného zařazení mezi úředníky pro vedoucího úřadu
* rozdíl v úpravě pracovního poměru mezi vedoucími úředníky a vedoucími zaměstnanci
* rozdíl v ukončení pracovního poměru mezi vedoucím úředníkem a vedoucím zaměstnancem
* kontrola dodržování zákona o úřednících ze strany Kontrolního výboru zastupitelstva města
 • Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (vedoucího úředníka):
  * Kdo zařazuje zaměstnance mezi úředníky? Jaké jsou následky nesprávného zařazení?
  * Jaké jsou důsledky ztráty bezúhonnosti pro úředníka?
  * Může úředník pozbýt bezúhonnost i za jednání v průběhu své dovolené?
  * Jak dále s vedoucím úředníkem, který ztratil bezúhonnost? Je tajemník povinen ztrátu bezúhonnosti sám zjišťovat
  * Jakým způsobem lze ztrátu bezúhonnosti zjistit?
 • Výběrové řízení:
  * Jednotlivé fáze výběrového řízení – kdo činí právní jednání v jeho jednotlivých fázích?
  * Může personalistka za vyhlašovatele výběrového řízení zvát uchazeče na ústní pohovor?
  * Může být vedoucí úřadu členem výběrové komise?
  * Musí se výběrové řízení vyhlásit na stejnou funkci i v případě, když vedoucí úředník již výběrovým řízením na tuto funkci prošel a byl do této funkce jmenován na dobu určitou? Musí se při změně na dobu neurčitou na stejnou funkci vyhlašovat výběrové řízení?
  * Jaké jsou důsledky vadného výběrového řízení?
  * Jaké jsou důsledky pro zaměstnance, kterému vznikl (změnil se) pracovní poměr bez výběrového řízení, ačkoli výběrové řízení dle zákona býti mělo?
  * Úředník sám skončí pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou ve zkušební době. Musí být znovu vyhlášeno výběrové řízení anebo se pracovní poměr může sjednat s některým z uchazečů z předešlého výběrového řízení?
  * Lze přijmout středoškoláka coby úředníka s pracovním poměrem na dobu neurčitou, který by vykonával práce v 11. platové třídě?
  * Dlouholetá zaměstnankyně zařazená jako úředník se středoškolským vzděláním se přihlásila do výběrového řízení na jinou pracovní pozici úředníka (jedná se o odlišný druh práce než měla sjednaný ve své pracovní smlouvě), ovšem pracovní činnost zde vykonávaná je zařazená do 10. platové třídy. Je možné s ní pracovní poměr změnit anebo to možné není?
  * Úředník je přes výběrové řízení jmenován do funkce vedoucího úředníka na dobu určitou. Může se po skončení výkonu této funkce vrátit zpět na původní pracovní místo?
 • Zastupování:
  * Jakým způsobem lze platně sjednat zastupování statutárního orgánu, když je statutární orgán ze své funkce odvolán,
  * Jakým způsobem lze platně sjednat zastupování vedoucího úředníka, když funkce není obsazena?
  * Lze platně zastupování tajemníka (vedoucího úřadu) sjednat ve stejný den nebo dokonce později, co byl ze své funkce odvolán?
 • Určování platu úředníků:
  * Podmínky pro určení započitatelné praxe – kdy je zápočet praxe v plném rozsahu a kdy v rozsahu 1, 1/3, 1, či 2/3?
  * Způsob zařazování do platových tříd – kvalifikační předpoklad vzdělání x odborná způsobilost k výkonu dané činnosti
  * Úřednice Odboru sociálního s druhem práce referent sociálních věcí má VOŠ v oboru zaměřeném na sociální práci a sociální pedagogiku. Má nárok na výjimku ze vzdělání, aby mohla být zařazena do 11. platové třídy?
  * Úředníkovi byla 1/3 započtena praxe, která ale nebyla využitelná pro výkon jeho současné práce. Je úředník povinen neprávem přijaté peněžité plnění zaměstnavateli vrátit (jedná se o rozdíl ve vyplaceném platu)? Pokud je nevrátí nebo je vrátit nemůže, vzniká zaměstnavateli škoda? A kdo je pak povinen tuto škodu nahradit?
  * Je zaměstnavatel povinen při změně druhu práce přepočítat úředníkovi již započtenou praxi?
