logo skoleni-kurzy

KURZ : JAK SPRAVNE UZAVIRAT SMLOUVY OD NADPISU SMLOUVY AZ PO JEJI PODPIS PRO NEPRAVNIKY
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikacíPořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - Následující kurzy:

 

 

JAK SPRAVNE UZAVIRAT SMLOUVY OD NADPISU SMLOUVY AZ PO JEJI PODPIS PRO NEPRAVNIKY

Viz také následující kurzy :
 • Kurz prezentace s využitím PowerPointu – tipy jak posluchače neuspat, ale zaujmout!Podrobnosti
 • Mindset – jak rozvíjet otevřené myšleníPodrobnosti
 • Osobnostní typologie aneb jak lépe poznat sebe a pochopit své okolíPodrobnosti
 • TIME MANAGEMENT - - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denníPodrobnosti
 • TIME MANAGEMENT - - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denníPodrobnosti


Kurz - Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - s certifikátem


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Z obsahu semináře: * Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vzta ...


Cena kurzu:
     ...   2.388 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 2.889 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
 • Účastník kurzu obdrží certifikátPřihláška na školení/kurz a termín:
 • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
 • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
 • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
 • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
 • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

13.10.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ]
Praha
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
13.10.2021; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2890 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +130 Kč - os. ] - 2890 (cena kurzu včetně DPH) - 2388 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:Popis kurzu
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - s certifikátem


Lektoři kurzu


Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


Z obsahu semináře:

* Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k různým zápisům v obchodním rejstříku, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce.

* Kdy se použije zákon a kdy se mohu strany od smlouvy odchýlit (ustanovení vyloučit)? Je potřeba opisovat některá ustanovení zákona do smlouvy?

* Předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.).

* Tzv. inominátní smlouvy.

* Nadpis smlouvy (musí být?), jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající a nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací.

* Předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?, využití odkazů na přílohy – jak správně přílohu do smlouvy začlenit?), definice pojmů užitých ve smlouvě.

* V jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně)? Lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?

* V jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)?

* Proces uzavírání smlouvy a dispozice s právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky).

* Obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich vhodný obsah, rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, specifika u spotřebitelských smluv, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky, specifika u tzv. adhezních smluv).

* Tzv. Incoterms a jejich význam.

* Zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv, povinnosti podnikatelů a ochrana spotřebitelů.

* Podmínky ve smlouvě a jejich využitelnost (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy).

* Tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení.

* Smlouva o smlouvě budoucí (je závazná? co musí minimálně obsahovat? co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?).

* Je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?

* Úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody.

* Způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.).

* Optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, odstupné aj.)

* Zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální sazba, způsoby sjednání a další otázky).

* Promlčecí lhůta (délka, stavění, lze uplatnit u soudu promlčené právo?).

* Rozhodčí doložka a důvody pro její (ne)sjednání.

* Podpis smlouvy (různé dovětky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?).

* Technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám.

*

Další praktické otázky související s uzavíráním smluv.

* Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe a praktická doporučení


[Kurz] Obsah kurzu/školení...


Z obsahu semináře:

* Kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele)? Jak správně napsat plnou moc (je potřeba ověřený podpis? musí podepisovat plnou moc zmocnitel i zmocněnec? je nutné předkládat originál plné moci ke smlouvě? apod.)? Zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k různým zápisům v obchodním rejstříku, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce.

* Kdy se použije zákon a kdy se mohu strany od smlouvy odchýlit (ustanovení vyloučit)? Je potřeba opisovat některá ustanovení zákona do smlouvy?

* Předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.).

* Tzv. inominátní smlouvy.

* Nadpis smlouvy (musí být?), jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající a nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací.

* Předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?, využití odkazů na přílohy – jak správně přílohu do smlouvy začlenit?), definice pojmů užitých ve smlouvě.

* V jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně)? Lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?

* V jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)?

* Proces uzavírání smlouvy a dispozice s právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky).

* Obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich vhodný obsah, rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, specifika u spotřebitelských smluv, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky, specifika u tzv. adhezních smluv).

* Tzv. Incoterms a jejich význam.

* Zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv, povinnosti podnikatelů a ochrana spotřebitelů.

* Podmínky ve smlouvě a jejich využitelnost (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy).

* Tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení.

* Smlouva o smlouvě budoucí (je závazná? co musí minimálně obsahovat? co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?).

* Je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?

* Úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody.

* Způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.).

* Optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, odstupné aj.)

* Zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální sazba, způsoby sjednání a další otázky).

* Promlčecí lhůta (délka, stavění, lze uplatnit u soudu promlčené právo?).

* Rozhodčí doložka a důvody pro její (ne)sjednání.

* Podpis smlouvy (různé dovětky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?).

* Technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám.

*

Další praktické otázky související s uzavíráním smluv.

* Jednotlivá témata budou doplněna o příklady z praxe a praktická doporučení[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

:: Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

Platební podmínky pro účast na kurzu

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

Podobné kurzy #Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky >>


Další kurzy a školení: Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Základy práva pro neprávníky
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Vás seznámí se základy práva a pomůže Vám orientovat se v základních pojmech. Lektor kurzu v kontextech vysvětluje vývoj práva, jeho současný stav a podobu a jeho systematiku. Další podobné školení nebo kurzy
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
Obchodní smlouvy v praxi - Jak na neprůstřelné smlouvy?
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Z vysoce regulovaného podnikatelského prostředí a zvláštní odpovědnosti právnických osob, podnikatelů a členů orgánů obchodních korporací vyplývá i specifické postavení podnikatelů v závazkových vztazích, jako např. přísnější požadavky kladené na podnikatele, vztah podnikate Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2021-09-25 16:25:57

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky # Přihláška na kurz:

Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

Téma kurzů nebo školení:
 • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
 • MAIL RSS Právo a legislativa
 •   Kurzy pro neprávníky


  Typ kurzu/školení: Kurz

  • Účastník kurzu obdrží certifikát


  Klíčová slova pro dané školení:
  , nadpisu, neprávníky, obsahu, oprávněn, podpis, semináře:, smlouvy, smlouvy, smluvní, uzavírat  [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

    RSSJak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

  © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4 :: - Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři....

  Platební podmínky pro účast na kurzu


  PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ:
  Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

  Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení.

  Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

  Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
   
  Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

   

   

  Hledáte náhodou nějakou práci?


  Zpracovatel studijních podkladů
  .Spolupráca je naprosto legální prostřednictvím Rámcové smlouvy o dílo. Vhodné pro Absolventy, práci z domu. Jiná sdělení... Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3 Máte zájem o nabídku Zpracovatel studijních podkladů? Vaše odpověď přijde správné..., Praha 3

  REVENUE MANAGER
  dle smlouvy] a ostatních internetových portálů správa channel manager zajistit, aby všechny související systémy byly... správně nakonfigurovány, ověřeny a plně funkční zajistit, aby všechny rezervace byly zpracovávány efektivně a přesně..., Praha 4

  Odborný rada v oddělení právním a kontrolním
  ; podílí se na sjednávání smluvních závazkových vztahů souvisejíích s provozem služebního úřadu [smlouvy o dílo, kupní smlouvy..., Praha 2

  [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

  Podobné kurzy # uzavírat + smlouvy + nadpisu + smlouvy + až + podpis + neprávníky


 •  
   
  RSS
  RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
  Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
  skoleni-kurzy.eu

  SKOLENI-KURZY.EU  REGIONY  MENU  KONTAKT


  skoleni-kurzy.eu
  2007 - 2021 © OBEC.net, sro
  Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
  Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
  Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
  Fax: 533 312 404
  Kontakt

  +  +
  V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

  Školení: INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům v říjnu 2021 - Živé vysílání - ONLINE seminář
  ^