  * Úředníkovi se prokázalo, že část pracovní doby strávil prokazatelně na webových stránkách, které nesouvisely s výkonem jeho práce. Je povinen vrátit část platu, který mu byl i za tuto dobu vyplacen? Je či není tajemník povinen to po úředníkovi vymáhat?
  * Zaměstnavatel v rozporu s právní úpravou a skutečně vykonávanými činnostmi přiznal úředníkovi neoprávněně vyšší platovou třídu, konkrétně 9. namísto 7. platové třídy. Jedná se ze strany úředníka o bezdůvodné obohacení? Je úředník povinen neprávem přijaté peněžité plnění vrátit? Je zde dána odpovědnost vedoucích zaměstnanců (úředníků) či tajemníka za škodu?
  * Zaměstnavatel v rozporu s právní úpravou a skutečně vykonávanými činnostmi přiznal úředníkovi nižší platovou třídu, konkrétně 9. namísto 11. platové třídy. Jakým způsobem a v jaké lhůtě se může úředník bránit? Jaké jsou důsledky pro vedoucího zaměstnance (vedoucího úředníka) a tajemníka, kteří úředníka nesprávně zařadili do nižší platové třídy než mu podle právní úpravy náležela?
 • Pracovní poměr na dobu určitou:
  * V jakých případech lze sjednat s úředníkem pracovní poměr na dobu určitou?
  * Na jakou maximální dobu lze sjednat s úředníkem pracovní poměr na dobu určitou?
  * Je možné s úředníkem sjednat pracovní poměr např. na 5 let?
  * Jaké jsou důsledky neplatně sjednané doby určité? Jakým způsobem se zaměstnanec může domáhat sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou?
 • den
 • Skončení pracovního poměru s vedoucím úředníkem (vedoucím úřadu) bez předchozího odvolání z funkce:
  * musí být vedoucí úředník před skončením svého pracovního poměru vždy odvolán ze své funkce?
  * může být s vedoucím úředníkem (vedoucím úřadu) rozvázán pracovní poměr dle ustanovení § 52 písm.
  g) zákoníku práce, aniž by předtím byl odvolán ze své funkce?
  * může být s vedoucím úřadu (tajemníkem) rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů?
  * kdy náleží vedoucímu úřadu (tajemníkovi) při skončení jeho pracovního poměru odstupné?
  * když se s vedoucím úředníkem (vedoucím úřadu) uzavírá dohoda o skončení pracovního poměru, je nutné aby předtím rezignoval ze své funkce?
  * je možné s vedoucím úředníkem (tajemníkem) okamžitě zrušit pracovní poměr?
 • Důvody pro odvolání vedoucího úředníka (vedoucího úřadu) z funkce:
  * může být nesprávné vyhotovení plánu vzdělávání důvodem pro odvolání tajemníka z funkce? Jak má být správně vyhotoven plán vzdělávání?
  * může být nesepsání protokolu o kontrole podle zákona o státní kontrole důvodem pro dovolání z funkce vedoucího úředníka?
  * musí být vedoucí úředník (vedoucí úřadu) před svým odvoláním z funkce upozorněn na porušování svých povinností?
  * kdy skončí šestiměsíční lhůta v níž lze vedoucího úředníka (vedoucího úřadu) odvolat z funkce při trvajícím porušování stejné povinnosti (např. když zaměstnanci nemají zpracován plán vzdělávání či nemají splněný stanovený počet akreditovaného vzdělávání anebo nemají splněny všechny druhy vzdělání, které se na ně vztahují (např. vzdělávání vedoucích úředníků obecná a zvláštní část)?
  * důvodem pro odvolání vedoucího úředníka z funkce může být neukončení vzdělávání vedoucích úředníků do 2 let ode dne jejich jmenování do funkce. Může být za jeho nesplnění vedoucí úředník odvolán, i když ho personalistka na toto vzdělávání nevyšle?
  * vedoucí úředník změnil svou funkci, musí znovu absolvovat vzdělávání vedoucích úředníků? A když ho neabsolvuje, může být za to ze své funkce odvolán?
  * vedoucí úředník do 18 měsíců ode dne svého jmenování do funkce neprokázal ZOZ. Musí ho tajemník z jeho funkce odvolat? Pokud ho odvolá, může ho pověřit zastupováním?
  * jaký je rozdíl mezi neuspokojivými pracovními výsledky [a tedy možným důvodem pro skončení pracovního poměru dle ust. § 52 písm.
  f) zákoníku práce] a porušováním povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [a tedy možným důvodem pro skončení pracovního poměru dle ust. § 52 písm.
  g) zákoníku práce nebo možným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle ust. § 55 odst. 1 písm.
  b) zákoníku práce] či porušením zákonem stanovených povinností [a tedy možným důvodem pro odvolání z funkce vedoucího úředníka či vedoucího úřadu dle ust. § 12 odst. 1 písm.
  b) zákona o úřednících]?
 • Zvýšené odstupné pro úředníky a vedoucí úředníky (tajemníky):
  * za jakých podmínek náleží úředníkovi (vedoucímu úředníkovi, tajemníkovi) odstupné dle zákona o úřednících?
  * s úředníkem už ve svém předešlém pracovním poměru obdržel jedno odstupné dle zákona o úřednících. Má nárok na opětovné odstupné?
  * Jedna z podmínek pro přiznání odstupného dle zákona o úřednících je, že úředník musel v pracovním poměru vykonávat v převážném rozsahu správní činnosti (§ 2 odst.
  03.) . Co znamená v převážném rozsahu ?
  * Tajemník rezignoval ze své funkce. Náleží mu při skončení pracovního poměru odstupné dle zákona o úřednících?
  * Lze opětovně započítat roky praxe u okresního úřadu, když úředník za ně už jednou odstupné dostal?
  * Jak se v soudním řízením podle judikátu Nejvyššího soudu prokazuje, jaké činnosti zaměstnanec vykonával?
  * Jaké jsou možné důsledky toho, když jsou zaměstnanci v rozporu se zákonem zařazeni jako úředníci a vedoucí úřadu jim vyplatí zvýšené odstupné z důvodu jejich zařazení mezi úředníky?
  * Může být porušení veřejné zakázky důvodem pro odvolání vedoucího úředníka, který tuto zakázku pro odsouhlasení v radě města připravoval?
 • Základní povinnosti úředníka (vedoucího úředníka)
  * Je možné za porušení z některých povinností v § 16 zákona o úřednících s úředníkem okamžitě zrušit pracovní poměr?- Může být promlčení škody důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s tajemníkem?
  * Může být promlčení pokut uložených podle zákona o přestupcích důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s úředníkem odboru dopravy či
  * Může být promlčení pohledávky důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s úředníkem, který měl její vymáhání na starosti?
  * O porušení, jaké povinnosti se jedná v případě útoku na majetek zaměstnavatele či v případě pokusu odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění ?
  * Tajemník dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, která je následně soudem prohlášena za neplatnou. Jedná se o porušení povinnosti? A pokud ano, jaké? A je možné po tajemníkovi vymáhat náhradu platu, která byla za neplatnou výpověď z pracovního poměru propuštěnému zaměstnanci vyplacena?
  * Kde zjistit předmět činnosti právnické osoby, v jejíž řídících, dozorčích a kontrolních orgánech nesmí úředník (vedoucí úředník, vedoucí úřadu) být?
  * Co je výdělečná činnost, kterou úředník nesmí bez souhlasu svého zaměstnavatele vykonávat?
  * Může úředník vlastnit s.r.o.?
  * Může být úředník předsedou bytového družstva či společenství vlastníků?
  * Může úředník poskytovat placené poradenství pro menší obce?
  * Co je správou vlastního majetku , kterou může úředník vykonávat i bez souhlasu svého zaměstnavatele?
 • Vzdělávání úředníků
  * Jak ukončit pracovní poměr s úředníkem (vedoucím úředníkem), který v termínu neprokáže ZOZ?
  * Termín pro splnění ZOZ skončí 1. ledna. Kdy je možné nejdříve dát úředníkovi (vedoucímu úředníkovi) výpověď z PP nebo ho odvolat z funkce?
  * Kdy má vedoucí úředník splněnu povinnost, že absolvovat vzdělávání vedoucích úředníků?
  * Musí vedoucí úředník, který již vzdělávání vedoucích úředníků absolvoval, toto vzdělání v budoucnu opakovat? A pokud ano, tak v jakém případě mu tato povinnost nastává?


 • [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


  * Akreditace:
  MV - AK/PV-328/2023; Zákon o úřednících paragraf po paragrafu (webinář)
  * V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
  [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


  Dotaz ke kurzu: Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní
  text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

     ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
  Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
  [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

  Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
  Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

  Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

  Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


  Aliaves Co., a.s.

  :: Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie....

  Platební podmínky pro účast na kurzu

  1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

  2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem.

  3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem/potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka.

  4. Platební podmínky:

  a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci.

  b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí.

  c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247/0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře.
  5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá.
  6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
  7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce.
  8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak.
  9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn.
  10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci.
  11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
  12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob.
  13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

  Za pořadatele Aliaves Co., a.s.
  ředitel společnosti

  Podobné kurzy #Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní >>


  Další kurzy a školení: Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní
  Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

  Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? Další podobné školení nebo kurzy
  Správní řád paragraf po paragrafu
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-569 - 2021, Správní řád paragraf po paragrafu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se správním řádem jako se stěžejním právním předpisem pro procesní části českého správního práva optikou jeho jednotlivých ustanovení a Další podobné školení nebo kurzy
  Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563/2004 Sb. # pro učitele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti učitele. Další podobné školení nebo kurzy
  Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563/2004 Sb. # pro vychovatele
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Další podobné školení nebo kurzy
  Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Další podobné školení nebo kurzy
  Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA
  Kurz
    ... pouze ZKOUŠKA Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte osvědčení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309 - 2006 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
  Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ
  Kurz
  Jiný kurz v jiné ceně : Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; => => Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik. Další podobné školení nebo kurzy

  Podobný    = Podobný kurz nebo školení
  Poslední aktualizace: 2024-06-25 00:35:49

  Aliaves Co., a.s.
  Novela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní # Přihláška na kurz:

  Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

  Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Manažerské kurzy
 • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
 • MAIL RSS Právo a legislativa

  Typ kurzu/školení: Kurz  Klíčová slova pro dané školení:
  ak, akreditace:, mv, novela, paragraf, paragraf, paragrafu, pv328, úřednících, úřednících, zákon  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSNovela zákona o úřednících - paragraf po paragrafu - dvoudenní [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Aliaves Co., a.s. - Praha 2 :: - Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

  2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem.

  3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem/potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka.

  4. Platební podmínky:

  a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci.

  b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí.

  c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247/0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře.
  5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá.
  6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
  7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce.
  8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak.
  9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn.
  10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci.
  11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
  12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob.
  13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

  Za pořadatele Aliaves Co., a.s.
  ředitel společnosti
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona
  ] zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „zákon“], vyhlašuje výběrové řízení..., který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a] zákona o státní službě], b..., Praha 1

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona
  průmyslu a obchodu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f] zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění..., který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a] zákona o státní službě], b..., Praha 1

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona
  průmyslu a obchodu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f] zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění... státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a] zákona o státní službě], b..., Praha 1

  Podobné kurzy # novela + úřednících + paragraf + paragrafu


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2024 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 775 193 488
  Fax:
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: Pokročilý networking v Cisco prostředí v červenci 2024 - Praha
  ^